Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag 2020: ken uw rechten en krijg een betere ontslagregeling

UWV is de instantie voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslag van zieke werknemers (na 2 jaar ziekte). De kantonrechter moet bij individueel ontslag (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. Bij ontslag via kantonrechter of UWV krijgt u de transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld voor (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk. LET OP: Ontvang een hogere vergoeding dan de transitievergoeding! Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst onderhandelt u over de hoogte van de ontslagvergoeding. Die is in de praktijk hoger dan de transitievergoeding, omdat de werkgever GEEN procedure bij UWV of kantonrechter wilt. Ter voorkoming van de UWV- of kantonrechter-route biedt uw werkgever u een betere ontslagregeling aan. Raadpleeg onze juristen voor advies. Ook bij collectief ontslag hebben werkgever en werknemers de vrijheid om elke ontslagvergoeding overeen te komen. Deze kan dus hoger zijn dan de transitievergoeding.

 

Ook bij de kantonrechter kans op hogere ontslagvergoeding in 2020

Afhankelijk van de ontslagreden is de werkgever verplicht om de ontslagroute te volgen via UWV of kantonrechter. De kantonrechter komt in actie bij ontslag op persoonlijke gronden (verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren). Er zijn 8 ontslag-redenen op basis waarvan de kantonrechter een beslissing neemt. De werkgever moet de ontslag-aanvraag goed onderbouwen. Als de kantonrechter akkoord gaat met ontslag op basis van 1 ontslagreden, ontvangt u de transitievergoeding. Als de kantonrechter akkoord gaat op basis van meerdere redenen, dan ontvangt u een 50 % HOGERE transitievergoeding. Als daarnaast de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag, krijgt u nog eens een extra ontslagvergoeding, waarvan de kantonrechter zelf de hoogte bepaalt. Het is dus zeer belangrijk dat u goed verweer voert.

Wilt u verweer voeren tegen uw ontslag? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist voor advies

 

Kantonrechter wijst ontslagverzoek af: u blijft in dienst

Als de kantonrechter niet akkoord gaat met het ontslag blijft u in dienst. Uw werkgever zal dan met u in contact treden om ontslag in onderling overleg af te spreken. Uw onderhandelingspositie is zeer sterk. U kunt waarschijnlijk een zeer gunstige ontslagregeling uitonderhandelen.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden in plaats van kantonrechter

In sommige gevallen is er geen ontslagtoestemming van UWV of de kantonrechter nodig. Bij ontslag met wederzijds goedvinden tussen u en uw werkgever, regelt u het ontslag onderling. U maakt ontslag-afspraken, die u vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst staat de ontslagvergoeding en uw recht op een WW-uitkering. U gaat pas akkoord als al uw rechten gewaarborgd zijn. Het ontslag is rechtsgeldig, zodat geen toestemming vereist is van de kantonrechter.

 

Ontslag verbod voor zieke werknemers

Daarnaast zijn er situaties waarin een ontslagverbod geldt. Zo mogen zieke werknemers niet worden ontslagen (binnen de termijn van 2 jaar ziekte). Ook tijdens en kort na een zwangerschap geldt er een opzegverbod. Bij situatieve ziekte is het wel mogelijk om ontslag onderling overeen te komen. Zie vaststellingsovereenkomst ziekte.

 

Collectief ontslag via UWV

Er gelden speciale regels voor collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag indien binnen 3 maanden ten minste 20 medewerkers van een afdeling of vestiging om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. De werkgever moet niet alleen UWV, maar ook de vakbonden en de Ondernemingsraad inlichten. Samen met vakbonden en OR moet de werkgever onderhandelen over een sociaal plan. Dit sociaal plan voorziet in een ontslagvergoeding en ondersteuning bij het zoeken van nieuw werk. Meestal geldt: hoe beter de financiele positie van de werkgever, hoe beter het sociaal plan.

 

Transitievergoeding besteden aan outplacement of opleiding

U mag de transitievergoeding besteden aan scholing en outplacement. Hiermee vergroot u de kansen op een spoedige terugkeer in een nieuwe baan. Daarom is de naam transitievergoeding gekozen: transitie van de ene werkgever naar de andere werkgever. Meer over transitievergoeding en outplacement.

 

WW-uitkering minimaal 3 en maximaal 24 maanden

In sommige CAO’s is de WW duur weer verlengd naar de -oorspronkelijke- 38 maanden. Meer over WW duur 2019. Het is tegenwoordig -financieel- interessant om vanuit de WW een baan met een lager salaris te accepteren. Dat moet mensen stimuleren eerder een baan met een lager salaris te accepteren.

 

Meeste ontslagen in onderling overleg geregeld

UWV en de kantonrechters toetsen de ontslag-aanvragen zeer streng. Dat betekent dat veel ontslag-aanvragen afgewezen worden. Werkgevers willen dat risico op een afwijzing niet lopen en kiezen daarom vaak voor ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaan werkgever en u in overleg om een ontslagregeling af te spreken. Belangrijk onderdeel van de ontslagregeling is de ontslagvergoeding. U wilt een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding, de werkgever wilt zo goedkoop mogelijk uit zijn. Hierover gaan partijen in onderhandeling. U schakelt meestal een arbeidsjurist in om de onderhandelingen te voeren om het maximale resultaat te behalen. Als partijen eruit zijn, moeten de afspraken bevestigd worden. Dat gebeurt in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een officieel ontslag-document.

 

WW-uitkering
Vaststellingsovereenkomst
Ontslag UWV
Ontslag kantonrechter

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen