Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan VDL Nedcar

Het Sociaal Plan VDL Nedcar geldt voor de werknemers van VDL Nedcar die hun baan eind 2023 verliezen. BMW stopt de productie van de Mini per november 2023. Dit Sociaal Plan eindigt op 31 maart 2024.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden OF via UWV

VDL Nedcar zal de boventallige werknemer mondeling en schriftelijk aanzeggen, waarna de procedure start tot ontslag met wederzijds goedvinden (via een beëindigingsovereenkomst). Voor werknemers die geen beëindigingsovereenkomst willen tekenen, wordt een ontslagprocedure bij UWV gestart.

Meer over beëindigingsovereenkomst checklist

 

Begeleiding naar een nieuwe baan en outplacement

Medewerkers kunnen 6 maanden gebruikmaken van begeleiding van-Werk-naar-Werk bij een -door VDL Nedcar gekozen- outplacementbureau. De kosten voor dit traject mogen maximaal € 2.500 bedragen. Voor werknemers ouder dan 45 jaar wordt het budget met € 1.500 verhoogd.

De werknemer heeft ook de keuze om te kiezen voor een eigen outplacementbureau. Bij een eigen keuze is het budget maximaal € 2.000.

Het budget kan ook worden gebruikt voor scholing en opleiding, gericht op het vinden van ander werk.

  

Begeleiding van werk naar werk bevat het volgende:

a) begeleiding door een loopbaancoach

b) training gericht op het verbeteren van sollicitatie- en onderhandelingsvaardigheden

c) begeleiding bij het opstellen van het CV

d) gebruik van sociale media

e) dagelijks vacatureaanbod

f) toegang tot digitale platforms van waaruit netwerkcontacten worden gelegd en webinars worden gevolgd.

 

Ontslagvergoeding op basis van transitievergoeding

Werknemers ontvangen een ontslagvergoeding gebaseerd op de transitievergoeding met een correctiefactor C:

1 tot en met 15 dienstjaren                                           C = 1,9

Vanaf 15 dienstjaren                                                     C = 2,7

 

Dus, ontslagvergoeding is : A x B x C x 1/3 (transitievergoeding = 1/3 maandsalaris per dienstjaar)

 

A= Aantal dienstjaren

 

B= Bruto maandsalaris inclusief vaste emolumenten

 

C= Correctiefactor

 

Berekenen ontslagvergoeding VDL Nedcar

Voorbeeld transitievergoeding 50-plus

 

Juridische controle en advies betaald door VDL Nedcar

De werknemer mag juridisch advies inwinnen tot € 750. Dit kan gebruikt worden voor het controleren van de vaststellingsovereenkomst en het berekenen van de ontslagvergoeding.

Controle vaststellingsovereenkomst VDL Nedcar 

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie