Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan Deen 2024

Dit sociaal plan is afgesloten in 2021 en geldt tot en met 19 mei 2024. Dit sociaal plan geldt voor alle medewerkers die een dienstverband hebben met Deen, met uitzondering van de medewerkers met een dienstverband voor bepaalde tijd.

1 Baanbehoud voor medewerkers supermarkten van Deen

De volgende bedrijfsonderdelen worden voortgezet voor een periode van 3 jaar:

 1. Alle individuele supermarkten
 2. Bloemencentrale, Warme Keuken, Vers DC
 3. DKW Centrale
 4. DC Beverwijk

Medewerkers van bovenstaande bedrijfsonderdelen treden in dienst bij de nieuwe werkgever die de individuele supermarkt voortzet en behouden 3 jaar hun

 • Identieke werkplek
 • Identieke werkzaamheden en verantwoordelijkheden

 

2 Interne herplaatsing

Medewerkers waarvan het bedrijfsonderdeel niet wordt voortgezet, hebben de keuze:

 • Deelname aan het herplaatsingstraject
 • Afzien van het herplaatsingstraject en in plaats daarvan kiezen voor een beëindigingsvergoeding

 

 1. Deelname aan het herplaatsingstraject

De nieuwe werkgever zal door Ahold in staat worden gesteld een passende functie aan te bieden. Deze keuze dient de medewerker gedurende de eerste 5 werkdagen aan te geven.

Indien de medewerker geen keuze heeft gemaakt, krijgt hij uiterlijk 4 weken voor het moment dat het werk bij Deen vervalt, een andere passende functie aangeboden. Dat kan zijn bij Ahold, Vomar of DekaMarkt.

 

 1. Afzien van het herplaatsingstraject en in plaats daarvan een beëindigingsvergoeding

Indien medewerker kiest voor de beëindigingsvergoeding, wordt met de medewerker een vaststellingsovereenkomst gesloten.

Meer over vaststellingsovereenkomst

 

3 Externe herplaatsing

Als de medewerker een aanbod van herplaatsing extern accepteert, wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten. Indien de medewerker gedurende de begeleidingsperiode een baan bij een derde aanvaardt en het dienstverband eerder eindigt dan de einddatum van de begeleidingsperiode, dan ontvangt de medewerker – bovenop de beëindigingsvergoeding – een vergoeding van 50% van het salaris over de periode tussen de einddatum van het dienstverband en de einddatum van de begeleidingsperiode.

 

4 Beëindigingsvergoeding

De beëindigingsvergoeding wordt bepaald aan de hand van: Aantal gewogen dienstjaren, Beloning per maand en de Correctiefactor: A * B * C.

 • A is het aantal gewogen dienstjaren. Bij de berekening van A wordt een gewicht toegekend aan het aantal dienstjaren.
 • B is de beloning per maand. Hieronder vallen het vaste bruto maandsalaris vermeerderd met vaste looncomponenten, zoals vakantietoeslag, 13e maand, structurele overwerkvergoeding, structurele bonussen/winstdelingen/tantièmes over de laatste 3 jaar en een vaste ploegentoeslag
 • C is de correctiefactor en bedraagt 1. Voor iedereen van 60 jaar en ouder geldt de correctiefactor 1,25.

 

5 Vergoeding studiekosten

De nieuwe werkgever neemt lopende studiekostenvergoedingen en daarbij behorende afspraken over.

 

6 Vergoeding reiskosten woon-werkverkeer

De regeling van de nieuwe werkgever tegemoetkoming in reiskosten, woon- en werkverkeer is van toepassing, ook in de situatie van herplaatsing. Als er een verschil is tussen de regeling van Deen en die van de nieuwe werkgever groter dan 20%, dan wordt het verschil boven de 20% gerekend over één jaar gecompenseerd met een eenmalige bruto-uitkering.

 

7 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid

Medewerkers die ziek zijn en geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt vallen voor het deel waarvoor zij arbeidsongeschikt zijn onder de dekking van de fondsen en verzekeringen van Deen.

Meer over ziek en boventallig

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie