Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag via vaststellingsovereenkomst: betere ontslagregeling voor u

Doe de gratis check >>>

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar ontslag in onderling overleg afspreken. Wanneer u met uw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. Daarom zal uw werkgever u een betere ontslagregeling aanbieden, zoals een hogere ontslagvergoeding.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst 2021

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juridisch juist is? Wilt u weten of de transitievergoeding goed is berekend en of u recht heeft op een WW-uitkering? Wilt u een hogere ontslagvergoeding? Zijn er nog andere punten in de vaststellingsovereenkomst voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete juridische check van uw vaststellingsovereenkomst op de volgende onderdelen: recht op WW-uitkering veilig gesteld,  juiste opzegtermijn, transitievergoeding correct berekend, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Onze ervaren juristen kunnen in onderhandeling met uw werkgever als de ontslagvergoeding te laag is.

Man   Vrouw
 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast

Wanneer de werkgever en u het ontslag samen overeenkomen, is het noodzakelijk om de afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hierbij geldt een herroepingstermijn van 14 dagen waarin u uw akkoord kunt intrekken.

 

Checklist vaststellingsovereenkomst 2021

De vaststellingsovereenkomst 2021 moet MINIMAAL bevatten:

 • Ontslagdatum. Voor een direct aansluitend recht op WW is van belang dat de ontslagdatum overeenkomt met de ingangsdatum van de WW-uitkering
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. Meer over vaststellingsovereenkomst kantonrechtersformule of transitievergoeding
 • Afronding, vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot de ontslagdatum
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer u bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer of de auto van de zaak moet inleveren
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven
 • Contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven
 • Getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af
 • Finale kwijting. Daarbij spreken werknemer en werkgever af dat zij niets meer van elkaar kunnen claimen buiten dat wat in de vaststellingsovereenkomst staat
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de juridische kosten die u heeft moeten maken om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en het recht op de WW-uitkering veilig te stellen. Meer informatie over juridische kosten vaststellingsovereenkomst 

 

Verlies uw recht op een WW-uitkering NIET

Om een WW-uitkering te ontvangen, moet de vaststellingsovereenkomst de volgende punten bevatten:

 • Dat de werkgever het ontslag heeft geïnitieerd en de reden daarvan
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden
 • Ontslagdatum. De ontslagdatum moet aansluiten op de dag dat de WW-uitkering ingaat

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Teken vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder overleg met een jurist

Voor een rechtsgeldig ontslag moet u instemmen met het ontslag. Dit moet u schriftelijk verklaren. Daarom is de vaststellingsovereenkomst pas geldig als werkgever en werknemer beiden ondertekend hebben. Laat een jurist de vaststellingsovereenkomst controleren voordat u tekent. Bel 088 20 50 899 en raadpleeg onze juristen.

 

U heeft 2 weken bedenktijd

Een "vrijwillig" ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor u. Om te voorkomen dat u overhaast met uw ontslag akkoord gaat, kunt u uw instemming binnen 14 dagen ongedaan maken. Zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden. Ook kan er na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een NIEUW conflict ontstaan over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Ook dan kunt u de vaststellingsovereenkomst herroepen. Meer over vaststellingsovereenkomst herroepen

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis controle door onze juristen

 

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen