Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan DSM 2024 - 2025 - 2026

 

Boventalligheid: Interne herplaatsing bij DSM

De medewerker wiens arbeidsplaats komt te vervallen, wordt boventallig. Er zit een periode van 3 maanden tussen aanzegging boventalligheid en boventalligheidsdatum, waarbij de medewerker voor 40% wordt vrijgesteld van werkzaamheden. DSM streeft naar interne herplaatsing.

 

Vertrekstimulering

De medewerker kan de arbeidsovereenkomst in de aanzegperiode zelf beëindigen. In dat geval ontvangt de medewerker naast de beëindigingsvergoeding een verstrekstimuleringsuitkering van:

  • 3/12 van het jaarinkomen bij beëindiging in maand 1
  • 2/12 van het jaarinkomen bij beëindiging in maand 2
  • 1/12 van het jaarinkomen bij beëindiging in maand 3

 

Begeleiding van werk naar werk

Het DSM-Mobiliteitscentrum begeleidt naar intern (bij DSM) of extern werk. Er is een budget van € 7.000 voor externe begeleiding, scholing en financieel advies. DSM vergoedt achteraf de betaalde kosten.

 

Niet intern herplaatst: ontslag met ontslagvergoeding

Het dienstverband wordt beëindigd als de boventallige niet binnen DSM kan worden herplaatst. Ontslag vindt plaats door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Werknemer ontvangt een ontslagvergoeding. De ontslagvergoeding bedraagt minimaal 4 maanden en wordt als volgt berekend: 

  • 0,5 maand per dienstjaar tot de leeftijd van 35 jaar
  • 1 maand per dienstjaar van leeftijd 35 tot 45 jaar
  • 1,5 maand per dienstjaar van leeftijd 45 tot 55 jaar
  • 2 maanden per dienstjaar vanaf leeftijd 55 jaar

 

Voorbeeld ontslagvergoeding DSM

 Medewerker is 57 jaar, werkt 22 jaar bij DSM en verdient €3.000 per maand

  Dienstjaren Factor Maanden
Dienstjaren tussen 35 en 45 10 1 10
Dienstjaren tussen 45 en 55 10 1.5 15
Dienstjaren vanaf 55 2 2 4
  22   29
 

Ontslagvergoeding bedraagt 29 x € 3.000 = € 87.000


De ontslagvergoeding DSM is hoger dan de transitievergoeding.

Meer over tTransitievergoeding berekenen

Dit sociaal plan DSM heeft een looptijd tot en met 31 maart 2026

Meer over Juristen Arbeidsrecht Nederland

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie