Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Nieuws

In hoger beroep hoge ontslagvergoeding toegekend

Een manager van een liftbedrijf krijgt ontslag. Zijn baas vermoedt financiële misleiding van klanten. De manager is het hiermee oneens. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalt in hoger beroep dat het ontslag inderdaad onterecht is.

Lees meer

Kantonrechter draait ontslag via UWV terug

Een werknemer in vaste dienst bij een logistiek bedrijf krijgt ontslag via UWV. Hij stapt naar de rechter om dit ontslag ongedaan te maken. Zijn argument? Het UWV had de ontslagvergunning moeten weigeren, omdat de werkgever uitzendkrachten inzet om dezelfde werkzaamheden te verrichten.

Lees meer

Na herroepen vaststellingsovereenkomst toch ontslag via de kantonrechter

Een werkneemster meldt zich ziek. Reden? Haar werkgever spreekt met haar over werkurenvermindering en loonsverlaging wegens financiële problemen. Tijdens ziekte moet de werkneemster re-integreren. De re-integratie komt niet van de grond. De bedrijfsarts is helder: de klachten van de werkneemster komen door de werksituatie. De werkgever start vervolgens mediation, echter zonder resultaat.

Lees meer

Projectleider onterecht op staande voet ontslagen

Een jonge, 33-jarige projectleider bij een verhuisbedrijf onderhandelt met zijn leidinggevende over ouderschapsverlof. Ze bereiken geen overeenstemming, waarna de verhouding bekoelt. Vervolgens zendt de medewerker -volgens het bedrijf- een 'opruiende app' naar zijn collega’s via de groeps-app. Nog diezelfde dag ontslaat het bedrijf de projectleider op staande voet. De directeur claimt dat de app tot onrust leidt onder de werknemers. Zij weigeren onder andere 2 spoedverhuizingen te doen.

Lees meer

Hoger beroep ontslag ambtenaar kwestie van lange adem

Een griffier wordt ontslagen door zijn burgemeester. Hij verricht in werktijd allerlei ander werk. Vervolgens stapt de verbolgen griffier naar de ambtenaren-rechter om het ontslag aan te vechten.

Lees meer

Kapitein ontslagen wegens misbruik machtpositie, wel transitievergoeding

Een Nederlands wetenschappelijk schip maakt een zeereis. Een meevarende studente dient na afloop een klacht in tegen de kapitein wegens seksuele intimidatie. Zij claimt aangegeven te hebben niet gediend te zijn van zijn avances. De kapitein erkent dat hij vanuit zijn positie deze studente nooit zo had mogen benaderen.

Lees meer

Na vaststellingsovereenkomst toch ontslag op staande voet

De Raad van Commissarissen (RvC) van een woningbouwvereniging ontslaat de directeur. Ze sluiten een vaststellingsovereenkomst. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Ze spreken de transitievergoeding af als compensatie voor het inkomensverlies. Bij ontslag met wederzijds goedvinden bestaat er ook recht op een WW uitkering.

Lees meer

Ontslag op staande voet onterecht: werkneemster ontvangt ontslagvergoeding

De eigenaar van een kledingwinkel vertrouwt de ziekmelding van haar medewerker niet. Ze stuurt een onderzoeksbureau op pad. Die ziet dat ze tuiniert bij iemand anders. De medewerker zegt vervolgens wegens ziekte een afspraak met haar werkgever af. De eigenaar denkt genoeg te weten en ontslaat haar. De zaak belandt voor de kantonrechter.

Lees meer

Zelf ontslag nemen? Geen transitievergoeding, ondanks sociaal plan

Een werknemer bij een verzekeraar neemt op eigen initiatief afscheid. Hij krijgt niets mee. Een dag nadat zijn dienstverband afloopt, kondigt het bedrijf een reorganisatie aan, waarbij vertrekkers volgens het sociaal plan de transitievergoeding ontvangen. De man probeert bij de rechter gedaan te krijgen dat hij die transitievergoeding alsnog ontvangt.

Lees meer

Piloot drinkt teveel en krijgt ontslag zonder transitievergoeding

Uit een blaastest vlak voor een vlucht blijkt een piloot te veel alcohol in zijn bloed te hebben om te mogen vliegen. KLM ontslaat de piloot.

Lees meer

Werkgever gaat de fout in bij ontslag zieke werknemer

Een werknemer meldt zich ziek met knieklachten. Haar werkgever accepteert de ziekmelding niet. De werkgever sommeert de werknemer naar kantoor te komen.

Lees meer

Onterecht ontslag op staande voet teruggedraaid

Een hotel-medewerker bedient op een besloten feest in een open bar. Voor een vast bedrag krijgt elke gast drank. Twee gasten vragen om buitenlands gedestilleerde drank. De bar is al gesloten, toch schenkt de medewerker de drankjes.

Lees meer

Ontslag na liegen over cv

Een zorginstelling stelt een nieuwe Directeur Zorg aan. Zijn uitmuntende cv geeft de doorslag. Dan blijkt bijna alles op zijn cv bij elkaar gelogen. De zorginstelling ONTSLAAT de directeur en vernietigt ook de arbeidsovereenkomst.

Lees meer

Aantal ontslagen vermindert

Ontslagprocedures via kantonrechter en UWV zijn in de afgelopen jaren sterk afgenomen. Ontslag wegens een slechte bedrijfseconomische positie van het bedrijf moet aangemeld worden bij UWV.

Lees meer

Transitievergoeding 2019 maximaal € 81.000,-

Bij ontslag via de kantonrechter of UWV ontvangt u een transitievergoeding. Deze bedraagt in 2019 MAXIMAAL € 81.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 81.000. Ontslag verloopt tegenwoordig vaker buiten UWV of kantonrechter om, namelijk met wederzijds goedvinden direct tussen werkgever en werknemer.

Lees meer

Manager steelt half miljoen en krijgt na verweer alsnog ontslag

Een manager haalt geld van de rekeningen van zijn werkgever. Hij vergokt in totaal bijna een half miljoen euro via websites. Zijn werkgever ontdekt alles en ontslaat de manager op staande voet. Vervolgens veroordeelt de rechter de voormalig manager tot € 450.000 schadevergoeding.

Lees meer

Ontslag voor liegende werknemer

Een monteur heeft ernstige pijnklachten na een auto-ongeval. Hij kan niet werken, zegt hij. De wantrouwige werkgever filmt hoe de monteur af en aanrijdt naar zijn eigen garage. Hij vertoont geen fysieke beperkingen en bestuurt een kleine vrachtwagen. De werkgever ontslaat de monteur op staande voet. Reden? Hij verricht in zijn eigen bedrijf werkzaamheden waarvoor hij zich bij zijn werkgever ziek meldt. De werknemer vecht het ontslag op staande voet aan.

Lees meer

Ontslag via UWV wordt teruggedraaid door kantonrechter

Een uitgever besluit een aantal vaste krachten van de klantenservice te ontslaan en te vervangen door uitzendkrachten. Het UWV stemt in met het ontslag. De werknemers ontvangen een transitievergoeding. Eén werkneemster is het niet eens met haar ontslag.

Lees meer

Hoge transitievergoeding vlak voor pensioen

Een docent die wegens arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, ontvangt – na behandeling van de ontslagzaak bij de kantonrechter- een ontslagvergoeding van €25.000. De wettelijke transitievergoeding is €75.000, echter de kantonrechter stelt dat de man bijna met pensioen gaat en €25.000 genoeg is om financieel te overbruggen tot AOW-datum.

Lees meer

Gedeeltelijk ontslag geeft ook recht op (gedeeltelijke) transitievergoeding

Een leerkracht wordt gedeeltelijk arbeidsongeschikt en besluit -samen met de werkgever- minder te werken. Het voltijdcontract wordt met wederzijds goedvinden opgezegd en ze wordt vervolgens aangenomen in deeltijd (0,55 FTE). De werkneemster eist een transitievergoeding vanwege het opzeggen van haar contract.

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid door de rechter

De werkdruk in een zorginstelling is hoog. Een medewerkster laat medicijnen uitdelen door een onbevoegde collega. Zij meldt dit uitgebreid bij haar leidinggevenden. Dan blijkt dat niet alle medicijnen zijn uitgedeeld. De leiding ontslaat de medewerkster op staande voet.

Lees meer

Neerbuigende mails leiden tot ontslag

Een medewerker wordt ziek. De werkgever controleert haar mailbox op onbeantwoorde berichten. In een tiental mailberichten laat een manager zich minachtend uit over een vrouwelijke collega. De werkgever verzoekt de rechter om ontslag. Het argument? Dergelijke mailberichten passen niet bij de voorbeeldfunctie van een lid van het managementteam.

Lees meer

Ontslag ambtenaar wegens roken teruggedraaid

Een gemeente ontslaat een vrouwelijke ambtenaar. De reden? Zij weigert te stoppen met roken. Eveneens dwingt de gemeente haar 2 keer per week te sporten en een diëtist te raadplegen. Omdat, volgens de gemeente, de ambtenaar zich onttrekt aan deze 'dienstopdrachten' volgt ontslag. Ten onrechte, oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB).

Lees meer

Casino medewerker krijgt ontslag wegens schenden concurrentiebeding

Een manager van een casino is terecht ontslagen, oordeelt de kantonrechter. De manager werkt voor een bedrijf dat casino’s exploiteert en gokautomaten levert. Tegelijkertijd runt hij zijn eigen gokbedrijf.

Lees meer

Negeren van regels alcoholverkoop terechte reden voor ontslag

Voor supermarkten is de regel helder: Geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Dus dient een supermarktondernemer een ontslagverzoek in voor werkneemster ‘Jannette’. In 4 jaar tijd overtreedt zij 6 keer de regels.

Lees meer

Terecht ontslag appende buschauffeur

Een vervoersmaatschappij ontslaat een -tijdens het rijden- appende buschauffeur. Hij veroorzaakt een aanrijding, vastgelegd door camera’s in de bus. Het ontslag leidt tot veel verontwaardiging bij zijn collega-buschauffeurs.

Lees meer

Ontslag wegens niet gemelde nevenwerkzaamheden

Een casino-werknemer blijkt een webwinkel in tennisballen te runnen. De werkgever is het er niet mee eens en vraagt de rechter om ontslag.

Lees meer

Ontslag staande voet ambassade-medewerker slecht onderbouwd

Een ambassade-medewerker krijgt na 16 jaar trouwe dienst ineens ontslag, slechts één dag nadat hij zich ziek meldt. De door de ambassadeur aangevoerde argumenten? ‘Ongeoorloofd afwezig zijn, het beledigen van collega’s en het schenden van het beroepsgeheim.’ Na zijn ontslag op staande voet heeft de medewerker geen recht op een WW-uitkering van UWV.

Lees meer

Ontslagen chauffeurs ruim half miljoen euro rijker

Alsnog recht op transitievergoeding na niet nakomen belofte van werkgever
Een horecagroothandel voert een bedrijfsreorganisatie onzorgvuldig door. Het dienstverband van 10 chauffeurs wordt ineens 1-zijdig opgezegd. Wel belooft de werkgever de chauffeurs dat zij bij een nieuw transportbedrijf werk krijgen. Een loze belofte, blijkt al snel!

Lees meer

Ontslag van lid motorclub teruggedraaid, ambtenaar krijgt baan terug

Het ontslag van een ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie is ongedaan gemaakt. Hij kreeg eerder ontslag vanwege zijn lidmaatschap van de motorclub Satudarah.

Lees meer

Docent krijgt toch ontslag, ondanks verweer bij kantonrechter

Een docent cultuurwetenschappen krijgt ontslag door de Universiteit van Amsterdam. Hij vecht dit ontslag aan omdat hij overtuigd is ontslagen te zijn door zijn deelname aan studentenprotesten. Echter, de Universiteit van Amsterdam wijst naar inhoudelijke gronden. Terecht, oordeelt de rechter.

Lees meer

GEEN transitievergoeding na ernstig verwijtbaar gedrag

Een machinist van NS krijgt ontslag wegens betrokkenheid bij incidenten op het spoor. De machinist is lid van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK).

Lees meer

Opmerkelijk ontslag van een predikant

Arbeidsrecht gaat boven de kerkorde
Zaken voor de rechter rondom ontslag van predikanten eindigen altijd met de conclusie dat kerken zelfstandig bevoegd zijn en rechters dus geen ontslag kunnen uitspreken. Rechters nemen de scheiding van kerk en staat heel serieus. Echter, bij een recente ontslagzaak van een predikant komt de kantonrechter toch tot een ander, afwijkend oordeel.

Lees meer

Arbeidsconflict leidt NIET tot ontslag

Een medewerkerster van een kraamzorgorganisatie meldt zich ziek. De werkgever vertrouwt de ziekmelding niet, omdat die via een warrige mail binnenkomt. De werkneemster mag vervolgens níet naar de bedrijfsarts. Waarschijnlijk heeft de werkgever dit verboden omdat bij ziekte de werkneemster gedurende 2 jaar NIET ontslagen mag worden. Een arbeidsconflict steekt de kop op. De werkgever wil de werkneemster ontslaan met als reden het arbeidsconflict.

Lees meer

Non actief en ontslag teruggedraaid door rechter

Een werkgever mag een werknemer niet zonder reden op non-actief stellen. Het volgende voorbeeld toont aan dat de rechter strenge voorwaarden stelt aan non actief stelling. Een inkoopmanager start bij zijn nieuwe werkgever met een contract voor onbepaalde tijd. Echter, een nieuwe leidinggevende verandert al na een maand de inhoud van zijn functie en twijfelt openlijk aan zijn kwaliteiten.

Lees meer

Onenigheid over ontslag afspraken leidt tot ontslag ZONDER transitievergoeding

Een secretaresse in een ziekenhuis besluit in overleg met de directie te stoppen. Boventalligheid of ontslag speelt geen rol. De secretaresse denkt te goeder trouw met vervroegd pensioen te gaan. Een periode van 3 jaar tot haar officiële pensioendatum. Er ontstaat onduidelijkheid over de afspraken. Deze zijn niet goed besproken en vastgelegd.

Lees meer

Werkgever op vingers getikt voor onterecht ontslag zieke werknemer

Een werknemer zit al meer dan een jaar ziek op de bank. Zijn werkgever herkent de werknemer op een foto van de finish van de Marathon van Rotterdam. Er volgt ontslag op staande voet. De werknemer accepteert dit niet.

Lees meer

Géén transitievergoeding na deeltijdontslag

Als u ontslagen wordt, betaalt de werkgever een transitievergoeding. Maar hoe zit dat bij deeltijdontslag? Is de werkgever dan ook een transitievergoeding verschuldigd?

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid

Een werkgever zegt de arbeidsovereenkomst van een buitenlandse manager op. In het ontslaggesprek geeft de werkgever de slechte financiële situatie als ontslagreden. Echter, in de ontslagbrief brengt de werkgever het ontslag als een samen genomen beslissing.

Lees meer

WW duur vaker verlengd tot 3 jaar en 2 maanden

De wettelijke WW duur wordt in etappes ingekort naar maximaal 2 jaar (= 24 maanden). Deze ingekorte WW geldt vanaf medio 2019. Echter, in CAO’s MAG afgesproken worden dat de WW gerepareerd wordt tot de –oude- maximale duur van 38 maanden (= 3 jaar en 2 maanden). Dit is een verlenging van 14 maanden. Deze reparatie wordt per CAO door vakbonden en werkgeversorganisaties afgesproken.

Lees meer

Dronken rijden geen reden voor ontslag

Een buitendienstmedewerker stapt dronken in zijn auto en rijdt deze total loss tegen een boom. Als door een wonder is er geen lichamelijk letsel. De werkgever, ironisch genoeg een drankproducent, stopt met het uitbetalen van het salaris en vraagt ontslag aan bij de kantonrechter. Hun redenering? De vertegenwoordiger verliest zijn rijbewijs en kan zijn werk niet meer doen.

Lees meer

Zelf naar de kantonrechter kan leiden tot hogere ontslagvergoeding

Een uitspraak van de Hoge Raad geeft ontslagen werknemers kans op een hogere ontslagvergoeding dan de wet voorschrijft. Het gaat om voorvallen waarin de werkgever zich misdraagt. De werknemer moet wel zelf naar de rechter stappen.

Lees meer

Hoge ontslagvergoeding via kantonrechter van € 715.000

Recent heeft een kantonrechter besloten om een ontslagvergoeding toe te kennen van € 715.000. Dit is tot nu toe een absoluut record.

Lees meer

Ontslag zonder transitievergoeding wegens niet nakomen reintegratieverplichtingen

Een werknemer meldt zich ziek wegens stress. Een gesprek met zijn leidinggevende maakt duidelijk dat herstel zich aandient, maar de werknemer wilt niet terug naar zijn huidige functie.

Lees meer

Ontslag na weigering LinkedIn profiel aan te passen

Een bedrijf ontslaat een medewerker na het weigeren van het aanpassen van een onjuist LinkedIn profiel. De vrouw werkt in eerste instantie als accountmanager en krijgt later promotie naar een functie bij marketing en PR. De werkgever zet haar vervolgens terug naar haar oude functie, hetgeen leidt tot een meningsverschil.

Lees meer

Extra ontslagvergoeding van € 40.000 wegens verwijtbaar handelen werkgever

Een projectmanager ontvangt over 3 jaar een mooie bonus. Plotseling dient de werkgever een ontslagverzoek in bij UWV met als reden “disfunctioneren”. Het UWV wijst het ontslagverzoek af. De werkgever vertelt vervolgens –na de UWV-afwijzing- dat het vertrouwen weg is. De werkzaamheden van de werknemer werden per direct beperkt.

Lees meer

Forse ontslagvergoeding na laakbaar gedrag van werkgever

Een omroep moet een journalist bijna twee ton betalen in een arbeidsconflict. Het conflict gaat over het fotorolletje van Srebrenica. De omroep wilt de journalist ontslaan ondanks zijn uitstekende staat van dienst. De journalist weigert de ontslagvergoeding van 70.000 euro. Beide partijen stappen naar de kantonrechter.

Lees meer

Dubbele transitievergoeding voor ‘achtergelaten’ werknemer

Een werkgever plaatst al zijn activiteiten en medewerkers in een andere BV. Echter, één werknemer blijft achter in een verder lege BV, zonder enige uitleg. Zonder liquide middelen en eveneens geen activiteiten. De werknemer ontvangt maanden geen salaris. Hij stapt naar de rechter en vraagt om ontslag met ontslagvergoeding.

Lees meer

Direct een andere baan, werkgever wilt transitievergoeding NIET betalen

Een medewerker krijgt ontslag met -conform de CAO- recht op een wachtgeldregeling + een individueel afgesproken transitievergoeding. De wachtgeldregeling is een aanvulling op zijn WW-uitkering. Het goede nieuws is dat de medewerker onmiddellijk een nieuwe baan vindt. Zijn voormalige werkgever weigert vervolgens de transitievergoeding te betalen. Zijn argument? De werknemer krijgt al wachtgeld en zou een dubbele betaling ontvangen (wachtgeld + transitievergoeding). De werknemer accepteert dit niet en stapt naar de rechter om de transitievergoeding op te eisen.

Lees meer

Snoepjes pikken betekent ontslag voor politie-agent

Strafontslag op basis van ernstige integriteitschending
Een politie-agent verliest zijn baan na beschuldiging van winkeldiefstal. Tijdens zijn werk moet hij naar een winkel en pakt in het voorbijgaan vier snoepjes uit een pot. Eén daarvan steekt hij in zijn mond, de rest verdwijnt in zijn zak. De winkel-medewerker ziet dit en schakelt zijn collega in. De politie kwalificeert de diefstal van het snoep als ‘ernstig plichtsverzuim’.

Lees meer

Extra ontslagvergoeding wegens kwetsend gedrag werkgever

Mediation na arbeidsconflict lost niets op

Een 60-plus werknemer kan na 20 jaar niet meer tegen het kwetsende gedrag van zijn werkgever. Zoals het maken van kwetsende opmerkingen en het hinten op wegpesten. Een emailbericht hierover van de werknemer wordt door de werkgever volledig genegeerd. De werknemer ziet geen andere weg dan zich ziek melden. Op verzoek van de bedrijfsarts spreken werknemer en werkgever met elkaar, maar die mediation lost niets op. Dus wendt de werknemer zich tot de kantonrechter met het verzoek tot ontslag MET ontslagvergoeding. De getergde werknemer eist een transitievergoeding van 16.000 plus een extra ontslagvergoeding van 28.000. Totaal 44.000. De werkgever erkent dat hij soms uit zijn slof schiet, te wijten aan zijn ‘temperament’.

Lees meer

Vaststellingsovereenkomst ZONDER transitievergoeding? Ook bij kantonrechter GEEN transitievergoeding

Een werknemer onderhandelt zelfstandig over zijn ontslag en tekent een vaststellingsovereenkomst waarin GEEN transitievergoeding is opgenomen. De werkgever nam hiertoe het initiatief. Ze kunnen samen niet langer door één deur. In de vaststellingsovereenkomst staat dat er geen dringende reden was voor het ontslag. Ook verlenen beide partijen elkaar finale kwijting. Dit zijn standaard bepalingen in een vaststellingsovereenkomst. Echter, een transitievergoeding ontbreekt. En dat is ongebruikelijk. De werkgever biedt deze niet aan en de werknemer vraagt er niet om. Later krijgt de werknemer spijt en claimt toch de transitievergoeding.

Lees meer

Ontslag voor piloot wegens slapen tijdens vlucht

De gezagvoerder van een vlucht gaat slapen buiten de cockpit. De copiloot wordt ermee geconfronteerd dat hij het toestel alleen moet besturen. Eenmaal aan de grond dient de copiloot een klacht in. Het resultaat is dat de gezagvoerder wordt ontslagen. Zijn werkgever oordeelt dat zijn gedrag in strijd is met de wet én de regelgeving van de werkgever, opgenomen in de Operation Manuals.

Lees meer

Rommelen met koffie geen reden voor ontslag

Een manager beschuldigt een medewerker van het rommelen met koffie. De werknemer ontkent ten stelligste, maar wordt toch ontslagen. De werknemer was eerder al twee keer geschorst voor verwijtbaar gedrag.

Lees meer

Diefstal 50 euro cent leidt tot ontslag

Een bezoeker laat 50 euro cent achter voor het gebruik van het toilet in een bar. Een medewerker kan de verleiding niet weerstaan en steelt deze 50 euro cent. De werkgever krijgt hier lucht van, confronteert de medewerker en ontslaat haar.

Lees meer

Geen ontslag voor gevaarlijk racende piloot

Een vliegmaatschappij mag een piloot NIET ontslaan voor betrokkenheid bij een dodelijk ongeval. Deze piloot scheurt –racend tegen zijn vader- 100 kilometer te hard door de bebouwde kom. De auto van de vader raakt een 19-jarige vrouw dodelijk. De luchtvaartmaatschappij noemt de veroordeling "onverenigbaar met zijn functie als piloot". De piloot wordt op non-actief gezet. Zijn vader krijgt een celstraf van 4 jaar.

Lees meer

Solliciteren bij concurrent geen reden voor ontslag

Een marketing medewerker gaat actief op zoek naar een andere werkgever. Bij zijn werkgever laat hij tussen de regels door blijken dat hij bijna rond is met de directe concurrent. Zijn werkgever accepteert dit niet en ontslaat de medewerker onmiddellijk. Onder andere vanwege de angst dat de medewerker vertrouwelijke informatie meeneemt naar de nieuwe werkgever.

Lees meer

Werknemer ontvangt ontslagvergoeding na woordenwisseling

Een werknemer vertelt zijn werkgever dat hij naar de tandarts moet. Maar hij kan dat niet aantonen. Ondanks de twijfel bij de werkgever vertrekt de werknemer en roept “aju!” naar zijn werkgever. De werkgever reageert direct en vertelt de werknemer voorgoed weg te blijven.

Lees meer

Gevangenis geen reden voor ontslag

Een hovenier belandt in de gevangenis na een uit de hand gelopen verkeersruzie. Zijn werkgever ontslaat hem, hoewel het incident in zijn vrije tijd heeft plaatsgevonden. De werknemer zit zijn celstraf van 3 weken uit en stapt vervolgens naar de rechter om het ontslag aan te vechten.

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid

Een bakkerswerknemer denkt een leuke practical joke uit te halen. Via Facebook stuurt hij zijn leidinggevende op vrijdagavond een bericht. Hierin wekt hij de indruk de directeur te zijn. Hij schrijft: “Het is één grote bende in de bakkerij. Ik ben in staat om jullie er allemaal uit te gooien. Maandag gesprek op kantoor.”

Lees meer

Ontslag op staande voet na bedreigen directeur

Een bedrijfsborrel eindigt minder gezellig: een werknemer voegt zijn directeur toe dat hij deze graag ‘doormidden wilt schoppen’. De directeur verlaat direct de borrel nadat de dronken werknemer bovenop hem springt. De volgende dag geeft de directeur hem ontslag op staande voet. Excuses helpen niet meer. In de ontslagbrief noemt de directie ook een poging tot mishandeling en ernstige bedreiging.

Lees meer

Arbeidsconflict tussen werknemer en werkgever eindigt bij kantonrechter

Een medicus neemt meer zorgverlof op dan waar zij recht op heeft. Dit leidt tot een arbeidsconflict met haar werkgever. Dit conflict loopt zo hoog op dat de medicus zich ziek meldt. De werkgever wil haar ontslaan via de kantonrechter. Maar ook de werknemer dient een ontslagverzoek in bij de kantonrechter en eist een extra ontslagvergoeding bovenop de transitievergoeding. Voor de rechter ontspint zich een eindeloze discussie over zorgverlof, vrije dagen en ziektedagen.

Lees meer

Ondanks wangedrag op social media geen ontslag

Een hotelmedewerker ziet zijn promotie in het water vallen door een reorganisatie. Zijn boze vrouw gaat op Facebook tekeer tegen de werkgever. De werkgever verzoekt zijn werknemer om de berichten te laten verwijderen. Dat weigert de vrouw. Wel neemt de werknemer afstand van de digitale vuilspuiterij. De werkgever vraagt ontslag aan bij de kantonrechter.

Lees meer

1-malig disfunctioneren geen reden voor ontslag

Tweede kans gegund aan verzorger verzorgingstehuis.
Een verzorger van een verzorgingstehuis hangt een demente vrouw in een tillift boven de wc. De procedure is correct, echter zij vergeet de vrouw. De vrouw brengt lange tijd hulpeloos hangend door. De werkgever dient direct een ontslagaanvraag in bij de kantonrechter.

Lees meer

Ontslag op staande voet teruggedraaid door rechter

Werkgever ontslaat werknemer op staande voet na vinden geld.
Na afloop van zijn werk vindt een security medewerker van Schiphol een bundel bankbiljetten (€ 250). Hij besluit het geld mee te nemen. Zijn werkgever komt erachter en ontslaat de medewerker op staande voet.

Lees meer

Gratis E-boek ontslag en transitievergoeding 2018

Het boek is geschreven door de ontslagjuristen van Juristen Arbeidsrecht Nederland. De onderwerpen zijn:
- Hoe hoog is de ontslagvergoeding (transitievergoeding en kantonrechtersformule)
- Wanneer ontvang ik de kantonrechtersformule en wanneer de transitievergoeding
- Wat moet minimaal in een vaststellingsovereenkomst staan
- Wanneer ontslag met wederzijds goedvinden
- WW-uitkering 2018 (hoe lang en hoe hoog)
- Wanneer heb ik een jurist nodig

Lees meer

Ontslagverzoek werknemer levert extra ontslagvergoeding op

Een leidinggevende op een accountantskantoor neemt dagelijks zijn hond mee naar kantoor. Gezellig, maar niet prettig voor de allergische medewerker. Vanwege haar gezondheidsklachten vraagt zij haar baas om de hond niet meer mee te nemen. Haar werkgever weigert.

Lees meer

Disfunctioneren niet aangetoond: werknemer wordt NIET ontslagen

Een werkgever oordeelt dat een medewerkster Administratie te veel fouten maakt. Zij verzendt aanmaningen per mail, terwijl haar werkgever een telefonische benadering prefereert. Ook beheerst zij de Nederlandse taal onvoldoende. Deze zaken opgeteld zijn reden haar te ontslaan. Werkgever stapt naar de kantonrechter.

Lees meer

Ruzie op snelweg leidt tot ontslag

Een vrachtwagenchauffeur komt op de snelweg in conflict met een bestuurder van een personenauto. Vervolgens komen ze elkaar tegen bij een tankstation. De bestuurder van de auto daagt de trucker uit. Deze laat er geen gras over groeien en pakt een knuppel uit zijn cabine. Hiermee slaat hij de andere weggebruiker. De trucker heeft 2-maal pech: hij krijgt ontslag via de kantonrechter EN een strafrechtelijke veroordeling.

Lees meer

Ontslag na diefstal

Een supermarkt-medewerkster krijgt op staande voet ontslag voor het eten van etenswaren bestemd voor de verkoop. De werkneemster verweert zich door te stellen dat haar taak het testen en proeven van etenswaren is. De werkgever stelt dat zij hierin veel te ver is gegaan. Bovendien is de werkneemster al meerdere malen gewaarschuwd.

Lees meer

Recht op transitievergoeding vlak voor pensioendatum

Op pensioendatum heeft een werknemer bij ontslag GEEN recht op de transitievergoeding. Hoe zit het met ontslag vlak voor pensioen?

Lees meer

Geen ontslagvergoeding voor ontslagen werknemer farmaceut

Een werknemer van een geneesmiddelen producent handelt privé in illegale medicijnen. Deze laboratorium assistent had daarmee een bijzonder profijtelijke bijverdienste. De politie neemt bij een inval 100 xtc-pillen, 20 gram speed en 1.000 illegale erectiebevorderende pillen in beslag.

Lees meer

Ook kantonrechter keurt ontslag af na eerdere afwijzing door UWV

Horeca-ondernemer vraagt via UWV ontslag aan voor afwaskrachten. UWV wijst ontslag af. Vervolgens gaat de werkgever in ‘beroep’ bij de kantonrechter.

Lees meer

Verzekeraar moet inkomensschade betalen aan ontslagen leraar

Een oudere leraar kreeg ontslag van zijn werkgever (HBO opleiding). Hij zou leerlingen tentamenvragen hebben doorgespeeld. De leraar ontving een mager ontslagvoorstel: WW-uitkering aangevuld met een bovenwettelijke WW-uitkering van € 11.000. De juristen van DAS adviseerden hem akkoord te gaan. Een verkeerd advies, bleek voor de rechter.

Lees meer

Ontslagvergoeding van € 144.000 toegekend door kantonrechter

Een werkgever beschuldigt een werknemer op het lekken van vertrouwelijke informatie. De werknemer wordt op non actief gesteld. De werkgever verzoekt de kantonrechter om ontslag. De werknemer op zijn beurt vordert een ontslagvergoeding van € 180.000.

Lees meer

Meerdere keren te laat komen geen reden voor ontslag

Een hoofdconducteur van NS werd ontslagen nadat hij tussen 2005 en 2017 in totaal 8 keer werd aangesproken op zijn te laat komen. Hij kreeg een proefperiode om zijn gedrag te verbeteren. Aan het einde van die proefperiode ging hij opnieuw in de fout. Dit leidde tot zijn ontslag.

Lees meer

Ontslag afgekeurd door rechter, veeleisende werknemer blijft in dienst

Directeur van een zorginstelling wilt ontslag als gevolg van (oudere) leeftijd en verlangt een vergoeding (€600.000, waar hij recht op had door een personeelsregeling) EN een transitievergoeding (€160.000, zijnde 1 jaarsalaris).
De werkgever daarentegen is bereid MAXIMAAL een transitievergoeding van €75.000 te betalen.

Lees meer

Maximale transitievergoeding in 2018 naar € 79.000,-

In 2018 stijgen de lonen. Ook de maximale transitievergoeding wordt verhoogd. Waar de transitievergoeding in 2017 maximaal € 77.000 is, stijgt deze in 2018 naar € 79.000. De maximale transitievergoeding is € 79.000 óf een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000.

Lees meer

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): Lagere transitievergoeding, ontslag kantonrechter eenvoudiger

Lagere transitievergoeding bij dienstverband langer dan 10 jaar
Voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar ontvangt een ontslagen werknemer nu ½ maand transitievergoeding. Dat wordt volgens het Regeerakkoord 2018 teruggebracht naar een derde maandsalaris. Voor de eerste 10 dienstjaren ontvangt een ontslagen werknemer nu ook al een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Dat blijft gelijk. 50-plussers blijven volgens het nieuwe ontslagrecht een hogere transitievergoeding ontvangen na 10 dienstjaren, namelijk 1 maand per dienstjaar.

Lees meer

Minder ontslag door aantrekkende economie

Na de stevige recessie groeit de economie inmiddels weer volop. De sombere berichten maken plaats voor positieve cijfers. Ook als het gaat om de werkgelegenheid. Het aantal vacatures neemt toe, de werkloosheid daalt. Het aantal ontslagzaken nam flink af, constateert Achmea Rechtsbijstand.

Lees meer

Positie ontslagen werknemer sterker door uitspraak Hoge Raad?

Een kapster met een parttime baan van 4 uur per week en een maandsalaris van 225,- krijgt na een paar jaar pesterijen van haar baas ontslag. Zonder ontslagvergoeding. Ze heeft 25 jaar gewerkt. Werknemer is het oneens met het ontslag en gaat met haar jurist naar de kantonrechter. Werknemer gaat niet akkoord met de uitspraak (transitievergoeding van 1.500,- en een extra ontslagvergoeding van 4.000,-). Werknemer claimt dat het heel moeilijk is een nieuwe baan te vinden en eist een vergoeding van €58.000,- als compensatie voor te missen inkomen. De zaak komt bij het hof en na hoger beroep bij de Hoge Raad. De Hoge Raad beslist dat het oordeel van het hof onjuist was. Hierna moet de zaak weer terug naar het Hof voor het bepalen van de vergoeding.

Lees meer

Oorzaak van toename ontslag met wederzijds goedvinden

Tegenwoordig vindt 70% van de ontslagen plaats via wederzijds goedvinden. Bij wederzijds goedvinden maken werkgever en werknemer afspraken over de ontslagvergoeding, outplacement-ondersteuning en vergoeding voor juridische kosten. De afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd.

Lees meer

Hoe hoog is ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden?

Minister Kamp van Economische Zaken heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van ontslagvergoedingen. De meeste ontslagen vinden plaats via wederzijds goedvinden, waarbij werkgever en werknemer onderling ontslag-afspraken maken.

Lees meer

WW weer naar 3 jaar en 2 maanden vanaf 2018

Sinds 2016 wordt de WW duur –per kwartaal- ingekort van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Dit maximum geldt voor 56-plussers. Voor jongere werklozen geldt een kortere WW duur. U heeft minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. De duur van de WW hangt af van uw arbeidsverleden.

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden is meest gevolgde ontslagroute

Het Ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar de ontslag-systematiek in Nederland. 5 jaar geleden is eenzelfde onderzoek gedaan zodat resultaten vergeleken kunnen worden.

Lees meer

Werknemers weinig inzicht in ontslagrecht 2017

Uit onderzoek door juridisch bureau DAS blijkt dat een derde van de ontslagen werknemers zelf onderhandelt over de ontslagvoorwaarden. Toch geeft 60% aan dat men slecht tot zeer slecht op de hoogte is van zijn rechten bij ontslag. DAS constateert dat zowel werknemers als werkgevers weinig inzicht hebben in het ontslagrecht. De nadruk bij onderhandelingen tussen werknemer en werkgever ligt op de hoogte van de ontslagvergoeding en het veilig stellen van de WW rechten. Andere factoren die ook van belang zijn (bijv. het vervallen van het concurrentiebeding), krijgen minder aandacht.

Lees meer

PGB-houder betaalt transitievergoeding aan ontslagen zorgverlener

Met een PGB (‘PersoonsGebonden Budget’) kan een zorgbehoevende zorg inkopen. De overheid betaalt de PGB. De zorgbehoevende (de PGB-houder) gaat vervolgens een arbeidsrelatie aan met de zorgverlener. De PGB-houder wordt daarmee werkgever.

Lees meer

40% minder ontslagen via UWV sinds nieuwe ontslagwet (Wet Werk en Zekerheid)

Het UWV beoordeelt ontslagaanvragen en beslist of een werknemer ontslagen mag worden of niet. De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft het ontslagrecht per 2015 gewijzigd. Werkgevers kunnen in 2 situaties een ontslagaanvraag bij het UWV indienen: ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag wegens ziekte.

Lees meer

Recht op transitievergoeding vanaf -exact- 24 maanden in dienst

Vaak ontslaan werkgevers een werknemer voordat er 24 maanden zijn verstreken om te voorkomen dat er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Bij einde arbeidsovereenkomst na precies 24 maanden heeft u dan WEL recht op een transitievergoeding. Volgens de wet heeft u recht op een transitievergoeding: "indien de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd."

Lees meer

PDF boek over ontslag en transitievergoeding 2017

Hoe verloopt ontslag in 2017? Ontslagrecht 2017
Als u ontslag krijgt via UWV of kantonrechter, heeft u recht op de transitievergoeding. Wordt u ontslagen via een vaststellingsovereenkomst (= ontslag met wederzijds goedvinden), dan kunt u een hogere ontslagvergoeding ontvangen, bijv. op basis van de kantonrechtersformule. Bij ontslag met wederzijds goedvinden maakt u met uw werkgever onderling afspraken over het ontslag. De hoogte van de ontslagvergoeding wordt uitonderhandeld. Arbeidsjuristen voeren vaak de onderhandelingen. Ook bij collectief ontslag wordt regelmatig een hogere ontslagvergoeding dan de transitievergoeding betaald.

Lees meer

Ontslag via kantonrechter vaak afgewezen

Ontslag via de kantonrechter komt minder vaak voor sinds de nieuwe ontslagwet (Wet Werk en Zekerheid). Volgens kantonrechter Wetzels, voorzitter van Expertgroep Arbeidsrecht, komt dit onder andere omdat kantonrechters minder vrijheid hebben voor het bepalen van de ontslagvergoeding.

Lees meer

Maximale transitievergoeding in 2017 verhoogd naar € 77.000,-

In 2017 stijgen de lonen en daarmee ook de maximale transitievergoeding. De transitievergoeding bedraagt in 2016 maximaal € 76.000 en stijgt in 2017 naar € 77.000.

Lees meer

Slecht functioneren, toch hoge ontslagvergoeding

Werkgever moet transitievergoeding en extra vergoeding betalen aan slecht functionerende werknemer.
Kantonrechter Rotterdam veroordeelt werkgever tot betaling van de transitievergoeding én een extra vergoeding. De werkgever wilt de werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. De werknemer was ca. 9 jaar in dienst. Tijdens een beoordelingsgesprek stelt werkgever vast dat de werknemer onvoldoende functioneert. De werknemer reageert hierop schriftelijk, waarna een gesprek plaatsvindt. Werkgever stelt werknemer vervolgens op non-actief.

Lees meer

Transitievergoeding geëist en gekregen ondanks weigering werkgever

De rechtbank heeft een werkgever veroordeeld tot het betalen van de transitievergoeding. De werkgever claimde dat het onverantwoord was de transitievergoeding te betalen wegens slechte financiële situatie.

Lees meer

Belasting over transitievergoeding 2017

Een transitievergoeding en ontslagvergoeding telt als inkomen voor de belasting. De vergoeding wordt opgeteld bovenop het inkomen. Over dit totale inkomen betaalt u belasting. In 2017 wijzigt het belastingtarief. De belasting in de 2e en 3e schijf gaat met 0,4% omhoog naar 40,8 % (was 40,4 %).
Doordat een ontslagvergoeding en transitievergoeding boven het inkomen wordt opgeteld, betaalt u een hoger belastingpercentage.

Lees meer

Korter dan 2 jaar indienst, toch transitievergoeding

De kantonrechter Breda heeft een transitievergoeding toegewezen aan een ontslagen werknemer, ondanks een dienstverband korter dan 2 jaar.

Lees meer

Tips ontslaggesprek

Nodigt uw werkgever u uit voor een gesprek? Wees goed voorbereid en geïnformeerd. Hieronder staan tips die u helpen bij een ontslaggesprek.

Lees meer

Transitievergoeding 2017

Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid Asscher heeft de volgende wetswijziging op de Wet werk en zekerheid (Wwz) aangekondigd: transitievergoeding bij een cao en een compensatie transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Naar verwachting worden deze maatregelen vanaf 2017 ingevoerd. Definitieve ingangsdatum is nog onbekend.

Lees meer

Tegenwoordig betere ontslagbescherming via ontslag kantonrechter 

Het ontslagrecht is veranderd. De belangrijkste effecten zijn:

In de praktijk blijken werkgevers terughoudend met kantonrechterprocedures. Oorzaak is de strenge eisen die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid stelt aan de ontslagverzoeken. Het is voor een werkgever niet in te schatten of zijn ontslagverzoek slaagt. Maar liefst 50 % van de ontslagverzoeken van de werkgever wordt door de kantonrechter afgewezen.

Lees meer

Hulp nodig bij ontslag?

Onderstaande nieuwsbrief stuurden wij recent naar onze website-bezoekers. transitievergoeding.nl is een initiatief van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Juristen ArbeidsRecht Nederland behoort tot een groep van 3 dienstverleners die ruim 20 jaar -met ontslag bedreigde- werknemers bijstaat:

Juristen ArbeidsRecht Nederland
Gouden HanddrukSpecialist
NextJob Outplacement

Lees meer

Evaluatie WWZ (nieuwe ontslagwet) door arbeidsrecht advocaten

In 2016 is de Wet werk en zekerheid (WWZ) 1 jaar oud waarmee het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend is gewijzigd. Vanwege deze ingrijpende wijziging hebben de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) een evaluatie uitgevoerd. De leden van VAAN en VvA zijn advocaten die zich hebben gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Lees meer

Ontslag steeds vaker via vaststellingsovereenkomst

Volgens onderzoek van arbeidsrecht advocaten zou blijken dat ontslag niet soepeler is geworden sinds de Wet Werk & Zekerheid. Belangrijkste argument is dat kantonrechters strenger toetsen en dus vaker ontslag afwijzen. Er vinden echter maar weinig ontslagen plaats via de kantonrechter. Ook het aantal ontslagen via UWV is sterk afgenomen.

Lees meer

Aangeboden ontslagvergoeding eens afgewezen, altijd afgewezen

Let op bij het afwijzen van een ontslagregeling bij collectief ontslag.
Vanwege een reorganisatie bood een werkgever aan boventallige werknemers een ontslagregeling aan. Ontslag zou plaatsvinden met wederzijds goedvinden en de werknemers zouden een ontslagvergoeding ontvangen. Eén werknemer accepteerde dit aanbod niet. Vervolgens vroeg de werkgever ontslag aan via UWV, hetgeen werd toegekend. De werknemer was het hiermee oneens en eiste via de kantonrechter alsnog de ontslagvergoeding op.

Lees meer

Ik heb mijn vaststellingsovereenkomst getekend, maar ben toch te snel geweest.

Ik heb nu toch een beetje spijt daarvan. Kan ik hier nog iets aan doen?

Lees meer

Eerste werkgever moet transitievergoeding betalen

De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een werkgeverswissel, nadat een vervoersopdracht aan een ander vervoersbedrijf is gegund. De jurist mr. Mirjam Boks van Juristen ArbeidsRecht Nederland heeft een zeer goed resultaat behaald voor haar opdrachtgevers, de 2 oud werknemers.

Lees meer

Kantonrechter wijst hoogste ontslagvergoeding toe sinds WWZ

De kantonrechter Almelo heeft een ontslagvergoeding van € 155.000,- toegekend aan een ontslagen werknemer. Dat is de hoogste ontslagvergoeding via de kantonrechter sinds de Wet Werk & Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingegaan.

Lees meer

Transitievergoeding zieke werknemer vanaf 2020

Minister Koolmees past 2 "pijnpunten" in de WWZ aan. De transitievergoeding na 2 jaar ziekte wordt niet meer door de werkgever betaald, maar door het Algemeen Werkloosheidsfonds. Dit bespaart de werkgever ontslagkosten.

Lees meer

Financieel Dagblad plaatst ingezonden brief van transitievergoeding.nl

Het Financieel Dagblad trekt in 3 artikelen verkeerde conclusies wat betreft het "mislukken van de ontslagwet". Financieel Dagblad schrijft dat ontslag van werknemers moeilijker is geworden omdat ontslag via de kantonrechter tegenwoordig vaker tot een afwijzing leidt. Vóór ingang van de nieuwe wet werd ca. 15% van de ontslagaanvragen afgewezen, nu is dat ca. 35%.

Lees meer

Evaluatie nieuwe ontslagwet: wat betekent dit voor uw ontslag?

Begin maart 2016 is de Wwz (Wet werk & zekerheid, ingegaan op 1 juli 2015) besproken in de Tweede Kamer. Sommige arbeidsrecht advocaten en werkgevers spreken in de pers over het mislukken van de ontslagwet. Advocaten betogen dat ontslag van werknemers niet gemakkelijker is geworden, maar moeilijker sinds de nieuwe ontslagwet. Aangehaald wordt dat ontslag via de kantonrechter vaker tot een afwijzing leidt dan voor 1 juli 2015.

Lees meer

Gratis boek over Transitievergoeding en Ontslag 2016

De ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland geven het boek "transitievergoeding en ontslag 2016" uit. Het boek behandelt de volgende onderwerpen:

Transitievergoeding 2016: hoe hoog en voor wie
Ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule 2016
Ontslag via UWV, kantonrechter of vaststellingsovereenkomst
Welke elementen bevat een vaststellingsovereenkomst
Welke ondersteuning biedt een arbeidsjurist bij dreigend ontslag

Lees meer

Werkgever en werknemer

Als een werknemer recht KAN hebben op een transitievergoeding bij ontslag, dan hoeft de werkgever dit niet te melden. Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft de werknemer wettelijk recht op een transitievergoeding en MOET de werkgever de transitievergoeding betalen. Echter, als ontslag in onderling overleg wordt geregeld, is een transitievergoeding NIET wettelijk verplicht. Werkgever en werknemer spreken onderling af of er al dan niet een transitievergoeding wordt betaald. Het spreekt voor zich dat het verstandig is een transitievergoeding "op te eisen".

Lees meer

Kantonrechter geeft minder vaak toestemming voor ontslag

Werkgevers krijgen veel minder vaak toestemming van de kantonrechter voor ontslag van een werknemer sinds het nieuwe ontslagrecht. Het nieuwe ontslagrecht is op 1 juli 2015 ingegaan. De ontslagbescherming voor werknemers is hiermee verbeterd.

Lees meer

Ontslag via de kantonrechter in de nieuwe Wet Werk en Zekerheid

De Wet Werk en Zekerheid bepaalt dat de arbeidsovereenkomst ontbonden kan worden als er een redelijke ontslaggrond is. De wet somt op wat een redelijke ontslaggrond is. Ook moet herplaatsing van de werknemer niet mogelijk zijn. In de nieuwe Wet Werk en Zekerheid is het moeilijker voor een werkgever om een werknemer te ontslaan via de kantonrechter. De eerste procedures tonen dit aan.

Lees meer

Extra ontslagvergoeding bovenop transitievergoeding door kantonrechter

Bij de beëindiging van een dienstverband via de kantonrechter kan de kantonrechter 2 soorten vergoedingen toekennen: de transitievergoeding en de extra ontslagvergoeding. De transitievergoeding wordt aan de hand van een formule berekend. De transitievergoeding is de werkgever verschuldigd als de werknemer 2 jaar of langer in dienst is en de werkgever het dienstverband beëindigd.

Lees meer

Maximale transitievergoeding per 2016 naar € 76.000,-

In 2015 stijgen de lonen volgens het CPB (Centraal Planbureau) met zo'n 1,4 procent. Deze loonstijging heeft ook gevolgen voor de maximale transitievergoeding. Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale transitievergoeding vastgesteld op € 76.000. Momenteel is dit € 75.000.

Lees meer

Transitievergoeding.nl in Het Financieele Dagblad (FD) van 22 augustus 2015 (ingezonden brief)

Het Financieele Dagblad publiceerde op 8 augustus 2015 een artikel "Nederland geeft weer geld uit" en schrijft dat overal tekenen van economisch herstel te zien zijn. Dat is natuurlijk goed nieuws. Een van de "bewijzen" is dat in de zoekmachine Google de term "loonsverhoging" de term "ontslagvergoeding" verdringt als meest gebruikte zoekterm.

Lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden anno 2018

Met de Wet Werk en Zekerheid is het ontslagrecht veranderd. De juristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland leggen de nieuwe wet in begrijpelijke taal uit op deze website transitievergoeding.nl.

Lees meer

Ontslag via de kantonrechter in het nieuwe ontslagrecht

In het ontslagrecht volgens de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) zijn inmiddels een aantal ontslagzaken door kantonrechters behandeld. De kantonrechters kunnen verschillend omgaan met ontslagzaken.

Lees meer

Claim uw transitievergoeding met Juristen ArbeidsRecht Nederland

Juristen ArbeidsRecht Nederland is de initiatiefnemer van transitievergoeding.nl. Afgelopen maanden ontvingen wij veel vragen over het ontvangen van een transitievergoeding wanneer een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd. Veel werknemers weten niet hoe deze transitievergoeding uitbetaald moet worden en hoe hoog de transitievergoeding is.

Lees meer

Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Ik ben 2 jaar ziek en word ontslagen. Heb ik recht op de transitievergoeding?

Lees meer

Ik word ontslagen zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding. Mag dat ?

Mijn werkgever wilt mij ontslaan en heeft een vaststellingsovereenkomst gemaakt zonder transitievergoeding of ontslagvergoeding. Mag dat ?

Lees meer

Transitievergoeding, outplacement en opleiding

Outplacementbureau NextJob is oprichter van transitievergoeding.nl en werd daarom geïnterviewd door “de Gids voor HR Professionals”. Ontslagen werknemers ontvangen vanaf juli 2015 een nieuw soort ontslagvergoeding, de transitievergoeding.

Lees meer

Gratis boek over "Transitievergoeding en Wet werk en zekerheid 2015"

Het onderdeel ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid (Wwz) gaat in op 1 juli 2015. De transitievergoeding wordt verplicht bij ontslag na 2 jaar dienstverband. De transitievergoeding wordt lager dan de huidige kantonrechtersformule.

Lees meer

Nu ontslag óf pas na 1 juli 2015?

Ik heb de berekening gemaakt via uw site, dat ging makkelijk, maar het is mij niet duidelijk of deze berekening betreft ontslag voor 1 juli 2015, of is de berekening voor ontslag na 1 juli 2015?

Lees meer

Kantonrechtersformule i.p.v. transitievergoeding bij Philips en SNS

De transitievergoeding uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) gaat in op 1 juli 2015. In een sociaal plan bij collectief ontslag mogen werkgevers en vakbonden afwijken van de transitievergoeding. In het nieuwe sociaal plan van Philips, dat loopt tot en met eind 2018 wordt de transitievergoeding geen onderdeel.

Lees meer

Welke opleiding kiezen als besteding voor uw transitievergoeding?

U mag uw transitievergoeding besteden voor een opleiding. Belangrijk is dat u de juiste keuze maakt: Past de opleiding bij u en draagt de opleiding ertoe bij dat u een nieuwe baan vindt. Er zijn een groot aantal opleidingsinstituten die een nog groter aantal opleidingen aanbiedt. Veel instituten hebben hun eigen specialismen.

Lees meer

Afspraken in CAO over transitievergoeding 2015

In 2015 gaat de nieuwe wet Werk en Zekerheid in. Deze wet behelst maatregelen over het ontslagrecht waaronder de vergoeding bij ontslag, de zogenaamde transitievergoeding. De wet Werk en Zekerheid maakt het lastiger om in CAO's (Collectieve Arbeids Overeenkomst) afwijkende afspraken te maken. Dit geldt echter niet voor de ontslagvergoeding en/ of transitievergoeding. Daarover kunnen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) elke gewenste afspraak maken.

Lees meer

Website Transitievergoeding.nl gelanceerd

De wetgeving rond het ontslagrecht gaat veranderen. Ingangsdatum van dit onderdeel van de Wet Werk & Zekerheid is 1 juli 2015. Ontslagen werknemers ontvangen vanaf juli 2015 een transitievergoeding. Deze is lager dan de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule.

Lees meer

CNV wil gunstigere regeling transitievergoeding

Op detailniveau kunnen onderdelen uit de Wet Werk en Zekerheid (ontslagrecht 2015) nog aangepast worden.

Lees meer

Transitievergoeding: verbetering of verslechtering?

Vanaf juli 2015 ontvangen werknemers een transitievergoeding bij ontslag. Deze transitievergoeding is lager dan de ontslagvergoeding in 2014 die gebaseerd is op de kantonrechtersformule.

Lees meer

Ontslagrecht 2015- Eerste Kamer stemt op 10 juni 2014 over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Op 3 juni 2014 heeft de Eerste Kamer het Wetsvoorstel werk en zekerheid plenair behandeld. De transitievergoeding is een belangrijk onderdeel van deze versoepeling van het ontslagrecht dat in 2015 ingaat.

Lees meer

Transitievergoeding stand van zaken juni 2014

De 16 meest gestelde vragen en antwoorden over de transitievergoeding.

Lees meer

55-plussers moeilijk aan nieuw werk

De werkloosheidscijfers over 2013 waren desastreus. Nog nooit zijn er zoveel WW-uitkeringen uitgekeerd. Met name de positie van oudere werknemers is zorgwekkend. Er vallen meer ontslagen onder oudere werknemers en na ontslag vinden zij niet snel een nieuwe baan. De verwachting voor de toekomst is dat deze ontwikkeling doorzet. De vraag is welke invloed het nieuwe ontslagrecht 2015 heeft op deze tendens. Het doel van de versoepeling van het ontslagrecht is dat werknemers sneller doorstromen naar een andere baan.

Lees meer

Ontslagrecht-wetgeving 2015 binnenkort behandeld door Eerste Kamer

Voor de zomer vindt er behandeling plaats in de Eerste Kamer van het Wetsvoorstel werk en zekerheid. De introductie van de transitievergoeding is onderdeel van deze wet. Arbeidsrechtadvocaten die verenigd zijn in VAAN hebben hier een mening over.

Lees meer

Van werk naar werk zo snel mogelijk starten na ontslag

Onderzoek van UWV wijst uit dat de meeste werklozen die vanuit een ww-uitkering weer aan de slag gaan, hun nieuwe baan vinden tussen de twee en zeven maanden na de start van hun WW-uitkering. Dat is ruim voor het bereiken van de maximale uitkeringsduur.

Lees meer

Ontslag-route vanaf 2015 bepaald door individueel of collectief ontslag

De wet werk en zekerheid wordt deze week besproken in de tweede kamer. De wet, die moet ingaan op 1 juli 2015, zou een versoepeling van het ontslagrecht betekenen. Belangrijke wijziging is de introductie van de transitievergoeding bij ontslag en de verplichte ontslagroute via hetzij kantonrechter, hetzij UWV. Ook de WW-duur wordt ingekort.

Lees meer

lagere ontslagvergoeding kleine bedrijven

De wet werk & zekerheid wordt behandeld in de Tweede Kamer. Deze wet introduceert een transitievergoeding in plaats van de reguliere ontslagvergoeding. De transitievergoeding keert bij ontslag een derde maandsalaris per dienstjaar uit in de eerste 10 jaar en een halve maand in de dienstjaren erna met een maximum van 75.000,-.

Lees meer

Versoepelen ontslagrecht niet voor ouderen ?

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verwacht dat de plannen uit het Regeerakkoord voor het versoepelen van het ontslagrecht slecht uitpakken voor oudere werknemers. Dit plan leidt ertoe dat ouderen massaal ontslagen zullen worden en geen nieuwe baan vinden. Hij pleit ervoor de ontslagrecht plannen alleen te laten gelden voor jongere werknemers.

Lees meer

Transitievergoeding bij ontslag vanaf 2015

De Tweede Kamer heeft de Nieuwe Ontslagwet van Minister Asscher in behandeling waarbij de transitievergoeding bij ontslag wordt geïntroduceerd. Deze transitievergoeding is veel lager dan de kantonrechtersformule, die nu wordt gebruikt bij de berekening van een ontslagvergoeding.

Lees meer

Transitievergoeding zou het einde van de kantonrechtersformule betekenen ?

Dit commentaar is afkomstig van de AWVN, een werkgeversvereniging. De achtergrond is als volgt. Eind november/ begin december 2013 zal het wetsvoorstel "Werk en Zekerheid" in de Tweede Kamer worden ingediend door Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees meer

Een meerderheid van werkgevers tegen versoepelen ontslagrecht en inkorten WW-uitkering

Op maandag 25 maart werd door FD en BNR een onderzoek gepresenteerd over het versoepelen ontslagrecht en inkorten WW duur. TNS Nipo heeft een enquête uitgevoerd onder werkgevers. Veel werkgevers blijken een genuanceerde mening te hebben over het versoepelen van het ontslagrecht en het inkorten van de WW-uitkeringen. De reden hiervoor is waarschijnlijk dat de arbeidsmarkt slecht is waardoor werknemers na ontslag moeilijk aan een nieuwe baan komen.

Lees meer

Peiling over het ontzien van ouderen in de ontslagrecht plannen uit het Regeerakkoord

Klaas Knot van de Nederlandsche Bank verkondigde recent dat de ontslagrecht plannen uit het Regeerakkoord niet goed zullen uitpakken voor oudere werknemers. Versoepelen van het ontslagrecht leidt er volgens Knot toe dat ouderen massaal ontslagen worden en geen nieuwe baan vinden.

Lees meer

Discussie over inkorten WW uitkering en versoepeling ontslagrecht wordt vervolgd

Het Regeerakkoord 2013 beschrijft dat werknemers bij ontslag maximaal 24 maanden WW uitkering ontvangen van de Overheid en een transitiebudget van de werkgever. Nu ontvangt men maximaal 38 maanden WW en vaak een ontslagvergoeding ter hoogte van 1 maandsalaris per gewerkt jaar (kantonrechtersformule).

Lees meer

Transitievergoeding veel te laag om goede scholing of outplacement in te kopen ?

De transitievergoeding bij ontslag zou een kwart maandsalaris per dienstjaar worden met een maximum van 4 maanden. Dit moet gebruikt worden voor scholing en begeleiding naar nieuw werk. Als je bijvoorbeeld 4 jaar in dienst bent geweest krijg je een vergoeding om een opleiding te volgen van 1 maand. Dat is net voldoende voor een cursus bij de LOI en daar kun je zeker geen outplacement traject van volgen.

Lees meer

Opinie pagina www.transitiebudget.nl geopend

De ontslagrecht plannen van het kabinet Rutte-Asscher heeft veel commotie veroorzaakt. Als de plannen doorgaan, zou de werknemer bij ontslag in sommige gevallen alleen een transitiebudget ontvangen in plaats van de nu gebruikelijke ontslagvergoeding. In de landelijke en regionale media zijn zeer diverse reactie’s op de ontslagrecht-plannen verschenen.

Lees meer

Transitievergoeding verplicht inzetten voor scholing werkt niet ?

Volgens Wientjes van werkgeversvereniging VNO is de verplichting de transitievergoeding te gebruiken voor scholing niet functioneel. “Dat werknemers bij ontslag een soort voucher krijgen voor scholing werkt niet in de praktijk. Het enige waar dit toe leidt, is dat scholingsinstituten als paddenstoelen uit de grond schieten. Ontslagen werknemers willen gewoon geld.”

Lees meer

Transitiebudget veroorzaakt onoverkomelijke inkomensval

Het omzetten van de huidige ontslagvergoeding in een transitiebudget voor scholing en outplacement zorgt voor een forse inkomensverlaging. Dat betekent dat de inkomenszekerheid van werknemers die tussen twee banen zitten, wegvalt. Stel dat een werknemer van 45 jaar oud met een bruto inkomen van € 40.000,- en een dienstverband van 10 jaar zijn baan kwijtraakt. Deze persoon kan in de huidige situatie een ontslagvergoeding verwachten van 10 maandsalarissen om zijn inkomenstekort aan te vullen. In de toekomst zal hij een transitiebudget ontvangen van 4 maanden, dat hij niet mag gebruiken voor het aanvulling van zijn lagere inkomen. Dit betekent dat mensen die een eigen huis hebben, weinig spaargeld of andere reserves hebben, een enorme inkomensval te verwerken krijgen. Mensen krijgen de tijd niet meer om hun uitgavenpatroon aan te passen.

Lees meer

Mijn werkgever “vergeet” mijn transitievergoeding te betalen. Wat moet ik doen?

Ik ben na 3 jaarcontracten alsnog ontslagen. Ik heb volgens mij recht op een transitievergoeding van minimaal 1 maand. Ik heb mijn eindafrekening wel al ontvangen, maar de transitievergoeding zat er niet bij. Wat moet ik doen om de transitievergoeding te ontvangen?

Lees meer

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen