Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan PostNL 2021-2024

Dit sociaal plan loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Het sociaal plan is van toepassing op de medewerkers van PostNL wiens functie vervalt door reorganisatie of krimp.

 

 1. Overcomplete medewerker

De medewerker die niet geplaatst kan worden in de plaatsingsprocedure of in een passende functie binnen PostNL wordt overcompleet. De medewerker ontvangt uiterlijk 6 weken voor de ingangsdatum van de nieuwe organisatie de mededeling overcompleet. De datum waarop de medewerker overcompleet wordt, is gelijk aan de ingangsdatum van de nieuwe organisatie

 

 1. Hulp van Mobility om baankansen te vergroten BINNEN PostNL

PostNL helpt medewerkers op weg met behulp van Mobility. In die afdelingen of functie(groepen) waar veranderingen worden verwacht met gevolgen voor de werkgelegenheid, zet PostNL faciliteiten via Mobility in ten behoeve van de inzetbaarheid en baankansen van medewerkers.

Medewerkers die gericht willen werken aan de eigen inzetbaarheid en het ‘in beweging’ komen, kunnen zich bij Mobility aanmelden voor een individueel intakegesprek. Mobility zal de medewerker informeren over de faciliteiten die PostNL biedt en de mogelijkheden voor doorstroom naar toekomstbestendige functies binnen PostNL.

 

 1. Van werk naar werk BUITEN PostNL

De overcomplete medewerker heeft recht op een bemiddelingsperiode waarin hij begeleid wordt door Mobility bij het zoeken naar nieuw werk BUITEN PostNL.

 

Duur van de arbeidsovereenkomst    Duur bemiddelingsperiode
Korter dan 5 jaar 2 maanden
5 jaar of langer en korter dan 15 jaar 4 maanden
15 jaar of langer 7 maanden
    
 1. Ontslag via vaststellingsovereenkomst wederzijds goedvinden

De arbeidsovereenkomst tussen PostNL en de overcomplete medewerker eindigt op basis van een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Het is verstandig de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist.

Meer over vaststellingsovereenkomst bij ontslag

Meer over controle vaststellingsovereenkomst door jurist

 

 1. Werk van werk begeleiding door Mobility

De van werk- naar werkbegeleiding door Mobility bestaat uit de volgende faciliteiten:

 • Individuele begeleiding Mobility
 • Loopbaanscan
 • Groepsbegeleiding
 • Assessments
 • Workshops & webinars
 • opleidingsbudget van € 2.500, financieel advies € 525 vergoed door PostNL

Meer over financieel advies

De kosten van Mobility komen voor rekening van PostNL en worden niet in mindering gebracht op een eventuele beëindigingsvergoeding.

 

 1. Beëindigingsvergoeding gebaseerd op transitievergoeding

Op de ontslagdatum ontvangt de medewerker een ontslagvergoeding:

  a) de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de duur van de arbeidsovereenkomst:
 • factor 1 bij een duur tot 10 jaar
 • factor 1,2 bij een duur van 10 jaar en langer
  b) een vergoeding ineens van € 1.500 bruto bij voltijd.

Transitievergoeding berekenen

 

 1. Direct vertrek: hogere Beëindigingsvergoeding

Indien medewerker geen gebruik wil maken van de bemiddelingsperiode van werk naar werk kan hij kiezen voor direct vertrek. De beëindigingsvergoeding is hoger bij lange dienstverbanden:

  a) De transitievergoeding vermenigvuldigd met een factor:
 • Factor 1 bij een arbeidsduur tot 10 jaar
 • Factor 1.3 bij een duur van 10 tot 25 jaar
 • Factor 1.5 bij een duur van 25 tot 35 jaar
 • Factor 1.7 bij een duur van 35 jaar of langer
  b) Een vergoeding voor de opzegtermijn ter hoogte van het bruto maandsalaris met 8% vakantietoeslag.
    

Werkt u bij PostNL en krijgt u ontslag? Vraag advies aan onze juristen. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist.

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen