Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding berekenen 2024

Afgelopen 30 dagen: 27842 berekeningen.

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar

Let op: dit is de transitievergoeding 2024 en geldt bij ontslag via de kantonrechter en UWV. Vóór 2020 was de transitievergoeding hoger. Deze oude, hogere transitievergoeding kan worden gebruikt bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst.
 

Transitievergoeding in 2024 maximaal € 94.000

De transitievergoeding bedraagt in 2024 maximaal € 94.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 94.000.

 

Transitievergoeding per dag berekend

U krijgt 1/3 maand per gewerkt jaar. Daarbovenop wordt voor elke dag, week, maand BOVEN OP het hele dienstjaar de transitievergoeding naar rato berekend. Dus:

Stap 1: Per heel dienstjaar is de transitievergoeding 1/3 maandsalaris.

Stap 2: Voor de resterende duur korter dan 1 jaar, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Bijvoorbeeld 6 maanden (= ½ jaar) geeft een transitievergoeding van ½ * 1/3 maandsalaris

  

Hoogte transitievergoeding berekenen

 

Heeft u recht op de transitievergoeding?

U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstverband eindigt door toestemming van UWV of de kantonrechter. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

 

Transitievergoeding binnen 1 maand ontvangen

U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een conflict over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd. U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.

 

Betaalt uw werkgever uw transitievergoeding niet?

Denkt u recht te hebben op een transitievergoeding, maar weigert uw werkgever te betalen? Vraag advies aan onze arbeidsjuristen via 088-20 50 899 of direct advies arbeidsjurist.

 

Transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding?

Bij ontslag via kantonrechter of UWV ontvangt u de transitievergoeding. Dit is wettelijk geregeld. Nadeel van de ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV is dat deze complex en langdurig is. Om de procedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal uw werkgever ontslag onderling met u willen regelen. Dit mag, u bepaalt wel zelf of u ermee akkoord gaat. Om uw medewerking te krijgen “biedt” uw werkgever u een HOGERE ontslagvergoeding aan dan de transitievergoeding. Bijvoorbeeld de oude transitievergoeding (voor 2020).

Deze kan 2 keer zo hoog zijn als de transitievergoeding 2024.

Goed onderhandelen = hogere ontslagvergoeding

Elk ontslag is uniek. Voor de ontslagvergoeding is geen standaard rekenformule. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en u. De meeste werknemers laten zich bijstaan door een arbeidsjurist. De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten of u recht heeft op de transitievergoeding? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Hogere transitievergoeding, ook voor u.

 

€ 30.000 hogere ontslagvergoeding na onderhandelingen

Een werknemer krijgt na 15 jaar ontslag omdat zijn werkzaamheden gecentraliseerd worden. De werknemer heeft een unieke functie en hij is de enige die ontslagen wordt. Hij heeft van zijn werkgever een voorstel ontvangen met een transitievergoeding van € 50.000. Hij wilt meer en zet in op een hogere ontslagvergoeding. Hij schakelt Juristen Arbeidsrecht Nederland in om te onderhandelen voor een betere regeling. Eerste voorstel van werkgever:  

  • Transitievergoeding € 50.000

  • Opzegtermijn 5 maanden

  • Laatste 2 maanden vrijgesteld van werk, salaris doorbetaald

  • Inleveren bedrijfseigendommen

 

Het ontslag kwam voor de werknemer heel abrupt. Nooit eerder was aangekondigd dat er een centralisatie van zijn werkzaamheden zou plaatsvinden. Werknemer is opgeroepen om naar het hoofdkantoor te komen en stond binnen 10 minuten weer buiten. De werkgever heeft geen herplaatsingsmogelijkheden onderzocht. Ook heeft de werkgever verzuimd om toelichting te geven op de juridische kant van het ontslag. Werknemer tastte volledig in het duister. De jurist vraagt bij werkgever om een duidelijke toelichting van de reden van het ontslag. De jurist zet hoog in. In het proces van onderhandelen dat volgt, lukt het de werkgever niet om de ontslagreden te onderbouwen. Zonder een ontslagreden zou de werkgever nooit toestemming krijgen van de kantonrechter voor ontslag. De werkgever moet er dus uitkomen met de werknemer. De werknemer heeft een sterke onderhandelingspositie.

 

Sterke onderhandelpositie vertaalt zich in hoge ontslagvergoeding en een gunstige regeling:

  • Ontslagvergoeding € 84.000 (6 maanden bovenop transitievergoeding)

  • Opzegtermijn 6 maanden (1 maand extra)

  • Laatste 3 maanden vrijgesteld van werk met behoud van salaris (1 maand extra)

  • Overname leaseauto tegen sterk gereduceerde prijs van € 10.000

Voorbeeld transitievergoeding
50-plusser transitievergoeding
Voorbeeld 50-plussers transitievergoeding
Transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst

Transitievergoeding Berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie