Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal Plan FedEx

Dit sociaal plan is geldig tot en met 31 december 2023. Het sociaal plan is van toepassing op boventallige medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en voor bepaalde tijd.

 

1. Boventalligheid FedEx

Een medewerker wordt boventallig als gevolg van 3 situaties:

1. Functies vervallen als gevolg van het beëindigen van activiteiten

2. Functies vervallen als gevolg van het inkrimpen van activiteiten

3. Functies waarvan de inhoud sterk wijzigt door gewijzigde functie-eisen of een gewijzigd functieniveau.

De boventallige medewerkers hebben de volgende mogelijkheden:

 • Versneld vertrek nog voor de boventalligheidsdatum
 • Direct vertrek na boventalligheid
 • Vertrek na begeleiding

 

2. Herplaatsing binnen FedEx

Indien op een afdeling een reorganisatie gaat plaatsvinden, zal FedEx de medewerkers daarover informeren. Iedere medewerker kan een intakegesprek krijgen bij het Career Transition Office in welk gesprek de werking van het Sociaal Plan en de opties worden toegelicht.

Na afronding van het advies zal FedEx berichten wat het gevolg is:

 • Het plaatsen in een andere functie binnen FedEx
 • Het aankondigen van boventalligheid

Indien een medewerker het niet eens is met het besluit, kan hij daartegen bezwaar aantekenen conform de klachtrechtprocedure van FedEx.

 

3. Herplaatsing buiten FedEx

Vanaf het moment dat de medewerker boventallig is, krijgt hij/ zij begeleiding:

 • Outplacement bij een van de bureaus waarmee FedEx een contract heeft gesloten
 • Noodzakelijke opleiding/ training om iemand geschikt te maken voor andere functies, voortvloeiend uit het bemiddelingsplan (€ 5.000)

 

4. Einde-dienstverband via vaststellingsovereenkomst

FedEx sluit binnen 1 maand na boventalligheidsdatum met medewerker een vaststellingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen dat de medewerker binnen 1 maand na einde arbeidsovereenkomst een beëindigingsvergoeding ontvangt.

Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag.

 

5. Beëindigingsvergoeding bij vertrek

De beëindigingsvergoeding wordt berekend op basis van de oude transitievergoeding: 

 • ⅓ van het maandloon per gewerkt dienstjaar voor de eerste 10 dienstjaren
 • ½ van het maandloon per gewerkt dienstjaar voor de daaropvolgende jaren
 • medewerkers van 50 jaar en ouder en tenminste 10 jaar in dienst: 1 maandloon per gewerkt dienstjaar na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar

  

Bij versneld vertrek extra beëindigingsvergoeding

Bij versneld vertrek wordt de beëindigingsvergoeding vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van het dienstverband:

- 0 t/m 9 dienstjaren: factor 1

- 10 t/m 19 dienstjaren: factor 1.2

- 20 of meer dienstjaren: factor 1.4

Plus: een bedrag gelijk aan het aantal maandsalarissen dat overeenkomt met de wettelijke opzegtermijn

Plus: 50% van de maandsalarissen gelegen tussen boventalligheidsdatum en datum uit dienst.

 

6. Financieel en juridisch advies betaald door FedEx

Financieel advies

De boventallige medewerker komt in aanmerking voor het krijgen van financieel advies. FedEx vergoedt een bedrag van € 525. 

 

Juridisch advies

De boventallige medewerker kan een vergoeding krijgen voor juridisch advies van € 750. Meer over juridisch advies reorganisatie.

 

7. Plaatsmakersregeling

Als FedEx besluit de plaatsmakersregeling open te stellen, kan de medewerker die NIET boventallig wordt zich als plaatsmaker melden. Daarvoor gelden voorwaarden:

• Er moet sprake zijn van onderling uitwisselbare functies

• Een medewerker kan niet als ‘plaatsmaker’ vertrekken als hij voor de organisatie essentiële vaardigheden, kennis en ervaring bezit.

De plaatsmaker krijgt een vergoeding op grond van de vrijwillige vertrekregeling toegekend.

 

8. Pensioenstimuleringsregeling

De aankomend boventallige medewerker kan kiezen om aansluitend aan het dienstverband met pensioen te gaan. Afhankelijk van het moment waarop de medewerker met (keuze)pensioen ontvangt hij een aanvullend bruto bedrag:

 • Tussen 5 en 6 jaar voor AOW-datum: € 50.000
 • Tussen 1 en 2 jaar voor AOW-datum: € 10.000

Meer over ontslag pensioen.

 

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie