Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Transitievergoeding nieuws 2024

Grensoverschrijdend gedrag: geen ontslag op staande voet, wel transitievergoeding

Werknemer wordt op staande voet ontslagen. Er ligt een te lange periode tussen de eerste waarschuwingen en het ontslag op staande voet. Door deze “vertraging” is het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig. Een arbeidscontract kan door een werkgever onmiddellijk worden beëindigd.

Lees meer

Juridische kosten betaald door werkgever na verwijtbaar handelen werkgever

In een ontslagprocedure is de werkgever, een basisschool, veroordeeld tot het betalen van een ontslagvergoeding aan de ontslagen werknemer. De werknemer is slachtoffer geworden van intimidatie, misleiding en aantasting van zijn eer en goede naam in het onderwijs. De school heeft hem een communicatieverbod opgelegd en zonder enige reden heeft de school een onderzoek tegen hem ingesteld. De kantonrechter is van mening dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en geen “goed werkgever” is geweest.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding voor ambtenaar wegens verwijtbaar handelen gemeente

Het afdelingshoofd Facilitair Bedrijf binnen de gemeente Veldhoven valt uit vanwege een burn-out. Na het herstel van haar burn-out krijgt ze van de gemeentesecretaris te horen dat zij niet meer mag terugkeren in haar oude functie of een andere functie binnen de gemeente. Leidinggevende collega’s geven aan geen vertrouwen meer te hebben in een verdere samenwerking.

Lees meer

Geen transitievergoeding voor flexwerkers

Werknemers die hun baan verliezen hebben recht op een transitievergoeding als compensatie voor het verlies van hun baan. Voorwaarde is dat de werkgever het initiatief neemt voor het ontslag. Deze transitievergoeding is bedoeld om te helpen bij de overgang naar een nieuwe baan. Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk en flexibel contract.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding voor bestuurder vakbond NU’91

Vakbond NU’91 wilt de voorzitter ontslaan via de kantonrechter. Reden is een arbeidsconflict. De voormalige voorzitter van de beroepsorganisatie voor zorgprofessionals krijgt direct ontslag na een vertrouwensbreuk. Volgens de werkgever is er sprake van een angstcultuur en een hoog ziekteverzuim, vanwege haar leiderschapsstijl. De voorzitter wilt niet meewerken aan een onafhankelijk onderzoek naar deze klachten. Dit leidt tot het directe ontslag.

Lees meer

Ontslag op staande voet wegens valsheid in geschrifte: werknemer moet terugbetalen

De werkgever ontslaat een managing director op staande voet vanwege fraude en het vervalsen van een handtekening. De managing director maakt een valse overeenkomst voor zogenaamde marketing activiteiten. Er zijn echter nooit marketing- of communicatiediensten verricht voor de werkgever. De werknemer boekt met de vervalste overeenkomst en handtekeningen bedragen over naar een rekening op zijn eigen naam. De werkgever doet ook aangifte bij het openbaar ministerie. De zaak belandt bij de kantonrechter omdat de werkgever de schade terugvordert.

Lees meer

Inmiddels 25.000 deelnemers aan RVU regeling

Tot nu toe hebben 25.000 werknemers gebruik gemaakt van de RVU Regeling voor vervroegd pensioen. Werknemers kunnen vanaf 3 jaar voor AOW datum stoppen met werken en ontvangen een RVU uitkering van € 2.182 per maand

Lees meer

'Dan rot je maar op' is geen ontslag op staande voet

Tussen hovenier en werkgever ontstaat een woordenwisseling. De werknemer toont te weinig initiatief, aldus de werkgever. Hierop laat de werknemer weten dat hij al erover dacht om te vertrekken. ‘’Dan rot je toch op’’ zegt de werkgever nadat hij dat gehoord heeft.

Lees meer

Onterecht ontslag van directeur: € 375.000 aan vergoedingen

De managing director van Goudwisselkantoor wordt op staande voet ontslagen na het vragen om een salarisverhoging. Volgens de werkgever zou de directeur verantwoordelijk zijn voor een angstcultuur bij de werknemers. Ook zou de werkauto zijn gebruikt voor privé. Verder is er een gebrek aan zelfreflectie, aldus de werkgever. De managing director geeft aan niet meer te willen werken voor Goudwisselkantoor en claimt een hoge vergoeding.

Lees meer

Hoogzwangere medewerkster in opleiding onterecht ontslagen: € 10.000 ontslagvergoeding

Een hoogzwangere verpleegkundige in opleiding krijgt vlak vóór haar zwangerschapsverlof op staande voet ontslag. Volgens de werkgever zouden de resultaten onvoldoende zijn. Ook kon zij de opleiding niet binnen 2 jaar afronden. Verder was haar ziekteverzuim toegenomen, aldus de werkgever. De vrouw eist voor de rechter een vergoeding van € 25.000. Zij stelt dat het ging om het beëindigen van een arbeidsovereenkomst waarbij de wettelijke regels zijn genegeerd. Maar volgens de zorgorganisatie betrof het een leerovereenkomst.

Lees meer

Na “promotie” toch ontslag: ontslagvergoeding van € 37.000

Een financial controller krijgt van zijn werkgever het aanbod om zijn arbeidsovereenkomst over te zetten naar de nieuwe BV van het bedrijf. Ook wordt hij CFO en statutair bestuurder van de nieuwe BV. Al snel krijgt hij een brief van de werkgever die stelt dat hij niet voldoet aan de verwachtingen als CFO. De werkgever zegt het vertrouwen op en vraagt ontslag aan.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding € 200.000 voor onder druk gezette secretaresse

Een vrouw werkt 20 jaar zonder één klacht voor een groot automatiseringsbedrijf. Dan komt ze door de te hoge werkdruk thuis te zitten. Ze probeert het weer, maar al direct lopen de spanningen met haar directeur op. De automatiseerder negeert de bedrijfsarts die aanraadt de situatie te verbeteren.

Lees meer

Meer arbeidsconflicten in 2023

Niet alleen arbeidsconflicten, ook andere hulpvragen op het gebied van arbeidsrecht zijn in het eerste halfjaar van 2023 toegenomen. Dit blijkt uit onderzoek van Achmea Rechtsbijstand.

Lees meer

Werkgever "stuurt aan" op ontslag, hoge ontslagvergoeding voor werknemer

Een vormgever werkt 25 jaar bij een adviesorgaan in de sportsector. Haar echtgenoot werkt er ook, maar vertrekt op enig moment. Werkgever en echtgenoot gaan niet ‘als vrienden’ uit elkaar. Hij werkt inmiddels bij een stichting in dezelfde sector. Vanaf dat moment claimt de werkgever dat de vrouw concurrentiegevoelige informatie aan haar man doorgeeft.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding van 184.000 voor werknemer na gelijk bij kantonrechter

Een werknemer van softwarebedrijf Chipsoft ontvangt na een arbeidsconflict 184.000 aan vergoedingen. De kantonrechter stelt de werknemer in het gelijk en stelt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door geen mediator in te schakelen bij een arbeidsconflict.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding van € 50.000 euro na grensoverschrijdend gedrag van werkgever

Een werkgever knuffelt om de haverklap met werknemers. Eén daarvan accepteert dit grensoverschrijdende gedrag niet en stapt naar de rechter. De inzet ? Ontslag met een hoge ontslagvergoeding.

Lees meer

Ontslag aanvechten bij rechter: werknemer krijgt baan terug

Een werkgever krijgt signalen van ongewenst gedrag van een werknemer. De werkgever laat een extern onderzoeksbureau een onderzoek uitvoeren. Er liggen geen formele klachten van andere werknemers, maar de werkgever voelt zich verantwoordelijk en wil weten wat er speelt. Op basis van het externe onderzoek wordt de medewerker op staande voet ontslagen. Bij ontslag op staande voet krijgt de werknemer GEEN WW en GEEN transitievergoeding, dus de financiële gevolgen zijn zeer groot. De werknemer schakelt een jurist in om het ontslag aan te vechten.

Lees meer

Ontslagvergoeding van € 23.000 voor onterecht ontslagen kok

Een restauranteigenaar ontslaat zijn kok na de zoveelste klacht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over het gebrek aan hygiëne in de keuken. De kok stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten.

Lees meer

Geen ontslagvergoeding voor strafrechtelijk veroordeelde werknemer

Een beveiliger van een containerbedrijf krijgt een celstraf van 7 jaar. Hij is betrokken bij drugsmokkel in de Rotterdamse haven. Vervolgens trekt de overheid haar toestemming in om voor een beveiligingsorganisatie te mogen werken. Zijn werkgever stelt ontslag voor. Dit weigert de beveiliger. Dus blijft hij formeel in dienst, zonder werk te verrichten. Zijn werkgever stopt de salarisbetalingen.

Lees meer

Ontslagvergoeding van 1 jaarsalaris voor ontslagen ziekenhuis-directeur

Een directeur van een ziekenhuis vertoont aantoonbaar grensoverschrijdend gedrag richting een medewerkster. Hij zou ‘affectieve gevoelens’ hebben getoond. De medewerkster voelt zich daardoor onveilig. Voor het ziekenhuis genoeg reden om de directeur te ontslaan.

Lees meer

Ontslagzaken 2022

In 2022 waren er minder werkgerelateerde conflicten dan in de jaren ervoor. Bij Achmea Rechtsbijstand waren er in 2020 34.000 meldingen van werkgerelateerde zaken, zoals ontslag. In 2022 ging het om 24.000 meldingen. Door de overspannen arbeidsmarkt zijn er in veel sectoren personeelstekorten. Daarom kiezen werknemers er eerder voor om een nieuwe baan te zoeken als een arbeidsconflict dreigt. Ook werkgevers zijn -vanwege het personeelstekort- voorzichtig met het ontslaan van personeel. Bij ziekte en re-integratie spelen mentale klachten vaker een rol. Ook speelt een arbeidsconflict of te hoge werkdruk regelmatig mee bij verzuim.

Lees meer

Transitievergoeding voor ontslagen docent

Een docent werkt al lange tijd aan een toneelschool. Hij gaf er bewegingsleer en massagelessen. Het begon op een gegeven moment klachten te regenen over de docent, vooral van vrouwelijke studenten. Hij deed onder andere een intieme massage voor bij een studente. En een andere studente ontving van hem een tik op de billen. De docent kreeg ontslag en de hogeschool weigerde hem een ontslagvergoeding te betalen. De docent had immers verwijtbaar gehandeld, luidde het argument.

Lees meer

Dubbele baan…2 keer ontslag…Geen WW-uitkering!

Een man werkt als ICT’er in 2 banen tegelijk. Hij had een functie bij een verzekeraar, maar ging eveneens aan de slag bij een automatiseringsbedrijf voor een stevig salaris. Zijn nieuwe werkgever ontdekt door een tip dat de ICT’er zijn oude dienstverband nooit had beëindigd. Kortom, 2 fulltimebanen met dus ook 2 salarissen. Door corona werkte hij veel thuis en kon hij de dubbele banen uit het zicht houden.

Lees meer

Hogere ontslagvergoeding in hoger beroep voor ontslagen directeur

Een museum krijgt een nieuwe directeur. Die wil een minder commerciële koers. Vreemd, vindt de zittende commercieel directeur, want dat beleid is juist zo succesvol. Dit resulteert in onderlinge spanningen en een arbeidsconflict. Een bemiddelingspoging mislukt en de commercieel directeur krijgt ontslag.

Lees meer

Geen ontslag voor het misbruiken van de zakelijke NS-kaart

Een gemeente-ambtenaar krijgt een NS Card. Hiermee kan zij reizen per trein. Haar privéreizen worden netjes met haar salaris verrekend. Dan ontdekt de gemeente dat € 3.500 is afgeboekt voor een Greenwheels huurauto.

Lees meer

Juristen Arbeidsrecht Nederland ontvangt 1000ste review

Juristen Arbeidsrecht Nederland heeft haar 1000ste review ontvangen.
Klanten waarderen ons gemiddeld met een 9,4!

Lees meer

Geen ontslag na “fysiek geweld” door leraar

Een leraar deelt een tik uit aan een leerling die erwten rondgooit. De leraar toont direct berouw en biedt zijn excuses aan de leerling aan. Echter, de leraar meldt het incident niet aan zijn directie.

Lees meer

Geen ontslag voor bijklussende ambtenaar

Een ambtenaar sluit met zijn werkgever de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst is afgesproken dat de ambtenaar bij ontslag een vertrekpremie ontvangt.

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst afgewezen door werknemer

Een medewerker krijgt een nieuwe functie aangeboden. Zijn werkgever geeft hem een terugkeergarantie. De werknemer wilt na een tijdje inderdaad terug naar de oude functie, maar de werkgever weigert dit. De werknemer kan wel een andere baan krijgen binnen hetzelfde bedrijf, maar hij wil zijn oude baan terug.

Lees meer

Zelf ontslag nemen en een transitievergoeding eisen bij de rechter

Een altijd positief beoordeelde werknemer raakt uit de gratie bij een nieuwe leidinggevende. Die constateert integriteitsschendingen. Eerst proberen werkgever en werknemer er samen uit te komen via een vaststellingsovereenkomst.

Lees meer

25% minder ontslagzaken bij ontslag bij rechtsbijstand verzekeraar

Achmea Rechtsbijstand behandelde in 2021 minder juridische conflicten dan in 2020. Achmea is een rechtsbijstand verzekeraar. Achmea houdt bij hoeveel jaarlijks gebruik wordt gemaakt van hun juridische dienstverlening. Het gaat om alle rechtsgebieden: arbeidsrecht, ontslagrecht, burenrecht en recht rondom aankoop en levering van producten en diensten waarover een conflict kan ontstaan.

Lees meer

Ontslag op staande voet: werknemer houdt baan en salaris

Een bouwbedrijf beschuldigt zijn asbestsaneerder van diefstal. De werkgever meldt hem mondeling ontslag op staande voet. De werknemer verricht daarna geen werkzaamheden meer voor het bedrijf. Hij krijgt nog een paar weken salaris, maar wordt daarna niet meer betaald.

Lees meer

Diefstal niet bewezen: Jumbo moet betalen

Supermarkt Jumbo ontslaat een kassamedewerker op staande voet voor het stelen van een armband die een klant kwijtraakte. De kantonrechter steunt het bedrijf in deze beslissing. Camerabeelden lijken aan te tonen dat de caissière het sieraad meenam. Ze ontkende en gaat in hoger beroep.

Lees meer

Transitievergoeding 2023 maximaal € 89.000

De maximale wettelijke transitievergoeding bedraagt in 2023 € 89.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 89.000. Bij ontslag via UWV of kantonrechter ontvangt u een transitievergoeding.

Lees meer

Onterecht ontslag: werknemer krijgt € 11.000 vergoeding

Het huis van een manager van een bedrijf in coronatesten brandt af. Hij moet acuut op zoek naar een nieuwe woning. Zijn werkgever vertelt hem telefonisch dat hij daarvoor de hele dag vrij mag nemen. Want het was rustig op het werk. Echter, later die dag ontvangt de man een ontslagbrief. Hij zou fouten maken en ongeoorloofd afwezig zijn geweest. Ook zou hij een kwartier voor aanvang van zijn werk hebben laten weten niet te verschijnen. De manager maakt bezwaar tegen het ontslag, en laat weten beschikbaar te blijven voor werk. Zijn werkgever reageert daar niet op en de manager stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten.

Lees meer

Zelf ontslag of ontslag door werkgever?

Een werknemer krijgt een contract voor 7 maanden in een horecabedrijf. Volgens de werkgever zegt de werknemer 1 maand later mondeling op in een gesprek met zijn werkgever. Die stuurt hem een eindafrekening. De werknemer appt dat hij tijdens het gesprek is ontslagen. De werkgever beweert echter dat hij zelf ontslag nam.

Lees meer

Ontslagvergoeding voor dronken vakkenvuller

Een vakkenvuller verschijnt dronken op een etentje voor de medewerkers. Zijn leidinggevende stuurt hem weg en vervolgens rijdt de medewerker tegen zijn auto aan. Wat volgt is een woordenwisseling en een worsteling tussen de mannen. De vakkenvuller krijgt een klap in het gezicht. Uiteindelijk neemt de politie de medewerker mee.

Lees meer

Geen ontslag voor naakte kapitein

Een rederij wil de kapitein van een van haar zeeschepen ontslaan, omdat hij naakt aan boord in de zon lag en zich door matrozen liet masseren. In gesprekken gaf de kapitein toe dat hij in zijn vrije tijd graag naakt aan boord in de zon lag.

Lees meer

Transitievergoeding 2023 compensatie uitgebreid

Bij ontslag na 2 jaar ziekte heeft u recht op de transitievergoeding. De werkgever hoeft deze vergoeding NIET zelf te betalen, hij wordt gecompenseerd door de Overheid.1

Lees meer

Transitievergoeding belasting 2022

De vergoeding bij ontslag wordt belast voor het normale belasting tarief. Dat geldt voor de wettelijke transitievergoeding, maar ook voor de ontslagvergoeding die onderling kan worden afgesproken bij ontslag. Het werkt als volgt. De ontslagvergoeding wordt bij het inkomen opgeteld. Er wordt gekeken naar het totale jaarinkomen, dus jaarinkomen + ontslagvergoeding. Er gelden 2 belastingpercentages. Tot € 69.398 inkomen is het belastingpercentage 37,07% (was 37,1 % in 2021). Het inkomen boven € 69.398 wordt belast met 49,5 % belasting.

Lees meer

Gedoe over zelf ontslag nemen

Een schoolmedewerker zegt in een gesprek ontslag te nemen en bevestigt dat per mail. Ze schrijft overstuur en overspannen te zijn. Zij stuurt een ontslagbrief aan de werkgever plus een afscheidsmail aan haar collega’s. De werkgever accepteert het ontslag. Echter, enkele dagen later herroept de medewerker per mail haar eerdere opzegging. Maar de werkgever heeft het ontslag al doorgevoerd en de salarisbetaling gestopt.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding vanwege ontslag door zwangerschap

Een zorgverleenster bij een geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgt te horen dat haar arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Ze voldoet niet, haalt haar uren niet en komt vaak te laat. Volgens de werkneemster was de reden van ontslag haar zwangerschap.

Lees meer

Hogere transitievergoeding claimen bij rechter

Een kok werkt al 27 jaar voor een restaurant en klimt op tot chef-kok. Dan wordt de onderneming 3 jaar geleden overgenomen door een andere werkgever. Deze vraagt ontslag aan bij UWV wegens economische redenen vanwege de coronacrisis. UWV verleent het ontslag.

Lees meer

Méér arbeidsconflicten in 2021, minder ontslagen

Sinds begin 2020 zijn er meer arbeidsconflicten tussen werkgever en werknemer. Dit stelt Interpolis Rechtsbijstand die verzekerde werknemers bijstaat bij arbeidsconflicten en ontslag. Bij deze rechtsbijstand verzekeraar waren in 2021 17% meer arbeidsconflicten ten opzichte van 2019. Het aantal ontslagen kende in deze periode een daling van 20%. Niet elk arbeidsconflict leidt tot een ontslag.

Lees meer

Zeer hoge ontslagvergoeding én WW ondanks racistische appjes

Een technicus verstuurt racistische plaatjes in een appgroep van collega’s. Die klagen en na onderzoek ontslaat zijn werkgever hem op staande voet. Voor de rechter betoogt de technicus dat de appjes, zoals een afbeelding met een hakenkruis, grappig bedoeld waren.

Lees meer

Met succes ontslag op staande voet aanvechten

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen. De zaak belandt bij de rechter. De werknemer zou -volgens de werkgever- structureel en frequent meer gewerkte uren hebben genoteerd dan gewerkt.

Lees meer

Geen ontslag voor kritisch MR-lid

Een teamleider op een school voor voortgezet onderwijs is tevens lid van de MedezeggenschapsRaad (MR). De directeur ontneemt haar op enig moment het teamleiderschap waarop de teamleider zich ziek meldt. Een onafhankelijk onderzoek bewijst dat de directeur tegen individuele MR-leden “meerdere acties heeft ondernomen die effect hebben op hun arbeidsrelatie en verband houden met het feit dat zij kritisch MR-lid zijn”. Het afnemen van het teamleiderschap van een MR-lid, zo verklaart de directeur zelf, is een gevolg van een standpunt van de MedezeggenschapsRaad”.

Lees meer

€ 25.000 vergoeding voor gerommel rond ontslag

Een werknemer die tevens medebestuurder is van een fabriek ontvangt per mail een oproep voor een Vergadering van Aandeelhouders. Hij leest hierin het agendapunt om hem als bestuurder te ontslaan. Hij wordt boventallig verklaard zonder mogelijkheid tot herplaatsing. Bij de e-mail zit al een concept vaststellingsovereenkomst. Met een vaststellingsovereenkomst kunnen werkgever en werknemer het ontslag onderling “regelen”. Een ontslagvergoeding is onderdeel van een vaststellingsovereenkomst.

Lees meer

Secretaresse eist hoge ontslagvergoeding

Een secretaresse bij een belastingadvieskantoor valt door hartproblemen onder de Covid risicogroep. Ondanks oproepen van de overheid verbiedt haar werkgever het personeel thuis te werken. Zij meldt zich direct ziek. De bedrijfsarts stelt vast dat de vrouw gezien haar medische achtergrond thuis zou moeten werken, maar dat haar werkgever dat niet faciliteert. Een arbeidsdeskundige van het UWV constateert dat het bedrijf onvoldoende re-integratie-inspanningen pleegt.

Lees meer

Ontslag op staande voet

Een supermarkt ontdekt iets vreemds: 9 sealbags met kassageld zijn volgens het systeem wel afgetekend met de code van de supermarktmanager, maar niet meegegeven aan de koerier. Na een onderzoek ontslaat het bedrijf de manager op staande voet.

Lees meer

Geen bonus in 2021

Een directeur van een Amsterdams museum wordt in 2021 ontslagen vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Eenmaal voor de rechter beschuldigt het directielid zijn werkgever onder meer van het verspreiden van allerlei onwaarheden. Volgens hem was de arbeidsrelatie helemaal niet onherstelbaar verstoord.

Lees meer

Ontslag onterecht

Een teamleider van een supermarkt zag een klant in de winkel die eerder agressie had vertoond. Hij wilde hem een winkelverbod opleggen, maar de man weigerde te vertrekken. Vervolgens werkte de teamleider de klant met harde hand de winkel uit. Over en weer vielen klappen. Na onderzoek kreeg de teamleider ontslag op staande voet omdat hij als eerste geweld gebruikte. Dit zorgde voor escalatie en was in strijd met de veiligheidsvoorschriften. De jonge teamleider stapte naar de rechter om het ontslag aan te vechten.

Lees meer

Geen ontslag na kleine misstap

Een supermarktmedewerkster pakt na haar dienst 2 flesjes cola uit de winkel. Samen met een collega drinkt zij die in de kantine op. Een dag later krijgt zij op staande voet ontslag. Zij vecht het ontslag bij de rechter aan.

Lees meer

Ontslagvergoeding voor ambtenaar

Een ambtenaar krijgt ontslag op staande voet. De ambtenaar had zich schuldig gemaakt aan het uitvoeren van illegale handelingen en het liegen daarover tegen zijn werkgever. Sterker nog: de ambtenaar wordt daarvoor tot 40 maanden gevangenis veroordeeld. Toch blijkt het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig volgens de rechter.

Lees meer

Vooral werkgever schuldig aan ontslag: extra ontslagvergoeding van € 100.000

Een werkgever ontslaat een directeur. Zij vecht niet het ontslag aan, maar vindt wel dat zij recht heeft op een transitievergoeding én een extra ontslagvergoeding. De werkgever bestrijdt dat. Partijen maken elkaar ernstige verwijten.

Lees meer

Hoge eis ontslagvergoeding niet gehonoreerd

De vrouw van een psychiater verricht werk voor hem. Vanuit een bv krijgt zij loon. Maar het huwelijk loopt spaak. De BV geeft de vrouw ontslag met de vermelding dat het geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst van opdracht betreft. De vrouw eist voor de rechter een ontslagvergoeding van bijna € 170.000, een extra ontslagvergoeding van € 24.000 en een transitievergoeding van € 50.000.

Lees meer

Hoofd productie mag van rechter niet ontslagen worden

Het hoofd productie van een installatiebedrijf wordt op non-actief gesteld en later op staande voet ontslagen. Hij zou stilletjes bezig zijn om een concurrerend bedrijf op te zetten. Hij accepteert dat niet en stapt naar de rechter. Die vindt dat het bedrijf onvoldoende aannemelijk maakt dat het hoofd productie inderdaad een concurrerend bedrijf aan het opzetten is. Geruchten en roddels zijn niet hard gemaakt, vindt de rechter.

Lees meer

Ontslagen werkneemster ontvangt € 10.000 bij sluiting winkel

De winkel waar een verkoopster met een oproepcontract werkt sluit door corona. De bv wordt opgeheven, maar de oud-werkneemster heeft nog geld tegoed. De werkneemster schakelt een jurist in. De jurist vraagt bij de rechter om toekenning van een transitievergoeding, een extra ontslagvergoeding, achterstallig loon en een vergoeding wegens onregelmatige opzegging.

Lees meer

Ruim € 21.000 vergoeding voor onterecht ontslag

De vriendin van een automonteur brengt hem op zijn werkplek een broodje. Maar de werkgever houdt haar tegen. Ze weet vervolgens via een achteruitgang de werkplaats toch te betreden en lanceert een scheldkanonnade. Ze scheldt de baas van haar vriend uit. Toen de garagehouder vervolgens naar een klant reed, achtervolgde zij hem. Ze toeterde en stak haar middelvinger naar de werkgever op. Die ontslaat vervolgens de automonteur op staande voet.

Lees meer

Mondkapjes-weigeraar ontslagen, toch € 30.000 mee

Een taartjesbezorger bij een bakker weigert een mondkapje te dragen. Het hindert hem en hij kan makkelijk afstand houden, geeft hij aan. Zijn werkgever schorst hem en start een ontslagprocedure. De rechter oordeelt dat de werkgever het loon van de man mag stopzetten, en hem de toegang tot het werk mag weigeren zolang hij geen mondkapje wil dragen.

Lees meer

Bedrijfsopvolger ontslagen met lage ontslagvergoeding

In een familiebedrijf is de zoon van de oprichter de gedoodverfde opvolger. Maar na de dood van pa maakt hij het erg bont met tiranniek gedrag. De Raad van Bestuur stuurt hem een jaar op sabbatical. Na terugkeer blijkt er niets veranderd. Een betrokkene spreekt van 'gedrag waar de honden geen brood van lusten' en externe bemiddeling mislukt. Het bedrijf stapt naar de rechter voor ontslag. De rechtbank kent dit toe wegens een arbeidsconflict. De oprichterszoon ontvangt een kleine ontslagvergoeding van € 30.000.

Lees meer

Geen ontslag ambtenaar na twijfels over integriteit

Een gemeentesecretaris legt zijn taken voorlopig neer. De twijfels over zijn integriteit raken hem hard. Een klokkenluider verspreidt informatie over een mogelijke relatie met een ondergeschikte collega. De gemeente laat een integriteitsbureau onderzoek doen, maar de gemeentesecretaris werkt niet mee. Voor de gemeente genoeg reden voor ontslag.

Lees meer

Onterecht ontslag om koekjes: extra ontslagvergoeding + WW-uitkering

Een productiemedewerker stopt een aangebroken pak koekjes uit de kantine in zijn tas. Hij wordt betrapt en zegt dat hij de versnapering wilt veiligstellen voor de middagploeg. De directie beticht hem van diefstal en hij geeft dit toe. Later trekt hij dit in omdat hij zich geïntimideerd voelde. Nog in datzelfde gesprek krijgt de man ontslag op staande voet. Dus heeft hij geen recht op WW of een transitievergoeding.

Lees meer

Ontslag met succes aangevochten: chauffeur NIET ontslagen

Een chauffeur bij de Braziliaanse ambassade in Den Haag krijgt meerdere waarschuwingen. Zoals voor ruzie zoeken met een passant en bekeuringen voor snelheidsovertredingen. Ook beschadigt hij 2 ambassade-auto’s. De ambassade stuurt de chauffeur een laatste waarschuwingsbrief, zet hem op non-actief en stapt naar de rechter om ontslag te vragen. Volgens de werkgever is sprake van een vertrouwensbreuk. Omdat de man zich 'ernstig verwijtbaar' zou hebben gedragen, wil de ambassade hem bovendien geen ontslagvergoeding betalen.

Lees meer

Vervangende baan geweigerd: géén transitievergoeding

De functie van een vrouw vervalt. De werkgever dient een ontslagverzoek in bij UWV op basis van bedrijfseconomische redenen. Vlak voor haar ontslag krijgt ze alsnog een andere functie aangeboden. Maar die accepteert zij niet. Zij is namelijk op dat moment nog ziek.

Lees meer

Toch transitievergoeding en WW-uitkering voor impulsieve assistent kok

Een assistent kok krijgt met haar baas een fikse woordenwisseling in een afhaal restaurant. Ze loopt boos weg en roept dat zij nooit meer terugkomt. Haar werkgever neemt dat letterlijk op als een ontslag van haar zijde en stopt direct alle betalingen.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding van € 275.000 voor gepeste medewerkster

Een vrouw doorloopt een mooie carrière bij supermarkt Aldi. Uiteindelijk solliciteert ze op een baan als distributiemanager. Ze krijgt de baan niet, maar er wordt wel een High Potential Coaching traject gestart, om haar te helpen met haar verdere ontwikkeling.

Lees meer

25% hogere transitievergoeding bij ontslag

Bij ontslag via de kantonrechter krijgt een werknemer een 25 % hogere transitievergoeding omdat zijn werkgever het ontslag niet kan onderbouwen met 1 duidelijke ontslagreden.

Lees meer

Hoge vergoeding wegens onterecht ontslag corona vrezende werkneemster

Een werkneemster vreest een gezondheidsrisico van een collega die herstelt van corona en op de werkvloer terugkeert. De werkgever stelt dat er volgens de richtlijnen van het RIVM geen risico’s zijn en de collega niet meer besmettelijk is. De vrouw beklemtoont dat zij toch liever thuis werkt. Nog diezelfde dag wordt zij geschorst wegens werkweigering en krijgt ontslag.

Lees meer

Onhandelbare IT’er krijgt € 73.000 ontslagvergoeding mee

Een IT’er bij een financieel dienstverlener loopt de kantjes er vanaf, en daagt zijn werkgever hiermee ook voortdurend en opzichtig uit. Zo steekt hij de draak met de door de overheid ingestelde 'eed of belofte financiële sector'. Hij wordt jarenlang herhaaldelijk aangesproken op te laat komen, het weigeren van opleidingen en het negeren van overleggen.

Lees meer

Alsnog transitievergoeding voor grensoverschrijdende docent

Een docent wordt op non-actief gezet na een onderzoek naar zijn gedrag, midden in de MeToo-periode. Het onderzoek was voor de school aanleiding hem te ontslaan. Direct vecht de docent het ontslag aan.

Lees meer

RVU Regeling 2023 voor 60-plusser

Bij ontslag van een 60-plusser, waarbij de ontslagregeling het karakter heeft van eerder stoppen met werken, krijgen werkgevers een belasting-boete. De Belastingdienst spreekt van een RVU (Regeling Vervroegde Uittreding). In 2023 geldt deze RVU-boete NIET als voldaan wordt aan 3 voorwaarden.

Lees meer

Boek 2023 Transitievergoeding en uw rechten bij ontslag

Juristen Arbeidsrecht Nederland presenteert haar nieuwe uitgave "Transitievergoeding 2023 en uw rechten bij ontslag".

Lees meer

Werkgever geraakt door corona: ontslag voor werkneemster

Een bedrijf in promotionele kleding heeft het zwaar vanwege corona en ontslaat een medewerkster. Ze reageert zeer emotioneel en verlaat het bedrijfspand. Zij gaat niet akkoord met een vaststellingsovereenkomst, en krijgt vervolgens ontslag op staande voet wegens ongeoorloofde afwezigheid en werkweigering.

Lees meer

Zelf ontslag, toch geen last van concurrentiebeding

Een schipper van een Amsterdamse rederij neemt zelf ontslag en begint bij een concurrent van zijn werkgever. Zijn werkgever is zwaar getroffen door corona en dringt er bij alle werknemers op aan zelf ontslag te nemen. De werknemer heeft destijds bij zijn arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding getekend. Dit verbiedt hem om binnen 1 jaar aan de slag te gaan bij een onderneming met dezelfde diensten als zijn huidige werkgever. Doet hij dat toch, dan kost hem dat € 5.000 per overtreding. De werknemer laat de zaak voorkomen bij de kantonrechter.

Lees meer

Gerechtshof bevestigt omstreden ontslag professor

Een professor heeft buiten medeweten van zijn universiteit een eigen stichting opgezet om wetenschappelijke activiteiten te ontwikkelen. Bedoeld om hulp te bieden in crisisgebieden. De stichting ontvangt 1,2 miljoen aan subsidie- en collegegeld. Die geldstroom had via de universiteit moeten lopen. Na ontdekking ontslaat de universiteit hem wegens fraude met subsidie en valsheid in geschrifte. De professor gaat in verweer.

Lees meer

Meer ontslagen in 2020 vanwege corona crisis

Het aantal ontslagen via UWV is in oktober 2020 2,3 keer hoger dan oktober 2019. De meeste UWV-ontslagen komen uit de horeca, de detailhandel en zakelijke dienstverlening.

Lees meer

Transitievergoeding 2021 gemaximeerd op € 84.000,-

Bij ontslag via de kantonrechter of UWV ontvangt u de wettelijke transitievergoeding. Deze is in 2021 maximaal € 84.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 84.000. Als u ontslagen wordt via de kantonrechter KUNT u recht hebben op een 50% hogere transitievergoeding, als meerdere redenen geleid hebben tot uw ontslag.

Lees meer

Werknemer blijft recht houden op transitievergoeding, ook bij ontslag wegens corona

Minister Koolmees heeft dit bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. De NOW-regeling van de Overheid biedt financiële ondersteuning aan bedrijven om de coronacrisis te overbruggen, zodat zo min ontslagen vallen. Werkgevers die voldoen aan bepaalde voorwaarden krijgen een subsidie voor de loonkosten. Belangrijkste voorwaarde is een omzetdaling vanwege corona.

Lees meer

Rechter keurt ontslag af: werkgever moet proceskosten + dwangsom betalen aan werknemer

Een wetenschappelijk instituut zit met een werknemer in zijn maag. Volgens de werkgever vertoont de werknemer ondermijnend gedrag door te klagen, onprettig te communiceren en te intimideren.

Lees meer

Hoge ontslagregeling van € 216.000

De relatie tussen de nieuwe directievoorzitter en collega’s van drinkwaterbedrijf PWN verzuurt al snel. Na ruzie in de top, ontevredenheid op de werkvloer, discussies rond de drinkwatervoorziening en een slechte relatie met de commissarissen volgt ontslag. Het waterbedrijf wil de topvrouw ontslaan. De inzet? Het waterbedrijf wil maximaal € 75.000 betalen.

Lees meer

Ontslag 60-plussers ZONDER ontslagboete

Werkgevers die werknemers ontslaan vanwege hun hoge leeftijd (lees 60-plussers) krijgen een ontslagboete van 52 %. Dit heet de RVU heffing. RVU staat voor Regeling Vervroegde Uittreding. Deze ontslagboete komt vanaf 1 januari 2021 te vervallen. Dit is een tijdelijke regeling die geldt tot 2026. Dit is onderdeel van het pensioenakkoord waarin werknemers de kans krijgen eerder te stoppen met werken.

Lees meer

Ontslag teruggedraaid door rechter na verweer

Een schoonmaakbedrijf meldt aan een medewerker dat er een alternatieve werklocatie is gevonden voor hem. De schoonmaker weigert dit. Hij wil eerst weten waarom hij weg moet van de locatie waar hij op dat moment werkt.

Lees meer

Ruim € 40.000 in ruil voor onterecht ontslag

Een supermarkt koopt een succesvol receptenplatform, aangestuurd door een goedbetaalde manager. Al snel besluit de supermarkt het platform aan te sturen vanuit het hoofdkantoor en de functie van de manager vervalt.

Lees meer

Transitievergoeding belasting 2021

Transitievergoeding belasting 2021

Over uw transitievergoeding betaalt u belasting. De transitievergoeding is inkomen. Uw salaris + transitievergoeding worden bij elkaar opgeteld. Er gelden 2 belastingpercentages, een lage van 37,1 % en een hoge van 49,5%. Het belastingpercentage van 49,5% geldt vanaf een inkomen van € 68.507 en hoger. Daaronder betaalt u 37,1%. Omdat uw transitievergoeding boven op uw inkomen komt, betaalt u mogelijk het hoge belastingpercentage van 49,5%.

Lees meer

€ 300.000 ontslagvergoeding voor ontslagen architect

€ 300.000 ontslagvergoeding voor ontslagen architect

Een gerenommeerd architectenbureau wil een architecte na 25 jaar ineens op straat zetten. Zij zou niet maar aan de eisen voldoen. Tijdens de rechtszaak bleek dat de architecte door het arbeidsconflict niet meer voor het bureau wilde werken. Wel stelde zij het bureau aansprakelijk voor de hierdoor geleden schade.

Lees meer

Geen transitievergoeding voor ontslagen flexwerkers

Duizenden ontslagen werknemers ontvangen geen transitievergoeding van hun werkgever. Dat is tegen de wettelijke ontslagregels in, waarin bepaald wordt dat elke ontslagen werknemer recht heeft op een transitievergoeding. Dat blijkt uit onderzoek van vakbond CNV.

Lees meer

Ontslag zonder ontslagvergoeding voor kritisch publicerende docent

Een docent schrijft een boek over een op haar school geïntroduceerde lesmethode. Met veel accent op zelfstandig leren en werken in groepjes, en dus minder klassikaal onderwijs. Zij schrijft dat leerlingen hier moeite mee hebben. De schoolleiding zou de nieuwe manier van werken te snel invoeren.

Lees meer

Transitievergoeding voor 60-jarige werknemer

Ruim 30 jaar werkt een 60-jarige vrouw als telefonisch interviewer voor een marktonderzoeksbureau. Ineens is er een klacht: ze heeft een klant geïnterviewd over een storing, terwijl die klant geen storing had, maar een nieuwe meter had gekregen. Het belscript schreef voor dat zij het interview had moeten beëindigen. Echter, dit deed zij niet en haar werkgever kwalificeert dit als fraude. Wat volgt, is een schorsing zonder loon. De werkgever stapt naar de rechter voor ontslag wegens wanprestatie.

Lees meer

Transitievergoeding + € 10.000 ontslagvergoeding vanwege privacy-schending door werkgever

Werknemers uiten klachten over een leidinggevende. De directie besluit zijn e-mailbox te checken en ontslaat de man. De werkgever dient een ontslagverzoek in bij de rechtbank, met de vraag of dat zonder recht op transitievergoeding voor de werknemer kan.

Lees meer

Ontslag op staande voet succesvol aangevochten: werknemer wordt niet ontslagen

Als u op staande voet wordt ontslagen, kunt u daartegen in verweer als u het oneens bent met uw werkgever. Het voorbeeld van een beveiliger laat zien dat verweer kan lonen. Na afloop van een nachtdienst koopt een beveiliger op Schiphol 4 flessen wijn. Bij de zelfscankassa vergeet hij er één af te rekenen. Althans, dat vertelt hij zijn argwanende leidinggevende. De werkgever vindt dit diefstal en reageert met ontslag op staande voet. De werknemer is het oneens en schakelt een jurist in die een procedure start bij de kantonrechter.

Lees meer

Geen ontslag voor medewerkers gevangenis

Een wachtcommandant en gevangenenbewaarders in de Rotterdamse gevangenis lappen meerdere veiligheidsprotocollen aan hun laars. Zij klemmen de deur van de veiligheidssluis open met plastic borstels. Handig, om zo zelf vrij door de gangen te kunnen lopen. Ook bestellen zij een pizza en laten de bezorger na 10 uur ’s avonds toe, streng verboden. Volgens de werkgever handelen de 4 gevangenenbewaarders 'ernstig verwijtbaar' en vormen ze een 'onacceptabel veiligheidsrisico'.

Lees meer

Zelfquarantaine wegens corona: ontslag op staande voet wordt verworpen

Een chef werkplaats heeft een chronisch zieke vrouw en een zoontje van 6 jaar. Door haar ziekte gaat het kind elke dag naar de opvang. De werknemer meldt zich af voor werk: zijn zoontje is ziek en kan niet naar de opvang. Ook ontwikkelen zijn vrouw en hij corona-klachten. Het gezin gaat op advies van de huisarts in zelfquarantaine. De werkgever gelooft het niet en vertelt de werknemer dat hij weer op het werk wordt verwacht.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding van € 60.000 voor onterecht ontslagen zieke werknemer

Een autistische werknemer van een IT-bedrijf heeft last van een chronisch piepgeluid in zijn oor. Uiteindelijk is dit zo ontwrichtend dat hij zich ziek meldt. Na zijn ziekmelding adviseren arbeidsdeskundigen en UWV hoe zijn werkgever zijn arbeidsomstandigheden moet aanpassen om hem weer te laten werken (re-integratie).

Lees meer

Terecht ontslag op staande voet, toch ook een ontslagvergoeding

Een pakketbedrijf ontslaat een chauffeur op staande voet. De reden ? Betrokkenheid bij de verdwijning van kostbare zendingen. Een pakket met dure juwelen is tussen het ophalen bij de klant en de bezorging bij het distributiecentrum geopend en weer dichtgetaped. De chauffeur doet geen aangifte van inbraak in zijn bus. Dus concludeert het bedrijf dat de werknemer bij de verdwijning betrokken is. De chauffeur ontkent en stapt naar de rechter. Daar eist hij een ontslagvergoeding van € 45.000.

Lees meer

Ontslag aanvechten loont, directeur niet ontslagen

Tussen de directeur en een school woedt al langere tijd een conflict over wie het voor het zeggen heeft op de school. De ruzie leidt tot ontslag op staande voet voor de directeur. Ook wordt hij ontslagen als bestuurder van de stichting. De directeur schakelt een jurist in en vecht zijn ontslag aan via een kort geding bij de kantonrechter.

Lees meer

Geen ontslag voor gevangenis-cipiers ondanks fraude

De Gevangenis uit Roermond wilt 2 cipiers ontslaan. Zij zijn betrokken bij een grootschalige fraude op basis van nepdeclaraties. Totale schade € 30.000. Hun leidinggevende geeft toe dat hij de 2 cipiers heeft meegetrokken in de fraude. De chef neemt zelf ontslag.

Lees meer

Eerste ontslag in 2020 op basis van 2 ontslagredenen

Een accountmanager is verantwoordelijk voor het werven van klanten. De werkgever vindt dat de werknemer niet functioneert, maar de werknemer vindt de verwachtingen van de werkgever onrealistisch. De werkgever stelt vervolgens dat zijn vertrouwen is geschonden. Mediation mislukt. De werkgever vraagt ontslag via de kantonrechter vanwege:
1. Disfunctioneren
2. Verstoorde arbeidsverhouding
3. De combinatie van beide redenen.
Deze derde mogelijkheid bestaat pas sinds januari 2020.

Lees meer

Medewerker Universiteit vecht ontslag aan en blijft in dienst

De conciërge van een Universiteit wordt door beveiligers aangehouden nadat hij met 8 flessen wijn en een pot lijm het terrein verlaat. Vooruitlopend op zijn ontslag wordt hij geschorst. Met de strafzaak is de rechter snel klaar. De flessen wijn moesten toch worden opgeruimd. Dus is er geen bewijs voor diefstal en geen reden voor de taakstraf.

Lees meer

Ontslag na veroorzaakte botsing: recht op ontslagvergoeding

Een buschauffeur snijdt een bocht af en botst frontaal op een andere bus. Met veel schade en gewonde passagiers. De andere buschauffeur raakt 100% arbeidsongeschikt. Ook de veroorzakende chauffeur wordt arbeidsongeschikt.

Lees meer

Ontslag voor student wegens corona? € 5000 ontslagvergoeding

Een student volgt een BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) tot autoverkoper. Hij werkt 4 dagen bij een autodealer en gaat 1 dag naar school. Door de coronacrisis wil zijn werkgever de autoverkoper in spé naar huis sturen. Maar bij een BBL-stage is er wettelijk sprake van een gezagsverhouding, arbeid en loon. Dus is er feitelijk een arbeidsovereenkomst. Die kan een werkgever niet zomaar stoppen.

Lees meer

Oneerlijke declaratie reden voor ontslag casino-medewerker

Een medewerker van een casino mag geld declareren voor een jaarlijks terugkerend personeelsuitje. Eén van de 3 gedeclareerde bonnen vermeldt € 135 voor een etentje in een pizzeria. Dit had niets met het personeelsuitje te maken. De medewerker en 2 collega’s hebben hierover vooraf heimelijk overlegd. Zij zijn dus niet transparant geweest.

Lees meer

Onterecht ontslag voor slapende medewerker

Een medewerker draait namens een beveiligingsbedrijf nachtdiensten bij een zorginstelling. Het bedrijf ontslaat hem op staande voet. Een collega zou hem slapend hebben aangetroffen tijdens de bewaking van een woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten. De man stapt naar de rechter en krijgt gelijk. Het ontslag is onterecht in de ogen van de rechter.

Lees meer

Geen ontslag voor teamleider op een school

Na signalen over machtsmisbruik, intimidatie en vriendjespolitiek zit een schoolteamleider bijna 1 jaar gedwongen thuis. Volgens de school is hij de aanstichter van een angstcultuur. De school wilt de teamleider ontslaan en stapt naar de rechter.

Lees meer

Saboterende medewerker krijgt ontslag zonder vergoeding

Een trambestuurder zet zijn tram stil, naar eigen zeggen om een egel van het spoor te redden. Zijn werkgever beschuldigt hem echter van het saboteren van een wissel door er stenen op te leggen. Hij wordt naar huis gestuurd. De trambestuurder meldt zich ziek. De werkgever vraagt de kantonrechter om ontslag. De werkgever vindt ook dat de werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding.

Lees meer

Ontslagvergoeding voor -ten onrechte- ontslagen lerares

Een lerares wordt 5 weken na een positief functioneringsgesprek de laan uitgestuurd. Dat mag volgens de rechter niet. De Centrale Raad van Beroep die de zaak nog eens bekijkt, schaart zich ‘zonder enig voorbehoud’ achter die eerdere rechterlijke conclusie.

Lees meer

Ontslag op staande voet vanwege eten zonder te betalen

HEMA is beroemd om zijn rookworsten, maar de hotdogs zijn ook populair. Een medewerkster nuttigt de lekkernij frequent zonder te betalen. HEMA ontslaat haar op staande voet. Met een rechtszaak probeert ze het ontslag aan te vechten, maar de kantonrechter oordeelt dat haar handelen “voldoende reden” is voor ontslag op staande voet. Tijdens de zitting heeft ze het onbetaald eten toegegeven, maar haar argument dat “iedereen dit doet” spreekt HEMA tegen.

Lees meer

Verhuizing geen reden voor ontslag

Een werkgever ontslaat een werknemer omdat deze verhuist uit de regio waar het bedrijf is gevestigd. Hij zal langer moeten reizen. De werkgever argumenteert dat hierdoor de Arbeidstijdenwet (Atw) wordt overtreden. Ook vreest de werkgever dat de werknemer zal inboeten op productiviteit.

Lees meer

Ontslagen winkelmedewerker krijgt € 36.500 ontslagvergoeding

Een telefoonprovider ontslaat een winkelmanager na diverse incidenten. Hij zou zijn bedrijfstelefoon met opzet op de grond hebben gesmeten om een nieuwe telefoon te krijgen. Ook zou hij een onjuiste voorraadtelling hebben verricht. Tot slot bood hij een collega een xtc-pil aan. Volgens de werkgever redenen voor ontslag op staande voet. Dus zonder transitievergoeding.

Lees meer

Zelf ontslag aanvragen na 38 jaar werken: € 200.000 ontslagvergoeding

Een zorgcateraar zet een teamleidster van de ene op de andere dag op non-actief. Na een probleemloos 38-jarig dienstverband zou zij niet beschikken over de verlangde zachte leiderschapskwaliteiten.

Lees meer

Ongepast gedrag: baan kwijt, wel € 75.000 transitievergoeding

Een bestuurder van een zorginstelling krijgt van zijn werkgever een transitievergoeding van € 75.000 mee. Dat bedrag moet de zorgorganisatie van de kantonrechter betalen om het arbeidscontract met de man te kunnen beëindigen.

Lees meer

€ 600.000 vergoeding voor te hoge werkdruk niet toegekend

Een docent aan een HBO-opleiding krijgt een burn-out en raakt arbeidsongeschikt. Zij krijgt een WIA-uitkering. Echter, de docent vindt dat haar werkgever door ernstig verwijtbaar handelen de veroorzaker is van haar arbeidsongeschiktheid. Haar klachten over werkdruk werden niet opgepikt. Ook moest zij, naast haar werk, een universitaire opleiding volgen om te kunnen voldoen aan de eisen voor haar functie.

Lees meer

Onterecht ontslag bestuurder: ontslagvergoeding € 200.000

Een onervaren bestuurder start samen met een vrouwelijke collega in het bestuur van een scholengroep. Al snel laat de andere nieuwe collega aan de man weten ernstige twijfels te hebben over zijn functioneren. Nog een maand later stapt ze naar de Raad van Toezicht en krijgen ze een coach toegewezen. Echter, meer collega’s hebben moeite met de man, vooral door zijn gebrek aan empathie en zelfreflectie.

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet: € 10.000 ontslagvergoeding

Een assistent-bedrijfsleider bij een horecabedrijf krijgt een officiële waarschuwing. Hij is meerdere malen ongeoorloofd afwezig. Ook komt hij afspraken niet na waar gasten de dupe van zijn. Dan meldt hij zich ziek met een oogontsteking. Zijn werkgever belt de huisarts, maar die weet van niets. De werknemer krijgt op staande voet ontslag.

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): nieuwe ontslagwet vanaf 1 januari 2020

Vanaf dag één recht op transitievergoeding
Vanaf 2020 is er bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf de eerste werkdag. Elke werknemer heeft recht op een vergoeding als het initiatief tot ontslag komt van de werkgever. Ook tijdelijke contracten die niet worden voortgezet. De hoogte is 1/3 maand per gewerkt jaar.

Lees meer

Transitievergoeding 2020 maximaal € 83.000,-

Als u ontslagen wordt via kantonrechter of UWV ontvangt u de transitievergoeding. Deze bedraagt in 2020 maximaal € 83.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 83.000. Bij ontslag via de kantonrechter kunt u een 50 % hogere transitievergoeding ontvangen, als meerdere redenen gecombineerd leiden tot het ontslag.

Lees meer

Ontslag op staande voet afgewezen, wel ontslag met ontslagvergoeding

Een verzorgende in een verzorgingshuis blijkt geen diploma voor Verzorgende IG te hebben. Haar werkgever ontslaat haar op staande voet. Toch vertelt de vrouw al tijdens de sollicitatieprocedure dat zij over deelcertificaten beschikt. Die staan gelijk aan een Verzorgende IG.

Lees meer

Toch transitievergoeding bij slapend dienstverband

U mag in de eerste 2 jaar ziekte NIET ontslagen worden. Dat heet ontslagbescherming. Na 2 jaar ziekte mag uw werkgever u ontslaan. Toch doen veel werkgevers dit niet, omdat de werkgever bij ontslag een transitievergoeding moet betalen. Dat wilt niet elke werkgever. De werkgever houdt de werknemer “slapend in dienst”.

Lees meer

“Slecht werkgeverschap” leidt toch tot ontslag

Een tandartspraktijk neemt een nieuwe assistente aan. Haar leidinggevende is tevreden en geeft haar binnen een half jaar een contract voor onbepaalde tijd. Maar dan krijgt zij tijdens een beoordelingsgesprek veel kritiek. Wat ook speelt: de tandartsassistente heeft ernstige menstruatieklachten waardoor ze elke maand 2 dagen ziek is.

Lees meer

Zieke werknemer moet 2 jaar salaris ontvangen

Een chauffeur wordt ziek en kan niet werken. Zijn werkgever moet 2 jaar 100% van zijn salaris doorbetalen tijdens ziekte. Maar ondanks sommaties om te betalen, weigert het koeriersbedrijf. De werknemer schakelt een jurist in en begint een kort geding bij de kantonrechter.

Lees meer

Ontslag na 2 weken: werknemer ontvangt 6 maanden + 2.500,-

Een noodlijdend bedrijf neemt een bedrijfsleider aan om het financiële tij te keren. Al na 2 weken staat hij op straat wegens gebrek aan resultaat. In de arbeidsovereenkomst voor 6 maanden staat geen proeftijd of tussentijdse opzegmogelijkheid. In dat geval moet de arbeidsovereenkomst uitgediend worden.

Lees meer

Geen transitievergoeding na diefstal € 450.000

Een medewerker beheert de bankrekening van zijn werkgever en verricht betalingen. Maar liefst € 450.000 euro steekt hij in zijn gokverslaving. De werknemer moet zich bij zijn werkgever melden voor uitleg, maar komt niet opdagen. Hij krijgt ontslag op staande voet. Ook legt de werkgever beslag op de woning en doet aangifte van diefstal.

Lees meer

Ontslagen zonder reden? Hoge ontslagvergoeding voor directeur

Een werkgever in de bloemenbranche ontslaat een directeur. Hem wordt het slechte resultaat over 2018 verweten. De directeur vecht terug voor de rechtbank en incasseert een ontslagvergoeding van € 130.000.

Lees meer

Agressieve medewerker ontvangt geen transitievergoeding bij ontslag

Leidinggevenden zijn over het algemeen tevreden over een operator. Wel barst hij regelmatig in woede uit. Als hem een vakantie wordt geweigerd, gaat hij door het lint en maakt stekende bewegingen met een schaar.

Lees meer

Gratis e-book Transitievergoeding & ontslag 2020

Dit boek is gratis voor u. Geschreven door Juristen Arbeidsrecht Nederland. U krijgt uitleg over :
• Hoogte ontslagvergoeding (transitievergoeding 2020, transitievergoeding oud en kantonrechtersformule)
• Wat is een vaststellingsovereenkomst, wat is ontslag met wederzijds goedvinden
• Wanneer ontslag via kantonrechter, UWV of vaststellingsovereenkomst
• Wat is ontslag op staande voet, hoe voer ik verweer
• Wanneer recht op een WW-uitkering, hoe lang en hoe hoog is mijn WW

Lees meer

Salaris en ontslagvergoeding mogen niet verrekend worden

Een bestuurder bij een zorginstelling meldt zich ziek na financiele verliezen en managementproblemen. Hij wordt nog een aantal maanden doorbetaald en spreekt af te vertrekken met een ontslagvergoeding van € 185.000. Die ontslagvergoeding leidt tot een langlopend conflict. De zorginstelling wilt het salaris van de ontslagen bestuurder verrekenen met de ontslagvergoeding. Dat zou volgens de zorginstelling passen binnen de Wet Normering Topinkomens (WNT). De zorginstelling betaalt de ontslagen topman uiteindelijk € 48.000 netto.

Lees meer

Transitievergoeding belasting 2020

U betaalt belasting over uw transitievergoeding. De transitievergoeding wordt gezien als inkomen. Inkomen en transitievergoeding worden bij elkaar opgeteld. Vanaf 2020 zijn er 2 belastingschijven, een lage en een hoge. Het hoge belastingpercentage van 49,5% geldt vanaf €68.507 inkomen en hoger. Mogelijk komt u met de transitievergoeding in het hogere belastingpercentage van 49,5%.

Lees meer

Slapend dienstverband voor zieke werknemer stopt

Een zieke werknemer heeft 2 jaar ontslagbescherming. Dat betekent dat u tijdens de eerste 2 ziektejaren NIET ontslagen mag worden en uw werkgever uw salaris moet doorbetalen. In die 2 jaar moeten u en uw werkgever inspanningen verrichten om weer aan het werk te komen. Lukt dat niet, dan zal uw werkgever na 2 jaar ontslag aanvragen via UWV.

Lees meer

Kantonrechters oordelen verschillend bij ontslag

Onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam toont aan dat kantonrechters verschillend oordelen over ontslagzaken. Een werknemer kan via de kantonrechter ontslagen worden op basis van 8 ontslagredenen.

Lees meer

Onterecht ontslag levert ontslagvergoeding van € 15.000 op

Een werknemer met psychische klachten raakt arbeidsongeschikt. Zijn werkgever ontvangt een anonieme brief dat de medewerker zwart zou werken in een garage. Een onderzoeksbureau stelt inderdaad vast dat de man werkt in de garage. Vlak voor een bezoek aan de bedrijfsarts wordt hij hiermee geconfronteerd, hij ontkent, en krijgt ontslag op staande voet. Bij ontslag op staande voet is geen recht op een WW uitkering.

Lees meer

Juridische kosten ontslag NIET aftrekbaar van belasting

Een werknemer krijgt ontslag en schakelt een ontslagjurist in. De kosten van de jurist voert de belastingplichtige op als aftrekbare kosten. Zijn inkomen is ruim € 31.000 en de kosten van de jurist bedragen ruim € 5.000. Op basis van het inkomen legt de belastinginspecteur een voorlopige aanslag op en houdt geen rekening met de juridische kosten van het ontslag. De Belastingplichtige vraagt om een wijziging van de voorlopige aanslag, omdat hij een belastingteruggave wilt. In het bezwaarschrift stelt de ontslagen werknemer dat ten onrechte geen rekening is gehouden met een aftrekpost van ruim € 5.000 juridische kosten ontslag.

Lees meer

Leraar negeert instructies: ontslag wegens plichtsverzuim

Tijdens de tramaanslag in Utrecht adviseert de politie scholen om iedereen tot 6 uur binnen te houden. Een docent vindt de instructies onzinnig en zegt dat ook tegen zijn leerlingen. Als om 4 uur zijn laatste les is afgelopen, pakt hij zijn spullen en vertrekt. De leerlingen laat hij achter in de kantine.

Lees meer

Nu.nl interviewt de ontslagjuristen van Transitievergoeding.nl

Nu.nl interviewt de ontslagjuristen van Transitievergoeding.nl

Transitievergoeding.nl is een website van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Op Transitievergoeding.nl vindt u informatie over ontslagrecht, berekentools (hoe hoog is mijn transitievergoeding, hoeveel WW ontvang ik) en kunt u de hulp van ontslagjuristen inroepen. Nu.nl besteedt aandacht aan de nieuwe ontslagwet die 1 januari 2020 ingaat: Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab)

Lees meer

In goed overleg uit elkaar, op basis van een vaststellingsovereenkomst

Een Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) kan voor 2 medewerkers van een voormalig gemeentelijk Bureau voor Toerisme geen passende functie vinden in de nieuwe organisatie. Dus gaan ze uit elkaar, mét een vaststellingsovereenkomst.

Lees meer

Slapend dienstverband taxichauffeur blijft, geen transitievergoeding

Een taxichauffeur wordt arbeidsongeschikt. De werkgever laat de arbeidsovereenkomst bestaan, maar zonder loonbetaling: een slapend dienstverband. De werknemer verzoekt de rechter om ontslag, om zijn recht te claimen op de transitievergoeding van € 40.000.

Lees meer

€ 53.000 ontslagvergoeding na foutje door werkgever ABN Amro

Een medewerker van ABN Amro is arbeidsongeschikt en kan niet werken. Zij blijft nog 2 jaar in dienst en ontvangt salaris. 2 jaar later vraagt ABN Amro een ontslagvergunning aan. De reden? Langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Transitievergoeding na ontslag door psychose

Een werkneemster met een stoornis vergeet haar medicatie en raakt in een psychose. Zij slaat haar leidinggevende en verblijft een aantal weken in een psychiatrisch ziekenhuis. De werkgever wil ontslag via een vaststellingsovereenkomst of een re-integratie tweede spoor. De vrouw weigert.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab): soepeler ontslag via kantonrechter

Soepeler ontslag vanaf 1 januari 2020
Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) wordt ontslag via de kantonrechter versoepeld. Er zijn 8 ontslagredenen op basis waarvan een werknemer ontslag kan krijgen via de kantonrechter.

Lees meer

Opgepoetst CV leidt tot ontslag

Een technisch supportmedewerker vindt een nieuwe baan. Direct na indiensttreding ontdekt de werkgever dat de nieuwe kracht de vereiste kwaliteiten mist. De werknemer raakt vervolgens overspannen. Voor de werkgever een trigger om zich grondiger in zijn achtergrond te verdiepen. Het blijkt dat de werknemer zijn cv fors heeft opgepoetst. Hbo-diploma’s ontbreken, hij overdrijft het aantal jaar werkervaring en hij misbruikt referenties van anderen.

Lees meer

Werknemer wordt TOCH niet ontslagen en mag transitievergoeding houden

Een zorginstelling krijgt veel klachten over een medewerker. De incidenten stapelen zich op, ook na een verbetertraject. Als uiteindelijk 4 collega’s zich negatief uitlaten over het functioneren van de werknemer, verzoekt de werkgever de kantonrechter om ontslag.

Lees meer

Ontslag na sjoemelen met uren blijft staan, € 10.000 ontslagvergoeding

Een supermarktketen ontvangt klachten van werknemers over hun supermarktmanager. Uit onderzoek blijkt dat de man sjoemelt met zijn urenregistratie.

Lees meer

€ 18.000 ontslagvergoeding voor acterende tramconducteur

Een tramconducteur maakt in zijn werk veel overtredingen. In maart 2018 waarschuwt zijn werkgever dat hij na nog één overtreding wordt ontslagen. 7 weken later meldt de man zich ziek. Als gevolg van 2 traumatische incidenten op zijn werk uit het verleden zegt hij dat hij niet in staat is om te praten, normaal te functioneren en auto te rijden. Zijn werkgever schakelt een onderzoeksbureau in. Die stelt vast dat de conducteur zich op normale wijze gedraagt, met mensen communiceert, zelfstandig dagelijkse handelingen buiten de deur verricht en auto rijdt.

Lees meer

Jonge werknemer krijgt 2,5 maandsalaris mee

Een 18-jarige werknemer in een snackbar krijgt er in zijn eerste baan na 8 maanden genoeg van. Hij solliciteert elders en via via hoort zijn baas dit. Die wordt boos en ontslaat hem op staande voet. Vanaf dat moment ontvangt de jongeman geen salaris meer. Omdat het om een ontslag op staande voet gaat, maakt hij ook geen aanspraak op een WW-uitkering.

Lees meer

Lening aan klant reden voor ontslag, wel transitievergoeding

Een medewerker van een accountantskantoor leent twee ton uit aan een klant. De medewerker vermeldt het bedrag in de jaarrekening, maar zegt niets tegen zijn werkgever. Voor de directeur van het accountantskantoor, die de medewerker al eerder een verbetertraject aanbood, is de maat vol. Hij vraagt de kantonrechter om ontslag van de medewerker.

Lees meer

Ryanair moet piloten zeer hoge ontslagvergoedingen betalen

Ryanair en de Nederlandse piloten weten geen overeenstemming te bereiken over een cao, waarna de piloten het werk 2 keer neerleggen. Na de tweede staking kondigt Ryanair aan Eindhoven te sluiten en het personeel over te plaatsen naar het buitenland.

Lees meer

Geen ontslag adjunct-directeur ondanks fraude met handtekeningen

Een directeur en adjunct-directeur worden ontslagen na gerommel met handtekeningen. De school vraagt 2 keer per jaar de handtekeningen van leerlingen om te controleren of ze ook daadwerkelijk naar school gaan. Dit om te voorkomen dat de school onterecht subsidie ontvangt. De school stelt beide directeuren verantwoordelijk.

Lees meer

Twijfelende werknemer krijgt gelijk in hoger beroep ontslagzaak

Een werknemer heeft een vast contract bij een restaurant . Hij probeert dit werk te combineren met een opleiding, maar dit blijkt lastig. Hij spreekt hierover met zijn leidinggevende. Daarna stuurt de werknemer zijn werkgever, die op dat moment op vakantie is, een WhatsApp-bericht. Hierin staat dat hij ontslag wilt nemen.

Lees meer

Ontslag vóór eerste werkdag. Werkgever moet 1 maandsalaris betalen

Een man zou starten in zijn nieuwe baan als teamleider. Hij ondertekent de arbeidsovereenkomst en zegt zijn baan op. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met een directe collega-teamleider. De nieuwe werkgever is hierbij aanwezig. De man wordt in dit gesprek geconfronteerd met geruchten over zijn houding bij zijn vorige werkgever.

Lees meer

€ 1 miljoen ontslagvergoeding voor ontslagen directeur

Een creatief directeur van Endemol valt in ongenade bij de algemeen directeur. Omdat deze hem veel te snel op straat zet, moet de producent hem nu ruim € 1 miljoen betalen.

Lees meer

Werknemer ontvangt ontslagvergoeding wegens privacy-schending door werkgever

Een verkoopster meldt zich ziek en de werkgever laat haar via een onderzoeksbureau volgen. De werkgever verdenkt haar van nevenwerkzaamheden tijdens haar ziekte.

Lees meer

Weigeren re-integratie door zieke werknemer? Ontslag met halve transitievergoeding

Een werkgever renoveert zijn restaurant. Met de werknemers spreekt hij af dat zij vervangende werkzaamheden in het hotel gaat verrichten. Dit geldt ook voor een afwasser. De afwasser krijgt andere werkzaamheden dan hij gewend was. Vervolgens komt de werknemer niet opdagen en meldt zich ziek door een pijnlijke schouder. Na een tijdje oordeelt de bedrijfsarts dat de werknemer weer in staat is tot gedeeltelijke terugkeer op de werkvloer. Dit heet re-integratie.

Lees meer

Cocaïne tijdens personeelsuitje rechtvaardigt geen ontslag op staande voet

Een medewerker van een uitzendbureau gebruikt cocaïne tijdens een personeelsweekend. Ook biedt ze die een collega aan. Haar werkgever ontslaat haar op staande voet. Onterecht, oordeelt de rechter.

Lees meer

Transitievergoeding: wat als werkgever geen geld heeft?

Een klein schoonmaakbedrijf heeft het financieel moeilijk. De eigenaar ontslaat zijn laatste medewerker. De werknemer heeft op basis van zijn jarenlange dienstverband recht op een transitievergoeding.

Lees meer

Ontslag van een OR-lid wegens arbeidsconflict

Een werknemer is voorzitter van de OR en al 16 jaar in dienst. Sinds lange tijd zijn er negatieve signalen over zijn gedrag. Een mediationtraject helpt niet. De werkgever voert niet het disfunctioneren, maar een verstoorde arbeidsverhouding aan als reden voor ontslag.

Lees meer

Medewerker coffeeshop krijgt 2 keer ONTERECHT ontslag op staande voet

Een werknemer van een coffeeshop ontvangt een brief waarin hij per direct ontslag krijgt. De man zou 3 dagen eerder hebben geweigerd om het drank- en snoepapparaat bij te vullen. Volgens de eigenaar komt de medewerker vervolgens op hem afgestormd, neemt een dreigende houding aan en schreeuwt verwensingen richting zijn werkgever.

Lees meer

Verstoorde arbeidsrelatie na echtscheiding in privé

Een man en vrouw vechten elkaar de tent uit na het stranden van hun huwelijk. Ze werken ook samen in een eigen bedrijf, dus stappen ze naar de rechter. De man eist bij ontslag een extra ontslagvergoeding omdat zijn vrouw zich als slecht werkgever gedraagt. Zij wilt niets betalen wegens slecht werknemerschap.

Lees meer

Kantonrechter wijst ontslag voor chauffeur af

Een buschauffeur ziet op een dag een extra pakje OV-buskaartjes van € 100 uit de automaat rollen. De regel is dat hij daar direct melding van maakt, maar volgens de vervoersmaatschappij doet hij dat pas op het moment dat ernaar wordt gevraagd.

Lees meer

Geen 1 miljoen ontslagvergoeding voor ontslagen adjunct directeur

De hogeschool Avans zet een adjunct-directeur op non-actief vanwege financiële problemen bij de deeltijdopleidingen. Zij geeft volgens het college van bestuur te veel geld uit aan docenten en ander personeel. De Avans-top ‘stelt haar vrij van werk’. Zij weigert zich erbij neer te leggen. Ze verwijt Avans dat ze geschorst wordt terwijl ze ziek thuis zit. Ook wordt volgens haar niets gedaan om haar terugkeer te bevorderen en krijgt ze slechts 1 niet passende alternatieve functie aangeboden.

Lees meer

Universiteitsdocent terecht ontslagen

Een universiteitsdocent wordt ontslagen door de Universiteit van Amsterdam nadat hij eerder op non-actief wordt gesteld. In eerste instantie verklaart de rechtbank Noord-Holland het ontslag geldig. De Universiteit mag de docent cultuurwetenschappen inderdaad ontslaan. De docent gaat in beroep.

Lees meer

Ontslag na moordverdenking: hoge ontslagvergoeding

Een verpleegkundige wordt beschuldigd van het bewust toedienen van insuline waardoor een patiënt overlijdt. De aanklacht wordt later geseponeerd. De verpleegkundige wil een ontslagvergoeding zien van zijn werkgever.

Lees meer

GEEN transitievergoeding na 2 jaar ziekte binnenkort verleden tijd?

Na 2 jaar ziekte MAG een werkgever een werknemer ontslaan. De werknemer ontvangt vanaf dat moment een WIA uitkering. De werkgever is verplicht de werknemer een transitievergoeding te betalen. Dat is de reden waarom sommige werkgevers de werknemer NIET ontslaat , maar -slapend- in dienst houdt. De werkgever heeft geen zin om de transitievergoeding te betalen, nadat hij daarvoor 2 jaar loon heeft moeten doorbetalen. De wetgever heeft dit probleem opgelost door de transitievergoeding te compenseren, echter de daadwerkelijke uitvoering vindt pas plaats vanaf 2020.

Lees meer

Ontslag: wel achterstallig salaris maar geen ontslagvergoeding

Een vrouw werkt 16 uur per week als fractiemedewerker voor een gemeentelijke politieke partij, maar krijgt geen salaris. Voor de kantonrechter eist zij achterstallig salaris én een vergoeding van € 50.000.

Lees meer

Ontslagvergoeding toegekend, echter fors lager dan geëist

Een vrouw werkt als receptioniste. Ze raakt tijdelijk arbeidsongeschikt. Als ze op therapeutische basis terugkeert op het werk, vertelt haar baas dat hij haar wilt ontslaan. Bemiddeling mislukt. Nog voordat de vrouw weer volledig aan het werk gaat, breekt ze haar voet. Weer is zij een periode arbeidsongeschikt.

Lees meer

Doktersassistente krijgt erfenis, maar wordt ontslagen zonder vergoeding

Een doktersassistente gaat te ver in haar zorg voor een bejaarde patiënt. Haar werkgever oordeelt dat zij de professionele gedragsregels overschrijdt. Een eerste verzoek om ontslag via de kantonrechter haalt het niet. Opnieuw vraagt de werkgever de kantonrechter om ontslag nadat zij met de patiënt een geregistreerd partnerschap is aangegaan. Dat heeft zij verzwegen bij haar werkgever. Volgens de huisarts maakt de assistente zich schuldig aan ernstig verwijtbaar handelen.

Lees meer

Ontslag vanwege herhaaldelijk vragen om fooi

Obers mogen niet zelf bij de klant beginnen over een fooi. Een restaurant ontvangt klachten over het bedelen van een ober. Daarom volgt een waarschuwing aan het adres van de ober. Deze ontkent overigens in alle toonaarden. Daarna komt er toch weer een klacht binnen van een klant, waarop de ober ontslagen wordt.

Lees meer

Directiesecretaresse ontslagen: geen WW, geen ontslagvergoeding

Uit een familiebedrijf vloeit onverklaarbaar veel geld weg, ontdekt de huisbankier. De oprichter treedt terug als directeur, opgevolgd door zijn zoon. Die stelt vast dat 1,75 miljoen door de oprichter is besteed aan zijn gokverslaving. De directiesecretaresse wist van die betalingen, maar beroept zich op haar geheimhoudingsovereenkomst. Ook zou senior haar hebben bedreigd. Het nieuwe management ontslaat haar op staande voet.

Lees meer

Ontslag na dreigen via WhatsApp

Een werkgever ontslaat een koerier op staande voet. De redenen volgen per brief: intimidatie en chantage van directie en medewerkers en het gebruik van softdrugs voor en tijdens het werk. De koerier stapt vervolgens naar de rechter en vraagt om vernietiging van het ontslag plus doorbetaling van zijn salaris. De rechter handhaaft het ontslag.

Lees meer

Weer minder ontslagen

Volgens rechtsbijstandverzekeraar Achmea zijn er in 2018 minder ontslagen gevallen dan in 2017. Deze trend is al een aantal jaar geleden ingezet. Ten opzichte van 2017 waren er in 2018 11 % minder ontslagzaken. Ten opzichte van 2016 waren er zelfs 25 % minder ontslagzaken.

Lees meer

Oud ambtenaar moet ontslag alsnog slikken

Een ex-topambtenaar van de gemeente Bergen krijgt zijn baan niet terug. Dit besloot de rechtbank in Alkmaar. Hij kreeg ontslag nadat bekend werd dat hij een bedrag van € 165.000 had geleend bij een Alkmaarse projectontwikkelaar. Deze bouwt ook in Bergen, terwijl de ambtenaar betrokken was bij diverse grote bouwprojecten in de gemeente.

Lees meer

Gratis boekje Ontslag & Transitievergoeding 2019

Bestel gratis ons nieuwe boek "transitievergoeding 2019".
Juristen ArbeidsRecht Nederland is gespecialiseerd in ontslagrecht. Wij helpen u bij ontslag. Heeft u een ontslagvoorstel ontvangen? Wij onderhandelen met uw werkgever voor een beter voorstel.

Lees meer

Geen ontslagvergoeding na ontslag wegens verstoorde arbeidsverhouding

Een werknemer met financiële problemen krijgt voortdurend hulp van zijn baas. Alsnog maakt de werknemer misbruik van zijn tankpas. Zijn baas belooft hem een tweede kans, maar kan het beschadigde vertrouwen alsnog niet verkroppen. Hij dient een ontslagaanvraag in bij het UWV.

Lees meer

GEEN transitievergoeding na ernstig verwijtbaar handelen

Een directeur wil zijn manager Planning & Control een contract voor onbepaalde tijd geven. De HR-manager is tegen en vraagt wat de overige MT-leden hiervan vinden. Zij stuurt de volledige e-mailwisseling tussen haarzelf en de directeur over deze kwestie naar hen door. Zonder dat de directeur dit weet of toestemming geeft.

Lees meer

Ontslagvergoeding na ONTERECHT ontslag op staande voet

Een zorginstelling ontslaat een medewerker op staande voet. De reden? De incorrecte manier van registratie van gewerkte uren en verrichte arbeid. De ontslagen werknemer vecht het ontslag aan bij de rechter.

Lees meer

In hoger beroep hoge ontslagvergoeding toegekend

Een manager van een liftbedrijf krijgt ontslag. Zijn baas vermoedt financiële misleiding van klanten. De manager is het hiermee oneens. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalt in hoger beroep dat het ontslag inderdaad onterecht is.

Lees meer

Kantonrechter draait ontslag via UWV terug

Een werknemer in vaste dienst bij een logistiek bedrijf krijgt ontslag via UWV. Hij stapt naar de rechter om dit ontslag ongedaan te maken. Zijn argument? Het UWV had de ontslagvergunning moeten weigeren, omdat de werkgever uitzendkrachten inzet om dezelfde werkzaamheden te verrichten.

Lees meer

Na herroepen vaststellingsovereenkomst toch ontslag via de kantonrechter

Een werkneemster meldt zich ziek. Reden? Haar werkgever spreekt met haar over werkurenvermindering en loonsverlaging wegens financiële problemen. Tijdens ziekte moet de werkneemster re-integreren. De re-integratie komt niet van de grond. De bedrijfsarts is helder: de klachten van de werkneemster komen door de werksituatie. De werkgever start vervolgens mediation, echter zonder resultaat.

Lees meer

Projectleider onterecht op staande voet ontslagen

Een jonge, 33-jarige projectleider bij een verhuisbedrijf onderhandelt met zijn leidinggevende over ouderschapsverlof. Ze bereiken geen overeenstemming, waarna de verhouding bekoelt. Vervolgens zendt de medewerker -volgens het bedrijf- een 'opruiende app' naar zijn collega’s via de groeps-app. Nog diezelfde dag ontslaat het bedrijf de projectleider op staande voet. De directeur claimt dat de app tot onrust leidt onder de werknemers. Zij weigeren onder andere 2 spoedverhuizingen te doen.

Lees meer

Hoger beroep ontslag ambtenaar kwestie van lange adem

Een griffier wordt ontslagen door zijn burgemeester. Hij verricht in werktijd allerlei ander werk. Vervolgens stapt de verbolgen griffier naar de ambtenaren-rechter om het ontslag aan te vechten.

Lees meer

Kapitein ontslagen wegens misbruik machtpositie, wel transitievergoeding

Een Nederlands wetenschappelijk schip maakt een zeereis. Een meevarende studente dient na afloop een klacht in tegen de kapitein wegens seksuele intimidatie. Zij claimt aangegeven te hebben niet gediend te zijn van zijn avances. De kapitein erkent dat hij vanuit zijn positie deze studente nooit zo had mogen benaderen.

Lees meer

Na vaststellingsovereenkomst toch ontslag op staande voet

De Raad van Commissarissen (RvC) van een woningbouwvereniging ontslaat de directeur. Ze sluiten een vaststellingsovereenkomst. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Ze spreken de transitievergoeding af als compensatie voor het inkomensverlies. Bij ontslag met wederzijds goedvinden bestaat er ook recht op een WW uitkering.

Lees meer

Ontslag op staande voet onterecht: werkneemster ontvangt ontslagvergoeding

De eigenaar van een kledingwinkel vertrouwt de ziekmelding van haar medewerker niet. Ze stuurt een onderzoeksbureau op pad. Die ziet dat ze tuiniert bij iemand anders. De medewerker zegt vervolgens wegens ziekte een afspraak met haar werkgever af. De eigenaar denkt genoeg te weten en ontslaat haar. De zaak belandt voor de kantonrechter.

Lees meer

Zelf ontslag nemen? Geen transitievergoeding, ondanks sociaal plan

Een werknemer bij een verzekeraar neemt op eigen initiatief afscheid. Hij krijgt niets mee. Een dag nadat zijn dienstverband afloopt, kondigt het bedrijf een reorganisatie aan, waarbij vertrekkers volgens het sociaal plan de transitievergoeding ontvangen. De man probeert bij de rechter gedaan te krijgen dat hij die transitievergoeding alsnog ontvangt.

Lees meer

Piloot drinkt teveel en krijgt ontslag zonder transitievergoeding

Uit een blaastest vlak voor een vlucht blijkt een piloot te veel alcohol in zijn bloed te hebben om te mogen vliegen. KLM ontslaat de piloot.

Lees meer

Werkgever gaat de fout in bij ontslag zieke werknemer

Een werknemer meldt zich ziek met knieklachten. Haar werkgever accepteert de ziekmelding niet. De werkgever sommeert de werknemer naar kantoor te komen.

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet teruggedraaid

Een hotel-medewerker bedient op een besloten feest in een open bar. Voor een vast bedrag krijgt elke gast drank. Twee gasten vragen om buitenlands gedestilleerde drank. De bar is al gesloten, toch schenkt de medewerker de drankjes.

Lees meer

Ontslag na liegen over cv

Een zorginstelling stelt een nieuwe Directeur Zorg aan. Zijn uitmuntende cv geeft de doorslag. Dan blijkt bijna alles op zijn cv bij elkaar gelogen. De zorginstelling ONTSLAAT de directeur en vernietigt ook de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Aantal ontslagen vermindert

Ontslagprocedures via kantonrechter en UWV zijn in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Ontslag wegens een slechte bedrijfseconomische positie van het bedrijf moet aangemeld worden bij UWV.

Lees meer

Transitievergoeding 2019 maximaal € 81.000,-

Bij ontslag via de kantonrechter of UWV ontvangt u een transitievergoeding. Deze bedraagt in 2019 MAXIMAAL € 81.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. Ontslag verloopt tegenwoordig vaker buiten UWV of kantonrechter om, namelijk met wederzijds goedvinden direct tussen werkgever en werknemer.

Lees meer

Manager steelt half miljoen en krijgt na verweer alsnog ontslag

Een manager haalt geld van de rekeningen van zijn werkgever. Hij vergokt in totaal bijna een half miljoen euro via websites. Zijn werkgever ontdekt alles en ontslaat de manager op staande voet. Vervolgens veroordeelt de rechter de voormalig manager tot € 450.000 schadevergoeding.

Lees meer

Ontslag voor liegende werknemer

Een monteur heeft ernstige pijnklachten na een auto-ongeval. Hij kan niet werken, zegt hij. De wantrouwige werkgever filmt hoe de monteur af en aanrijdt naar zijn eigen garage. Hij vertoont geen fysieke beperkingen en bestuurt een kleine vrachtwagen. De werkgever ontslaat de monteur op staande voet. Reden? Hij verricht in zijn eigen bedrijf werkzaamheden waarvoor hij zich bij zijn werkgever ziek meldt. De werknemer vecht het ontslag op staande voet aan.

Lees meer

Ontslag via UWV wordt teruggedraaid door kantonrechter

Een uitgever besluit een aantal vaste krachten van de klantenservice te ontslaan en te vervangen door uitzendkrachten. Het UWV stemt in met het ontslag. De werknemers ontvangen een transitievergoeding. Eén werkneemster is het niet eens met haar ontslag.

Lees meer

Hoge transitievergoeding vlak voor pensioen

Een docent die wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, ontvangt – na behandeling van de ontslagzaak bij de kantonrechter- een ontslagvergoeding van €25.000. De wettelijke transitievergoeding is €75.000, echter de kantonrechter stelt dat de man bijna met pensioen gaat en €25.000 genoeg is om financieel te overbruggen tot AOW-datum.

Lees meer

Gedeeltelijk ontslag geeft ook recht op (gedeeltelijke) transitievergoeding

Een leerkracht wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en besluit -samen met de werkgever- minder te werken. Het voltijdcontract wordt met wederzijds goedvinden opgezegd en ze wordt vervolgens aangenomen in deeltijd (0,55 FTE). De werkneemster eist een transitievergoeding vanwege het opzeggen van haar contract.

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid door de rechter

De werkdruk in een zorginstelling is hoog. Een medewerkster laat medicijnen uitdelen door een onbevoegde collega. Zij meldt dit uitgebreid bij haar leidinggevenden. Dan blijkt dat niet alle medicijnen zijn uitgedeeld. De leiding ontslaat de medewerkster op staande voet.

Lees meer

Neerbuigende mails leiden tot ontslag

Een medewerker wordt ziek. De werkgever controleert haar mailbox op onbeantwoorde berichten. In een tiental mailberichten laat een manager zich minachtend uit over een vrouwelijke collega. De werkgever verzoekt de rechter om ontslag. Het argument? Dergelijke mailberichten passen niet bij de voorbeeldfunctie van een lid van het managementteam.

Lees meer

Ontslag ambtenaar wegens roken teruggedraaid

Een gemeente ontslaat een vrouwelijke ambtenaar. De reden? Zij weigert te stoppen met roken. Eveneens dwingt de gemeente haar 2 keer per week te sporten en een diëtist te raadplegen. Omdat, volgens de gemeente, de ambtenaar zich onttrekt aan deze 'dienstopdrachten' volgt ontslag. Ten onrechte, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Lees meer

Casino medewerker krijgt ontslag wegens schenden concurrentiebeding

Een manager van een casino is terecht ontslagen, oordeelt de kantonrechter. De manager werkt voor een bedrijf dat casino’s exploiteert en gokautomaten levert. Tegelijkertijd runt hij zijn eigen gokbedrijf.

Lees meer

Negeren van regels alcoholverkoop terechte reden voor ontslag

Voor supermarkten is de regel helder: Geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dus dient een supermarktondernemer een ontslagverzoek in voor werkneemster ‘Jannette’. In 4 jaar tijd overtreedt zij 6 keer de regels.

Lees meer

Terecht ontslag appende buschauffeur

Een vervoersmaatschappij ontslaat een -tijdens het rijden- appende buschauffeur. Hij veroorzaakt een aanrijding, vastgelegd door camera’s in de bus. Het ontslag leidt tot veel verontwaardiging bij zijn collega-buschauffeurs.

Lees meer

Ontslag wegens niet gemelde nevenwerkzaamheden

Een casino-werknemer blijkt een webwinkel in tennisballen te runnen. De werkgever is het er niet mee eens en vraagt de rechter om ontslag.

Lees meer

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie