Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal Plan PGGM 2024 

 

Boventalligheid: Zoektermijn van 4 maanden

De werknemer wiens functie vervalt, wordt 3 maanden na een schriftelijke melding, boventallig verklaard. Na boventalligheid gaat de zoektermijn van 4 maanden in om intern binnen PGGM of extern vervangend werk te vinden.

  

Weigeren passende functie: Geen sociaal plan

Het weigeren van een passende functie dient te worden gemotiveerd. Indien de medewerker het niet eens is met het oordeel van PGGM, kan hij/zij in bezwaar bij de Geschillencommissie. Bij een afwijzing van het bezwaar, volgt ontslag zonder voorzieningen uit het sociaal plan.

  

Outplacement: Hulp bij het zoeken naar een nieuwe functie

Bij het zoeken naar een andere functie wordt er outplacementbegeleiding aangeboden. De kosten voor deze ondersteuning bedragen maximaal € 5000 en komen voor rekening van PGGM. Het bedrag voor outplacement kan ook worden ingezet voor het volgen van een opleiding.

 

Juridische kosten

Boventalligen kunnen aanspraak maken op een bijdrage van maximaal € 750 voor juridische kosten, bijvoorbeeld voor de controle van een vaststellingsovereenkomst.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

  

Niet geplaatst in interne functie PGGM: ontslag met vaststellingsovereenkomst

Het dienstverband wordt beëindigd met de medewerker die niet is geplaatst voor een interne functie. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. De medewerker ontvangt een beëindigingsvergoeding. Er wordt een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend, indien medewerker niet akkoord gaat met de vaststellingsovereenkomst.

 

Ontslag met Beëindigingsvergoeding

Als medeweker in dienst is gekomen op of na 1 januari 2018:

Een vergoeding ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding die gold in 2019, vermenigvuldigd met de factor 1,5.

- Eerste 10 dienstjaren is 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar

- De volgende jaren is 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar

 

Voorbeeld transitievergoeding

Werknemer is 35 jaar, werkt 11 jaar bij PGGM en verdient €3.500,-

1/3 * 10 dienstjaren * 3.500 = 11.667
1/2 * 1 dienstjaar * 3.500 = 1.750
  = 13.417

13.417 * factor 1,5 = € 20.125

 

Datum in dienst vóór 1 januari 2018

Een vergoeding gebaseerd op de formule A x B

 

A= Aantal gewogen dienstjaren

  1. Dienstjaren tot het bereiken van 35 jaar tellen voor 0,5
  2. Dienstjaren van 35 tot en met 44 jaar tellen voor 1
  3. Dienstjaren van 45 tot en met 54 jaar tellen voor 1,5
  4. Dienstjaren vanaf 55 jaar tellen voor 2

B= Beloning, ofwel het bruto maandsalaris

 

Voorbeeld A * B

Werknemer is 60 jaar, werkt 28 jaar bij PGGM en verdient €3.000

- 36,50 * 3.000 = €500

- De maximale vergoeding bedraagt in 2024 €94.000

De beëindigingsvergoeding is €94.000

 

Leeftijd Dienstjaren Weging Gewogen dienstjaren
<35 jaar 3 0,5 1,5
35-44 jaar 10 1 10
45-54 jaar 10 1,5 15
>55 jaar 5 2 10
Totaal 28   36,50

 

Het sociaal plan PGGM heeft een looptijd tot 31 december 2024.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie