Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wat is een vaststellingsovereenkomst en waar moet je op letten?

Doe de gratis check >>>

U en uw werkgever kunnen met elkaar ontslag in onderling overleg afspreken. Wanneer u met uw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. 

Daarom zal uw werkgever u een betere ontslagregeling aanbieden, zoals een hogere ontslagvergoeding. Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan.

 

Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast

Wanneer uw werkgever en u het ontslag samen overeenkomen, legt u de afspraken vast. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

 

Checklist vaststellingsovereenkomst 2024

Wat moet minimaal in uw vaststellingsovereenkomst staan?

 • Ontslagdatum. Voor een direct recht op WW moet de ontslagdatum overeenkomen met de ingangsdatum van de WW-uitkering.
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en u kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. De transitievergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. Meer over vaststellingsovereenkomst, transitievergoeding of ontslagvergoeding.
 • Afronding, vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot de ontslagdatum.
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen, zoals de mobiele telefoon, computer of auto van de zaak.
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven.
 • Contacten met concurrenten en relaties. U wilt het liefste dat het concurrentie- en relatiebeding vervalt. Dat moet benoemd worden in de overeenkomst.
 • Getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af.
 • Finale kwijting. Beide partijen spreken af dat zij niets meer van elkaar kunnen claimen buiten dat wat in de vaststellingsovereenkomst staat.
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de kosten voor de controle van uw vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over juridische kosten vaststellingsovereenkomst.

 

Verlies uw recht op een WW-uitkering NIET

UWV betaalt de WW-uitkering. UWV controleert de vaststellingsovereenkomst om te kijken of u recht heeft op de WW. Om recht te hebben op een WW-uitkering, moet de vaststellingsovereenkomst de volgende punten bevatten (LET OP: dit moet letterlijk in de vaststellingsovereenkomst staan):

 • Dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt. Dus: als u zelf ontslag neemt, krijgt u GEEN WW
 • De reden van het ontslag. Dit moet een neutrale reden zijn, met andere woorden: u mag niet schuldig zijn aan het ontslag. Een neutrale reden is bijvoorbeeld bedrijfseconomisch. Daaraan kunt u niets doen.
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal of geweld. Bij een dringende reden bent u zelf schuldig aan het ontslag en heeft u dus GEEN recht op WW.
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden.
 • Ontslagdatum. De ontslagdatum moet aansluiten op de dag dat de WW-uitkering ingaat.

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Na opzegtermijn DIRECT een WW-uitkering

Uw werkgever moet de wettelijke opzegtermijn hanteren:

Dienstverband     Wettelijke Opzegtermijn
5 jaar of minder     1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar     2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar     3 maanden
15 jaar of langer     4 maanden

 

Tijdens de opzegtermijn loopt uw dienstverband door en ontvangt u salaris. Als u bijvoorbeeld 10 jaar in dienst bent, is de opzegtermijn 2 maanden: uw dienstverband én salaris loopt nog 2 maanden door. Op het einde van de opzegtermijn is de ontslagdatum. De ontslagdatum is dus over 2 maanden. Deze exacte ontslagdatum moet vermeld worden in de vaststellingsovereenkomst. UWV controleert dit. Soms staat in de vaststellingsovereenkomst een te korte opzegtermijn. Dan start uw WW-uitkering NIET direct na uw ontslagdatum. Het gevolg is dat u een of meerdere maanden GEEN WW-uitkering ontvangt.

 

Voordelen van een vaststellingsovereenkomst

 • Snel geregeld. De alternatieve ontslagroute via UWV of kantonrechter kost veel tijd en vaak negatieve energie. Een vaststellingsovereenkomst kan binnen enkele dagen tot weken geregeld zijn, waar een ontslagprocedure via kantonrechter 2 tot 3 maanden duurt.

 • Ontslag in goede harmonie. Een ontslagprocedure is een emotioneel en zwaar proces. Bij ontslag via de kantonrechter moet uw werkgever alle redenen beschrijven waarom hij u wilt ontslaan en u moet elke reden tegenspreken. Hierdoor bestaat de kans dat de relatie tussen u en uw werkgever verstoord raakt. Bij een vaststellingsovereenkomst ontstaan geen ellenlange discussies over noodzaak en verweer, maar worden afspraken in goede harmonie gemaakt. Zeker als een jurist uw belangen behartigt, is er minder ruimte voor conflicten.

 • Afspraken overzichtelijk en compleet De inhoud van een vaststellingsovereenkomst is zeer overzichtelijk en compleet. Over de belangrijkste onderhandelpunten, zoals ontslagvergoeding, vrijstellen van werk, opzegtermijn, positief getuigschrift, vervallen concurrentiebeding, etc. onderhandelt u. Alle andere punten moeten opgenomen worden en dat heeft u in eigen hand (zoals WW-proof, finale kwijting). Vanwege de finale kwijting heeft u alles geregeld, er zijn geen open eindjes meer. Dat geeft zekerheid. Meer over onderhandelen vaststellingsovereenkomst.

 • Werkgever betaalt uw juridische kosten. De meeste werknemers schakelen een jurist in voor juridische hulp, zoals de controle van de vaststellingsovereenkomst en het onderhandelen voor een betere regeling. De kosten van deze juridische bijstand verhaalt de jurist bij de werkgever. Deze afspraak wordt ook vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst.

 • U heeft 2 weken bedenktijd. U mag een vaststellingsovereenkomst binnen 2 weken na ondertekening ongedaan maken.

 

Nadelen van een vaststellingsovereenkomst

 • Werkgever zet u onder druk, waardoor u akkoord gaat met ongunstige voorwaarden, zoals te lage ontslagvergoeding. Werkgevers proberen werknemers onder tijdsdruk te zetten om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Dan moet u bijvoorbeeld binnen een paar dagen tekenen nadat u net te horen hebt gekregen dat u uw baan verliest. Het risico bestaat dat u emotioneel reageert en soms te snel tekent om er maar vanaf te zijn. Dan zijn de afspraken voor u ongunstig, zoals een te lage ontslagvergoeding en het verliezen van een WW-uitkering. Het is zaak u niet onder (tijds)druk te laten zetten en een jurist te raadplegen.

 • Als u ziek bent, is een vaststellingsovereenkomst altijd ongunstig. Als u tijdens ziekte een vaststellingsovereenkomst tekent, heeft u geen WW-recht. De reden is dat u tijdens de eerste 2 ziektejaren ontslagbescherming heeft en daarom niet hoeft mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst. Doet u dat toch, dan oordeelt UWV dat u zelf schuldig bent aan het ontslag en krijgt u GEEN WW-uitkering. Meer over ontslag zieke werknemer.

 • Uw werkgever komt de afspraken niet na. Hij weigert bijvoorbeeld de ontslagvergoeding aan u uit te betalen. In dat geval moet u alsnog naar de rechter. In de praktijk komt dit zelden voor.

  

U krijgt een vaststellingsovereenkomst, wat nu ?

Als u bereid bent mee te werken aan een vaststellingsovereenkomst, wilt u krijgen waar u recht op heeft. Eerst moet gecontroleerd worden of alle punten in de vaststellingsovereenkomst staan: krijgt u WW, klopt de opzegtermijn en de financiële eindafspraken. Dan kijkt u naar verbeterpunten, zoals een hogere ontslagvergoeding. Om een gunstigere vaststellingsovereenkomst te krijgen, moet u in gesprek met uw werkgever. U of een jurist gaat onderhandelen en doet een tegenvoorstel. In het tegenvoorstel vraagt u een hogere ontslagvergoeding. Voor een goed tegenvoorstel is de ontslagreden belangrijk. Dan weet u namelijk of uw werkgever u ook kan ontslaan als u de vaststellingsovereenkomst niet zou tekenen. Als de ontslagreden zwak is, is uw onderhandelingspositie sterk. Dan kunt u een betere vaststellingsovereenkomst uitonderhandelen.

 

Zwakke ontslagreden = sterke onderhandelingspositie

De ontslagreden bepaalt uw onderhandelingspositie. Vaak is de ontslagreden zwak of niet goed onderbouwd. Dat is in uw voordeel:

• Uw werkgever vindt uw functioneren niet goed. Uw werkgever moet een dossier hebben waarmee hij dit bewijst. Ook moet u de kans krijgen om uw functioneren te verbeteren. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding. Vaak heeft uw werkgever geen dossier. Als uw werkgever GEEN dossier heeft, krijgt hij bij de kantonrechter GEEN toestemming voor ontslag. U heeft een sterke onderhandelingspositie.

• Heeft u een arbeidsconflict met uw leidinggevende ? Is het conflict dusdanig dat samenwerken niet meer mogelijk is ? Heeft uw werkgever er alles aan gedaan om het conflict op te lossen ? Zo nee, dan geeft de kantonrechter GEEN akkoord voor ontslag.

• Gaat het financieel slecht met uw werkgever ? Is er te weinig werk en wordt er gereorganiseerd ? Dan moet uw werkgever toestemming voor ontslag vragen bij UWV. Uw werkgever moet aantonen dat ontslag de enige oplossing is voor verbetering van het resultaat. Als uw werkgever dit niet goed kan onderbouwen, geeft UWV geen vergunning voor ontslag.

 

Onze juristen controleren gratis of uw vaststellingsovereenkomst verbeterd kan worden.

 

Klanten tevreden over controle vaststellingsovereenkomst

“De vaststellingsovereenkomst die mijn werkgever aanbood was niet volledig en correct. Dankzij de hulp van jurist Bas Wielink heb ik dat weten te corrigeren en verbeteren.”

 

“Mijn vaststellingsovereenkomst laten controleren is door Juristen Arbeidsrecht NL heel goed opgepakt. Dit heeft voor mij tot een betere vaststellingsovereenkomst geleid.” 

 

”Jurist Tara de Rijke heeft me goed geholpen. Ik zou zeker aanraden een vaststellingsovereenkomst door haar te laten checken, niet zelden staan er onjuistheden in, of heb je recht op meer dan je in eerste instantie wordt aangeboden. Daarnaast worden de juridische kosten bij je bedrijf neergelegd en blijft het voor jou als werknemer dus kosteloos.”

 

Na ondertekenen heeft u nog 2 weken bedenktijd

Het tekenen van een vaststellingsovereenkomst heeft ingrijpende gevolgen omdat u daarmee instemt met uw ontslag. Om te voorkomen dat u overhaast met uw ontslag akkoord gaat, kunt u uw handtekening onder de vaststellingsovereenkomst intrekken. Binnen 14 dagen. Zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden.

Ook kan er na ondertekening een NIEUW conflict ontstaan. Ook dan kunt u de overeenkomst herroepen. Meer over vaststellingsovereenkomst herroepen

 

Teken vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder overleg met een jurist

Voor een rechtsgeldig ontslag moet u akkoord gaan met het ontslag. Dit moet u schriftelijk verklaren. Daarom is de vaststellingsovereenkomst pas geldig als werkgever en werknemer beiden ondertekend hebben. Laat onze jurist de vaststellingsovereenkomst controleren voordat u tekent.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst 2024

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juist is? Wilt u weten of de transitievergoeding goed is berekend en u recht heeft op een WW-uitkering? Wilt u een hogere ontslagvergoeding? Zijn er nog andere punten voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete check van uw vaststellingsovereenkomst: recht op WW-uitkering veilig gesteld, juiste opzegtermijn, transitievergoeding correct berekend, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Onze ervaren juristen kunnen in onderhandeling met uw werkgever als de ontslagvergoeding te laag is.

 

Heeft u nog vragen of spreekt u liever met een jurist, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis controle door onze juristen

Vaststellingsovereenkomst

 

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie