Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Arbeidsconflict 2024

In het werk kan een arbeidsconflict ontslaan. U krijgt een nieuwe leidinggevende met wie het niet botert of uw werkgever reageert niet op uw wensen. Ook ziekte is vaak een bron voor een arbeidsconflict. Uiteraard kan ook uw werkgever van mening zijn dat u niet voldoet aan zijn verwachtingen waardoor een moeizame relatie ontstaat. Meestal gaat het van kwaad tot erger. Belangrijk is om in eerste instantie te proberen het conflict op te lossen door het gesprek aan te gaan.

 

Wat kunt u zelf doen om arbeidsconflict op te lossen

Belangrijk is om het probleem vroegtijdig in de kiem te smoren voordat de situatie escaleert. Wat kunt u zelf doen? Onderstaand 5 tips “Voorkomen en oplossen arbeidsconflict”.

• Het meningsverschil zo snel mogelijk bespreken met uw leidinggevende. Als u het probleem niet snel bespreekt c.q. oplost, bestaat de kans dat meningen verharden, waardoor de oplossing verder weg raakt.

• Probeer zo rustig mogelijk te blijven om te voorkomen dat de situatie escaleert.

• Blijf in gesprek. Communiceer duidelijk en blijf dat doen. Met een goed gesprek kan veel bereikt worden.

• Kijk ook kritisch naar uzelf. Welk gedrag heeft u vertoond en welk effect heeft dit op anderen, zoals uw leidinggevende en collega’s. Wat is uw rol in het conflict en kunt u daar mogelijk iets aan doen.

• U kunt in gesprek gaan met de P&O-adviseur of een vertrouwenspersoon binnen uw organisatie. Zij kunnen mogelijk een bemiddelende rol spelen.

Lost dit het arbeidsconflict niet op, dan zult u in actie moeten komen. Raadpleeg een jurist of mediator. Meer over jurist of mediator bij arbeidsconflict.

 

Jurist gaat namens u het gesprek aan met uw werkgever

De jurist staat u bij in het contact met uw werkgever. De jurist zal in eerste instantie proberen aanknopingspunten te vinden voor handhaving van het dienstverband. Als het conflict zo wordt opgelost, blijft u in dienst. Wellicht op een andere afdeling of met een andere leidinggevende. Blijkt na gesprekken met uw werkgever dat in dienst blijven niet mogelijk is, dan zal de jurist aansturen op een ontslag in onderling overleg. Belangrijk is dat uw belangen zo goed mogelijk gewaarborgd worden. Uw werkgever zal u moeten compenseren voor de financiële gevolgen van het ontslag. Meer over tips arbeidsconflict.

 

WW-uitkering onderdeel van ontslagregeling

Ook zal uw WW-uitkering veilig gesteld moeten worden. Tegen deze voorwaarden zal de jurist -namens u- in onderhandeling gaan met de werkgever. Pas als uw werkgever u voldoende compenseert en u akkoord bent met de voorwaarden, worden de afspraken bevestigd in een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst staan hoogte ontslagvergoeding, ontslagdatum, opzegtermijn, budget voor opleiding en van werk naar werk begeleiding, financiële eindafrekening, vervallen concurrentiebeding, etc. Ook zorgt een vaststellingsovereenkomst ervoor dat u recht krijgt op een WW-uitkering.

Meer over arbeidsconflict, ontslag via vaststellingsovereenkomst

 

Komt u er samen niet uit, dan zal de werkgever vaak een ontslagprocedure bij de kantonrechter starten. Ook dan heeft u een jurist nodig.

 

Blijf uw werk doen

Het is belangrijk dat u uw werk blijft doen. Dan staat u sterker als uw werkgever u via de kantonrechter wilt ontslaan.

Meer over arbeidsconflict ontslag kantonrechter. Soms overwegen mensen zich ziek te melden. Wees daar voorzichtig mee. Meer over ziek melden arbeidsconflict.

  

Arbeidsconflict door ziekte

Soms veroorzaakt een arbeidsconflict zelfs ziekte bij de werknemer. Dit is een zeer vervelende en complexe situatie. Ook juridisch. Juridisch geldt dat ontslag wegens ziekte NIET is toegestaan, maar ontslag tijdens ziekte WEL is toegestaan. Als het arbeidsconflict ziek zijn als gevolg heeft, dan kan ontslag met wederzijds goedvinden de oplossing zijn. U krijgt dan ontslag via een vaststellingsovereenkomst met een ontslagvergoeding.

Meer over arbeidsconflict en ziekte

 

Arbeidsconflict oplossen met een ontslagregeling

Als u er met uw leidinggevende toch niet uitkomt, is vertrek vaak de enige oplossing. Het liefste wilt u dit onderling regelen zonder tussenkomst van de kantonrechter. U maakt met uw werkgever afspraken over uw ontslag. Belangrijk zijn onder andere de hoogte van de ontslagvergoeding en een WW-uitkering. Maar u maakt ook afspraken over de opzegtermijn en vrijstelling van werk (periode waarin u niet hoeft te werken, maar wel salaris ontvangt). Vaak spelen emoties een rol bij een arbeidsconflict. Het is raadzaam een jurist in te schakelen. De jurist onderhandelt dan om een gunstige regeling voor u te bereiken. In onderstaande casus heeft Juristen Arbeidrecht NL bemiddeld met een goede regeling als resultaat.

 

Conflict tussen leidinggevende en werknemer

De werkgever verwijt de werknemer van het niet naleven van het gedragsreglement: de werknemer zou zijn mobiele telefoon op de werkvloer gebruiken terwijl dit niet is toegestaan. Volgens werkgever lost de medewerker meningsverschillen met collega’s niet netjes op. Werknemer heeft een officiële waarschuwing ontvangen. Er ontstaat een arbeidsconflict. Werkgever en werknemer kiezen ervoor om uit elkaar te gaan via een vaststellingsovereenkomst. Zoals gebruikelijk doet de werkgever het eerste voorstel.

 

In de vaststellingsovereenkomst doet de werkgever het volgende aanbod

  • Einddatum per direct (zonder opzegtermijn)

  • Ontslagvergoeding 7.000  

  • Geen recht op WW-uitkering

 

Jurist onderhandelt voor een betere regeling

De werknemer roept de hulp in van Juristen Arbeidsrecht Nederland. De jurist bespreekt de casus met de werknemer, waarbij alle feiten op tafel komen. Vanuit juridisch oogpunt heeft de werkgever geen dossier dat ‘dik genoeg’ is voor ontslag. Echter, de werknemer blijkt zelf ook graag weg te willen, maar dan wel met een ontslagvergoeding en een WW-uitkering. Daarop volgt de onderhandelingsfase tussen de jurist en de werkgever.

 

1. WW-uitkering veiligstellen

In de vaststellingsovereenkomst staat dat de werknemer de gedragsregels niet zou nakomen en daarom het arbeidsconflict was ontstaan. Ook zou er een verschil van inzicht zijn ontstaan, omdat de werknemer de gedragsregels niet zou nakomen. Bij deze ontslagredenen zou de werknemer schuldig zijn aan het ontslag. Daar was de werknemer het niet mee eens en de werkgever kon dit ook niet onderbouwen. Als een werknemer schuldig is aan het ontslag ontvangt hij geen WW-uitkering. Dit moest dus veranderd worden. Verschil van inzicht was er, alleen dat was niet de schuld van de werknemer. De jurist heeft dit laten herformuleren. Met deze zogenaamde “neutrale ontslagreden” krijgt de werknemer toch een WW-uitkering.

 

2. Opzegtermijn met behoud van salaris + hogere ontslagvergoeding

Wettelijk had de werkgever een opzegtermijn van 1 maand moeten hanteren. Per direct opzeggen mag niet (alleen bij ontslag op staande voet). Ook de ontslagvergoeding was mager in het eerste voorstel van de werkgever. Als onderdeel van de onderhandelingen is deze verhoogd van 7.000 naar 10.500 (50 % extra). Het uiteindelijke resultaat is:

  • Ontslag met wederzijds goedvinden

  • Opzegtermijn van 1 maand

  • Vrijgesteld van werk met behoud van salaris

  • Ontslagvergoeding 10.500

  • WW-vriendelijke vaststellingsovereenkomst

 

Heeft u te maken met een arbeidsconflict?

Raadpleeg direct een jurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899. Het eerste advies is gratis. Direct hulp arbeidsconflict.

Onze arbeidsjuristen helpen u direct met uw arbeidsconflict.

Mail uw hulpvraag

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier