Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

WW-uitkering sinds WWZ (Wet Werk en Zekerheid)

De invoering van de Wet Werk en Zekerheid heeft een aantal wijzigingen van de Werkloosheidswet (WW-uitkering) met zich meegebracht:

 

Strengere sollicitatieplicht

Elke uitkeringsgerechtigde heeft een sollicitatieplicht. De werkloze werknemer is verplicht te solliciteren op banen die passen bij zijn of haar werkervaring en opleiding. Onder de oude regel hoefde een werkloze na één jaar een lagere baan of lager betaalde baan te aanvaarden.

Na 6 maanden werkloosheid is alle arbeid passend te noemen, en moet u dus ook solliciteren op banen die niet aansluiten bij zijn of haar werkervaring en opleiding.

 

Inkomensverrekening positief voor werken naast WW

Een deel van het verdiende inkomen wordt met de WW-uitkering verrekend. De werkloze mag 30% van het verdiende inkomen behouden, en geldt dus als een aanvulling op de WW-uitkering, en 70% wordt in mindering gebracht op de WW-uitkering. Werken tijdens de WW-uitkering wordt dus aantrekkelijker: de werkloze gaat er bij betaalde arbeid altijd op vooruit.

Meer over WW-uitkering en werken

 

Duur en opbouw van de WW wordt korter

In 2018 wordt de maximale uitkeringsduur van 29 maanden verlaagd tot 25 maanden. In 2019 wordt de WW duur nog verder verlaagd tot 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao een langere WW-duur afspreken. Het maximum wordt dan weer 38 maanden, zoals het voorheen was.

 

Hoe lang de WW-uitkering duurt hangt af van het opgebouwde arbeidsverleden van de werkloze. Als de WW-duur in de CAO wordt verlengd, wordt voor elk gewerkt jaar 1 maand WW-recht opgebouwd. Meer over duur WW-uitkering

 

Als de WW-duur in de CAO NIET wordt verlengd, wordt voor de eerste 10 gewerkte jaren één maand WW-recht per jaar opgebouwd. Daarna wordt voor elk gewerkt jaar een halve maand WW-recht opgebouwd. Maximum WW is 24 maanden

 

Uitbetaling van de WW-uitkering per maand

Met de Wet Werk en Zekerheid is een nieuwe betalingssystemantiek ingevoerd: de WW-uitkering wordt per kalendermand uitbetaald (was daarvoor per 4 weken). Voordat de uitkering wordt betaald, moet de werkloze aan het UWV doorgeven of er in de afgelopen maand wel of geen inkomsten zijn verdiend.

 

Wilt u berekenen hoe hoog uw WW-uitkering wordt?

WW-uitkering berekenen

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen