Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag 2024: ken uw rechten en krijg een betere ontslagregeling

UWV is de instantie voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslag van zieke werknemers (na 2 jaar ziekte). De kantonrechter moet bij individueel ontslag (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. Bij ontslag via kantonrechter of UWV krijgt u de transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld voor (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk. LET OP: Ontvang een hogere vergoeding dan de transitievergoeding! Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst onderhandelt u over de hoogte van de ontslagvergoeding. Die is in de praktijk hoger dan de transitievergoeding, omdat de werkgever GEEN procedure bij UWV of kantonrechter wilt. Ter voorkoming van de UWV- of kantonrechtersroute biedt uw werkgever u een betere ontslagregeling aan. Raadpleeg onze juristen voor advies. Ook bij collectief ontslag hebben werkgever en werknemers de vrijheid om elke ontslagvergoeding overeen te komen. Deze kan dus hoger zijn dan de transitievergoeding.

 

Ook bij de kantonrechter kans op hogere ontslagvergoeding

Afhankelijk van de ontslagreden is de werkgever verplicht om de ontslagroute te volgen via UWV of kantonrechter. De kantonrechter komt in actie bij ontslag op persoonlijke gronden (verstoorde arbeidsverhouding, disfunctioneren). Er zijn 8 ontslag-redenen op basis waarvan de kantonrechter een beslissing neemt. De werkgever moet de ontslag-aanvraag goed onderbouwen. Als de kantonrechter akkoord gaat met ontslag op basis van 1 ontslagreden, ontvangt u de transitievergoeding. Als de kantonrechter akkoord gaat op basis van meerdere redenen, dan ontvangt u een 50 % HOGERE transitievergoeding. Als daarnaast de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag, krijgt u nog eens een extra ontslagvergoeding, waarvan de kantonrechter zelf de hoogte bepaalt. Het is dus zeer belangrijk dat u goed verweer voert.

Wilt u verweer voeren tegen uw ontslag? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist voor advies.

 

Kantonrechter wijst ontslagverzoek af: u blijft in dienst

Als de kantonrechter niet akkoord gaat met het ontslag blijft u in dienst. Uw werkgever zal dan met u in contact treden om ontslag in onderling overleg af te spreken. Uw onderhandelingspositie is zeer sterk. U kunt waarschijnlijk een zeer gunstige ontslagregeling uitonderhandelen.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden in plaats van kantonrechter

In sommige gevallen is er geen ontslagtoestemming van UWV of de kantonrechter nodig. Bij ontslag met wederzijds goedvinden tussen u en uw werkgever, regelt u het ontslag onderling. U maakt ontslag-afspraken, die u vastlegt in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst staat de ontslagvergoeding en uw recht op een WW-uitkering. U gaat pas akkoord als al uw rechten gewaarborgd zijn. Het ontslag is rechtsgeldig, zodat geen toestemming vereist is van de kantonrechter.

 

Ontslagverbod voor zieke werknemers

Daarnaast zijn er situaties waarin een ontslagverbod geldt. Zo mogen zieke werknemers niet worden ontslagen (binnen de termijn van 2 jaar ziekte). Ook tijdens en kort na een zwangerschap geldt er een opzegverbod. Bij situatieve ziekte is het wel mogelijk om ontslag onderling overeen te komen. Zie vaststellingsovereenkomst ziekte.

 

WW-uitkering minimaal 3 en maximaal 24 maanden

Na ontslag ontvangt u een WW-uitkering van maximaal 24 maanden. In sommige Cao's is de WW-duur weer verlengd naar de oorspronkelijke 38 maanden. Meer over WW-duur 2024. Het is tegenwoordig financieel interessant om vanuit de WW een baan met een lager salaris te accepteren. Dat moet mensen stimuleren eerder een baan met een lager salaris te accepteren.

 

WW-uitkering
Vaststellingsovereenkomst
Ontslag UWV
Ontslag kantonrechter

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie