Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan Fortna 2024-2025

Fortna gaat reorganiseren en heeft een sociaal plan met een looptijd tot en met 12 november 2025.

 

Voor boventallige werknemers: Herplaatsingsfase intern of extern

De medewerker van wie de arbeidsplaats vervalt wordt boventallig. Dit wordt schriftelijk bevestigd. Voor de boventallige medewerker wordt de interne en externe plaatsingsmogelijkheden onderzocht.

  

Vrijwillige vertrek: Plaatsmakersregeling

De niet boventallige werknemers kunnen door vrijwillige vertrek, plaatsmaken voor een boventallige. Als Fortna hiermee instemt, ontvangt de plaatsmaker de helft van de vergoeding. Er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld inclusief opzegtermijn.

 

Geen interne functie gevonden bij Fortna: Beëindigingsregeling

De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met de boventallige die geen functie binnen Fortna heeft gevonden. De medewerker krijgt ontslag met wederzijdse goedvinden, dit wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Indien het voorstel binnen 2 weken wordt ondertekend, ontvangt hij/zij een beëindigingsvergoeding, een tekenbonus en een combinatiebudget.

 

Beëindigingsvergoeding: transitievergoeding * factor 1,6

De beëindigingsvergoeding is ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding (een derde van het maandsalaris per gewerkt dienstjaar), vermenigvuldigd met een factor 1,6.

  

Voorbeeld beëindigingsvergoeding Fortna

Werknemer is 39 jaar, werkt 10 jaar bij Fortna en verdient € 3.800 bruto per maand.

-  1/3 * 10 dienstjaren * 3.800 = 12.667

-  12.667 * factor 1,6 = 20.268

 

De beëindigingsvergoeding is € 20.268

 

Tekenbonus bij snel tekenen vaststellingsovereenkomst

Werknemer ontvangt een tekenbonus van € 1.000 indien de vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na ontvangst wordt ondertekend.

 

Financiële voorziening: Combinatiebudget

De werknemer maakt aanspraak op een combinatiebudget van € 2.500. Dit kan aangewend worden voor outplacement, scholing, coaching of een vergoeding voor juridische kosten, bijvoorbeeld controle van de vaststellingsovereenkomst. Bij gebruik van het combinatiebudget, dient er een declaratie te worden ingediend bij Fortna.

Meer over controle vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie