Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan Philips 2023

Het sociaal plan van Philips is van toepassing op alle medewerkers van Philips met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die onder de CAO Philips vallen. Het eindigt op 31 december 2023.

 

Ontslagvergoeding

Volgens het sociaal plan is het uitgangspunt een ontslagvergoeding op basis van de oude transitievergoeding met een correctiefactor van 1,85.

 

Vrijwillige vertrekregeling

Philips kan voor bepaalde functiecategorieën een vrijwillige vertrekregeling opstellen. Medewerkers kunnen dan de mogelijkheid krijgen om de organisatie vrijwillig te verlaten. Bij de vrijwillige vertrekregeling wordt de oude kantonrechtersformule met een factor van 0,65 toegepast.

Bereken kantonrechtersformule

 

Plaatsmaakregeling

Het doel van deze regeling is het aantal gedwongen ontslagen bij krimp te beperken. Als een medewerker gebruik maakt van de plaatsmaakregeling, dan geldt de oude kantonrechtsformule met een correctiefactor van 0,5.

 

Ontslagprocedure

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst zal gebeuren met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst.

Meer over gratis controle beëindigingsovereenkomst

 

Begeleiding en bemiddeling naar nieuw werk

Het sociaal plan Philips biedt medewerkers de mogelijkheid om gedurende 6 maanden gebruik te maken van een begeleidingstraject van-Werk-naar-Werk bij een bemiddelingsbureau. De kosten voor dit traject mogen maximaal € 2.500 bedragen. Daarnaast is er een opleidingsbudget van maximaal € 7.000. De opleiding moet bijdragen aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie.

 

Financieel advies op kosten van Philips

Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld om financieel advies in te winnen.

Meer over financieel advies ontslag

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie