Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst herroepen na ondertekening

Bij ontslag in onderling overleg worden de afspraken in een ‘vaststellingsovereenkomst’ neergelegd. De vaststellingsovereenkomst is wettelijk in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Door het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst komt er een einde aan de arbeidsovereenkomst.

 

Conflict over de uitleg van de (punten van de) vaststellingsovereenkomst

In de praktijk kan het gebeuren dat -na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst- één partij het niet eens is met een bepaling van deze overeenkomst. De ene partij geeft dan een andere uitleg aan een bepaling dan de andere partij. Bijvoorbeeld: de uitbetaling van bonussen en eventuele optierechten: valt dit wel of niet onder de eindafrekening?

 

Nieuw conflict tussen de (inmiddels) ex-werkgever en ex-werknemer

Dit leidt dus tot een nieuw conflict tussen de ex-werkgever en de ex-werknemer. De vraag is nu wat juridisch een correcte uitleg is van de betreffende bepaling. De kantonrechter kan een beslissing nemen.

 

Kantonrechter hanteert haviltex-norm

Als het gaat om de uitleg van overeenkomsten, zal de kantonrechter eerst onderzoeken wat tussen partijen is afgesproken, en hoe dat in de vaststellingsovereenkomst is beschreven (de ‘grammaticale uitleg’). Als de bepaling duidelijk is beschreven, en maar voor één uitleg vatbaar is, dan zal de rechter op grond van de tekst van de bepaling beslissen.

Als de bepaling voor meerdere uitleg vatbaar is, dan past de rechter de ‘Haviltex-norm’ toe. Dit komt erop neer dat bij de uitleg van een bepaling het gaat om de betekenis die partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen, en wat zij op dat punt redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Deze norm uit de rechtspraak geldt ook voor de vaststellingsovereenkomst.

Dat betekent dat de uitleg van de vaststellingsovereenkomst ertoe kan leiden dat de kantonrechter vindt dat de ene partij, die zich benadeeld voelt door de andere partij, terecht op een bepaling van de vaststellingsovereenkomst kan terugkomen.

 

Vraag advies aan een arbeidsjurist

Heeft u een conflict over de uitleg van de vaststellingsovereenkomst, neem dan contact op met een arbeidsjurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. Het eerste advies is gratis.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Het is belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst zo duidelijk en volledig mogelijk omschreven wordt. Hoe explicieter de vaststellingsovereenkomst, hoe minder kans er bestaat op een conflict over de uitleg van een bepaling achteraf. Wilt u weten of uw vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld door uw werkgever? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren:

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie