Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

RVU Regeling 2023: eerder stoppen met werken

Overheid, vakbonden & werkgevers hebben afspraken gemaakt om werknemers eerder te laten stoppen met werken. Dit heet RVU. Werkgevers en sectoren die gebruik maken van de RVU Regeling kunnen werknemers de mogelijkheid geven eerder te stoppen met werken. Dit is in de periode tussen 2023-2026.

 

Wat is het?

RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding. U mag (maximaal) 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd stoppen met werken. Het gaat om een jaarlijks bedrag van maximaal € 24.444 (per maand is dit € 2.037 bruto in 2023). Netto is dit € 1.422 per maand. Dit bedrag komt overeen met een netto AOW-uitkering voor alleenstaanden. Over inkomen betaalt u belasting (= loonheffing) en premies (o.a. WW, Zvw-bijdrage).

 

Dit bedrag zal niet altijd genoeg zijn om van rond te komen. Iedere werknemer heeft zijn eigen financiële situatie en wensen. Financieel inzicht helpt u de juiste keuze te maken.
Juristen Arbeidsrecht Nederland biedt financieel advies aan werknemers die overwegen gebruik te maken van de RVU-regeling.

 

Wilt u weten of u financieel kunt overbruggen tot de AOW-datum?

Onze adviseur rekent door of de RVU-uitkeringen hoog genoeg zijn om financieel te overbruggen tot AOW-datum. Voor deze financiële berekeningen brengen we kosten in rekening. Mogelijk betaalt uw werkgever deze kosten. Onze adviseur kan u hier meer over vertellen.

Man   Vrouw

Voor wie geldt de regeling?

U mag maximaal 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd gebruik maken van de RVU. U moet 64 jaar of ouder zijn (want in de komende jaren is de AOW-leeftijd 67 jaar, dus 3 jaar overbruggen met RVU).

 

AOW-leeftijd in de periode 2023-2026:

2023                     66 jaar en 10 maanden
2024                     67 jaar
2025

                    67 jaar

2026

                    67 jaar

2027

                    67 jaar

 

Voorbeeld

U wordt op 1 september 2023 64 jaar. Dan is uw AOW-datum 3 jaar later, namelijk 1 september 2026 (67-jarige leeftijd). Vanaf 1 september 2023 mag u gebruik maken van de nieuwe RVU-regeling.

 

Inkomen vanaf RVU tot AOW

Leeftijd              64 jaar
   
Inkomen bruto vóór RVU              € 3.000 per maand
Inkomen netto vóór RVU              € 2.410 per maand
   
RVU-datum              1-9-2023
AOW-datum              1-9-2026
   
Bruto-inkomen vanaf RVU tot AOW              € 2.037 per maand
Netto-inkomen vanaf RVU tot AOW              € 1.422 per maand

 

Weggevallen inkomen financieel overbruggen met aanvulling uit pensioen

Het netto besteedbaar inkomen tijdens de RVU-periode is lager dan eerder. Een mogelijkheid is om een deel van het ouderdomspensioen naar voren te halen. Dit bedrag dient als aanvulling op het inkomen. In onderstaand voorbeeld wordt een deel van de “pensioenpot” naar voren gehaald. Dit betekent een verlaging van het maandelijks pensioen vanaf AOW-datum.

 

Leeftijd 64 jaar  
Inkomen bruto vóór RVU € 3.000  
Inkomen netto vóór RVU   € 2.410 per maand
     
RVU datum 1-9-2023  
AOW datum 1-9-2025  
     
Bruto Inkomen vanaf RVU tot AOW € 2.037 per maand  
Netto Inkomen vanaf RVU tot AOW   € 1.422 per maand
     
Bruto aanvulling uit pensioen € 250  
Netto aanvulling uit pensioen   € 171
     
Totaal inkomen Bruto € 2.287  
Totaal inkomen Netto   € 1.593

 

Lager inkomen, recht op toeslagen

Voor het lager inkomen (RVU) inkomen kan een recht op toeslagen ontstaan.

Inkomen vóór RVU           € 40.000 per jaar
Huur           € 700 per maand
Huurtoeslag           € 0 per maand
Zorgtoeslag            € 0 per maand

 

Inkomen vanaf RVU          € 24.444 per jaar
Huur          € 700 per maand
Huurtoeslag          € 256 per maand
Zorgtoeslag          € 154 per maand

 

Juristen Arbeidsrecht Nederland adviseert u over de financiële gevolgen van RVU

Onze juristen geven advies aan werknemers die gebruik kunnen maken van een RVU Regeling.

 

In de eerste fase wordt uw financiële, persoonlijke situatie geïnventariseerd. Op basis hiervan worden berekeningen gemaakt en een advies opgesteld. Op basis van dit advies krijgt u volledig inzicht in uw financiële situatie: het bruto en netto-inkomen inclusief vermogenspositie. U weet of u financieel kunt overbruggen tot AOW-datum.

 

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

1. Bruto en netto-inkomen na het stoppen met werken

  • Bruto en netto-inkomen tot AOW-datum
  • RVU-uitkeringen bruto en netto
  • Opvang netto-inkomensverlies mogelijk door besparingen (hypotheek) en toeslagen 
  • Inkomensverlies compenseren door pensioen naar voren te halen

2. Welke gevolgen zijn er voor de inkomensafhankelijke toeslagen

  • Huurtoeslag, zorgtoeslag

  • Wordt het netto-inkomensverlies deels gecompenseerd door het recht op toeslagen

3. Besparen op hypotheeklasten en andere lasten

  • Bij eigen woning: welke gevolgen zijn er voor de hypotheek (renteaftrek) en zijn besparingen op de maandelijkse hypotheeklasten te realiseren

 

Vaststellingsovereenkomst legt afspraken over RVU Regeling vast

Met de RVU zegt u zelf uw baan op. U gaat immers eerder met pensioen. De afspraken moeten op papier gezet worden. De afspraken die over de RVU-Regeling worden gemaakt tussen werkgever en u moeten schriftelijk worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst RVU. Belangrijk is dat deze overeenkomst juridisch en fiscaal correct is.

Zie vaststellingsovereenkomst RVU voorbeeld

Een van de punten in de vaststellingsovereenkomst is de jaarlijkse indexatie (-= verhoging) van de uitkeringen. Dat betekent dat de maandelijkse RVU-uitkering elk jaar verhoogd wordt.

 

Heeft u vragen over de vaststellingsovereenkomst RVU?

Mail uw vraag naar info@transitievergoeding.nl of vul onderstaand formulier in:

Man   Vrouw

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie