Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst laten controleren

Het aangaan van een ontslagregeling en deze regeling schriftelijk vastleggen in een ‘vaststellingsovereenkomst’ komt vaak voor.  De vaststellingsovereenkomst bevat alle afspraken die werkgever en u maken over uw ontslag, zoals de ontslagvergoeding. De vaststellingsovereenkomst is voor beide partijen juridisch bindend. Redenen waarom u en uw werkgever besluiten uit elkaar te gaan, zijn: reorganisatie, verdwijnen van werk, verschil van inzicht, verstoorde arbeidsverhouding, functioneren, etc.

 

Gratis check van uw vaststellingsovereenkomst

Het is verstandig de vaststellingsovereenkomst door een jurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland te laten controleren. Dit is gratis. Onze jurist controleert uw vaststellingsovereenkomst en bespreekt de uitkomst telefonisch met u. Pas als de vaststellingsovereenkomst juridisch correct is, kunt u deze voor akkoord ondertekenen.

 

✔️ Controle is 100% gratis en vrijblijvend
✔️ Klantbeoordeling: 9.4
✔️ Stel uw WW veilig
✔️ Binnen 1 uur reactie
✔️ Wij ontzorgen u volledig

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Een vaststellingsovereenkomst regelt ontslag met wederzijds goedvinden

Een werkgever regelt ontslag liever onderling dan via een procedure bij de kantonrechter of UWV. Dit heet “ontslag met wederzijds goedvinden”. U gaat natuurlijk niet zomaar akkoord met uw ontslag. U wilt minimaal een ontslagvergoeding en een WW-uitkering ontvangen. Hierover maakt u afspraken met uw werkgever. Deze afspraken worden beschreven in de vaststellingsovereenkomst. Pas als u akkoord gaat met alle afspraken in de vaststellingsovereenkomst, ondertekent u dit document. Teken nooit een vaststellingsovereenkomst zonder overleg met een jurist.

 

De 7 belangrijkste punten in de vaststellingsovereenkomst

De afspraken tussen u en uw werkgever moeten minimaal bevatten:

 • Bij wie ligt het initiatief tot het ontslag (dit bepaalt of u een WW-uitkering ontvangt)
 • Krijgt u een ontslagvergoeding en zo ja, hoe hoog is deze
 • Bent u vrijgesteld van werk en zo ja, vanaf wanneer. Tijdens deze vrijstelling ontvangt u salaris, maar hoeft u niet te werken
 • Hoe hoog is uw eindafrekening en afrekening vakantiedagen
 • Wordt u vrijgesteld van het concurrentie- en relatiebeding
 • De bedenktermijn van de vaststellingsovereenkomst (gedurende deze periode kunt u alle afspraken herroepen)
 • Betaalt u of uw werkgever de juridische kosten van de vaststellingsovereenkomst

 

Over bepaalde punten kunt u onderhandelen met uw werkgever. Zoals de hoogte van de ontslagvergoeding. Of de periode dat u wordt vrijgesteld van werk.

 

Laat vaststellingsovereenkomst gratis controleren

Onze juristen zijn gespecialiseerd in ontslag en vaststellingsovereenkomst. Stap 1 is dat wij uw vaststellingsovereenkomst GRATIS checken. Als blijkt dat er fouten in staan zodat u geen WW ontvangt of de ontslagvergoeding is te laag, dan kunt u stap 2 zetten: Onze juristen onderhandelen met uw werkgever voor een verbeterd voorstel. Concreet doet onze jurist een tegenvoorstel naar uw werkgever. Het accent ligt op een hogere ontslagvergoeding, het garanderen van uw WW-uitkering en de juiste opzegtermijn. De kosten hiervan betaalt uw werkgever. U hoeft pas te tekenen als u helemaal tevreden bent.

Meer over waarom uw werkgever kosten vaststellingsovereenkomst betaalt

 

Welke verbeterpunten kunt u verwachten uit de gratis controle

Uit de controle kan blijken dat de vaststellingsovereenkomst op punten tekortschiet. Wat zijn de 5 meest voorkomende verbeterpunten:

1. U heeft geen recht op een WW-uitkering. Om uw recht op WW te garanderen moet LETTERLIJK in de vaststellingsovereenkomst staan:

  a. Uw werkgever neemt het initiatief tot ontslag.
  b. U heeft geen schuld aan het ontslag (bijvoorbeeld het weigeren van een redelijk verzoek
      tot overwerken)

        c.  Er is geen dringende reden voor het ontslag. Dit gaat een stap verder dan “schuld hebben

            aan het ontslag”, denk aan diefstal, geweld, etc.

Deze verbeterpunten kunnen meestal opgelost worden door tekstuele aanpassingen in de vaststellingsovereenkomst

2. Transitievergoeding niet hoog genoeg of fout berekend. Soms is de transitievergoeding verkeerd berekend, bijvoorbeeld omdat 8 % vakantiegeld of de eindejaarsuitkering niet is meegeteld. Soms biedt de werkgever een te lage vergoeding aan. Een transitievergoeding is het minimale dat uw werkgever u moet aanbieden. Dit moet hij ook betalen bij ontslag via UWV of kantonrechter. Als de vergoeding te laag is, adviseren onze juristen u daarover. Onze juristen kunnen een hogere ontslagvergoeding onderhandelen voor u.

3. Onjuiste einddatum. De werkgever moet de juiste opzegtermijn hanteren. Dit is wettelijk bepaald. De opzegtermijn bepaalt de einddatum. Hierin worden vaak fouten gemaakt. Bijvoorbeeld: als u 11 jaar heeft gewerkt, heeft u recht op 3 maanden opzegtermijn. Er moet opgezegd worden vóór de eerste dag van de nieuwe maand. De einddatum ligt dus op de eerste dag van maand 4. U krijgt salaris tot de einddatum, dus dit punt is belangrijk. 

4. Uitbetalen van verlofdagen en vakantiegeld. De niet opgenomen verlofdagen moeten uitbetaald worden én u moet het opgebouwde saldo aan vakantiegeld uitbetaald krijgen. Dit moet benoemd worden in de vaststellingsovereenkomst en de berekeningen moeten kloppen.

5. Kosten voor juridische bijstand niet vergoed. Gebruikelijk is dat de werkgever uw juridische bijstand betaalt als u een jurist inschakelt. U heeft immers niet zelf voor ontslag gekozen. Ontslag is complex, dus uw werkgever moet u gelegenheid geven hiervoor hulp te zoeken bij een jurist. En dit te betalen. Als uw werkgever geen kosten-budget aanbiedt, dan is dat een punt om te laten aanpassen in de vaststellingsovereenkomst.
 

Laat onze juristen u adviseren over de gevolgen van het ondertekenen van uw vaststellingsovereenkomst. Lees wat een jurist voor u kan doen: vaststellingsovereenkomst en jurist

 

Hoe beoordelen onze klanten de gratis controle

“Jurist Floor Tamis heeft mijn vaststellingsovereenkomst gratis gecontroleerd. De punten die niet op de juiste manier in de vaststellingsovereenkomst stonden werden dankzij haar aangepast precies zoals ze heeft aangegeven. Ook heeft ze er meer geld uit kunnen halen. Zonder jullie had ik dit zelf nooit voor elkaar gekregen!”

“Snel, kordaat en duidelijk geholpen zodat ik verder kon met mijn vaststellingsovereenkomst. Jurist Bas Wielink heeft mij zeer goed geholpen en was duidelijk over hoe er nog aanpassingen moesten komen in mijn vaststellingsovereenkomst.”

“Een snelle communicatie en goed advies. Ook al wist ik er zelf iets van, het was fijn dat jurist Tara de Rijke de vaststellingsovereenkomst heeft gecontroleerd waardoor ik er vlot uit ben gekomen met mijn werkgever en zeker wist dat de VSO juridisch correct was.”

  

Laat jurist controleren voordat u tekent

Het voor akkoord ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, brengt vergaande juridische gevolgen met zich mee: het ontslag kan niet meer worden teruggedraaid. Laat daarom onze jurist uw vaststellingsovereenkomst gratis controleren.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie