Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaak eindigt de arbeidsovereenkomst op dezelfde wijze als zij tot stand komt: met wederzijds goedvinden. Dit betekent dat – na overleg – u én werkgever duidelijk moeten instemmen met de voorwaarden van het ontslag. Zoals de hoogte van de ontslagvergoeding.

Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Ontslag met wederzijds goedvinden voorkomt een ontslagprocedure via kantonrechter of UWV.

 

Ontslagvoorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd

De wet bepaalt dat de ontslag-overeenkomst alleen geldig is als deze schriftelijk is. De voorwaarden van het ontslag worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. Een beëindigingsovereenkomst wordt meestal vaststellingsovereenkomst genoemd.

 

Ontslag heeft grote gevolgen, dus strenge eisen aan de beëindigingsovereenkomst  

Ontslag heeft tot gevolg dat de werknemer zijn baan en salaris kwijtraakt. Vaak wordt dit financieel gecompenseerd met een ontslagvergoeding of transitievergoeding. Ook het verkrijgen van de WW-uitkering moet zoveel mogelijk veilig worden gesteld.

Kortom, ontslag via een vaststellingsovereenkomst heeft ingrijpende gevolgen. De rechter stelt daarom strenge eisen aan de vaststellingsovereenkomst:

  • u moet duidelijk en ondubbelzinnig verklaren dat u instemt met het ontslagvoorstel van uw werkgever
  • de werkgever moet bij u controleren of u begrijpt dat uw toestemming met het ontslag wordt gevraagd
  • de werkgever heeft de plicht u te informeren over de gevolgen van een ontslag met wederzijds goedvinden  

 

Bij niet voldoen aan eisen, kan rechter ontslag terugdraaien

Indien het schort aan één of meerdere eisen, dan kunt u stellen dat u het ontslag niet heeft gewild, en met succes vernietiging van het ontslag bij de rechter eisen.

 

14 dagen bedenktijd om ontslag terug te draaien

Er geldt een extra waarborg: u heeft het wettelijke recht om, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen na de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst erop terug te komen, en dus uw goedvinden in te trekken. Het ontslag gaat niet door.  

Deze termijn is zelfs 3 weken als de bedenktermijn niet in de vaststellingsovereenkomst is vermeld.

 

Dreigt ontslag voor u

Legt uw werkgever ontslag met wederzijds goedvinden aan u voor? Stel uw rechten veilig en laat u adviseren door onze gespecialiseerde ontslagjuristen. 

Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis. U kunt ook mailen naar info@transitievergoeding.nl.

 

Lees meer over:

Ontslag met wederzijds goedvinden: uw voordelen

Ontslag met wederzijds goedvinden: wanneer en waarom?

Ontslag met wederzijds goedvinden en beperken van het concurrentiebeding

Ontslag met wederzijds goedvinden en de ontslagvergoeding

Ontslag met wederzijds goedvinden en sociaal plan

Ontslag met wederzijds goedvinden en uw recht op ww

Ontslag met wederzijds goedvinden en ziekte

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie