Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan ANWB 2023

Dit sociaal plan is van toepassing op werknemers van ANWB wiens functie komt te vervallen wegens reorganisatie. Het sociaal plan eindigt op 31 augustus 2023. Er wordt gewerkt aan de ambitie om de nadruk meer te leggen op duurzame inzetbaarheid om optimaal in te zetten op van werk naar werk trajecten.

 

Arbeidsmarkt fit

Dit geldt als er een verandering aankomt binnen functie(s) of afdeling met personele gevolgen, maar het nog niet duidelijk is wat de veranderingen precies inhouden. Het management bepaalt met de afdeling HR wanneer de fase van ‘arbeidsmarkt fit’ start, hoelang deze duurt (tenminste 4 maanden) en welke medewerkers hiervoor in aanmerking komen.

 

Reorganisatie

De medewerker wordt schriftelijk geïnformeerd of hij of zij boventallig is. Binnen 4 weken geeft de boventallige medewerker aan of die kiest voor:

  • Het begeleidingstraject (hulp bij het zoeken naar ander werk) met een beëindigingsvergoeding bij uit dienst
  • Direct uit dienst met een beëindigingsvergoeding

Meer over van werk naar werk

 

Beëindigingsvergoeding

De medewerker die boventallig is, krijgt bij ontslag of vertrek een vergoeding mee. Voor de dienstjaren tot en met 50 jaar krijgt de medewerker voor elk gewerkt jaar 2/3 maandsalaris mee. Voor elk dienstjaar vanaf het 50e jaar krijgt de medewerker 2 maandsalarissen mee.

 

Vertrekt de medewerker direct zodra die boventallig is verklaard of tijdens de begeleidingsperiode, dan krijgt die boven op deze vergoeding een bedrag mee dat overeenkomt met de maanden die hij/ zij nog in dienst zou zijn.

 

Meer over berekenen beëindigingsvergoeding

GRATIS check van uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Bestel gratis boek vaststellingsovereenkomst

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellings-overeenkomst en ontslag 2023.

Gratis aanvragen

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Direct advies

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Beoordelingen

Klanttevredenheid

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie