Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Vaststellingsovereenkomst na ziekte

 

Ontslag na 2 jaar ziekte via UWV-procedure

Na 2 jaar ziekte kan de werkgever aan het UWV Werkbedrijf toestemming vragen de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Dit heet ook wel het aanvragen van een ontslagvergunning (ontslagvergunningsroute).

Naast de termijn van minimaal 2 jaren ziekteverzuim, moet aannemelijk zijn dat binnen 26 weken (geteld vanaf 2 jaren ziekteverzuim) GEEN herstel van u zal optreden, en dat binnen deze periode het werk niet in aangepaste vorm kan worden verricht. Dit moet blijken uit de stukken van de arbodienst en het UWV.

Als dit blijkt én de werkgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan zal UWV een ontslagvergunning afgeven en bent u ontslagen. U heeft recht op een transitievergoeding van de werkgever.

  

Ontslag via vaststellingsovereenkomst ALLEEN mogelijk bij situatieve ziekte

Als de ziekte verband houdt met de situatie bij de werkgever, en u zou wel kunnen werken bij een andere werkgever, dan is er sprake van situatieve ziekte. Bijvoorbeeld een langlopend conflict met de leidinggevende. De arbeidsovereenkomst kan dan óók eindigen via het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst. Dit betekent dat partijen afspraken maken over het ontslag.

Een praktische oplossing zonder te wachten op een kostbare en tijdrovende ontslagprocedure via UWV. Vaak vindt ontslag via een vaststellingsovereenkomst plaats als de ziektetermijn nog binnen de 2 jaar valt.

Afspraken worden gemaakt over: de ontslagdatum, de hoogte van de ontslag- of transitievergoeding, de uitkering in geld van de vakantiedagen, vakantiegeld, een budget voor (om)scholing en begeleiding naar ander werk (outplacement), positief getuigschrift en de vergoeding van juridische kosten.

Als de vaststellingsovereenkomst juridisch klopt (“WW-proof”), loopt de WW-uitkering geen gevaar. Het is daarom van belang dat u de vaststellingsovereenkomst door een gespecialiseerd arbeidsjurist laat controleren.

 

Voordeel van de vaststellingsovereenkomst

Het voordeel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst is dat het voor zowel de werkgever als de werknemer zekerheid geeft in een onzekere situatie: beide partijen weten hoe en wanneer de arbeidsovereenkomst zal eindigen, en onder welke voorwaarden. Ook geeft het rust.

Verder is het niet meer nodig een ontslagprocedure te volgen. Dit bespaart tijd, stress en juridische kosten.

 

Let op: Akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst is ALLEEN verstandig bij situatieve ziekte. Bij een “normale” ziekte moet u nooit akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst.

Meer over ziekte ontslag.

 

Heeft u nog vragen of wilt u liever een arbeidsjurist spreken voordat u de documenten upload en verstuurt, bel 088 20 50 899 of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

WW-uitkering na ontslag bij ziekte

Als u bij ziekte ontslag krijgt via een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat u uw recht op WW behoudt. Lees verder op vaststellingsovereenkomst recht op WW-uitkering.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie