Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wat is een vaststellingsovereenkomst (VSO) en waar moet je op letten?

Doe de gratis check >>>

De werkgever en werknemer kunnen met elkaar ontslag in onderling overleg afspreken. Wanneer u met uw ontslag instemt, is de werkgever niet verplicht tot het vragen van toestemming aan UWV of de kantonrechter. Zo worden onnodige procedures voorkomen. 

Daarom zal uw werkgever u een betere ontslagregeling aanbieden, zoals een hogere ontslagvergoeding. Uw werkgever biedt u een vaststellingsovereenkomst aan.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst 2022

Heeft u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of deze juist is? Wilt u weten of de transitievergoeding goed is berekend en/of u recht heeft op een WW-uitkering? Wilt u een hogere ontslagvergoeding? Zijn er nog andere punten voor verbetering vatbaar?  

U ontvangt een complete check van uw vaststellingsovereenkomst: recht op WW-uitkering veilig gesteld, juiste opzegtermijn, transitievergoeding correct berekend, concurrentie- en relatiebeding, (financiële) eindafspraken, zoals vakantiedagen, vakantietoeslag, 13e maand en eventuele bonus. Onze ervaren juristen kunnen in onderhandeling met uw werkgever als de ontslagvergoeding te laag is.

Man   Vrouw
 

Heeft u nog vragen of spreekt u liever met een jurist, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Vaststellingsovereenkomst legt ontslagregeling vast

Wanneer de werkgever en u het ontslag samen overeenkomen, legt u de afspraken vast. Dit gebeurt in de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst.

 

Checklist vaststellingsovereenkomst 2022

Wat moet minimaal in uw vaststellingsovereenkomst staan?

 • Ontslagdatum. Voor een direct recht op WW moet de ontslagdatum overeenkomen met de ingangsdatum van de WW-uitkering.
 • Ontslagvergoeding of transitievergoeding. Werkgever en werknemer kunnen elke ontslagvergoeding afspreken, dit hoeft niet per se de transitievergoeding te zijn. De transitievergoeding is 1/3 maand per gewerkt jaar. Er kan ook een ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule worden afgesproken. Deze is hoger dan de transitievergoeding. De werkgever kan hier belang bij hebben om een procedure bij de kantonrechter of UWV te vermijden. Meer over vaststellingsovereenkomst kantonrechtersformule of transitievergoeding.
 • Afronding, vrijstelling van werkzaamheden en overdracht daarvan tot de ontslagdatum.
 • Eindafrekening van het loon, zoals het salaris, het vakantiegeld, de vakantiedagen, eventuele 13e maand, bonussen, e.d.
 • Inleveren van bedrijfseigendommen, zoals de mobiele telefoon, computer of auto van de zaak.
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie. Mogelijk moet gevoelige bedrijfsinformatie of de inhoud van de vaststellingsovereenkomst geheim blijven.
 • Contacten met concurrenten en relaties. Mogelijk kan het concurrentie- en relatiebeding vervallen, of moet het juist van kracht blijven.
 • Getuigschrift en referenties. Als u daarom verzoekt, moet de werkgever een getuigschrift afgeven. De werkgever geeft aan potentiële nieuwe werkgevers positieve referenties af.
 • Finale kwijting. Beide partijen spreken af dat zij niets meer van elkaar kunnen claimen buiten dat wat in de vaststellingsovereenkomst staat.
 • Juridische kosten. De werkgever betaalt de kosten voor de controle van uw vaststellingsovereenkomst. Meer informatie over juridische kosten vaststellingsovereenkomst.

 

Verlies uw recht op een WW-uitkering NIET

Om een WW-uitkering te ontvangen, moet de vaststellingsovereenkomst de volgende punten bevatten:

 • Dat het initiatief van het ontslag bij de werkgever ligt
 • De reden van het ontslag
 • Dat er geen dringende reden is voor het ontslag.
 • Dat het gaat om een ontslag met wederzijds goedvinden.
 • Ontslagdatum. De ontslagdatum moet aansluiten op de dag dat de WW-uitkering ingaat.

Meer informatie over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Na opzegtermijn DIRECT een WW-uitkering

Uw werkgever moet de wettelijke opzegtermijn hanteren:

Dienstverband     Wettelijke Opzegtermijn
5 jaar of minder     1 maand
Tussen de 5 en 10 jaar     2 maanden
Tussen de 10 en 15 jaar     3 maanden
15 jaar of langer     4 maanden

 

Soms staat in de vaststellingsovereenkomst een te korte opzegtermijn. Dan start uw WW-uitkering NIET direct na uw einddatum. Het gevolg is dat u een of meerdere maanden GEEN WW-uitkering ontvangt.

 

Teken vaststellingsovereenkomst NOOIT zonder overleg met een jurist

Voor een rechtsgeldig ontslag moet u akkoord gaan met het ontslag. Dit moet u schriftelijk verklaren. Daarom is de vaststellingsovereenkomst pas geldig als werkgever en werknemer beiden ondertekend hebben. Laat een jurist de vaststellingsovereenkomst controleren voordat u tekent. 

Bel 088 20 50 899 en raadpleeg onze juristen.

 

U heeft 2 weken bedenktijd

Een "vrijwillig" ontslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor u. Om te voorkomen dat u overhaast met uw ontslag akkoord gaat, kunt u uw instemming binnen 14 dagen ongedaan maken. Zonder opgaaf van redenen. In deze situatie heeft het ontslag als het ware niet plaatsgevonden.

Ook kan er na ondertekening een NIEUW conflict ontstaan. Ook dan kunt u de overeenkomst herroepen. Meer over vaststellingsovereenkomst herroepen

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis controle door onze juristen

 

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.5!

Meer informatie