Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan Friesland Campina 2024 - 2025

Friesland Campina moet reorganiseren omdat de kosten behoorlijk hoog zijn in relatie tot de omzet. Doel van het sociaal plan is het actief bemiddelen naar een nieuwe functie, bij voorkeur binnen de organisatie voor werknemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd. Dit Sociaal Plan heeft een looptijd tot 31 december 2025.

 

Procedure begint met interne herplaatsingsfase

Alles wordt in het werk gesteld om een passende functie te vinden voor de boventallige werknemer. De werknemer wordt schriftelijk geïnformeerd en stelt in samenspraak met Friesland Campina vroegtijdig een opleidings- en begeleidingstraject vast. Na start van de interne herplaatsingsfase zullen de werkgever en werknemer zich inspannen om een andere, passende interne functie te vinden. De werknemer voert zijn eigen functie uit tot moment van feitelijke boventalligheid, dan eindigt ook de herplaatsingsfase.

 

Uit dienst tijdens herplaatsingsfase

De werknemer kan uitdiensttreden tijdens de herplaatsingsfase. Werknemer ontvangt de wettelijke Transitievergoeding, met een maximaal bedrag van euro 89.000,- bruto.

 

Na herplaatsingsfase start oriëntatiefase

Vanaf het moment van feitelijke boventalligheid start de oriëntatiefase. Deze fase staat gelijk aan de opzegtermijn van de werkgever plus 2 maanden.

 

De herplaatsings kandidaat wordt gewezen op voor hem passende interne beschikbare functies. Bij het aanbieden van een functie heeft Friesland Campina de verplichting om een passende functie aan te bieden met een gelijkblijvende of mindere reistijd. Bij weigeren van de functie gaan werkgever en werknemer over tot beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

 

Werknemer krijgt hulp bij vinden nieuwe baan intern en extern

Het mobiliteitscentrum ondersteunt de werknemer bij de oriëntatie op de interne functies en de externe arbeidsmarkt :

- Begeleiding werknemers

- Vaststellen opleidingsplan in samenspraak met werknemer

- Opstellen individuele overeenkomst voor herplaatsingstraject

- Aanbieden van noodzakelijke trainingen

- Begeleiden bij vinden interne herplaatsingsmogelijkheden

- Inzicht verkrijgen in beschikbare functies

 

Als geen interne functie beschikbaar is, volgt ontslag met ontslagvergoeding

De arbeidsovereenkomst met Friesland Campina wordt dan beëindigd door middel van een vaststellingsovereenkomst. Er wordt rekening gehouden met  de opzegtermijn. De werknemer ontvangt een éénmalige bruto schadeloosstelling gebaseerd op onderstaande formule:

 

Bij de berekening van de hoogte van de schadeloosstelling wordt onderscheid gemaakt tussen

o De werknemer die op fulltime basis een bruto maandinkomen heeft van € 7.416,- of minder

o De werknemer die op fulltime basis een bruto maandinkomen heeft van meer dan € 7.416,-

 

Berekening schadeloosstelling bij een bruto maandinkomen gelijk of minder dan € 7.416,-

o Dienstjaren tot en met de leeftijd van 40 jaar: 1 maandinkomen per dienstjaar

o Dienstjaren boven de leeftijd van 40 jaar: 1,5 maandinkomen per dienstjaar

 

Berekening schadeloosstelling bij een bruto maandinkomen van meer dan € 7.416,-

o 1 maandinkomen per dienstjaar met een maximum van 12 maandinkomens bij 12 of meer dienstjaren.

 

De schadeloosstelling wordt uitgekeerd binnen een maand na het einde van het dienstverband.

Transitievergoeding berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie