Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan Aegon 2024

Aegon reorganiseert, omdat er een voortdurende aanpassing plaatsvindt in functieaantallen en kenmerken. Aegon streeft ernaar om zich organisch aan te passen aan veranderde omstandigheden in de markt.

 

Procedure begint met belangstellingsregistratie en matching

Met alle medewerkers die boventallig dreigen te worden, vindt een belangstellingsregistratie plaats. Hierin worden de opleiding, ervaring, arbeidsverleden en capaciteiten van de medewerker meegenomen. Vervolgens worden de medewerkers gematcht aan de beschikbare nieuwe functies. Als de medewerker geschikt is, wordt de medewerker op deze functie geplaatst.

 

Ontslag tijdens de matchingprocedure

De medewerkers die niet herplaatsbaar zijn, worden definitief boventallig verklaard.

Als de medewerker die herplaatst kan worden op een passende functie binnen Aegon, deze functie weigert, dan zijn de voorzieningen uit het sociaal plan niet (langer) aan de orde.

 

Persoonlijk budget Aegon-medewerker

De Aegon-medewerker die definitief boventallig wordt verklaard, ontvangt een schriftelijke bevestiging met definitieve ingangsdatum van boventalligheid. De boventallige medewerkers krijgen een persoonlijk budget. Voor het persoonlijk budget zijn 3 bestedingsdoelen vastgesteld; Investeren in jezelf, Inkomensvoorziening of aanvulling en/of tijd kopen of cashen

 

Het persoonlijk budget is een brutobedrag en bestaat uit twee delen:

Deel A

Een brutobedrag van € 2.000 plus:

• 2 bruto maandsalarissen voor medewerkers tot en met 44 jaar

• 3 bruto maandsalarissen voor medewerkers van 45 tot en met 54 jaar

• 4 bruto maandsalarissen voor medewerkers van 55 jaar en ouder

 

Deel B

Een brutobedrag dat gebaseerd is op de volgende formule: het bruto maandsalaris maal het aantal dienstjaren maal een factor die afhankelijk is van het aantal dienstjaren op de boventalligheidsdatum:

• Medewerkers die op de boventalligheidsdatum minder dan 2 jaar in dienst zijn bij Aegon hebben géén recht op deel B van het persoonlijk budget (factor 0);

• Voor medewerkers die op de boventalligheidsdatum 2 jaar of langer in dienst zijn bij Aegon geldt het volgende:

– voor de eerste 6 dienstjaren: factor 0,7

– vanaf het 7e dienstjaar: factor 0,9

 

Hulp bij vinden van een nieuwe baan buiten Aegon

Nadat medewerker definitief boventallig is geworden, wordt hij/ zij begeleid bij het maken van keuzes voor hun verdere toekomst. Boventallige medewerkers die het persoonlijk budget besteden aan begeleiding van werk naar werk, outplacement of een andere vorm van loopbaanbegeleiding, kunnen zelf kiezen waar ze dit willen doen. Het door Aegon geselecteerde bureau biedt onder meer de volgende instrumenten aan:

• Het maken van een ontwikkelplan

• Een loopbaanonderzoek

• Beroepskeuze-, capaciteiten- en persoonlijkheidstesten

• Sollicitatietraining en -begeleiding

 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst Aegon

Aegon maakt in de eerste maand van boventalligheid afspraken met de medewerker over het ontslag. Uitgangspunt is dat beëindiging van het dienstverband plaatsvindt met wederzijds goedvinden op initiatief van de werkgever. De afspraken over het ontslag worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Meer over vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie