Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Bereken uw transitievergoeding

Hoe hoog is de transitievergoeding

De transitievergoeding wordt berekend door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar na het tiende dienstjaar

Let op: dit is de transitievergoeding 2019. Vanaf 2020 wordt de transitievergoeding lager: Transitievergoeding 2020 berekenen

Transitievergoeding gemaximeerd

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 81.000 of het jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000.

Wie heeft recht op een transitievergoeding

U ontvangt een transitievergoeding als uw dienstbetrekking eindigt door ontslag na toestemming van UWV, door de kantonrechter of middels wederzijds goedvinden. Ook is de transitievergoeding beschikbaar als een tijdelijk contract eindigt en de werkgever niet verlengt. Verder heeft u recht op de vergoeding als u zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever. Het dienstverband moet 2 jaar of langer hebben geduurd.

 

Transitievergoeding tijdig ontvangen

U moet de transitievergoeding binnen 1 maand na afloop van de dienstbetrekking ontvangen. Een vlotte uitkering is noodzakelijk, omdat de mogelijkheid om de kantonrechter te laten beslissen over een geschil over de transitievergoeding, binnen 3 maanden na afloop van dienstbetrekking vervalt. Als de werkgever de transitievergoeding niet tijdig betaalt, is hij wettelijke rente (2%) verschuldigd. U heeft 3 maanden de tijd om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter om uw transitievergoeding op te eisen, mocht uw werkgever niet willen of kunnen betalen.

 

Transitievergoeding niet ontvangen?

Denkt u recht te hebben op een transitievergoeding, maar weigert uw werkgever te betalen? Vraag advies aan onze arbeidsjuristen via 088-20 50 899 of direct advies arbeidsjurist.

 

Transitievergoeding of hogere kantonrechtersformule?

Om een ontslagprocedure bij UWV of kantonrechter te voorkomen, zal een werkgever ontslag onderling willen regelen. Dit mag, u bepaalt wel zelf of u ermee akkoord gaat. De werkgever “biedt” u dan een HOGERE ontslagvergoeding aan dan de transitievergoeding, bijvoorbeeld de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is globaal 1 maand per gewerkt jaar, waar de transitievergoeding begint met 1/3 maand per gewerkt jaar. De exacte hoogte van de ontslagvergoeding wordt onderhandeld tussen werkgever en werknemer. De werknemer laat zich meestal bijstaan door een arbeidsjurist. De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Wilt u weten of u recht heeft op de transitievergoeding? Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist

 

Voorbeeld
50-plusser
Voorbeeld 50-plussers
MKB werkgever
Voorbeeld MKB
Transitievergoeding in vaststellingsovereenkomst

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2019.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen