Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Collectief ontslag via UWV 2021

Er gelden speciale regels voor collectief ontslag. Er is sprake van collectief ontslag indien binnen 3 maanden tenminste 20 medewerkers van een afdeling of vestiging om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. De werkgever moet niet alleen UWV, maar ook de vakbonden en de Ondernemingsraad inlichten. Samen met vakbonden en OR moet de werkgever onderhandelen over een sociaal plan. Dit sociaal plan voorziet in een ontslagvergoeding en ondersteuning bij het zoeken van nieuw werk. Meestal geldt: hoe beter de financiële positie van de werkgever, hoe beter het sociaal plan.

Meer over regels collectief ontslag

 

Hogere ontslagvergoeding bij collectief ontslag

Bij collectief ontslag hebben werkgever en werknemers de vrijheid om elke ontslagvergoeding overeen te komen. Deze kan dus hoger zijn dan de transitievergoeding. Bijvoorbeeld de transitievergoeding vermenigvuldigd met 2 OF de kantonrechtersformule. De kantonrechtersformule is ca. 3 keer hoger dan de transitievergoeding. De afspraken over de ontslagvergoeding worden vastgelegd in een sociaal plan.

Meer over ontslagvergoeding collectief ontslag

 

Sociaal plan legt ontslagregeling vast

De vakbonden onderhandelen over het sociaal plan, waarbij de vakbonden optreden als belangenbehartiger voor de werknemers. In het sociaal plan staan alle afspraken die gelden voor de ontslagen werknemers. Behalve de ontslagvergoeding is dat:

  • Van werk naar werk begeleiding
  • Opzegtermijn
  • De ontslagvolgorde (wie wordt ontslagen en wie mag blijven)
  • Wijze van ontslag (vaststellingsovereenkomst)
  • Juridische kosten (werkgever betaalt kosten van jurist)  

Meer over sociaal plan bij collectief ontslag

 

Vaststellingsovereenkomst formaliseert het individuele ontslag

Het formele ontslag wordt geregeld via een vaststellingsovereenkomst. Daarin staan de collectieve afspraken gepersonaliseerd voor u. Bijvoorbeeld: de ontslagvergoeding wordt uitgerekend voor u op basis van de formule in het sociaal plan, waarbij duur dienstverband en salaris de uitkomst bepalen. Belangrijk is dat u dit document laat controleren door juristen.

Meer over vaststellingsovereenkomst

 

Heeft u een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Gratis en snel controle vaststellingsovereenkomst door juristen.

 

Sociaal plan PostNL 2021-2024

Dit sociaal plan loopt van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024. Het sociaal plan is van toepassing op de medewerkers van PostNL wiens functie vervalt door reorganisatie of krimp.

Lees meer

Sociaal Plan FedEx 2021-2022-2023

Dit sociaal plan is geldig tot en met 31 december 2023. Het sociaal plan is van toepassing op boventallige medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd.

Lees meer

Sociaal plan Deen 2021-2024

Dit sociaal plan is afgesloten in 2021 en geldt tot en met 19 mei 2024. Dit sociaal plan geldt voor alle medewerkers die een dienstverband hebben met Deen, met uitzondering van de medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd.

Lees meer

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2022.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.5!

Meer informatie