Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899

Nieuws

Werknemer ontvangt ontslagvergoeding na woordenwisseling

Een werknemer vertelt zijn werkgever dat hij naar de tandarts moet. Maar hij kan dat niet aantonen. Ondanks de twijfel bij de werkgever vertrekt de werknemer en roept “aju!” naar zijn werkgever. De werkgever reageert direct en vertelt de werknemer voorgoed weg te blijven.

Lees meer

Gevangenis geen reden voor ontslag

Een hovenier belandt in de gevangenis na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Zijn werkgever ontslaat hem, hoewel het incident in zijn vrije tijd heeft plaatsgevonden. De werknemer zit zijn celstraf van 3 weken uit en stapt vervolgens naar de rechter om het ontslag aan te vechten.

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid

Een bakkerswerknemer denkt een leuke practical joke uit te halen. Via Facebook stuurt hij zijn leidinggevende op vrijdagavond een bericht. Hierin wekt hij de indruk de directeur te zijn. Hij schrijft: “Het is één grote bende in de bakkerij. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.”

Lees meer

Ontslag op staande voet na bedreigen directeur

Een bedrijfsborrel eindigt minder gezellig: een werknemer voegt zijn directeur toe dat hij deze graag ‘doormidden wilt schoppen’. De directeur verlaat direct de borrel nadat de dronken werknemer bovenop hem springt. De volgende dag geeft de directeur hem ontslag op staande voet. Excuses helpen niet meer. In de ontslagbrief noemt de directie ook een poging tot mishandeling en ernstige bedreiging.

Lees meer

Arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever eindigt bij kantonrechter

Een medicus neemt meer zorgverlof op dan waar zij recht op heeft. Dit leidt tot een arbeidsconflict met haar werkgever. Dit conflict loopt zo hoog op dat de medicus zich ziek meldt. De werkgever wil haar ontslaan via de kantonrechter. Maar ook de werknemer dient een ontslagverzoek in bij de kantonrechter en eist een extra ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding. Voor de rechter ontspint zich een eindeloze discussie over zorgverlof, vrije dagen en ziektedagen.

Lees meer

Ondanks wangedrag op social media geen ontslag

Een hotelmedewerker ziet zijn promotie in het water vallen door een reorganisatie. Zijn boze vrouw gaat op Facebook tekeer tegen de werkgever. De werkgever verzoekt zijn werknemer om de berichten te laten verwijderen. Dat weigert de vrouw. Wel neemt de werknemer afstand van de digitale vuilspuiterij. De werkgever vraagt ontslag aan bij de kantonrechter.

Lees meer

1-malig disfunctioneren geen reden voor ontslag

Tweede kans gegund aan verzorger verzorgingstehuis.
Een verzorger van een verzorgingstehuis hangt een demente vrouw in een tillift boven de wc. De procedure is correct, echter zij vergeet de vrouw. De vrouw brengt lange tijd hulpeloos hangend door. De werkgever dient direct een ontslagaanvraag in bij de kantonrechter.

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid door rechter

Werkgever ontslaat werknemer op staande voet na vinden geld.
Na afloop van zijn werk vindt een security medewerker van Schiphol een bundel bankbiljetten (€ 250). Hij besluit het geld mee te nemen. Zijn werkgever komt erachter en ontslaat de medewerker op staande voet.

Lees meer

Gratis E-boek ontslag en transitievergoeding 2018

Het boek is geschreven door de ontslagjuristen van Juristen Arbeidsrecht Nederland. De onderwerpen zijn:
- Hoe hoog is de ontslagvergoeding (transitievergoeding en kantonrechtersformule)
- Wanneer ontvang ik de kantonrechtersformule en wanneer de transitievergoeding
- Wat moet minimaal in een vaststellingsovereenkomst staan
- Wanneer ontslag met wederzijds goedvinden
- WW-uitkering 2018 (hoe lang en hoe hoog)
- Wanneer heb ik een jurist nodig

Lees meer

Ontslagverzoek werknemer levert extra ontslagvergoeding op

Een leidinggevende op een accountantskantoor neemt dagelijks zijn hond mee naar kantoor. Gezellig, maar niet prettig voor de allergische medewerker. Vanwege haar gezondheidsklachten vraagt zij haar baas om de hond niet meer mee te nemen. Haar werkgever weigert.

Lees meer

Disfunctioneren niet aangetoond: werknemer wordt NIET ontslagen

Een werkgever oordeelt dat een medewerkster Administratie te veel fouten maakt. Zij verzendt aanmaningen per mail, terwijl haar werkgever een telefonische benadering prefereert. Ook beheerst zij de Nederlandse taal onvoldoende. Deze zaken opgeteld zijn reden haar te ontslaan. Werkgever stapt naar de kantonrechter.

Lees meer

Ruzie op snelweg leidt tot ontslag

Een vrachtwagenchauffeur komt op de snelweg in conflict met een bestuurder van een personenauto. Vervolgens komen ze elkaar tegen bij een tankstation. De bestuurder van de auto daagt de trucker uit. Deze laat er geen gras over groeien en pakt een knuppel uit zijn cabine. Hiermee slaat hij de andere weggebruiker. De trucker heeft 2-maal pech: hij krijgt ontslag via de kantonrechter EN een strafrechtelijke veroordeling.

Lees meer

Ontslag na diefstal

Een supermarkt-medewerkster krijgt op staande voet ontslag voor het eten van etenswaren bestemd voor de verkoop. De werkneemster verweert zich door te stellen dat haar taak het testen en proeven van etenswaren is. De werkgever stelt dat zij hierin veel te ver is gegaan. Bovendien is de werkneemster al meerdere malen gewaarschuwd.

Lees meer

Recht op transitievergoeding vlak voor pensioendatum

Op pensioendatum heeft een werknemer bij ontslag GEEN recht op de transitievergoeding. Hoe zit het met ontslag vlak voor pensioen?

Lees meer

Geen ontslagvergoeding voor ontslagen werknemer farmaceut

Een werknemer van een geneesmiddelen producent handelt privé in illegale medicijnen. Deze laboratorium assistent had daarmee een bijzonder profijtelijke bijverdienste. De politie neemt bij een inval 100 xtc-pillen, 20 gram speed en 1.000 illegale erectiebevorderende pillen in beslag.

Lees meer

Ook kantonrechter keurt ontslag af na eerdere afwijzing door UWV

Horeca-ondernemer vraagt via UWV ontslag aan voor afwaskrachten. UWV wijst ontslag af. Vervolgens gaat de werkgever in ‘beroep’ bij de kantonrechter.

Lees meer

Verzekeraar moet inkomensschade betalen aan ontslagen leraar

Een oudere leraar kreeg ontslag van zijn werkgever (HBO opleiding). Hij zou leerlingen tentamenvragen hebben doorgespeeld. De leraar ontving een mager ontslagvoorstel: WW-uitkering aangevuld met een bovenwettelijke WW-uitkering van € 11.000. De juristen van DAS adviseerden hem akkoord te gaan. Een verkeerd advies, bleek voor de rechter.

Lees meer

Ontslagvergoeding van € 144.000 toegekend door kantonrechter

Een werkgever beschuldigt een werknemer op het lekken van vertrouwelijke informatie. De werknemer wordt op non actief gesteld. De werkgever verzoekt de kantonrechter om ontslag. De werknemer op zijn beurt vordert een ontslagvergoeding van € 180.000.

Lees meer

Meerdere keren te laat komen geen reden voor ontslag

Een hoofdconducteur van NS werd ontslagen nadat hij tussen 2005 en 2017 in totaal 8 keer werd aangesproken op zijn te laat komen. Hij kreeg een proefperiode om zijn gedrag te verbeteren. Aan het einde van die proefperiode ging hij opnieuw in de fout. Dit leidde tot zijn ontslag.

Lees meer

Ontslag afgekeurd door rechter, veeleisende werknemer blijft in dienst

Directeur van een zorginstelling wilt ontslag als gevolg van (oudere) leeftijd en verlangt een vergoeding (€600.000, waar hij recht op had door een personeelsregeling) EN een transitievergoeding (€160.000, zijnde 1 jaarsalaris).
De werkgever daarentegen is bereid MAXIMAAL een transitievergoeding van €75.000 te betalen.

Lees meer

Maximale transitievergoeding in 2018 naar € 79.000,-

In 2018 stijgen de lonen. Ook de maximale transitievergoeding wordt verhoogd. Waar de transitievergoeding in 2017 maximaal € 77.000 is, stijgt deze in 2018 naar € 79.000. De maximale transitievergoeding is € 79.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000.

Lees meer

Regeerakkoord 2018: Lagere transitievergoeding, ontslag via kantonrechter eenvoudiger

Lagere transitievergoeding bij dienstverband langer dan 10 jaar
Voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar ontvangt een ontslagen werknemer nu ½ maand transitievergoeding. Dat wordt volgens het Regeerakkoord 2018 teruggebracht naar een derde maandsalaris. Voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt een ontslagen werknemer nu ook al een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Dat blijft gelijk. 50-plussers blijven volgens het nieuwe ontslagrecht een hogere transitievergoeding ontvangen na 10 dienstjaren, namelijk 1 maand per dienstjaar.

Lees meer

Minder ontslag door aantrekkende economie

Na de stevige recessie groeit de economie inmiddels weer volop. De sombere berichten maken plaats voor positieve cijfers. Ook als het gaat om de werkgelegenheid. Het aantal vacatures neemt toe, de werkloosheid daalt. Het aantal ontslagzaken nam flink af, constateert Achmea Rechtsbijstand.

Lees meer

Positie ontslagen werknemer sterker door uitspraak Hoge Raad?

Een kapster met een parttime baan van 4 uur per week en een maandsalaris van 225,- krijgt na een paar jaar pesterijen van haar baas ontslag. Zonder ontslagvergoeding. Ze heeft 25 jaar gewerkt. Werknemer is het oneens met het ontslag en gaat met haar jurist naar de kantonrechter. Werknemer gaat niet akkoord met de uitspraak (transitievergoeding van 1.500,- en een extra ontslagvergoeding van 4.000,-). Werknemer claimt dat het heel moeilijk is een nieuwe baan te vinden en eist een vergoeding van €58.000,- als compensatie voor te missen inkomen. De zaak komt bij het hof en na hoger beroep bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beslist dat het oordeel van het hof onjuist was. Hierna moet de zaak weer terug naar het Hof voor het bepalen van de vergoeding.

Lees meer

Oorzaak van toename ontslag met wederzijds goedvinden

Tegenwoordig vindt 70% van de ontslagen plaats via wederzijds goedvinden. Bij wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer afspraken over de ontslagvergoeding, outplacement-ondersteuning en vergoeding voor juridische kosten. De afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Lees meer

Hoe hoog is ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden?

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van ontslagvergoedingen. De meeste ontslagen vinden plaats via wederzijds goedvinden, waarbij werkgever en werknemer onderling ontslag-afspraken maken.

Lees meer

WW weer naar 3 jaar en 2 maanden vanaf 2018

Sinds 2016 wordt de WW duur –per kwartaal- ingekort van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Dit maximum geldt voor 56-plussers. Voor jongere werklozen geldt een kortere WW duur. U heeft minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. De duur van de WW hangt af van uw arbeidsverleden.

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden is meest gevolgde ontslagroute

Het Ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar de ontslag-systematiek in Nederland. 5 jaar geleden is eenzelfde onderzoek gedaan zodat resultaten vergeleken kunnen worden.

Lees meer

Werknemers weinig inzicht in ontslagrecht 2017

Uit onderzoek door juridisch bureau DAS blijkt dat een derde van de ontslagen werknemers zelf onderhandelt over de ontslagvoorwaarden. Toch geeft 60% aan dat men slecht tot zeer slecht op de hoogte is van zijn rechten bij ontslag. DAS constateert dat zowel werknemers als werkgevers weinig inzicht hebben in het ontslagrecht. De nadruk bij onderhandelingen tussen werknemer en werkgever ligt op de hoogte van de ontslagvergoeding en het veilig stellen van de WW rechten. Andere factoren die ook van belang zijn (bijv. het vervallen van het concurrentiebeding), krijgen minder aandacht.

Lees meer

PGB-houder betaalt transitievergoeding aan ontslagen zorgverlener

Met een PGB (‘PersoonsGebonden Budget’) kan een zorgbehoevende zorg inkopen. De overheid betaalt de PGB. De zorgbehoevende (de PGB-houder) gaat vervolgens een arbeidsrelatie aan met de zorgverlener. De PGB-houder wordt daarmee werkgever.

Lees meer

40% minder ontslagen via UWV sinds nieuwe ontslagwet (Wet Werk en Zekerheid)

Het UWV beoordeelt ontslagaanvragen en beslist of een werknemer ontslagen mag worden of niet. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht per 2015 gewijzigd. Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij het UWV indienen: ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens ziekte.

Lees meer

Recht op transitievergoeding vanaf -exact- 24 maanden in dienst

Vaak ontslaan werkgevers een werknemer voordat er 24 maanden zijn verstreken om te voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij einde arbeidsovereenkomst na precies 24 maanden heeft u dan WEL recht op een transitievergoeding. Volgens de wet heeft u recht op een transitievergoeding: "indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd."

Lees meer

PDF boek over ontslag en transitievergoeding 2017

Hoe verloopt ontslag in 2017? Ontslagrecht 2017
Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter, heeft u recht op de transitievergoeding. Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst (= ontslag met wederzijds goedvinden), dan kunt u een hogere ontslagvergoeding ontvangen, bijv. op basis van de kantonrechtersformule. Bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt u met uw werkgever onderling afspraken over het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt uitonderhandeld. Arbeidsjuristen voeren vaak de onderhandelingen. Ook bij collectief ontslag wordt regelmatig een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding betaald.

Lees meer

Ontslag via kantonrechter vaak afgewezen

Ontslag via de kantonrechter komt minder vaak voor sinds de nieuwe ontslagwet (Wet Werk en Zekerheid). Volgens kantonrechter Wetzels, voorzitter van Expertgroep Arbeidsrecht, komt dit onder andere omdat kantonrechters minder vrijheid hebben voor het bepalen van de ontslagvergoeding.

Lees meer

Maximale transitievergoeding in 2017 verhoogd naar € 77.000,-

In 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de maximale transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt in 2016 maximaal € 76.000 en stijgt in 2017 naar € 77.000.

Lees meer

Slecht functioneren, toch hoge ontslagvergoeding

Werkgever moet transitievergoeding en extra vergoeding betalen aan slecht functionerende werknemer.
Kantonrechter Rotterdam veroordeelt werkgever tot betaling van de transitievergoeding én een extra vergoeding. De werkgever wilt de werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. De werknemer was ca. 9 jaar in dienst. Tijdens een beoordelingsgesprek stelt werkgever vast dat de werknemer onvoldoende functioneert. De werknemer reageert hierop schriftelijk, waarna een gesprek plaatsvindt. Werkgever stelt werknemer vervolgens op non-actief.

Lees meer

Transitievergoeding geëist en gekregen ondanks weigering werkgever

De rechtbank heeft een werkgever veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding. De werkgever claimde dat het onverantwoord was de transitievergoeding te betalen wegens slechte financiële situatie.

Lees meer

Belasting over transitievergoeding 2017

Een transitievergoeding en ontslagvergoeding telt als inkomen voor de belasting. De vergoeding wordt opgeteld bovenop het inkomen. Over dit totale inkomen betaalt u belasting. In 2017 wijzigt het belastingtarief. De belasting in de 2e en 3e schijf gaat met 0,4% omhoog naar 40,8 % (was 40,4 %).
Doordat een ontslagvergoeding en transitievergoeding boven het inkomen wordt opgeteld, betaalt u een hoger belastingpercentage.

Lees meer

Korter dan 2 jaar indienst, toch transitievergoeding

De kantonrechter Breda heeft een transitievergoeding toegewezen aan een ontslagen werknemer, ondanks een dienstverband korter dan 2 jaar.

Lees meer

Tips ontslaggesprek

Nodigt uw werkgever u uit voor een gesprek? Wees goed voorbereid en geïnformeerd. Hieronder staan tips die u helpen bij een ontslaggesprek.

Lees meer

Transitievergoeding 2017

Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Asscher heeft de volgende wetswijziging op de Wet werk en zekerheid (Wwz) aangekondigd: transitievergoeding bij een cao en een compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting worden deze maatregelen vanaf 2017 ingevoerd. Definitieve ingangsdatum is nog onbekend.

Lees meer

Tegenwoordig betere ontslagbescherming via ontslag kantonrechter 

Het ontslagrecht is veranderd. De belangrijkste effecten zijn:

In de praktijk blijken werkgevers terughoudend met kantonrechterprocedures. Oorzaak is de strenge eisen die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid stelt aan de ontslagverzoeken. Het is voor een werkgever niet in te schatten of zijn ontslagverzoek slaagt. Maar liefst 50 % van de ontslagverzoeken van de werkgever wordt door de kantonrechter afgewezen.

Lees meer

Hulp nodig bij ontslag?

Onderstaande nieuwsbrief stuurden wij recent naar onze website-bezoekers. transitievergoeding.nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Juristen ArbeidsRecht Nederland behoort tot een groep van 3 dienstverleners die ruim 20 jaar -met ontslag bedreigde- werknemers bijstaat:

Juristen ArbeidsRecht Nederland
Gouden HanddrukSpecialist
NextJob Outplacement

Lees meer

Evaluatie WWZ (nieuwe ontslagwet) door arbeidsrecht advocaten

In 2016 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) 1 jaar oud waarmee het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd. Vanwege deze ingrijpende wijziging hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) een evaluatie uitgevoerd. De leden van VAAN en VvA zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Lees meer

Ontslag steeds vaker via vaststellingsovereenkomst

Volgens onderzoek van arbeidsrecht advocaten zou blijken dat ontslag niet soepeler is geworden sinds de Wet Werk & Zekerheid. Belangrijkste argument is dat kantonrechters strenger toetsen en dus vaker ontslag afwijzen. Er vinden echter maar weinig ontslagen plaats via de kantonrechter. Ook het aantal ontslagen via UWV is sterk afgenomen.

Lees meer

Aangeboden ontslagvergoeding eens afgewezen, altijd afgewezen

Let op bij het afwijzen van een ontslagregeling bij collectief ontslag.
Vanwege een reorganisatie bood een werkgever aan boventallige werknemers een ontslagregeling aan. Ontslag zou plaatsvinden met wederzijds goedvinden en de werknemers zouden een ontslagvergoeding ontvangen. Eén werknemer accepteerde dit aanbod niet. Vervolgens vroeg de werkgever ontslag aan via UWV, hetgeen werd toegekend. De werknemer was het hiermee oneens en eiste via de kantonrechter alsnog de ontslagvergoeding op.

Lees meer

Ik heb mijn vaststellingsovereenkomst getekend, maar ben toch te snel geweest.

Ik heb nu toch een beetje spijt daarvan. Kan ik hier nog iets aan doen?

Lees meer

Eerste werkgever moet transitievergoeding betalen

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswissel, nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. De jurist mr. Mirjam Boks van Juristen ArbeidsRecht Nederland heeft een zeer goed resultaat behaald voor haar opdrachtgevers, de 2 oud werknemers.

Lees meer

Kantonrechter wijst hoogste ontslagvergoeding toe sinds WWZ

De kantonrechter Almelo heeft een ontslagvergoeding van € 155.000,- toegekend aan een ontslagen werknemer. Dat is de hoogste ontslagvergoeding via de kantonrechter sinds de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingegaan.

Lees meer

WWZ wordt aangepast naar aanleiding van kritiek van werkgevers

Minister Asscher gaat 2 "pijnpunten" in de WWZ aanpassen. De Regering heeft ingestemd met het wetsvoorstel waarbij de transitievergoeding na 2 jaar ziekte door UWV betaald wordt, zodat werkgever niet meer hoeft te betalen.

Lees meer

Financieel Dagblad plaatst ingezonden brief van transitievergoeding.nl

Het Financieel Dagblad trekt in 3 artikelen verkeerde conclusies wat betreft het "mislukken van de ontslagwet". Financieel Dagblad schrijft dat ontslag van werknemers moeilijker is geworden omdat ontslag via de kantonrechter tegenwoordig vaker tot een afwijzing leidt. Vóór ingang van de nieuwe wet werd ca. 15% van de ontslagaanvragen afgewezen, nu is dat ca. 35%.

Lees meer

Evaluatie nieuwe ontslagwet: wat betekent dit voor uw ontslag?

Begin maart 2016 is de Wwz (Wet werk & zekerheid, ingegaan op 1 juli 2015) besproken in de Tweede Kamer. Sommige arbeidsrecht advocaten en werkgevers spreken in de pers over het mislukken van de ontslagwet. Advocaten betogen dat ontslag van werknemers niet gemakkelijker is geworden, maar moeilijker sinds de nieuwe ontslagwet. Aangehaald wordt dat ontslag via de kantonrechter vaker tot een afwijzing leidt dan voor 1 juli 2015.

Lees meer

Gratis boek over Transitievergoeding en Ontslag 2016

De ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland geven het boek "transitievergoeding en ontslag 2016" uit. Het boek behandelt de volgende onderwerpen:

Transitievergoeding 2016: hoe hoog en voor wie
Ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule 2016
Ontslag via UWV, kantonrechter of vaststellingsovereenkomst
Welke elementen bevat een vaststellingsovereenkomst
Welke ondersteuning biedt een arbeidsjurist bij dreigend ontslag

Lees meer

Werkgever en werknemer

Als een werknemer recht KAN hebben op een transitievergoeding bij ontslag, dan hoeft de werkgever dit niet te melden. Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft de werknemer wettelijk recht op een transitievergoeding en MOET de werkgever de transitievergoeding betalen. Echter, als ontslag in onderling overleg wordt geregeld, is een transitievergoeding NIET wettelijk verplicht. Werkgever en werknemer spreken onderling af of er al dan niet een transitievergoeding wordt betaald. Het spreekt voor zich dat het verstandig is een transitievergoeding "op te eisen".

Lees meer

Kantonrechter geeft minder vaak toestemming voor ontslag

Werkgevers krijgen veel minder vaak toestemming van de kantonrechter voor ontslag van een werknemer sinds het nieuwe ontslagrecht. Het nieuwe ontslagrecht is op 1 juli 2015 ingegaan. De ontslagbescherming voor werknemers is hiermee verbeterd.

Lees meer

Ontslag via de kantonrechter in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden als er een redelijke ontslaggrond is. De wet somt op wat een redelijke ontslaggrond is. Ook moet herplaatsing van de werknemer niet mogelijk zijn. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het moeilijker voor een werkgever om een werknemer te ontslaan via de kantonrechter. De eerste procedures tonen dit aan.

Lees meer

Extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding door kantonrechter

Bij de beëindiging van een dienstverband via de kantonrechter kan de kantonrechter 2 soorten vergoedingen toekennen: de transitievergoeding en de extra ontslagvergoeding. De transitievergoeding wordt aan de hand van een formule berekend. De transitievergoeding is de werkgever verschuldigd als de werknemer 2 jaar of langer in dienst is en de werkgever het dienstverband beëindigd.

Lees meer

Maximale transitievergoeding per 2016 naar € 76.000,-

In 2015 stijgen de lonen volgens het CPB (Centraal Planbureau) met zo'n 1,4 procent. Deze loonstijging heeft ook gevolgen voor de maximale transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale transitievergoeding vastgesteld op € 76.000. Momenteel is dit € 75.000.

Lees meer

Transitievergoeding.nl in Het Financieele Dagblad (FD) van 22 augustus 2015 (ingezonden brief)

Het Financieele Dagblad publiceerde op 8 augustus 2015 een artikel "Nederland geeft weer geld uit" en schrijft dat overal tekenen van economisch herstel te zien zijn. Dat is natuurlijk goed nieuws. Een van de "bewijzen" is dat in de zoekmachine Google de term "loonsverhoging" de term "ontslagvergoeding" verdringt als meest gebruikte zoekterm.

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden anno 2017

Met de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht veranderd. De juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland leggen de nieuwe wet in begrijpelijke taal uit op deze website transitievergoeding.nl.

Lees meer

Ontslag via de kantonrechter in het nieuwe ontslagrecht

In het ontslagrecht volgens de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) zijn inmiddels een aantal ontslagzaken door kantonrechters behandeld. De kantonrechters kunnen verschillend omgaan met ontslagzaken.

Lees meer

Claim uw transitievergoeding met Juristen ArbeidsRecht Nederland

Juristen ArbeidsRecht Nederland is de initiatiefnemer van transitievergoeding.nl. Afgelopen maanden ontvingen wij veel vragen over het ontvangen van een transitievergoeding wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Veel werknemers weten niet hoe deze transitievergoeding uitbetaald moet worden en hoe hoog de transitievergoeding is.

Lees meer

Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Lees meer

Ik word ontslagen zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding. Mag dat ?

Mijn werkgever wilt mij ontslaan en heeft een vaststellingsovereenkomst gemaakt zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding. Mag dat ?

Lees meer

Transitievergoeding, outplacement en opleiding

Outplacementbureau NextJob is oprichter van transitievergoeding.nl en werd daarom geïnterviewd door “de Gids voor HR Professionals”. Ontslagen werknemers ontvangen vanaf juli 2015 een nieuw soort ontslagvergoeding, de transitievergoeding.

Lees meer

Gratis boek over "Transitievergoeding en Wet werk en zekerheid 2015"

Het onderdeel ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat in op 1 juli 2015. De transitievergoeding wordt verplicht bij ontslag na 2 jaar dienstverband. De transitievergoeding wordt lager dan de huidige kantonrechtersformule.

Lees meer

Nu ontslag óf pas na 1 juli 2015?

Ik heb de berekening gemaakt via uw site, dat ging makkelijk, maar het is mij niet duidelijk of deze berekening betreft ontslag voor 1 juli 2015, of is de berekening voor ontslag na 1 juli 2015?

Lees meer

Kantonrechtersformule i.p.v. transitievergoeding bij Philips en SNS

De transitievergoeding uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat in op 1 juli 2015. In een sociaal plan bij collectief ontslag mogen werkgevers en vakbonden afwijken van de transitievergoeding. In het nieuwe sociaal plan van Philips, dat loopt tot en met eind 2018 wordt de transitievergoeding geen onderdeel.

Lees meer

Welke opleiding kiezen als besteding voor uw transitievergoeding?

U mag uw transitievergoeding besteden voor een opleiding. Belangrijk is dat u de juiste keuze maakt: Past de opleiding bij u en draagt de opleiding ertoe bij dat u een nieuwe baan vindt. Er zijn een groot aantal opleidingsinstituten die een nog groter aantal opleidingen aanbiedt. Veel instituten hebben hun eigen specialismen.

Lees meer

Afspraken in CAO over transitievergoeding 2015

In 2015 gaat de nieuwe wet Werk en Zekerheid in. Deze wet behelst maatregelen over het ontslagrecht waaronder de vergoeding bij ontslag, de zogenaamde transitievergoeding. De wet Werk en Zekerheid maakt het lastiger om in CAO's (Collectieve Arbeids Overeenkomst) afwijkende afspraken te maken. Dit geldt echter niet voor de ontslagvergoeding en/ of transitievergoeding. Daarover kunnen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) elke gewenste afspraak maken.

Lees meer

Website Transitievergoeding.nl gelanceerd

De wetgeving rond het ontslagrecht gaat veranderen. Ingangsdatum van dit onderdeel van de Wet Werk & Zekerheid is 1 juli 2015. Ontslagen werknemers ontvangen vanaf juli 2015 een transitievergoeding. Deze is lager dan de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Lees meer

CNV wil gunstigere regeling transitievergoeding

Op detailniveau kunnen onderdelen uit de Wet Werk en Zekerheid (ontslagrecht 2015) nog aangepast worden.

Lees meer

Transitievergoeding: verbetering of verslechtering?

Vanaf juli 2015 ontvangen werknemers een transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding is lager dan de ontslagvergoeding in 2014 die gebaseerd is op de kantonrechtersformule.

Lees meer

Ontslagrecht 2015- Eerste Kamer stemt op 10 juni 2014 over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel werk en zekerheid plenair behandeld. De transitievergoeding is een belangrijk onderdeel van deze versoepeling van het ontslagrecht dat in 2015 ingaat.

Lees meer

Transitievergoeding stand van zaken juni 2014

De 16 meest gestelde vragen en antwoorden over de transitievergoeding.

Lees meer

55-plussers moeilijk aan nieuw werk

De werkloosheidscijfers over 2013 waren desastreus. Nog nooit zijn er zoveel WW-uitkeringen uitgekeerd. Met name de positie van oudere werknemers is zorgwekkend. Er vallen meer ontslagen onder oudere werknemers en na ontslag vinden zij niet snel een nieuwe baan. De verwachting voor de toekomst is dat deze ontwikkeling doorzet. De vraag is welke invloed het nieuwe ontslagrecht 2015 heeft op deze tendens. Het doel van de versoepeling van het ontslagrecht is dat werknemers sneller doorstromen naar een andere baan.

Lees meer

Ontslagrecht-wetgeving 2015 binnenkort behandeld door Eerste Kamer

Voor de zomer vindt er behandeling plaats in de Eerste Kamer van het Wetsvoorstel werk en zekerheid. De introductie van de transitievergoeding is onderdeel van deze wet. Arbeidsrechtadvocaten die verenigd zijn in VAAN hebben hier een mening over.

Lees meer

Van werk naar werk zo snel mogelijk starten na ontslag

Onderzoek van UWV wijst uit dat de meeste werklozen die vanuit een ww-uitkering weer aan de slag gaan, hun nieuwe baan vinden tussen de twee en zeven maanden na de start van hun WW-uitkering. Dat is ruim voor het bereiken van de maximale uitkeringsduur.

Lees meer

Ontslag-route vanaf 2015 bepaald door individueel of collectief ontslag

De wet werk en zekerheid wordt deze week besproken in de tweede kamer. De wet, die moet ingaan op 1 juli 2015, zou een versoepeling van het ontslagrecht betekenen. Belangrijke wijziging is de introductie van de transitievergoeding bij ontslag en de verplichte ontslagroute via hetzij kantonrechter, hetzij UWV. Ook de WW-duur wordt ingekort.

Lees meer

lagere ontslagvergoeding kleine bedrijven

De wet werk & zekerheid wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze wet introduceert een transitievergoeding in plaats van de reguliere ontslagvergoeding. De transitievergoeding keert bij ontslag een derde maandsalaris per dienstjaar uit in de eerste 10 jaar en een halve maand in de dienstjaren erna met een maximum van 75.000,-.

Lees meer

Versoepelen ontslagrecht niet voor ouderen ?

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verwacht dat de plannen uit het Regeerakkoord voor het versoepelen van het ontslagrecht slecht uitpakken voor oudere werknemers. Dit plan leidt ertoe dat ouderen massaal ontslagen zullen worden en geen nieuwe baan vinden. Hij pleit ervoor de ontslagrecht plannen alleen te laten gelden voor jongere werknemers.

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2015

De Tweede Kamer heeft de Nieuwe Ontslagwet van Minister Asscher in behandeling waarbij de transitievergoeding bij ontslag wordt geïntroduceerd. Deze transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule, die nu wordt gebruikt bij de berekening van een ontslagvergoeding.

Lees meer

Transitievergoeding zou het einde van de kantonrechtersformule betekenen ?

Dit commentaar is afkomstig van de AWVN, een werkgeversvereniging. De achtergrond is als volgt. Eind november/ begin december 2013 zal het wetsvoorstel "Werk en Zekerheid" in de Tweede Kamer worden ingediend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer

Een meerderheid van werkgevers tegen versoepelen ontslagrecht en inkorten WW-uitkering

Op maandag 25 maart werd door FD en BNR een onderzoek gepresenteerd over het versoepelen ontslagrecht en inkorten WW duur. TNS Nipo heeft een enquête uitgevoerd onder werkgevers. Veel werkgevers blijken een genuanceerde mening te hebben over het versoepelen van het ontslagrecht en het inkorten van de WW-uitkeringen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt slecht is waardoor werknemers na ontslag moeilijk aan een nieuwe baan komen.

Lees meer

Peiling over het ontzien van ouderen in de ontslagrecht plannen uit het Regeerakkoord

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verkondigde recent dat de ontslagrecht plannen uit het Regeerakkoord niet goed zullen uitpakken voor oudere werknemers. Versoepelen van het ontslagrecht leidt er volgens Knot toe dat ouderen massaal ontslagen worden en geen nieuwe baan vinden.

Lees meer

Discussie over inkorten WW uitkering en versoepeling ontslagrecht wordt vervolgd

Het Regeerakkoord 2013 beschrijft dat werknemers bij ontslag maximaal 24 maanden WW uitkering ontvangen van de Overheid en een transitiebudget van de werkgever. Nu ontvangt men maximaal 38 maanden WW en vaak een ontslagvergoeding ter hoogte van 1 maandsalaris per gewerkt jaar (kantonrechtersformule).

Lees meer

Transitievergoeding veel te laag om goede scholing of outplacement in te kopen ?

De transitievergoeding bij ontslag zou een kwart maandsalaris per dienstjaar worden met een maximum van 4 maanden. Dit moet gebruikt worden voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Als je bijvoorbeeld 4 jaar in dienst bent geweest krijg je een vergoeding om een opleiding te volgen van 1 maand. Dat is net voldoende voor een cursus bij de LOI en daar kun je zeker geen outplacement traject van volgen.

Lees meer

Opinie pagina www.transitiebudget.nl geopend

De ontslagrecht plannen van het kabinet Rutte-Asscher heeft veel commotie veroorzaakt. Als de plannen doorgaan, zou de werknemer bij ontslag in sommige gevallen alleen een transitiebudget ontvangen in plaats van de nu gebruikelijke ontslagvergoeding. In de landelijke en regionale media zijn zeer diverse reactie’s op de ontslagrecht-plannen verschenen.

Lees meer

Transitievergoeding verplicht inzetten voor scholing werkt niet ?

Volgens Wientjes van werkgeversvereniging VNO is de verplichting de transitievergoeding te gebruiken voor scholing niet functioneel. “Dat werknemers bij ontslag een soort voucher krijgen voor scholing werkt niet in de praktijk. Het enige waar dit toe leidt, is dat scholingsinstituten als paddenstoelen uit de grond schieten. Ontslagen werknemers willen gewoon geld.”

Lees meer

Transitiebudget veroorzaakt onoverkomelijke inkomensval

Het omzetten van de huidige ontslagvergoeding in een transitiebudget voor scholing en outplacement zorgt voor een forse inkomensverlaging. Dat betekent dat de inkomenszekerheid van werknemers die tussen twee banen zitten, wegvalt. Stel dat een werknemer van 45 jaar oud met een bruto inkomen van € 40.000,- en een dienstverband van 10 jaar zijn baan kwijtraakt. Deze persoon kan in de huidige situatie een ontslagvergoeding verwachten van 10 maandsalarissen om zijn inkomenstekort aan te vullen. In de toekomst zal hij een transitiebudget ontvangen van 4 maanden, dat hij niet mag gebruiken voor het aanvulling van zijn lagere inkomen. Dit betekent dat mensen die een eigen huis hebben, weinig spaargeld of andere reserves hebben, een enorme inkomensval te verwerken krijgen. Mensen krijgen de tijd niet meer om hun uitgavenpatroon aan te passen.

Lees meer

Mijn werkgever “vergeet” mijn transitievergoeding te betalen. Wat moet ik doen?

Ik ben na 3 jaarcontracten alsnog ontslagen. Ik heb volgens mij recht op een transitievergoeding van minimaal 1 maand. Ik heb mijn eindafrekening wel al ontvangen, maar de transitievergoeding zat er niet bij. Wat moet ik doen om de transitievergoeding te ontvangen?

Lees meer

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bel mij terug

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u binnen 30 minuten terugBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

 

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Mail uw vraag

Beoordelingen