Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Het aangaan van een ontslagregeling en deze regeling schriftelijk vastleggen in een ‘vaststellingsovereenkomst’ komt vaak voor.  De vaststellingsovereenkomst bevat alle afspraken die werkgever en u maken over uw ontslag, zoals de ontslagvergoeding. De vaststellingsovereenkomst is voor beide partijen juridisch bindend. Redenen waarom u en uw werkgever besluiten uit elkaar te gaan, zijn: reorganisatie, verdwijnen van werk, verschil van inzicht, verstoorde arbeidsverhouding, functioneren, etc.

 

Gratis check van uw vaststellingsovereenkomst

Het is verstandig de vaststellingsovereenkomst door een jurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland te laten controleren. Dit is gratis. Pas als de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is, kunt u deze voor akkoord ondertekenen.

Man   Vrouw
 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Een vaststellingsovereenkomst regelt ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever regelt ontslag liever onderling dan via een procedure bij de kantonrechter of UWV. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. U gaat natuurlijk niet zomaar akkoord met uw ontslag. U wilt minimaal een ontslagvergoeding en een WW-uitkering ontvangen. Hierover maakt u afspraken met uw werkgever. Deze afspraken worden beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Pas als u akkoord gaat met alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst, ondertekent u dit document. Teken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder overleg met een jurist.

 

De 7 belangrijkste punten in de vaststellingsovereenkomst

De afspraken tussen u en uw werkgever moeten minimaal bevatten:

  • Bij wie ligt het initiatief tot het ontslag (dit bepaalt of u een WW-uitkering ontvangt)
  • Krijgt u een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog is deze
  • Bent u vrijgesteld van werk en zo ja, vanaf wanneer. Tijdens deze vrijstelling ontvangt u salaris, maar hoeft u niet te werken
  • Hoe hoog is uw eindafrekening en afrekening vakantiedagen
  • Wordt u vrijgesteld van het concurrentie- en relatiebeding
  • De bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst (gedurende deze periode kunt u alle afspraken herroepen)
  • Betaalt u of uw werkgever de juridische kosten van de vaststellingsovereenkomst

 

Over bepaalde punten kunt u onderhandelen met uw werkgever. Zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. Of de periode dat u wordt vrijgesteld van werk.

 

Laat vaststellingsovereenkomst gratis controleren

Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslag en vaststellingsovereenkomst. Stap 1 is dat wij uw vaststellingsovereenkomst GRATIS checken. Als blijkt dat er fouten in staan zodat u geen WW ontvangt of de ontslagvergoeding is te laag, dan kunt u stap 2 zetten: Onze juristen onderhandelen met uw werkgever voor een verbeterd voorstel. De kosten hiervan betaalt uw werkgever meestal. U hoeft pas te tekenen als u helemaal tevreden bent.  

Laat onze juristen u adviseren over de gevolgen van het ondertekenen van uw vaststellingsovereenkomst. Lees wat een jurist voor u kan doen: vaststellingsovereenkomst en jurist

 

Gevolgen van ondertekenen vaststellingsovereenkomst

Het voor akkoord ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, brengt vergaande juridische consequenties met zich mee. Op de eerste plaats de beëindiging van de arbeidsovereenkomst: het ontslag kan niet meer worden teruggedraaid.

Na ondertekenen heeft u wel nog een bedenktermijn van 2 weken. Binnen die 2 weken kunt u uw akkoord op de vaststellingsovereenkomst intrekken. Meer informatie over vaststellingsovereenkomst bedenktermijn.

GRATIS check van uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie