Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899

Transitievergoeding en CAO of sociaal plan: géén dubbele ontslagvergoeding

De werkgever is verplicht een transitievergoeding te betalen aan werknemers die tenminste 24 maanden in dienst zijn en waarvan het contract door werkgever wordt beëindigd. Echter kan het zijn dat de werkgever ook een ontslagvergoeding moet betalen vanwege afspraken met werknemersorganisaties (vakbonden) in een CAO of Sociaal Plan. Om te voorkomen dat de werkgever de transitievergoeding naast een andere ontslagvergoeding moet betalen is er gekozen voor een overgangsregeling. Deze overgangsregeling loopt tot 1 juli 2016.

 

Géén recht op een transitievergoeding als er ook al recht is op een ontslagvergoeding

Wanneer een werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding voortvloeiend uit afspraken tussen de werkgever en de vakbonden, dan bestaat er GEEN recht op de transitievergoeding en gaan de afspraken in de CAO of Sociaal Plan VOOR de transitievergoeding. Het recht op een transitievergoeding blijft wel bestaan als overeengekomen is dat de werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding als aanvulling op de transitievergoeding.

 

Transitievergoeding bij tijdelijke contracten

Vaak zijn in een sociaal plan GEEN ontslagvergoedingen opgenomen voor werknemers met een tijdelijk contract of zijn de ontslagvergoedingen lager dan voor werknemers met een vast contract. Dan heeft de werknemer met een tijdelijk contract WEL recht op een transitievergoeding als de werkgever het tijdelijke contract niet verlengt.

 

Overgangsregel geen dubbele vergoeding bij ontslag loopt tot 1 juli 2016

Wanneer er dus afspraken zijn gemaakt met de vakbonden in een CAO of Sociaal Plan over een ontslagvergoeding dan bestaat er GEEN recht op een transitievergoeding. Deze overgangsregeling loopt tot 1 juli 2016 en de afspraken mogen gedurende deze periode niet wijzigen. Daarnaast moet het recht op de ontslagvergoeding al op 1 juli 2015 bestaan en kunnen er dus niet met terugwerkende kracht afspraken worden gemaakt. Tijdelijke contracten kunnen -als in een sociaal plan geen recht zou bestaan op een ontslagvergoeding- wel recht hebben op een transitievergoeding.

Meer informatie? Bel 088-20 50 899 voor persoonlijk advies van onze arbeidsjurist.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 30 minuten terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2017.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de maandelijkse nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Mail uw vraag

Beoordelingen