Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

GRATIS check van uw ontslagvoorstel

Controle is 100% gratis en vrijblijvend

Doe de check

Transitievergoeding berekenen

Reken uit waar u recht op heeft

Bereken direct

Transitievergoeding 2024: onze juristen helpen u

Transitievergoeding.nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Al meer dan 20 jaar helpen wij werknemers bij ontslag. Dreigt ontslag voor u? Vraag hulp aan onze ervaren ontslagjuristen. Het advies is gratis. Bel 088 - 20 50 899 of mail info@transitievergoeding.nl. Meer over werkwijze van Juristen ArbeidsRecht Nederland.

 

Transitievergoeding 2024: 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar

De transitievergoeding 2024 bij ontslag is een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Voorbeeld: na 9 jaar werken, krijgt u 9 * 1/3 = 3 maanden transitievergoeding. Bij een dienstverband van 18 jaar, ontvangt u 18 * 1/3 = 6 maandsalarissen bij ontslag. In 2024 is de maximale transitievergoeding € 94.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 94.000. Bereken transitievergoeding 2024. De transitievergoeding is wettelijk verplicht bij ontslag via UWV of kantonrechter en bij een aflopend tijdelijk contract.

 

Hoe berekent u het maandsalaris

1. U neemt uw bruto maandsalaris

2. Iedereen heeft recht op vakantiegeld. Dit is 8 % van het bruto maandsalaris. Dit komt bovenop uw bruto maandsalaris

3. Heeft u een eindejaarsuitkering (= 13e maand)? Zo ja, dan telt u 1/12 deel hiervan op

4. Heeft u een ploegentoeslag of overwerkvergoeding? Zo ja, dan telt u deze hierbij op

5. Heeft u een variabele bonus of winstuitkering? Deze zijn afhankelijk van de individuele prestatie van de werknemer en daarom variabel. Als u deze heeft, telt u ze op bij uw bruto maandsalaris

 

Voorbeeld bruto maandsalaris

Werknemer ontvangt € 3.000 maandsalaris, 8 % vakantietoeslag, 5 % eindejaarsuitkering en een bonus van € 250 per maand (bij behalen van target).

Bruto maandsalaris      3.000
Vakantie geld 8%

        240

Eindejaarsuitkering 5%        150
Bonus         250
Totaal bruto maandsalaris      3.680

 

Voorbeeld berekenen transitievergoeding

Werknemer heeft 18 jaar gewerkt en krijgt ontslag.

Elk jaar gewerkt = 1/3 maandsalaris

Transitievergoeding 2024 is:

18 * 1/3 * 3.680 =                  22.080

 

Bereken transitievergoeding 2024

Afgelopen 30 dagen: 14894 berekeningen.

 

Wanneer recht op transitievergoeding

U heeft WETTELIJK recht op de transitievergoeding bij:

• ontslag via UWV

• ontslag via kantonrechter

• bij aflopend tijdelijk contract, bijvoorbeeld jaarcontract dat niet verlengd wordt

Bij ontslag in onderling overleg heeft u GEEN wettelijk recht op de transitievergoeding, meestal krijgt u de vergoeding toch.

Let op: het initiatief om het dienstverband te stoppen of niet voort te zetten moet liggen bij uw werkgever. Als u zelf ontslag neemt, heeft u GEEN recht op een transitievergoeding.

 

Belasting betalen over de transitievergoeding

De transitievergoeding is inkomen waarover u belasting betaalt. Hoeveel belasting betaalt u ? Uw transitievergoeding wordt opgeteld bovenop uw jaarinkomen. Het jaarinkomen is uw inkomen tot ontslagdatum + hetgeen u gaat verdienen na ontslag (WW uitkering of het nieuwe salaris). Het belastingpercentage is:

 

Inkomen 2024
+ transitievergoeding
  Belasting 2024
0 - 75.518    36,97 %
75.518 en hoger    49,5 %

 

Bijvoorbeeld:

U verdient 40.000 per jaar en uw transitievergoeding is 15.000. Het totaal is 55.000, zodat u 36,97 % belasting betaalt over uw transitievergoeding

Transitie
vergoeding
Belasting % Te betalen belasting Netto
transitie
vergoeding
15.000 36,97% 5.545 9.455

 

Hoe wordt transitievergoeding uitbetaald?

Uw werkgever houdt de belasting in en betaalt de netto transitievergoeding aan u uit. In bovenstaand voorbeeld krijgt u dus netto 9.455 op uw bankrekening.

Meer over transitievergoeding belasting 2024

 

Transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst?

Ontslagen worden meestal onderling geregeld tussen werkgever en werknemer. Dus zonder kantonrechter of UWV. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. U komt het ontslag onderling overeen met uw werkgever en maakt afspraken hierover. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomstDe belangrijkste afspraak gaat over de transitievergoeding. Bij een vaststellingsovereenkomst heeft u GEEN wettelijk recht op de transitievergoeding, zoals bij UWV of kantonrechter. In de praktijk zal uw werkgever u toch een transitievergoeding aanbieden. Alleen dan zult u immers meewerken aan een vaststellingsovereenkomst. En uw werkgever heeft uw medewerking nodig. Want als u niet meewerkt, zal uw werkgever een procedure bij UWV of kantonrechter moeten starten. Soms is het zelfs mogelijk om een hogere vergoeding te krijgen.  

 

Hogere vergoeding door onderhandelen

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst wordt er onderhandeld tussen u en werkgever. Onze juristen kunnen namens u onderhandelen en zetten in op een hogere vergoeding. De hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding, 2 keer zo hoog of ertussenin) is de uitkomst van de onderhandelingen. Een werkgever kiest voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst omdat hij de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter wil voorkomen. Daar heeft hij een hogere ontslagvergoeding voor over.

 

Bereken het verschil Transitievergoeding 2024 vs. Ontslagvergoeding op basis van onderhandelingen

 

Ontslagvergoeding = 1,8 * transitievergoeding bij collectief ontslag

Bij een collectief ontslag maken werkgevers en werknemers afspraken over de voorwaarden waaronder de ontslagen plaatsvinden. De belangrijkste afspraak gaat over de hoogte van de ontslagvergoeding. Daarover wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemers. De gemiddelde ontslagvergoeding bij een collectief ontslag is een transitievergoeding met een factor 1,8. Dat betekent een transitievergoeding * 1,8. Dat is bijna een 2 keer zo hoge transitievergoeding.

 

Voorbeeld transitievergoeding

 

Extra transitievergoeding bij ontslag via kantonrechter

Bij ontslag via de kantonrechter ontvangt u de transitievergoeding. Als er 1 ontslagreden is, ontvangt u de transitievergoeding. U KUNT een 50 % hogere transitievergoeding ontvangen als er meerdere ontslag-redenen zijn (disfunctioneren, arbeidsconflict, frequent ziekteverzuim). Als uw werkgever ook nog eens ernstig verwijtbaar is, kan de kantonrechter nog een extra ontslagvergoeding toekennen BOVENOP de transitievergoeding. Er is geen maximum voor deze extra ontslagvergoeding. De hoogste extra ontslagvergoeding tot nu toe is € 700.000.

 

Transitievergoeding “oud” versus 2024

Het cijfervoorbeeld toont het verschil tussen de transitievergoeding 2024 en de transitievergoeding oud (gebruikt voor 2020). In onderhandelingen over ontslag KAN de OUDE transitievergoeding gebruikt worden. Deze OUDE transitievergoeding is HOGER dan de transitievergoeding 2024. De OUDE transitievergoeding geeft 50-plussers 1 maand transitievergoeding per gewerkt jaar, voor de jaren dat werknemer op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst. 

 

Werknemer 60 jaar

20 jaar in dienst

Bruto maandsalaris = € 4.860,- (inclusief vakantiegeld)

 

Transitievergoeding 2024 Transitievergoeding oud (voor 2020)
Ontslag via UWV en kantonrechter Kan uitkomst van onderhandeling zijn
32.560 64.460

Conclusie: in dit voorbeeld is de oude transitievergoeding bijna 2 keer zo hoog als de transitievergoeding 2024.

 

Transitievergoeding 2024

20 jaar * 1/3            = 6,7 maanden

6,7 * 4.860,-            = 32.560,-

 

Transitievergoeding oud (voor 2020)

Eerste 10 jaar * 1/3  = 3,3 maanden

Tweede 10 jaar * 1   = 10 maanden

                                 --------

Totaal                         13,3 maanden

13,3 * 4.860,-          = 64.640,-

 

Wilt u een zo hoog mogelijke ontslagvergoeding? 

Vraag hulp aan onze juristen. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het advies is gratis.

Hogere transitievergoeding, ook voor u?

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Transitievergoeding

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie