Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Ontslag met wederzijds goedvinden en sociaal plan

In het alledaagse bedrijfsleven komt het regelmatig voor dat een bedrijf ontslag aanzegt wegens bedrijfseconomische redenen: arbeidsplaatsen vervallen omdat bijvoorbeeld het aantal opdrachten terugloopt. Uw werkgever heeft toestemming van het UWV nodig om u te ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen. De ontslagaanvraag die uw werkgever bij het UWV indient, moet onderbouwd worden. Met andere woorden: uw werkgever moet de financiële noodzaak aantonen. De werkgever kan er belang bij hebben ontslag niet via UWV te laten lopen, maar via wederzijds goedvinden. Daarvoor is werkgever bereid iets extra’s te bieden via een sociaal plan.

 

Sociaal plan als compensatie voor het ontslag

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen wordt vaak door uw werkgever een sociaal plan aangeboden. U krijgt verschillende (financiële) voorzieningen aangeboden, zoals een ontslagvergoeding, een scholingsbudget en de inschakeling van hulp in het vinden van een andere baan (outplacement). Uw werkgever zal u een ontslagvoorstel doen gebaseerd op de voorzieningen in het sociaal plan.

 

Ontslag via UWV versus ontslag met wederzijds goedvinden

Tegen de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen, kunt u uiteraard verweer voeren bij UWV. Echter, als uw werkgever aannemelijk maakt dat de bedrijfseconomische redenen gegrond zijn, de juiste ontslagvolgorde is toegepast en herplaatsing binnen het bedrijf niet mogelijk is, dan zal UWV het ontslag toewijzen. Bij ontslag via UWV ontvangt u de transitievergoeding. Als het sociaal plan MEER biedt dan de transitievergoeding, dan is het verstandig het ontslagvoorstel van uw werkgever te accepteren. Ontslag vindt dan niet plaats via UWV, maar met wederzijds goedvinden. U tekent een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever en heeft recht op de voorzieningen uit het sociaal plan.

 

Voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden versus ontslag via UWV

  • geen onzekerheid meer: u verkrijgt duidelijkheid over ontslagdatum en de WW is veilig gesteld
  • de (financiële) voorzieningen, zoals ontslagvergoeding worden in de vaststellingsovereenkomst opgenomen en direct uitgevoerd
  • u krijgt de gelegenheid ‘maatwerkafspraken’ met uw werkgever te maken
  • U hoeft geen verweer te voeren bij UWV

 

Wordt u een sociaal plan aangeboden? Heeft u hulp nodig?

De ervaren arbeidsjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland adviseren en begeleiden u. Bel 088 20 50 899 en spreek direct met een jurist. Het eerste advies is gratis.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie