Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan: voorzieningen om u -financieel- te compenseren

Het sociaal plan is bedoeld om u te compenseren voor de -financiële- gevolgen van collectief ontslag. Ook is het doel ervoor te zorgen dat uw rechten gewaarborgd worden en dat willekeur uitgesloten wordt. Onderstaande elementen moeten opgenomen zijn in een sociaal plan, zodat u erop kunt vertrouwen dat rekening wordt gehouden met uw positie.

 

Heeft u te maken met een sociaal plan?

Heeft u daar vragen over? Raadpleeg een jurist. Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Uw functie komt te vervallen: u bent boventallig

Boventalligheid is een belangrijk begrip. U wordt boventallig wanneer uw functie vervalt als gevolg van de reorganisatie. Dat kan ook als de functie-inhoud dusdanig wijzigt dat binnen 6 maanden omscholing niet mogelijk is. In een aanzeggesprek communiceert de werkgever de boventalligheid aan u. Er zijn meestal meerdere werknemers met dezelfde functie. Dan is de ontslagvolgorde belangrijk, die bepaalt wie boventallig wordt en wie mag blijven. 

 

Ontslagvolgorde: afspiegeling bepaalt wie ontslagen wordt

Het afspiegelingsbeginsel bepaalt wie ontslagen wordt en wie niet. Afspiegelen is een wettelijke plicht bij collectief ontslag. Doel van afspiegelen is dat de leeftijdsopbouw VOOR en NA het ontslag gelijk blijft. Per leeftijdsgroep krijgt de werknemer met het kortste dienstverband ontslag (LIFO = Last In , First Out). De leeftijdsgroepen zijn:

  1. 15 tot 25 jaar
  2. 25 tot 35 jaar
  3. 35 tot 45 jaar
  4. 45 tot 55 jaar
  5. 55 jaar en ouder

 

Voorbeeld afspiegelen

Er zijn 10 werknemers in de functie die gereorganiseerd wordt, waarvan 5 ontslagen worden. In elke leeftijdsgroep zijn 2 werknemers. Binnen elke leeftijdsgroep wordt 1 van de 2 werknemers ontslagen. Dat is de werknemer die het laatst in dienst is gekomen. 

 

Plaatsmakersregeling zodat -met ontslag bedreigde- collega baan behoudt

Veel sociaal plannen kennen een plaatsmakersregeling. De plaatsmaker maakt plaats voor een -met ontslag bedreigde- medewerker. Deze werknemer behoudt dus zijn of haar baan. De plaatsmaker moet een verzoek indienen. De werkgever bepaalt of dit verzoek wordt ingewilligd. Als er bijvoorbeeld onmisbare kennis verloren gaat, zal de werkgever niet akkoord gaan. Bij akkoord volgt ontslag. De plaatsmaker ontvangt dezelfde ontslagvergoeding die de  -met ontslag bedreigde- werknemer ook zou hebben ontvangen.

 

Herplaatsing BIJ dezelfde werkgever (nieuwe baan intern)

De werkgever zal proberen de werknemer intern (of bij een zusteronderneming) te herplaatsen in een passende functie. Een functie is passend als de functie aansluit bij de kennis, opleiding en ervaring van de werknemer. Het salaris mag ook niet teveel afwijken. Dit voorkomt ontslag. Als de werknemer de passende functie niet accepteert, volgt alsnog ontslag.

  

Ontslagvergoeding: van hoog tot laag

Er zijn 3 formules die de hoogte van de ontslagvergoeding berekenen:

Kantonrechtersformule

Transitievergoeding oud (VOOR 2020)

Transitievergoeding nieuw (VANAF 2020)

 

De kantonrechtersformule geeft de hoogste ontslagvergoeding, soms wel 2 tot 4 keer hoger dan de transitievergoeding. Alle formules vermenigvuldigen het maandsalaris met een factor afhankelijk van het aantal dienstjaren

Meer over ontslagvergoeding collectief ontslag

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst of UWV

Bij collectief ontslag gaan werkgever en werknemer meestal met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar. In de vaststellingsovereenkomst staan de regelingen van het sociaal plan. Als de werknemer niet instemt met de vaststellingsovereenkomst, zal de werkgever de UWV-ontslagprocedure starten om UWV om ontslag te vragen.

Meer over vaststellingsovereenkomst

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst: hogere ontslagvergoeding

Voordeel voor ontslag via de vaststellingsovereenkomst is de hogere ontslagvergoeding dan bij ontslag via UWV. Bij UWV-ontslag ontvangt u de -lagere-  transitievergoeding. Bij ontslag via de vaststellingsovereenkomst kunt u vaak de oude, hogere transitievergoeding of zelfs de nog hogere kantonrechtersformule ontvangen.

Bereken transitievergoeding versus hogere kantonrechtersformule

 

Snel teken bonus

Als u de vaststellingsovereenkomst snel tekent, is werkgever vaak bereid een eenmalige bonus te betalen. Bijvoorbeeld van ½ maandsalaris. U krijgt 1 tot 2 weken de tijd.

 

Vergoeding juridisch advies

Meestal vergoeden werkgevers gemaakte kosten voor juridisch advies tot een maximum, bijvoorbeeld € 750. Een jurist beoordeelt de ontslagsituatie, kijkt of de vertaalslag van sociaal plan naar vaststellingsovereenkomst goed is gemaakt en controleert de vaststellingsovereenkomst.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

 

Hulp bij vinden nieuwe baan: outplacement + opleiding

De werknemers kunnen vaak kiezen voor ondersteuning bij het vinden van een nieuwe baan. Dit heet outplacement. De kosten voor outplacement worden vergoed door de werkgever. Richtbedrag is € 5.000. Deze trajecten duren vaak 6 maanden voor de oudere werknemers. De ondersteuning bestaat uit: financieel inzicht, screening van de arbeidsmarkt, sollicitatietraining, jobhunting. De werkgever kan een outplacementbureau selecteren of de werknemer zoekt een eigen bureau. Met opleidingen en trainingen worden de baankansen vergroot en zijn daarom vaak onderdeel van outplacement. 

Meer over nieuwe baan na ontslag

 

Sociale plannen:

Sociaal plan Aegon 2024

Sociaal plan Friesland Campina 2024 - 2025 - 2026

Sociaal plan ABN AMRO 2024-2025

Sociaal plan UWV

Sociaal plan De Volksbank

Sociaal plan PGGM

Sociaal plan Fortna

Sociaal plan VDL Nedcar 2024

Sociaal plan TE Connectivity Nederland

Sociaal plan Rabobank

Sociaal plan Deen 2024

Sociaal plan FedEx

Sociaal plan PostNL 2024

Sociaal plan CZ 2024 - 2025

Sociaal Plan de Volksbank

Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2024

Sociaal Plan KPN 2024

Sociaal plan BAM

Sociaal plan Philips

Sociaal plan ANWB

Sociaal plan DSM 2024 - 2025 - 2026

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie