Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan UWV 2024

Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) gaat reorganiseren om de dienstverlening zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen en waar nodig persoonlijk.

 

Herplaatsingsprocedure

Aan de herplaatsingskandidaat wordt schriftelijk kenbaar gemaakt dat de arbeidsplaats vervalt. De boventallige medewerker wordt gedurende de zoektermijn vrijgesteld van werkzaamheden en geplaatst in het loopbaancentrum.

 

Weigeren passende functie

Indien medewerker een passend aanbod weigert, gaat UWV over tot ontslag. Hij/zij behoudt recht op een vertrekregeling.

 

Vertrekregeling

De financiële vertrekregeling bij boventalligheid bedraagt een bedrag ter grootte van het percentage van het bruto maandinkomen over het restant van de zoektermijn en het restant van de geldende opzegtermijn.

  • t/m 34 jaar maximaal 6 maanden
  • van 35 t/m 44 jaar maximaal 9 maanden
  • van 45 t/m 49 jaar maximaal 12 maanden
  • van 50 t/m 54 jaar maximaal 21 maanden
  • van 55 jaar en ouder maximaal 27 maanden

 

Mobiliteit: Hulp bij vinden van een nieuwe baan

Aan de hand van een zoekprofiel en plan van aanpak wordt er gezocht naar een passende functie. Tevens wordt de werknemer begeleid bij het vinden van een nieuwe baan. Kosten komen volledig ten laste van UWV. De medewerker komt in aanmerking voor een mobiliteitsbudget, mits dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

 

Ontslag met een ontslagvergoeding

Boventallige medewerkers kunnen uit dienst treden onder toekenning van een ontslagvergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding. De aanspraken op het sociaal plan komen te vervallen. De Transitievergoeding is:

  • Een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar

 

Voorbeeld transitievergoeding

Werknemer van 30 jaar en 8 jaar in dienst

Bruto maandsalaris: 2.500,- (incl. 8% vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en vaste toeslagen)

  • 8 * 1/3 * €2.500 = € 6.667

 

Transitievergoeding berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie