Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal Plan Ziekenhuis Bernhoven 2024

Dit sociaal plan loopt tot 1 april 2024. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van Ziekenhuis Bernhoven die vanwege reorganisatie in aanmerking komen voor een andere functie of boventallig worden.

 

Passende functie

Indien er door de reorganisatie een nieuwe functie ontstaat, wordt door Bernhoven onderzocht of deze passend is. Bij een passende functie wordt de werknemer geplaatst in de nieuwe functie en is geen sprake van boventalligheid.

 

Boventallig: Interne herplaatsing

Als de nieuwe functie niet passend is, dan wordt de werknemer boventallig verklaard. De boventallige werknemer volgt een mobiliteitstraject. Tijdens dit traject zijn de inspanningen van partijen gericht op het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten Bernhoven. Als er een interne functie beschikbaar is, dan heeft de medewerker voorrang op andere medewerkers.

 

Geen interne herplaatsing: outplacement naar een externe baan

Wanneer er geen mogelijkheden zijn om werknemer intern te herplaatsen, dan volgt er een begeleiding Van werk-naar-werk extern. Tijdens het Van werk-naar-werk traject behoudt de werknemer zijn voorrangspositie. De werknemer krijgt een outplacementtraject aangeboden waarin hij wordt begeleid naar een nieuwe functie buiten Bernhoven. De kosten voor outplacement worden vergoed door Bernhoven.

 

Vrijwillig vertrek tijdens mobiliteitstraject

Werknemers die door vrijwillig vertrek voorkomen dat een collega boventallig wordt, kunnen in aanmerking komen voor een plaatsmakersregeling.  De werknemer maakt aanspraak op een vertrekvergoeding:

Bij een dienstverband korter dan 15 jaar: 2 maandsalarissen Bij een dienstverband van 15 jaar of langer: 4 maandsalarissen

Meer over vrijwillige vertrekregeling

 

Vrijwillig vertrek tijdens fase van boventalligheid

De werknemer die vrijwillig vertrekt tijdens de fase van boventalligheid kan in aanmerking komen voor een vertrekvergoeding. Deze bedraagt bij een dienstverband korter dan 15 jaar:

· 2 maandsalarissen indien de werknemer binnen 3 maanden na datum boventalligheid besluit vrijwillig te vertrekken

· 1 maandsalaris indien de werknemer binnen 3 tot 6 maanden na datum boventalligheid besluit vrijwillig te vertrekken

 

De vertrekvergoeding bij een dienstverband van 15 jaar of langer bedraagt:

· 4 maandsalarissen indien de werknemer binnen 3 maanden na datum boventalligheid besluit vrijwillig te vertrekken

· 2 maandsalarissen indien de werknemer binnen 3 tot 6 maanden na datum boventalligheid besluit vrijwillig te vertrekken

 

Dreigt voor u boventalligheid?

Neem contact op met Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899.

U spreekt onmiddellijk een jurist. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie