Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Klantbeoordelingen: Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4 / 10)
727 beoordelingen
Menu

Ontslag via vaststellingsovereenkomst: betere ontslagregeling voor u

Doe de gratis check >>>

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar ontslag in onderling overleg afspreken. Wanneer u met uw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. Daarom zal uw werkgever u een betere ontslagregeling aanbieden, zoals een hogere ontslagvergoeding.

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis controle door onze juristen

 

Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast

Wanneer de werkgever en u het ontslag samen overeenkomen, is het noodzakelijk om de afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Hierbij geldt een herroepingstermijn van 14 dagen waarin u uw akkoord kunt intrekken.

 

Checklist vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst moet MINIMAAL bevatten:

 • Einddatum van de arbeidsovereenkomst. Voor een direct aansluitend recht op WW is van belang dat de einddatum overeenkomt met de ingangsdatum van de WW-uitkering
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. Meer over vaststellingsovereenkomst kantonrechtersformule of transitievergoeding
 • Afronding, vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot het einde van de arbeidsovereenkomst
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen. Zo is duidelijk wanneer u bijvoorbeeld de mobiele telefoon, computer of de auto van de zaak moet inleveren
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven. 
 • Contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven
 • Getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af
 • Finale kwijting. Daarbij spreken werknemer en werkgever af dat zij niets meer van elkaar kunnen claimen buiten hetgeen in de vaststellingsovereenkomst staat. 
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de juridische kosten die u heeft moeten maken om o.a. de vaststellingsovereenkomst te laten controleren en het recht op de WW-uitkering veilig te stellen. Meer informatie over juridische kosten vaststellingsovereenkomst 

 

Verlies uw recht op een WW-uitkering NIET

Om een WW-uitkering te ontvangen, moet de vaststellingsovereenkomst de volgende punten bevatten:

 • Naam en adres van werkgever en werknemer
 • Dat de werkgever heeft geïnitieerd om het dienstverband te beëindigen en de reden van ontslag
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden
 • Datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Van belang is om bij het bepalen van de einddatum rekening te houden met de fictieve opzegtermijn die UWV hanteert voordat de WW-uitkering ingaat
 • De afspraak dat de werkgever op de einddatum een eindafrekening maakt
 • De datum en plaats waarop werkgever en werknemer de vaststellingsovereenkomst ondertekenen

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Teken vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder overleg met een jurist

Voor een rechtsgeldig ontslag moet u instemmen met het ontslag. Dit moet u schriftelijk verklaren. Daarom is de vaststellingsovereenkomst pas geldig als werkgever en werknemer beiden ondertekend hebben. Laat een jurist de vaststellingsovereenkomst controleren voordat u tekent. Bel 088 20 50 899 en raadpleeg onze juristen.

 

U heeft 2 weken bedenktijd

Een "vrijwillig" ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor u. Om te voorkomen dat u overhaast met uw ontslag akkoord gaat, kunt u uw instemming binnen 14 dagen ongedaan maken. U kunt dat doen zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden. U kunt een getekende vaststellingsovereenkomst dus binnen 14 dagen na ondertekening herroepen. Ook kan er na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst een NIEUW conflict ontstaan over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst. Dan kunt u de vaststellingsovereenkomst mogelijk herroepen. Daarvoor moet u de hulp van de kantonrechter inroepen. Meer over vaststellingsovereenkomst herroepen

 

Gratis controle van uw vaststellingsovereenkomst

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juridisch juist is? Wilt u weten of de transitievergoeding goed is berekend en of u recht heeft op een WW-uitkering? Wilt u een hogere ontslagvergoeding? Zijn er nog andere punten in de vaststellingsovereenkomst  voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete juridische check van uw vaststellingsovereenkomst op de volgende onderdelen: recht op WW-uitkering veilig gesteld,  juiste opzegtermijn gehanteerd, transitievergoeding correct berekend, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Onze ervaren juristen kunnen in onderhandeling met uw werkgever als de ontslagvergoeding te laag is.

Check vaststellingsovereenkomst door arbeidsjurist

 

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst leest u hieronder

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2020.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen

Juristen Arbeidsrecht Nederland Juristen Arbeidsrecht Nederland 0882050899 Vredehofstraat 13 3761HA Soest
Beoordeling ster 1 Beoordeling ster 2 Beoordeling ster 3 Beoordeling ster 4 Beoordeling halve ster (9.4/10)
727 beoordelingen
Bekijk alle beoordelingen