Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

WW-uitkering 2024

 

WW-uitkering 70% van laatstverdiende salaris

Een WW-uitkering duurt minimaal 3 en maximaal 24 maanden. De WW is in de eerste 2 maanden na ontslag 75% van het laatstverdiende salaris, daarna 70%. De hoogte van de WW is gemaximeerd. Het maximale dagloon is 275,- per dag, zodat maximale WW-uitkering ca. 45.000,- per jaar bedraagt. Als u bijvoorbeeld een inkomen van 80.000,- heeft, ontvangt u GEEN 56.000,- WW-uitkering (= 70 % van 80.000,-), maar de maximum WW van 45.000,- per jaar.

WW-uitkering berekenen

 

Duur WW-uitkering maximaal 24 maanden

U bent 46 jaar of jonger

De duur van de WW-uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden en uw leeftijd. Tot 2016 bouwt u voor ieder gewerkt jaar 1 maand WW op. Vanaf 2016 bouwt u voor ieder gewerkt jaar ½ maand WW op. Stel u bent op 20- jarige leeftijd begonnen met werken. 
Als u 46 jaar bent, heeft u 26 jaar arbeidsverleden:

Tot 2016: 21 jaar arbeidsverleden * 1 maand WW = 21 maanden WW
Vanaf 2016: 6 jaar arbeidsverleden * ½ maand WW = 3 maanden WW
TOTAAL 24 maanden WW

U heeft bij ontslag dus recht op 24 maanden WW.

 

U bent 46 jaar of ouder

Dan is de maximale WW duur 24 maanden, zie onderstaande tabel.

 

Leeftijd (in jaren) 46+ 45 44 43 42 41 40 etc.
WW (in maanden) 24 (max) 23,5 22,5 21,5 20,5 19,5 18,5 etc.

 

WW duur verlengd naar 3 jaar en 2 maanden

In bepaalde bedrijfstakken is de WW verlengd naar 3 jaar en 2 maanden. Dit heet de private WW. Na de wettelijke WW-duur zoals hierboven beschreven, volgt een verlenging vanuit de private WW.

Benieuwd of voor u de langere WW geldt?

Meer over WW duur 3 jaar en 2 maanden

 

Te laag inkomen aangevuld met WW-uitkering

Werken naast de WW loont. Als u deels werkt naast uw WW-uitkering, mag u een deel van de WW houden. Uw inkomen komt daarmee hoger uit. Dit gebeurt vanaf de eerste werkloosheidsdag en wordt per kalendermaand beoordeeld. De eerste 2 maanden wordt 75% van de inkomsten verrekend en vanaf de derde maand 70%. Daarom is het altijd lonend om vanuit de WW aan het werk te gaan. Als het loonverlies minder is dan 12,5%, eindigt het recht op uitkering.

 

Wanneer recht op WW bij ontslag

Bij ontslag via UWV of kantonrechter heeft u altijd recht op WW. Bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst (= ontslag met wederzijds goedvinden) maakt u met uw werkgever afspraken over uw ontslag. Belangrijk is dat deze afspraken op een correcte manier geformuleerd worden in de vaststellingsovereenkomst. Pas als de volgende 3 voorwaarden in de vaststellingsovereenkomst staan, heeft u recht op WW. UWV controleert dit, voordat ze u een WW uitkering toekennen.

Vaststellingsovereenkomst is WW proof als voldoet aan:

1. Het initiatief tot het ontslag moet van de werkgever komen. Dat betekent ook dat de werkgever de vaststellingsovereenkomst aan u moet voorleggen. Vervolgens bent u hierin meegegaan, zodat zowel werkgever als u het erover eens zijn dat het arbeidscontract eindigt. Als u zelf het initiatief zou nemen tot ontslag (= zelf ontslag nemen), heeft u geen recht op een WW-uitkering.

2. U mag niet door eigen schuld ontslag krijgen. Zoals ontslag door diefstal, fraude of werkweigering. Dit moet letterlijk geformuleerd worden in de vaststellingsovereenkomst.

3. De reden voor het ontslag moet neutraal zijn. Meestal is dat “verschil van inzicht” of “economische of organisatorische gronden”. Toegevoegd wordt dat er geen andere passende werkplek beschikbaar is. Soms is er een andere “echte” reden voor het ontslag. Dit mag dan niet vermeld worden.

 

De vaststellingsovereenkomst is een schriftelijk document, omdat een mondelinge overeenkomst niet bindend is. Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst is er geen weg meer terug. Belangrijk is daarom om de vaststellingsovereenkomst te laten controleren door een jurist, zodat u zeker weet dat u een WW uitkering ontvangt.

 

Vaststellingsovereenkomst ontvangen? Wilt u WW? Gratis controle door jurist

Onze juristen controleren of uw vaststellingsovereenkomst WW-proof is. Pas als u zeker weet dat u een WW-uitkering ontvangt, kunt u de vaststellingsovereenkomst voor akkoord tekenen. Upload de vaststellingsovereenkomst, dan doen onze juristen de gratis controle. Daarna nemen de juristen contact op om de bevindingen met u te bespreken. Wij zorgen ervoor dat u uw WW-uitkering veilig stelt.

 

WW uitkering 2025 mogelijk ingekort naar 18 maanden

In het Hoofdlijnen Akkoord 2025 – 2028 van de nieuwe Regering staat de inkorting van de maximale WW-uitkering. Dit is een bezuinigingsmaatregel van de Overheid. De WW duur is nu maximaal 24 maanden en zou -als de plannen doorgaan- in 2025 ingekort worden naar maximaal 18 maanden. Dit plan moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie