Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar moet je op letten?

Doe de gratis check >>>

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar ontslag in onderling overleg afspreken. Wanneer u met uw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. 

Daarom zal uw werkgever u een betere ontslagregeling aanbieden, zoals een hogere ontslagvergoeding. Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst 2023

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juist is? Wilt u weten of de transitievergoeding goed is berekend en/of u recht heeft op een WW-uitkering? Wilt u een hogere ontslagvergoeding? Zijn er nog andere punten voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete check van uw vaststellingsovereenkomst: recht op WW-uitkering veilig gesteld, juiste opzegtermijn, transitievergoeding correct berekend, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Onze ervaren juristen kunnen in onderhandeling met uw werkgever als de ontslagvergoeding te laag is.

 

Heeft u nog vragen of spreekt u liever met een jurist, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast

Wanneer de werkgever en u het ontslag samen overeenkomen, legt u de afspraken vast. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

 

Checklist vaststellingsovereenkomst 2023

Wat moet minimaal in uw vaststellingsovereenkomst staan?

 • Ontslagdatum. Voor een direct recht op WW moet de ontslagdatum overeenkomen met de ingangsdatum van de WW-uitkering.
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. De transitievergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. Meer over vaststellingsovereenkomst kantonrechtersformule of transitievergoeding.
 • Afronding, vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot de ontslagdatum.
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen, zoals de mobiele telefoon, computer of auto van de zaak.
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven.
 • Contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven.
 • Getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af.
 • Finale kwijting. Beide partijen spreken af dat zij niets meer van elkaar kunnen claimen buiten dat wat in de vaststellingsovereenkomst staat.
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de kosten voor de controle van uw vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over juridische kosten vaststellingsovereenkomst.

 

Verlies uw recht op een WW-uitkering NIET

Om een WW-uitkering te ontvangen, moet de vaststellingsovereenkomst de volgende punten bevatten:

 • Dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt
 • De reden van het ontslag
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag.
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden.
 • Ontslagdatum. De ontslagdatum moet aansluiten op de dag dat de WW-uitkering ingaat.

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Na opzegtermijn DIRECT een WW-uitkering

Uw werkgever moet de wettelijke opzegtermijn hanteren:

Dienstverband     Wettelijke Opzegtermijn
5 jaar of minder     1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar     2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar     3 maanden
15 jaar of langer     4 maanden

 

Soms staat in de vaststellingsovereenkomst een te korte opzegtermijn. Dan start uw WW-uitkering NIET direct na uw einddatum. Het gevolg is dat u een of meerdere maanden GEEN WW-uitkering ontvangt.

 

Teken vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder overleg met een jurist

Voor een rechtsgeldig ontslag moet u akkoord gaan met het ontslag. Dit moet u schriftelijk verklaren. Daarom is de vaststellingsovereenkomst pas geldig als werkgever en werknemer beiden ondertekend hebben. Laat een jurist de vaststellingsovereenkomst controleren voordat u tekent.

Bel 088 20 50 899 en raadpleeg onze juristen.

 

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst

 • Snel geregeld. De alternatieve ontslagroute via UWV of kantonrechter kost veel tijd en vaak negatieve energie. Een vaststellingsovereenkomst kan binnen enkele dagen tot weken geregeld zijn, waar een ontslagprocedure via kantonrechter 2 tot 3 maanden duurt.

 • Ontslag in goede harmonie. Een ontslagprocedure is een emotioneel en zwaar proces. Bij ontslag via de kantonrechter moet uw werkgever alle redenen beschrijven waarom hij u wilt ontslaan en u moet elke reden tegenspreken. Hierdoor bestaat de kans dat de relatie tussen u en uw werkgever verstoord raakt. Bij een vaststellingsovereenkomst ontstaan geen ellenlange discussies over noodzaak en verweer, maar worden afspraken in goede harmonie gemaakt. Zeker als een jurist uw belangen behartigt, is er minder ruimte voor conflicten.

 • Afspraken overzichtelijk en compleet De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is zeer overzichtelijk en compleet. Over de belangrijkste onderhandelpunten, zoals ontslagvergoeding, vrijstellen van werk, opzegtermijn, positief getuigschrift, vervallen concurrentiebeding, etc. onderhandelt u. Alle andere punten moeten opgenomen worden en dat heeft u in eigen hand (zoals WW-proof, finale kwijting). Vanwege de finale kwijting heeft u alles geregeld, er zijn geen open eindjes meer. Dat geeft zekerheid   

 • Werkgever betaalt uw juridische kosten. De meeste werknemers schakelen een jurist in voor juridische hulp, zoals de controle van de vaststellingsovereenkomst en het onderhandelen voor een betere regeling. De kosten van deze juridische bijstand verhaalt de jurist bij de werkgever. Deze afspraak wordt ook vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

 • U heeft 2 weken bedenktijd. U mag een vaststellingsovereenkomst binnen 2 weken na ondertekening ongedaan maken.

 

Nadelen van een vaststellingsovereenkomst

 • Werkgever zet u onder druk, waardoor u akkoord gaat met ongunstige voorwaarden, zoals te lage ontslagvergoeding. Werkgevers proberen werknemers onder tijdsdruk te zetten om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Dan moet u bijvoorbeeld binnen een paar dagen tekenen nadat u net te horen hebt gekregen dat u uw baan verliest. Het risico bestaat dat u emotioneel reageert en soms te snel tekent om er maar vanaf te zijn. Dan zijn de afspraken voor u ongunstig, zoals een te lage ontslagvergoeding en het verliezen van een WW-uitkering. Het is zaak u niet onder (tijds)druk te laten zetten en een jurist te raadplegen.

 • Als u ziek bent, is een vaststellingsovereenkomst altijd ongunstig. Als u tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst tekent, heeft u geen WW-recht. De reden is dat u tijdens de eerste 2 ziektejaren ontslagbescherming heeft en daarom niet hoeft mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Doet u dat toch, dan oordeelt UWV dat u zelf schuldig bent aan het ontslag en krijgt u GEEN WW-uitkering. Meer over ontslag zieke werknemer.

 

U heeft 2 weken bedenktijd

Een "vrijwillig" ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor u. Om te voorkomen dat u overhaast met uw ontslag akkoord gaat, kunt u uw instemming binnen 14 dagen ongedaan maken. Zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden.

Ook kan er na ondertekening een NIEUW conflict ontstaan. Ook dan kunt u de overeenkomst herroepen. Meer over vaststellingsovereenkomst herroepen

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis controle door onze juristen

Vaststellingsovereenkomst

 

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie