Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal Plan de Volksbank

Dit sociaal plan loopt tot 1 januari 2024. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van de Volksbank die vanwege reorganisatie in aanmerking komen voor een andere functie of boventallig worden.

  

Preventieve mobiliteitsfase: voorbereiden op reorganisatie

Tijdens de preventieve mobiliteitsfase krijgt de werknemer de gelegenheid om zich voor te bereiden op de reorganisatie. Er is nog geen sprake van boventalligheid. Het doel is het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer, waarbij hij wordt begeleid door de Volksbank. De Volksbank stelt daarbij een persoonlijk ontwikkelbudget en een extra budget van maximaal € 1.500 beschikbaar.

  

Boventallig als interne herplaatsing niet mogelijk is

Eerst wordt gekeken of de werknemer intern herplaatst kan worden. De werknemer die intern solliciteert, heeft voorrang op andere interne kandidaten. Wanneer interne herplaatsing niet mogelijk is, wordt de werknemer boventallig. De boventallige werknemer wordt vrijgesteld van werk zodat hij zich kan richten op het vinden van ander werk buiten de Volksbank.

 

Mobiliteitsbudget bij boventalligheid

De Volksbank stelt een mobiliteitsbudget van € 1.500 beschikbaar. De werknemer die boventallig wordt kan gebruikmaken van dit budget bij het vinden van een nieuwe baan buiten de Volksbank.

 

Transitievergoeding bij ontslag

Boventallige werknemers hebben bij beëindiging van het dienstverband recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is gebaseerd op de oude formule tot 1 januari 2020:

 

Tijdens de eerste 10 jaar van het dienstverband: 1/3e maandsalaris per dienstjaar
Voor elk jaar dat het dienstverband langer heeft geduurd dan 10 jaar: 1/2e maandsalaris per dienstjaar
50-plussers die op de einddatum minstens 10 jaar in dienst zijn: vanaf 50-jarige leeftijd 1 maandsalaris per dienstjaar

Meer over transitievergoeding berekenen

Meer over transitievergoeding oud

 

Vrijwillig vertrek: transitievergoeding * 0,75

Werknemers die tijdens de preventieve mobiliteitsfase besluiten te vertrekken komen in aanmerking voor een transitievergoeding van 75%.

 

Vrijwillig vertrek tijdens aanzegperiode

Werknemers die tijdens de aanzegperiode besluiten te vertrekken, hebben recht op de transitievergoeding plus de helft van het maandsalaris over de nog niet verstreken maanden van de mobiliteitsfase.

 

Werkt u bij de Volksbank en krijgt u ontslag. Vraag advies aan onze juristen.
Bel 088 20 50 899 en spreek direct een jurist.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie