Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Bereken transitievergoeding vs. kantonrechtersformule

Afgelopen 30 dagen: 12930 berekeningen.

Kantonrechtersformule: Hoge ontslagvergoeding

Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst hoeft de transitievergoeding NIET gebruikt te worden. Er wordt onderhandeld over de hoogte van de ontslagvergoeding. De werknemer wilt hoog inzetten. Soms wordt daarom de kantonrechtersformule gebruikt in de onderhandelingen. De kantonrechtersformule is VEEL hoger dan de transitievergoeding. De kantonrechtersformule berekent de ontslagvergoeding op basis van A * B * C. A, B en C staan voor het Aantal gewogen dienstjaren, het Brutoloon, en de Correctiefactor.

 

Kantonrechtersformule: Aantal gewogen dienstjaren (A)

Het aantal dienstjaren wordt gewogen op basis van de leeftijd die u had tijdens het dienstjaar. Vervolgens worden alle dienstjaren na weging bij elkaar opgeteld:

Leeftijd                           

Wegingsfactor

Tot 35 jaar

0,5

35 tot 45 jaar

1

45 tot 55 jaar

1,5

Boven de 55

2

 

Brutoloon (B)

Dit is het bruto maandsalaris vermeerderd met vakantietoeslag, vaste dertiende maand, structurele overwerkvergoeding en vaste ploegentoeslag. Niet meegerekend wordt het werkgeversaandeel pensioenpremie, de auto van de zaak, onkostenvergoedingen, de werkgeversbijdrage zorgverzekeringen en niet-structurele looncomponenten.

 

Correctiefactor (C)

De correctiefactor is de subjectieve factor van de kantonrechtersformule. De hoogte ligt meestal rond de 1. Bij een collectief ontslag is vaak de financiële positie van de werkgever van invloed op de hoogte. Een financieel gezond bedrijf zal eerder een correctiefactor van 1 of hoger kunnen betalen. Bij een financieel ongezonde onderneming zal een correctiefactor van 1 niet haalbaar zijn. Bij een individueel ontslag met wederzijds goedvinden (via een vaststellingsovereenkomst) zullen onderhandelingen de correctiefactor bepalen. Factoren die de hoogte bepalen zijn: verwijtbaarheid van één van de partijen, financiële positie van de werkgever, de arbeidsmarktpositie van de werknemer, (dis)functioneren van de werknemer, etc.

 

Wilt u ook een hogere ontslagvergoeding? 

Vraag advies aan onze juristen. Ga naar hogere transitievergoeding, ook voor u of bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het advies is gratis.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie