Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ziekte en ontslag 2024

Tijdens de eerste 2 jaar ziekte mag uw werkgever u NIET ontslaan. Zowel u als uw werkgever hebben de plicht om mee te werken aan terugkeer op de werkvloer. Dit heet re-integratie. Gedurende die 2 jaar blijft u uw salaris ontvangen. Wel kan het zijn dat het salaris na het eerste jaar lager wordt (70% van uw normale loon). Na 2 jaar ziekte mag uw werkgever u ontslaan, mits hij toestemming krijgt van UWV.

 

Werkgever moet ontslag aanvragen bij UWV

UWV beoordeelt de ontslagaanvraag. Uw werkgever (en ook uzelf) moeten actief gewerkt hebben aan re-integratie naar de werkvloer. In het eerste ziektejaar naar de eigen werkplek, in het tweede ziektejaar ook naar andere werkgevers. Ook moet de verwachting zijn dat u niet binnen 26 weken hersteld zult zijn. Is onder deze voorwaarden voldaan, dan krijgt uw werkgever toestemming om u te ontslaan. U heeft recht op een transitievergoeding (van uw werkgever) en een WIA-uitkering (van UWV).   

 

Wat te doen als uw werkgever een vaststellingsovereenkomst “aanbiedt”

Soms doen werkgevers aan zieke werknemers een aanbod om het ontslag onderling te regelen. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Uw werkgever biedt een ontslagvergoeding aan in de hoop u over te halen. Hij bevestigt dit in een vaststellingsovereenkomst. In “normale” situaties komt ontslag op deze manier vaak voor. Echter, dit meewerken aan het eigen ontslag tijdens ziekte kent een groot (financieel) risico. Wij raden het dus af.

Meer over vaststellingsovereenkomst

 

Meewerken aan ontslag tijdens ziekte meestal onverstandig

Meewerken aan ontslag betekent dat u uw recht op salaris prijsgeeft terwijl u ziek bent. Als u ziek bent, dan heeft uw werkgever immers de plicht om uw loon 2 jaar lang door te betalen en re-integratie-inspanningen te verrichten. Meewerken aan je ontslag, terwijl je ziek bent, ziet het UWV als een benadelingshandeling.

 

UWV betaalt geen ziekengeld of WW

In deze situatie zal UWV uw ziekengeld niet betalen. Ook heeft u geen recht op een WW-uitkering. U bent ziek en dus niet beschikbaar om te werken. Dat is een voorwaarde voor het recht op een WW-uitkering.

 

Arbeidsconflict veroorzaakt ziekte

De ziekte kan verband houden met spanningen in de relatie tussen leidinggevende en uzelf. U wordt ziek door het arbeidsconflict. Met andere woorden: het arbeidsconflict VEROORZAAKT de ziekte. In dat geval bent u niet in staat bij uw EIGEN werkgever te werken, maar wél bij een ANDERE werkgever. Dit moet blijken uit de rapportage van de bedrijfsarts.

 

Bij arbeidsconflict en ziekte is ontslag via een vaststellingsovereenkomst WEL een optie

Bij ziekte als gevolg van een arbeidsgeschil kunt u wél ontslag met wederzijds goedvinden afspreken. Daarmee lost u het arbeidsgeschil op. De afspraken (o.a. ontslagvergoeding) worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Het is raadzaam een jurist in te schakelen. De jurist zorgt dat u recht krijgt op een WW-uitkering en onderhandelt over de ontslagvergoeding. In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat u hersteld bent van uw ziekte. Dit heet hersteld uit diens treden. Daarmee bent u na ontslag beschikbaar voor de arbeidsmarkt en ontvangt u een WW-uitkering.

Meer over arbeidsconflict ontslag

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Bent u ziek en dreigt ontslag?

Waarborg uw rechten. Neem vrijblijvend contact op met de arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Wij adviseren u over de te nemen stappen. Het eerste advies is gratis. Bel 088 20 50 899 of vul formulier in direct advies jurist.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie