Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899

Verwijtbare werkloosheid: geen recht op WW-uitkering

Als u door eigen gedrag uw baan verliest, heeft u geen recht op een WW-uitkering. U bent verwijtbaar werkloos. U kunt op verschillende manieren verwijtbaar werkloos worden: ontslagen wegens dringende reden zoals diefstal (= ontslag op staande voet), u heeft zich ernstig verwijtbaar gedragen, u heeft zelf ontslag genomen, terwijl daar geen dringende reden voor was, etc. Verwijtbare werkloosheid brengt uw recht op WW in gevaar. Het UWV is verplicht om een sanctie op te leggen. De sanctie kan zijn dat u helemaal geen WW-uitkering krijgt. Ook kunt u gedeeltelijk gekort worden op de WW-uitkering.

Ontslag op staande voet (bijv. door diefstal)

U kunt ontslag op staande voet krijgen door een dringende reden zoals diefstal. U heeft dan geen recht op WW. Echter, ontslag op staande voet betekent niet altijd dat u verwijtbaar werkloos bent. Het UWV toetst of het vermoeden van diefstal u verweten kan worden. Als het UWV vindt dat u geen verwijt treft, dan bent u niet verwijtbaar werkloos. U heeft dus wel recht op een WW-uitkering.

 

Zelf ontslag nemen = verwijtbaar werkloos = geen WW-uitkering

Als u zelf ontslag neemt, bent u verwijtbaar werkloos. U ontvangt geen WW-uitkering. Dit geldt niet als u zich genoodzaakt zag om vanwege een dwingende  reden zelf ontslag te nemen. Een dringende reden kan zijn dat de werkgever rusttijden niet naleeft. Dan bent u niet verwijtbaar werkloos en ontvangt u een WW-uitkering. Daarnaast kunt u schadevergoeding eisen van uw ex-werkgever. Door het verwijtbare gedrag van uw werkgever is uw arbeidsovereenkomst namelijk eerder geeindigd en mist u loon.

 

Zelf ontslag nemen vanwege nieuwe baan

Als u zelf ontslag neemt omdat u een nieuwe baan vindt, ontvangt u geen WW-uitkering (u heeft immers een nieuwe baan). Echter, u loopt wel een risico om verwijtbaar werkloos te worden. U moet op het moment dat u ontslag neemt een reeël vooruitzicht hebben op een baan voor 26 weken. Dan is het voor UWV geen probleem als u binnen 26 weken uw nieuwe baan weer verliest. Als u kon voorzien dat u de baan korter dan 26 weken zou hebben, bent u wel verwijtbaar werkloos. Zodra u weer 26 weken heeft gewerkt en daarna uw baan verliest, heeft u opnieuw recht op een WW-uitkering. Het risico van verwijtbare werkloosheid bij baanwissel is gedurende de eerste 26 weken. Daarna heeft u namelijk sowieso 26 weken gewerkt en daarmee recht op een WW-uitkering.

 

Geen WW-uitkering bij zelf uit dienst tijdens ziekte

Als u ziek bent heeft u recht op 2 jaar loondoorbetaling door uw werkgever. In deze periode mag u niet ontslagen worden door uw werkgever. Als u zelf ontslag neemt tijdens ziekte zonder dringende reden, dan bent u verwijtbaar werkloos. U heeft dan vrijwillig afstand gedaan van uw loondoorbetaling tijdens ziekte en u heeft geen recht op WW. Ook het akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte kan problemen met uw WW opleveren.

 

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering ? Meer over WW-uitkering

Wordt u ontslagen met een vaststellingsovereenkomst? Laat uw WW-uitkering veiligstellen door een arbeidsjurist

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 30 minuten terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

 

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Mail uw vraag

Beoordelingen