Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan ANWB 2023 - 2024 - 2025

Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers van ANWB wiens functie komt te vervallen wegens reorganisatie. Het sociaal plan eindigt op 1 januari 2025. Er wordt gewerkt aan de ambitie om de nadruk meer te leggen op duurzame inzetbaarheid om optimaal in te zetten op van werk naar werk trajecten.

 

Arbeidsmarkt fit

Dit geldt als er een verandering aankomt binnen functie(s) of afdeling met personele gevolgen, maar het nog niet duidelijk is wat de veranderingen precies inhouden. Het management bepaalt met de afdeling HR wanneer de fase van ‘arbeidsmarkt fit’ start, hoelang deze duurt (tenminste 4 maanden) en welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen.

 

Reorganisatie

De medewerker wordt schriftelijk geïnformeerd of hij of zij boventallig is. Binnen 4 weken geeft de boventallige medewerker aan of die kiest voor:

  • Het begeleidingstraject (hulp bij het zoeken naar ander werk) met een beëindigingsvergoeding bij uit dienst
  • Direct uit dienst met een beëindigingsvergoeding

De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd. Dit betekent dat jij een vaststellingsovereenkomst ontvangt met alle afspraken, zoals de berekening van de beëindigingsvergoeding. Het is belangrijk dat jij de vaststellingsovereenkomst laat controleren door een jurist voordat je deze ondertekent.

Controle vaststellingsovereenkomst door jurist

 

Beëindigingsvergoeding

De medewerker die boventallig is, krijgt bij ontslag of vertrek een vergoeding mee. Voor de dienstjaren tot en met 50 jaar krijgt de medewerker voor elk gewerkt jaar 2/3 maandsalaris mee. Voor elk dienstjaar vanaf het 50e jaar krijgt de medewerker 2 maandsalarissen mee.

 

Vertrekt de medewerker direct zodra die boventallig is verklaard of tijdens de begeleidingsperiode, dan krijgt die boven op deze vergoeding een bedrag mee dat overeenkomt met de maanden die hij/ zij nog in dienst zou zijn.

 

Meer over berekenen beëindigingsvergoeding

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie