Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Check GRATIS uw ontslagvoorstel

Controle is 100% gratis en vrijblijvend

Doe de check

Transitievergoeding berekenen

Reken uit waar u recht op heeft

Bereken direct

Juristen ArbeidsRecht Nederland

Transitievergoeding.nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Al meer dan 20 jaar informeren wij en staan wij werknemers bij in (dreigend) ontslagsituaties. Dreigt ontslag voor u? Vraag hulp aan onze ervaren ontslagjuristen. Het eerste advies is gratis. Bel 088 - 20 50 899 of mail info@transitievergoeding.nl. Meer over werkwijze en prijzen van Juristen ArbeidsRecht Nederland.

 

Transitievergoeding bij ontslag
De Wet Werk & Zekerheid (WWZ) is een versoepeling van het ontslagrecht. Een maatregel is de introductie van de transitievergoeding. Deze transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar bij een dienstverband tot 10 jaar en een half maandsalaris per gewerkt jaar voor ieder jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar. Het maximum is € 79.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 79.000. Voor 50-plussers geldt -tot 2020- een hogere transitievergoeding. De transitievergoeding is wettelijk verplicht. Let op: de transitievergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV, kantonrechter of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Echter, ontslag hoeft niet via UWV of kantonrechter te lopen.

 

Ontslag in onderling overleg
Ontslag kan ook onderling geregeld worden. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Werkgever en werknemer komen het ontslag onderling overeen onder bepaalde afspraken. De afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Een van de afspraken KAN zijn een ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is -veel- hoger dan de transitievergoeding, namelijk globaal 1 maandsalaris per gewerkt jaar. Ook bij collectief ontslag wordt de kantonrechtersformule nog gebruikt. Bij collectief ontslag worden de afspraken over het ontslag vastgelegd in een sociaal plan.

 

Onderhandelen bepaalt hoogte vergoeding
Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een sociaal plan wordt er onderhandeld tussen werkgever en werknemer(s). De hoogte van de ontslagvergoeding (transitievergoeding, kantonrechtersformule of er tussenin) is de uitkomst van de onderhandelingen. Een werkgever kiest soms voor ontslag via een vaststellingsovereenkomst omdat hij de complexe ontslagroute via UWV of kantonrechter wilt voorkomen. Daar heeft hij een hogere ontslagvergoeding (bijv. kantonrechtersformule) voor over.    

 

Bereken het verschil Transitievergoeding vs. Kantonrechtersformule

Transitievergoeding en ontslagvergoeding

Volgens de wet Werk & Zekerheid (WWZ) ontvangen werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding: de transitievergoeding. De kantonrechter kan een extra vergoeding toekennen bovenop de transitievergoeding. Er komt geen aparte norm of maximum voor deze extra ontslagvergoeding. Deze extra ontslagvergoeding wordt door de kantonrechter alleen toegekend bij ernstige verwijtbaarheid of in een situatie die te wijten is aan de werkgever.

 

Transitievergoeding voor 50-plussers hoger
Er geldt een overgangsregeling voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn. Voor ieder jaar dat de werknemer op ontslagdatum ouder is dan 50 jaar en langer dan 10 jaar in dienst, is de transitievergoeding 1 maand per gewerkt jaar. Ook voor de overgangsregeling geldt een maximum transitievergoeding van € 79.000 of een jaarsalaris bij een hoger inkomen dan € 79.000. 

Transitievergoeding berekenen 50-plussers

 

Kantonrechtersformule kan gebruikt worden in een vaststellingsovereenkomst
De vaststellingsovereenkomst bij ontslag met wederzijds goedvinden tussen werkgever en werknemer blijft mogelijk. Werkgever en werknemer komen een ontslagvergoeding ("oude stijl") overeen, bijvoorbeeld de kantonrechtersformule. Ook bij collectief ontslag kunnen werkgevers en werknemers (via de vakbonden) deze afspraken blijven maken. Deze afspraken worden meestal opgenomen in een sociaal plan.

 

Kantonrechtersformule: oud en nieuw

De kantonrechtersformule berekent de hoogte van de ontslagvergoeding op basis van drie componenten. De componenten worden met elkaar vermenigvuldigd (A * B * C). De componenten zijn A, B en C. A, B en C staan voor het Aantal gewogen dienstjaren, het Brutoloon, en de Correctiefactor. Er is een oude en nieuwe kantonrechtersformule. Het verschil zit in de gewogen dienstjaren. De wegingsfactor is hoger bij de oude kantonrechtersformule en dus gunstiger voor de werknemer. De vakbonden zetten bij onderhandelingen over een sociaal plan in op de oude kantonrechtersformule, omdat deze gunstiger is.

 

Oude kantonrechtersformule: Aantal gewogen dienstjaren (A)

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die u had tijdens het dienstjaar. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld:

LeeftijdWegingsfactor
Tot 40 jaar 1
40 tot 50 jaar 1,5
50 tot 60 jaar 2


Nieuwe kantonrechtersformule: Aantal gewogen dienstjaren (A)

LeeftijdWegingsfactor
Tot 35 jaar 0,5
35 tot 45 jaar 1
45 tot 55 jaar 1,5
Boven de 55 2

 

Brutoloon (B)

Dit is het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend wordt het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en niet-structurele looncomponenten.

Correctiefactor (C)

De correctiefactor is de subjectieve factor van de kantonrechtersformule. De hoogte ligt meestal tussen de 0 en 2. Bij een collectief ontslag is vaak de financiële positie van de werkgever van invloed op de hoogte. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een correctiefactor van 1 of hoger kunnen betalen. Bij een financieel ongezonde onderneming zal een correctiefactor van 1 niet haalbaar zijn. Bij een individueel ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) zullen onderhandelingen de correctiefactor bepalen. Factoren die de hoogte bepalen zijn: verwijtbaarheid van één van de partijen, financiële positie van de werkgever, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, (dis)functioneren van de werknemer, etc.

 

Transitievergoeding berekenen
Ontslagrecht 2018
Ontslag via vaststellingsovereenkomst
Van werk naar werk
WW uitkering

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen