Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Collectief ontslag: wetgeving om uw belangen te waarborgen

Collectief ontslag als 20 werknemers tegelijkertijd ontslag krijgen

Er is sprake van collectief ontslag als er meerdere ontslagen bij dezelfde werkgever vallen. Er gelden 3 voorwaarden:

  • Werkgever ontslaat 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden
  • Het ontslag vindt plaats wegens bedrijfseconomische reden
  • De ontslagen werknemers werken binnen 1 werkgebied van de Wet Melding Collectief Ontslag (er zijn 6 werkgebieden)

 

Werkgever heeft meldingsplicht om vakbond en OR te informeren

Werkgevers moeten bij collectief ontslag de meldingsplicht volgen. Dit is onderdeel van de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De meldingsplicht houdt in:

  • Werkgever meldt bij UWV en de vakbonden dat er een collectief ontslag gaat plaatsvinden
  • Werkgever overlegt met de vakbonden en de ondernemingsraad over de voorgenomen ontslagen.

 

Vakbond en OR komen op voor uw belangen

Doel van de meldingsplicht is om de belangen van u en uw collega’s te beschermen. De OR en vakbonden zijn daarvoor de aangewezen partijen. De OR heeft een zwaarwegende adviesfunctie. De vakbond onderhandelt namens u over ontslagregelingen en heeft als (ultiem) pressiemiddel het uitroepen van stakingen.  

 

Vakbond behartigt belangen van werknemers

De meldingsplicht stelt de vakbonden in staat om collectieve ontslagen te verminderen of te voorkomen en de gevolgen voor de werknemer te verzachten. De vakbond zet in op behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid. Voor de werknemers die toch ontslagen worden, zal de vakbond zo gunstig mogelijke ontslagregelingen treffen, zoals een hoge ontslagvergoeding. Deze regelingen worden beschreven in het sociaal plan. Vakbonden en OR onderhandelen over een zo goed mogelijk sociaal plan voor de ontslagen werknemers.

Meer over sociaal plan collectief ontslag

 

Sociaal plan geeft vaak hogere ontslagvergoeding dan transitievergoeding

In het sociaal plan staat de hoogte van de ontslagvergoeding, de ontslagvolgorde (wie wordt ontslagen, wie mag blijven), begeleiding naar nieuw werk, juridische hulp bij ontslag, etc. De ontslagvergoeding is de belangrijkste. Dit is een formule, die per individuele werknemer berekend wordt. De formule is vaak gebaseerd op duur dienstverband en salaris. De ontslagvergoeding in een sociaal plan is vaak HOGER dan de transitievergoeding.  

 

Sociaal plan wordt vertaald naar een persoonlijk ontslagdocument: vaststellingsovereenkomst

Het sociaal plan wordt per individuele werknemer vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is het persoonlijke ontslagdocument. Omdat de werknemer kiest voor de vaststellingsovereenkomst, hoeft de werkgever GEEN ontslag via UWV aan te vragen.    

Meer over vaststellingsovereenkomst sociaal plan

 

Als u vaststellingsovereenkomst niet tekent: ontslag via UWV

Als werknemer de vaststellingsovereenkomst NIET tekent, moet de werkgever ontslag aanvragen bij UWV. Werkgever moet de aanvraag onderbouwen met de reden van ontslag, functie, leeftijd en geslacht van de werknemer. Omdat het sociaal plan meestal een hogere ontslagvergoeding oplevert dan ontslag via UWV, tekenen werknemers meestal de vaststellingsovereenkomst. Dan is ontslag via UWV niet meer nodig.

 

Heeft u te maken met collectief ontslag? Ontvangt u een vaststellingsovereenkomst?

Check uw vaststellingsovereenkomst

 

Raadpleeg een jurist van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist. Het eerste advies is gratis. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie