Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ambtenaar, arbeidsconflict en extra ontslagvergoeding

 

Er zijn diverse redenen voor een arbeidsconflict. Soms gaat het over verwijten van de werkgever (het bestuursorgaan) aan de ambtenaar over houding, gedrag en communicatie (bijvoorbeeld richting de leidinggevende). Maar het arbeidsconflict kan ook gaan over de manier waarop de werkgever met u omgaat, bijvoorbeeld het uiten van ongefundeerde verwijten.

 

Wat kunt het beste doen bij een ambtelijk arbeidsconflict?

  1. Het is raadzaam meteen juridische bijstand in te roepen. De ervaren arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland helpen u graag met raad en bijstand. Bel 088 20 50 899

 

  1. Leg een dossier aan. Het verdient aanbeveling van elk gesprek dat u met uw werkgever voert of incident dat plaatsvindt een gespreksverslag op te stellen. Het gespreksverslag zendt u per aangetekende post naar uw leidinggevende

  

  1. Verder is het van belang correct te blijven communiceren met uw werkgever en redelijke voorstellen aan te dragen om te komen tot een werkbare oplossing

  

  1. Indien uw werkgever toch het vertrouwen in u opzegt omdat er een onoplosbare impasse is ontstaan en de basis voor een verdere samenwerking wegvalt, dan KUNT u vragen om een beëindigingsregeling. Vaak komt uw werkgever er zelf mee.

 

Het voeren van onderhandelingen over een beëindigingsregeling schaadt uw belang niet en uw uitkering loopt ook geen gevaar. Laat ervaren arbeidsjuristen de onderhandelingen voor u voeren.

 

Hebt u recht op een ontslagvergoeding?

Bij ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding hebt u recht op de gebruikelijke WW-uitkering en de WW-aanvulling op grond van de ambtelijke rechtspositieregeling. Uw werkgever moet deze minimale uitkeringsregeling aanbieden.

 

Als de oorzaak van het arbeidsgeschil niet geheel op uw conto kan worden geschreven, dan heeft u bovendien recht op de ‘na-wettelijke uitkering’: een maandelijkse uitkering gedurende een zekere periode nadat de gewone WW-uitkering is opgehouden.

 

Extra ontslagvergoeding (de ‘plus’) boven op de WW-uitkeringen

U hebt recht op een extra vergoeding als vooral uw werkgever het arbeidsconflict heeft veroorzaakt. Juridisch gezegd: het bestuursorgaan heeft een overwegend aandeel gehad in het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid. Dan moet goed worden gekeken naar de voorvallen die zich hebben voorgedaan.

 

De hoogte van de extra ontslagvergoeding wordt berekend volgens de formule: A x B x C:

A = Aantal dienstjaren gedeeld door 2

B = Bruto maandsalaris + vakantietoeslag

C = de factor van het aandeel (0,5 bij een bandbreedte van 51 tot 65%, 0,75 bij een bandbreedte van 65 tot 80% en factor 1 bij een bandbreedte van 80 tot 100%).

 

Bent u ambtenaar en krijgt u te maken met ontslag wegens een arbeidsconflict?

De juristen van Juristen Arbeidsrecht Nederland staan u graag bij. Bel 088 20 50 899 en spreek direct met een ambtenarenjurist van Juristen Arbeidsrecht Nederland.