Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan TE Connectivity Nederland (TECNL) 2024

Het sociaal plan geldt voor werknemers wier functie als gevolg van een herstructurering of organisatieverandering bij TE Connectivity Nederland komt te vervallen.

 

Interne herplaatsing bij TE Connectivity Nederland

Er wordt gekeken naar een mogelijkheid tot interne herplaatsing bij TE Connectivity Nederland. Als er geen interne herplaatsing mogelijk is, ontvangt de medewerker een vaststellingsovereenkomst met een ontslagvergoeding. Medewerkers wordt vrijgesteld van werk (tijdens vrijstelling ontvangt werknemer salaris zonder te hoeven werken).

Ontslagvergoeding gebaseerd op gewerkte jaren en leeftijd

Gewerkte jaren in de leeftijd van Ontslagvergoeding per gewerkt jaar
Jonger dan 35 jaar  0,5 bruto maandsalaris
35 – 45 jaar  1 bruto maandsalaris

45 – 55 jaar 

1,5 bruto maandsalaris
Ouder dan 55 jaar 2 bruto maandsalarissen

Dit is de kantonrechtersformule. De uitkomst wordt vermenigvuldigd met een correctiefactor van 0,8.

Meer over kantonrechtersformule

 

Minimale en maximale ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is nooit meer dan de verwachte inkomstenderving tot aan de AOW-leeftijd. De ontslagvergoeding is nooit minder dan de wettelijke transitievergoeding.

Transitievergoeding berekenen

 

Wat is bruto maandsalaris

Het bruto maandsalaris wordt vermeerderd met looncomponenten zoals vakantietoeslag, compensatie ploegentoeslag, vaste eindejaarsuitkering en 1/36e van de variabele beloning volgens het Incentive Plan (GIP, AIP, SIP, PMIP) uitgekeerd in de 3 jaar voorafgaande aan het jaar van ontslag.

 

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst: extra tekenbonus bij snel tekenen

De vaststellingsovereenkomst heeft als doel dat ontslagen werknemer recht krijgt op een WW-uitkering. In de vaststellingsovereenkomst staan de afspraken over hoogte ontslagvergoeding, datum ontslag, opzegtermijn, etc. Als werknemer binnen 10 dagen de vaststellingsovereenkomst tekent, krijgt hij een extra tekenbonus. Deze tekenbonus wordt berekend volgens de kantonrechtersformule met een correctiefactor van 0,3.

Meer over vaststellingsovereenkomst ontslag

 

Begeleiding naar ander werk buiten TE Connectivity Nederland

Iedere boventallige medewerker die NIET intern herplaatst kan worden krijgt een outplacementtraject van 6 maanden aangeboden op kosten van TE Connectivity Nederland.

Meer over outplacement bij ontslag

 

Het Sociaal Plan heeft een looptijd van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 en is ondertekend door de vakbonden FNV, CNV en de Unie.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie