Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst en jurist

 

Ontslag met wederzijds goedvinden

Werkgever en u kunnen afspreken in onderling overleg uit elkaar te gaan. Er wordt dan geen ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV gevolgd, maar werkgever en u maken onderling afspraken over een goede ontslagregeling (waaronder een ontslagvergoeding). Deze afspraken worden beschreven in de vaststellingsovereenkomst.

 

Jurist komt op voor uw belangen

Het is verstandig om dan een gespecialiseerd jurist in te schakelen. Juristen ArbeidsRecht Nederland kent de Wet en de ontslagregels. Onze juristen begeleiden u in het bereiken van een goede ontslagregeling. De jurist voert namens u met de werkgever de onderhandelingen over de condities waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Zoals een hoge ontslagvergoeding om de financiële pijn van het ontslag te compenseren. Als de bemiddeling slaagt, dan is het voeren van een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV niet nodig.

Nadat partijen overeenstemming over de condities hebben bereikt, eindigt de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden – op initiatief van de werkgever: hierdoor is uw WW-uitkering veiliggesteld.

 

Vaststellingsovereenkomst juridisch controleren

Alle tussen de werkgever en u gemaakte afspraken, worden neergelegd in de beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Juristen ArbeidsRecht Nederland kan deze overeenkomst juridisch controleren. De gemaakte afspraken behoren correct in de vaststellingsovereenkomst te zijn omschreven. Verder moet de vaststellingsovereenkomst zo zijn geformuleerd dat het leidt tot toekenning van de WW-uitkering door UWV (‘WW-proof’).

 

Juridische kosten door werkgever laten betalen

Het controleren van een vaststellingsovereenkomst is gratis. Pas als de arbeidsjurist gaat onderhandelen met de werkgever voor een betere ontslagregeling brengt dat kosten met zich mee. Meestal nemen onze juristen in de onderhandelingen mee dat de werkgever de kosten voor juridische bijstand betaalt. Meer over juridische kosten bij onderhandelen over vaststellingsovereenkomst.

 

Gratis controle vaststellingsovereenkomst

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u weten of uw vaststellingsovereenkomst correct is opgesteld door uw werkgever? Is de ontslagvergoeding hoog genoeg? Laat onze arbeidsjuristen uw vaststellingsovereenkomst controleren:

Man   Vrouw
 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag en ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

UWV ontslag beoordelen

Laat uw UWV-ontslagprocedure door onze juristen beoordelen.

Gratis analyse

Hulp bij ontslag kantonrechter

Onze juristen helpen u. Schat uw kansen bij de kantonrechter in.

Gratis analyse

Beoordelingen