Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst en WW 2024

Voor u is het van belang om na het ontslag DIRECT recht te hebben op een WW-uitkering. Via een vaststellingsovereenkomst eindigt de arbeidsovereenkomst waarbij u recht heeft op een WW-uitkering.

  

WW veilig stellen met correcte vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst moet wel aan enkele voorwaarden voldoen:

• Er mag geen dringende reden voor het ontslag zijn. Een dringende reden is: diefstal, fraude, mishandeling of werkweigering. Dit zijn redenen waarvoor ontslag op staande voet geldt. Als u door uw eigen handelen uw baan verliest, bent u verwijtbaar werkloos. U heeft dan geen recht op een WW-uitkering.

• U mag niet schuldig zijn aan het ontslag. Bijvoorbeeld zelf ontslag nemen. 

• Er moet een neutrale ontslagreden in de vaststellingsovereenkomst worden opgenomen.

 

“Verschil van inzicht” is een neutrale ontslagreden

Bij een verschil van inzicht valt zowel de werkgever als u NIETS te verwijten aangaande het ontslag. Dit wordt in de vaststellingsovereenkomst geformuleerd als: tussen werkgever en werknemer is er een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop werknemer zijn functie uitvoert. Overleg tussen werkgever en werknemer hebben niet geleid tot een oplossing. Dit is structureel, zodat ontslag een logisch gevolg is.

 

Andere ontslagredenen om uw WW te garanderen

Verschil van inzicht is de meest gebruikte “neutrale ontslagreden”. Andere “neutrale ontslagredenen” zijn: bedrijfseconomische redenen, vervallen van functie, reorganisatie. Dit zijn allemaal redenen waarbij u NIET schuldig bent aan het ontslag en dus recht heeft op een WW-uitkering.

 

Ontslag door werkgever in gang gezet

Het initiatief voor het ontslag moet bij de werkgever liggen. Deze formulering moet letterlijk in de vaststellingsovereenkomst staan: “Werkgever heeft het initiatief genomen om het dienstverband te beëindigen, hetgeen tot de vaststellingsovereenkomst heeft geleid.”

   

Ontvang direct WW na de ontslag datum

U moet ook rekening houden met de wettelijke opzegtermijn. De wettelijke opzegtermijn is afhankelijk van het aantal jaar dat u werkt bij uw werkgever:

  • 1 maand als u tussen 0 en 5 jaar in dienst bent
  • 2 maanden als u tussen 5 en 10 jaar in dienst bent
  • 3 maanden als u tussen 10 en 15 jaar in dienst bent
  • 4 maanden als u 15 jaar of langer in dienst bent

Gedurende de opzegtermijn blijft u in dienst en ontvangt u salaris. Na afloop van de opzegtermijn bent u UIT dienst en stopt het salaris. Met andere woorden: het einde van de opzegtermijn is de ontslagdatum.

 

Voorbeeld: na opzegtermijn van 3 maanden direct een WW-uitkering

U bent 11 jaar in dienst. De wettelijke opzegtermijn is dus 3 maanden. U en uw werkgever gaan in de maand januari akkoord met ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Op 25 januari wordt de vaststellingsovereenkomst getekend. Bij de opzegtermijn tellen alleen volledige maanden mee. De opzegtermijn gaat dus lopen vanaf 1 februari en eindigt op 1 mei (= februari, maart en april). In de vaststellingsovereenkomst moet worden opgenomen dat de arbeidsovereenkomst eindigt per 1 mei. Als de arbeidsovereenkomst eerder zou eindigen, bijvoorbeeld op 1 april, dan ontvangt u in april geen WW-uitkering (en geen salaris). Dit komt doordat UWV rekening houdt met de wettelijke opzegtermijn. Samenvattend: u ontvangt salaris tot en met 30 april. Vanaf 1 mei ontvangt u WW.

 

Compenseren met een extra maandsalaris

Als u en uw werkgever toch eerder uit elkaar willen, dan is dit mogelijk. Bijvoorbeeld 1 maand eerder. U moet dan met uw werkgever afspreken dat hij 1 extra maandsalaris ontslagvergoeding betaalt als compensatie. Dit moet vastgelegd worden in de vaststellingsovereenkomst.

 

Wat moet u nog meer doen om een WW-uitkering te krijgen?

Behalve een correcte vaststellingsovereenkomst moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om WW te krijgen:

  • U moet verzekerd zijn voor de WW. Als u in loondienst bent, bent u altijd verzekerd. Uw werkgever heeft altijd WW-verzekeringspremie voor u betaald
  • U heeft in de afgelopen 26 weken gewerkt
  • U bent beschikbaar voor werk (u mag dus niet in buitenland zijn of een opleiding volgen)

Hoe lang krijgt u WW? Hoe ouder, hoe langer een WW uitkering

Bij 46 jaar en ouder krijgt u de maximale WW-duur van 24 maanden. Er zit een ingewikkelde berekening achter de duur van de WW uitkering. Samenvattend is de duur van de WW uitkering:

Leeftijd (in jaren) 46+ 45 44 43 42 41 40 etc.
WW (in maanden) 24 (max) 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 etc.

 Meer over Hoe lang WW 2024

 

Overige aandachtspunten in uw vaststellingsovereenkomst

• Als u -volgens uw werkgever - niet goed functioneert, heeft u wel recht op een WW-uitkering. Niet goed functioneren is GEEN dringende reden voor ontslag.

• In de vaststellingsovereenkomst moet staan dat voor u geen andere passende functie beschikbaar is en dat herplaatsing bij uw werkgever dus niet mogelijk is.

• Bij ziekte moet u NOOIT een vaststellingsovereenkomst tekenen. U heeft dan namelijk GEEN recht op een WW-uitkering, omdat u bij ziekte recht heeft op 2 jaar salaris doorbetaling. Omdat u salaris ontvangt, heeft u GEEN recht op een WW-uitkering. UWV zal uw WW-aanvraag weigeren.

 

Gratis controle of uw vaststellingsovereenkomst WW proof is

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u zeker weten dat u recht heeft op een WW uitkering? Teken niet en laat onze juristen uw vaststellingsovereenkomst controleren. De controle is gratis.

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Reviews van onze klanten

   

“Door zijn ervaring en kennis heb ik gekregen waar ik recht op had. 
Hij heeft mijn VSO laten aanpassen, zodat ik mijn WW-uitkering kon aanvragen
Jurist Marc van Snippenburg was sinds het eerste contact behulpzaam”

“Snel, kordaat en duidelijk geholpen zodat ik verder kon met mijn ontslag situatie. Jurist Bas Wielink heeft mij zeer goed geholpen en was duidelijk over hoe er aanpassingen moesten komen in mijn vaststellingsovereenkomst”

“In de prettige contacten met jurist Neshat heb ik haar ervaren als een professionele intermediair tussen mij en mijn werkgever.
De -in samenwerking met haar en mijn werkgever tot stand gekomen- overeenkomst dekte alle aspecten, waaronder een vergoeding en WW”

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie