Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding berekenen 2022

 
Afgelopen 30 dagen: 31731 berekeningen.

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar

Let op: dit is de transitievergoeding 2022 en geldt bij ontslag via de kantonrechter en UWV. Vóór 2020 was de transitievergoeding hoger. Deze oude, hogere transitievergoeding wordt nog steeds gebruikt bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst.
 

Transitievergoeding 2023 maximaal € 89.000 (in 2022: € 86.000)

De transitievergoeding bedraagt in 2023 maximaal € 89.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 89.000. In 2022 is de maximum transitievergoeding € 86.000.

 

Transitievergoeding per dag opgebouwd

U krijgt 1/3 maand per gewerkt jaar. Daarbovenop wordt voor elke dag, week, maand BOVEN OP het hele dienstjaar de transitievergoeding naar rato berekend. Dus:

Stap 1: Per heel dienstjaar is de transitievergoeding 1/3 maandsalaris.

Stap 2: Voor de resterende duur korter dan 1 jaar, wordt de transitievergoeding naar rato berekend. Bijvoorbeeld 6 maanden (= ½ jaar) geeft een transitievergoeding van ½ * 1/3 maandsalaris

  

Hoogte transitievergoeding berekenen

 

Wie heeft recht op een transitievergoeding

U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstverband eindigt door toestemming van UWV of de kantonrechter. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf ontslag neemt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.

 

Transitievergoeding binnen 1 maand ontvangen

U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een conflict over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd. U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.

 

Transitievergoeding niet ontvangen?

Denkt u recht te hebben op een transitievergoeding, maar weigert uw werkgever te betalen? Vraag advies aan onze arbeidsjuristen via 088-20 50 899 of direct advies arbeidsjurist.

 

Transitievergoeding of hogere ontslagvergoeding?

Om een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal een werkgever ontslag met wederzijds goedvinden willen regelen. Dit mag, u bepaalt wel zelf of u ermee akkoord gaat. De werkgever “biedt” u dan een HOGERE ontslagvergoeding aan dan de transitievergoeding, bijvoorbeeld de oude transitievergoeding (voor 2020). Deze kan 2 keer zo hoog zijn als de transitievergoeding 2022.

De exacte hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemer. De werknemer laat zich meestal bijstaan door een arbeidsjurist. De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Lees meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst

Wilt u weten of u recht heeft op de transitievergoeding? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Hogere transitievergoeding, ook voor u.

 

Voorbeeld
50-plusser
Voorbeeld 50-plussers
Transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie