Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst

Tijdens de opzegtermijn is de arbeidsovereenkomst nog steeds van kracht en ontvangt u ook salaris, worden vakantiedagen opgebouwd, etc. U moet uw werkzaamheden blijven verrichten, tenzij u wordt vrijgesteld van werk. De opzegtermijn is de periode vanaf de datum waarop het ontslag "wordt overeengekomen" en de werkelijke ontslagdatum. De meeste ontslagen worden geregeld via wederzijds goedvinden. Bij ontslag met wederzijds goedvinden worden de ontslagafspraken beschreven in een vaststellingsovereenkomst. Ook de opzegtermijn moet worden vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

 

Opzegtermijn en WW-uitkering

De opzegtermijn is erg belangrijk voor de aansluiting op de WW-uitkering. UWV (uitvoerder van de WW-uitkering) hanteert de wettelijke  opzegtermijn. Pas na afloop van de wettelijke opzegtermijn heeft u recht op een WW-uitkering. Hoe langer uw dienstverband, hoe langer de wettelijke opzegtermijn:

Vaststellingsovereenkomst wettelijke opzegtermijn

 

Als in de vaststellingsovereenkomst een andere (lees: kortere) opzegtermijn wordt gehanteerd dan de wettelijke, dan start de WW-uitkering niet direct na de ontslagdatum. U heeft dan een periode geen inkomen. De opzegtermijn is dus een belangrijk onderdeel in de vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over vaststellingsovereenkomst en recht op WW.

 

Te korte opzegtermijn in vaststellingsovereenkomst: 1 maand geen WW

Voorbeeld: Anton werkt 20 jaar bij zijn werkgever en krijgt ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Ontslagdatum 1 juni. In de vaststellingsovereenkomst staat dat Anton tot 31 mei salaris ontvangt. De wettelijke opzegtermijn bij een dienstverband van 20 jaar is 4 maanden. Anton en zijn werkgever ondertekenen op 25 februari de vaststellingsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst moet worden opgezegd tegen het einde van de maand. Dit betekent dat de opzegtermijn van 4 maanden per 1 maart aanvangt en eindigt op 1 juli. Op 20 mei krijgt Anton van UWV te horen dat zijn WW pas ingaat op 1 juli en niet op 1 juni. Anton heeft geen inkomen en ook geen WW in de maand juni. In de vaststellingsovereenkomst is een te korte opzegtermijn gehanteerd. Anton en zijn werkgever hadden 1 juli als ontslagdatum moeten hanteren.

  

Vaststellingsovereenkomst inhoud

De juiste opzegtermijn in de vaststellingsovereenkomst is belangrijk. Andere belangrijke onderdelen in de vaststellingsovereenkomst zijn: hoogte ontslagvergoeding, vrijgesteld worden van werk, vergoeding voor juridische kosten, etc. Wilt u weten welke onderdelen opgenomen moeten worden in een vaststellingsovereenkomst? Lees wat moet minimaal in een vaststellingsovereenkomst staan.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten of in uw vaststellingsovereenkomst de correcte opzegtermijn is opgenomen? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst nakijken:

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie