Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan Rabobank

Het sociaal plan is van toepassing op werknemers wiens functie vervalt vanwege een reorganisatie. Het sociaal plan is opgesteld en ondertekend door Rabobank en de vakbonden FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen.

 

Na boventallig verklaring: 3 maanden heroriëntatie

Nadat werknemers boventallig zijn verklaard hebben ze 3 maanden de tijd voor heroriëntatie en begeleiding door Rabo. Na deze 3 maanden volgt ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Na ontslag hebben de werknemers recht op een ontslagvergoeding en een WW-uitkering.

 

Juridische bijstand betaald door Rabobank

Medewerkers kunnen over de beëindiging van hun dienstverband juridisch advies inwinnen. Rabobank vergoedt de kosten van juridische bijstand tot 750,- exclusief BTW. Juridische hulp kan ingezet worden voor de controle van de vaststellingsovereenkomst, zoals het recht op WW en het berekenen van de hoogte van de ontslagvergoeding.

Meer over vaststellingsovereenkomst juridische kosten

 

Ontslagvergoeding gebaseerd op de oude transitievergoeding

De ontslagvergoeding is gebaseerd op de oude, wettelijke transitievergoeding. De transitievergoeding wordt vermenigvuldigd met 1,6, zodat de vergoeding 1,6 hoger is. De ontslagvergoeding Rabo wordt:

Voor de eerste 10 dienstjaar: aantal dienstjaren x 1/3 maandsalaris x 1,6

Voor de jaren daarna: aantal dienstjaren x ½ maandsalaris x 1,6

 

Voorbeeld ontslagvergoeding Rabobank

20 dienstjaren

Bruto maandsalaris 3.000

Eerste 10 dienstjaren: 3.000 * 1/3 * 10 * 1,6   =          16.000

Daarna 10 dienstjaren 3.000 * ½ * 10 * 1,6     =          24.000

Ontslagvergoeding totaal                                            40.000

 

Dit zijn bruto bedragen. Over de ontslagvergoeding moet belasting betaald worden, idem zoals bij salaris

Meer over ontslagvergoeding belasting

 

Bij eerder vertrekken: extra ontslagvergoeding van 0,75 * 3 maanden

Werknemers die geen gebruikmaken van de 3 maanden heroriëntatie, ontvangen een extra ontslagvergoeding van 0,75 * 3 bruto maandsalarissen.

  

Van werk naar werk ondersteuning voor baan buiten Rabobank

Boventallige medewerkers mogen gebruik maken van “van werk naar werk” begeleiding. Deze begeleiding wordt verzorgd door een extern outplacementbureau. Rabo heeft de outplacementbureaus geselecteerd en betaalt deze dienstverlening.

  

75 % van de ontslagvergoeding bij vrijwillig plaatsmaken

Medewerkers die niet zelf boventallig zijn, mogen vrijwillig vertrekken via de zogenaamde plaatsmakersregeling. De plaatsmaker moet dezelfde functie uitvoeren als de boventallige werknemer. Als een werknemer vrijwillig gebruik maakt van de plaatsmakersregeling ontvangt hij 75% van de ontslagvergoeding.

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie