Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

GEEN transitievergoeding na 2 jaar ziekte binnenkort verleden tijd?

Na 2 jaar ziekte MAG een werkgever een werknemer ontslaan. De werknemer ontvangt vanaf dat moment een WIA uitkering. De werkgever is verplicht de werknemer een transitievergoeding te betalen. Dat is de reden waarom sommige werkgevers de werknemer NIET ontslaat , maar -slapend- in dienst houdt. De werkgever heeft geen zin om de transitievergoeding te betalen, nadat hij daarvoor 2 jaar loon heeft moeten doorbetalen. De wetgever heeft dit probleem opgelost door de transitievergoeding te compenseren, echter de daadwerkelijke uitvoering vindt pas plaats vanaf 2020. Vanaf 2020 krijgt de werkgever de transitievergoeding die hij betaalt na 2 jaar ziekte RETOUR van het UWV. Met terugwerkende kracht van alle ziekte-ontslagen vanaf 2015. Veel werkgevers vinden dit toch te onzeker, omdat ze nog niet weten wat de exacte voorwaarden zijn, en blijven daarom werknemers slapend in dienst houden. Het gaat om 10-duizenden werknemers die slapend in dienst zijn en zo hun transitievergoeding mislopen.

Meer over transitievergoeding zieke werknemer 2020

 

Rechter beslist dat werkgever transitievergoeding moet betalen bij slapend dienstverband

Het slapend dienstverband is geen verboden constructie. Werkgevers hoeven de werknemer NIET te ontslaan na 2 jaar ziekte. Er zijn ook werknemers die na 2 jaar ziekte nog weleens terugkeren bij de werkgever, al zijn dat uitzonderingen. Tot nu toe hebben ook rechters deze handelswijze geaccepteerd. Zij zijn van mening dat een werkgever niet 'ernstig verwijtbaar' handelt als deze een werknemer slapend in dienst houdt. Daar komt wellicht verandering in. Recent heeft een rechter uitgesproken dat een werkgever verplicht is een -slapend dienstverband- werknemer te ontslaan en een transitievergoeding te betalen. Deze casus is anders dan een normaal slapend dienstverband, want de werkgever anticipeerde op het overlijden van de werknemer, daar deze terminaal ziek was. Bij overlijden vervalt de arbeidsovereenkomst automatisch (en ontvangt werknemer dus geen transitievergoeding). Deze uitspraak kan mogelijk gevolgen hebben voor slapend dienstverbanden. Ook de Hoge Raad zal binnenkort een uitspraak doen in een slapend dienstverband zaak. Dit is een proefproces dat een rechtsbijstandverzekeraar is gestart tegen een werkgever.Het zou kunnen dat in de toekomst de balans in het voordeel van de zieke werknemer gaat uitslaan als rechters vinden dat werkgevers zich verwijtbaar opstellen als hij een werknemer niet ontslaat omdat hij een transitievergoeding moet betalen, terwijl deze gecompenseerd gaat worden.

Meer over ontslag zieke werknemer

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een arbeidsjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie