Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag 2019

UWV is de instantie voor bedrijfseconomische ontslagen en ontslag van zieke werknemers (na 2 jaar ziekte). De kantonrechter moet in individuele ontslagsituaties (disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding) worden ingeschakeld. Bij ontslag via kantonrechter of UWV krijgt u de transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld voor (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk. Uitzonderingen op de transitievergoeding zijn mogelijk: werkgever en u mogen onderling elke ontslagvergoeding afspreken in een vaststellingsovereenkomst. Ook bij collectief ontslag hebben werkgever en werknemers de vrijheid om elke ontslagvergoeding overeen te komen. Deze kan dus hoger zijn dan de transitievergoeding.

 

Ontslagrecht en ontslag procedure 2019

Een werkgever kan ontslag aanvragen om bedrijfseconomische of om persoonlijke redenen, zoals een verstoorde arbeidsverhouding. Afhankelijk van de ontslagreden is de werkgever verplicht om de ontslagroute te volgen via UWV of kantonrechter. De UWV route moet gekozen worden bij bedrijfseconomisch ontslag en bij ontslag van zieke werknemers. De kantonrechter komt in actie bij ontslag op persoonlijke gronden (disfunctioneren, onenigheid, etc.) en wanneer partijen het niet een zijn met de beslissing van UWV. Er zijn 8 persoonlijke ontslaggronden op basis waarvan de kantonrechter een ontslagbeslissing neemt. Zowel bij UWV als bij de kantonrechter moet de werkgever de aanvraag goed documenteren en onderbouwen. U krijgt uitgebreid de gelegenheid uzelf te verweren. Indien het ontslag wordt toegestaan door UWV (ontslagvergunning) of kantonrechter (ontbinding) ontvangt de werknemer een transitievergoeding. Als UWV of de kantonrechter niet akkoord gaat met het ontslag blijft u in dienst. Ontslagvergoedingen op basis van de kantonrechtersformule kunnen onderling afgesproken worden bij ontslag met wederzijds goedvinden

 

Geen ontslagtoestemming vereist

In sommige gevallen is er geen ontslagtoestemming van UWV of de kantonrechter nodig. Bijvoorbeeld bij wederzijds goedvinden tussen u en uw werkgever, na het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd binnen 2 jaar of tijdens de proeftijd is er geen toestemming vereist van UWV of de kantonrechter.

 

Ontslag verbod voor zieke werknemers

Daarnaast zijn er situaties waarin een ontslagverbod geldt. Zo mogen zieke werknemers niet worden ontslagen (binnen de termijn van 2 jaar ziekte), uitzonderingen daargelaten. Ook tijdens en kort na een zwangerschap geldt er een opzegverbod. Bij situatieve ziekte is het wel mogelijk om ontslag onderling overeen te komen. Zie vaststellingsovereenkomst ziekte.

 

Collectief ontslag via UWV

Er gelden speciale regels voor collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag indien er in een tijdsbestek van 3 maanden ten minste 20 medewerkers van een afdeling of vestiging om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. In deze situatie moet de werkgever niet alleen UWV, maar ook de vakbonden en de Ondernemingsraad inlichten. Samen met vakbonden en OR moet de werkgever onderhandelen over een sociaal plan. Dit sociaal plan voorziet in onder meer een ontslagvergoeding en ondersteuning bij het zoeken van nieuw werk. Meestal geldt: hoe beter de financiele positie van de werkgever, hoe beter het sociaal plan.

 

Transitievergoeding besteden aan outplacement of opleiding

De transitievergoeding mag besteed worden voor (om)scholing en/ of outplacementbegeleiding voor de ontslagen werknemer. Hiermee vergroot u de kansen op een spoedige terugkeer in een nieuwe baan. Daarom is de naam transitievergoeding gekozen: transitie van de ene werkgever naar de andere werkgever. Meer over transitievergoeding en outplacement.

 

WW-uitkering ingekort

Tot en met 2019 is de WW-uitkering -in fases- ingekort. Een WW-uitkering duurt minimaal 3 en maximaal 24 maanden. In sommige CAO’s is de WW duur weer verlengd naar de -oorspronkelijke- 38 maanden. Meer over WW duur 2019. Het is tegenwoordig -financieel- interessant om vanuit de WW een baan met een lager salaris te accepteren. Dat moet mensen stimuleren eerder een baan met een lager salaris te accepteren.

 

Meeste ontslagen in onderling overleg geregeld

UWV en de kantonrechters toetsen de ontslag-aanvragen zeer streng. Dat betekent dat veel ontslag-aanvragen afgewezen worden. Werkgevers willen dat risico op een afwijzing niet lopen en kiezen daarom vaak voor ontslag met wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaan werkgever en u in overleg om een ontslagregeling af te spreken. Belangrijk onderdeel van de ontslagregeling is de ontslagvergoeding. U wilt een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding, de werkgever wilt zo goedkoop mogelijk uit zijn. Hierover gaan partijen in onderhandeling. U schakelt meestal een arbeidsjurist in om de onderhandelingen te voeren om het maximale resultaat te behalen. Als partijen eruit zijn, moeten de afspraken bevestigd worden. Dat gebeurt in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een officieel ontslag-document.

 

WW-uitkering
Vaststellingsovereenkomst
Ontslag UWV
Ontslag kantonrechter

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen