Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

WW weer naar 3 jaar en 2 maanden vanaf 2018

Hoe lang duurt uw WW uitkering

Sinds 2016 wordt de WW duur –per kwartaal- ingekort van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Dit maximum geldt voor 56-plussers. Voor jongere werklozen geldt een kortere WW duur. U heeft minimaal 3 maanden recht op een WW-uitkering. De duur van de WW hangt af van uw arbeidsverleden. Voor de arbeidsverleden-duur WW tabel, zie WW duur.

Het positieve nieuws is dat eerdere afspraken tussen vakbonden en werkgevers de WW duur weer gaan verlengen naar 38 maanden. Deze verlenging moet –via premies- door de werknemers  zelf betaald worden.

 

WW duur wordt weer verlengd

Deze verlenging naar 38 maanden moet nog definitief ingevuld worden, omdat de inkorting naar 24 maanden al in gang was gezet. Vakbonden denken dat de verlenging van de WW daadwerkelijk definitief wordt in 2018. De verlenging van de WW-uitkering gaat gebeuren in cao's, de afspraken per bedrijfstak tussen werkgevers en vakbonden. Dit betekent dat de oude situatie waarbij  per gewerkt jaar 1 maand WW-recht wordt opgebouwd, wordt hersteld. Dus na 38 jaar werken (als u 56 jaar bent en op uw 18 e begonnen met werken) ontvangt u 3 jaar en 2 maanden WW-uitkering.

 

Langere WW-duur pas vanaf 2018

De invulling is nog niet vastgelegd. Werkgevers blijven waarschijnlijk de premie voor de eerste 2 jaar WW betalen. Voor het derde jaar dragen werknemers premie af. Dat geld wordt opgepot in cao-fondsen per sector. De daadwerkelijke verlenging van de WW gaat in zodra de cao-afspraken definitief zijn. De vakbonden mikken op 2018. Als u in 2017 ontslag krijgt, heeft u nog GEEN recht op de langere WW-uitkering. Er zit namelijk nog geen geld in de WW-fondsen om de langere WW-uitkeringen te kunnen betalen.

  

Rijksambtenaren eerste CAO waarin WW 38 maanden wordt

De 110.000 rijksambtenaren krijgen per direct de WW duur van 38 maanden. Ook betaalt de werkgever (overheid) deze verlenging van de WW uit eigen zak. De ambtenaren betalen zelf geen premie.

Meer over ontslag ambtenaar

 

Bij ontslag ook recht op ontslag- of transitievergoeding

Behalve een WW uitkering heeft u bij ontslag recht op een ontslag- of transitievergoeding. Een transitievergoeding ontvangt u bij ontslag via UWV of kantonrechter. Bij ontslag met wederzijds goedvinden ontvangt u een –door onderhandelingen afgesproken- ontslagvergoeding. De vergoeding wordt NIET in mindering gebracht op de WW-uitkering. Bij een ontslag op staande voet ontvangt u GEEN ontslag- of transitievergoeding en GEEN WW-uitkering.

 

Dreigt ontslag voor u? Wilt u uw recht op WW zekerstellen?

Vraag advies aan de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Heeft u al een vaststellingsovereenkomst ontvangen? Doe gratis check vaststellingsovereenkomst en controleer of u recht heeft op een WW-uitkering.

Meer over vaststellingsovereenkomst WW-uitkering

 

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2018.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen