Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal Plan ABN AMRO 2024 - 2025

ABN Amro reorganiseert om mee te veranderen met de marktomstandigheden, digitalisering en regelgeving. Dit sociaal plan heeft een looptijd tot 1 januari 2025.

 

Herplaatsingsprocedure binnen ABN Amro

Bij niet ingrijpend gewijzigde functies wordt gekeken naar de leeftijd, dienstjaren en kwaliteit, dit samen is maximaal 5 punten. De opgetelde punten bepalen wie er worden in- en uitgespiegeld.

Bij ingrijpende gewijzigde functies wordt op basis van de belangstellingsregistratie beoordeeld welke medewerker wel en niet wordt geplaatst.

 

Aanzegperiode als je niet geplaatst bent

De medewerker wordt aangezegd wanneer je niet bent geplaatst. De aanzegperiode duurt minimaal 3 maanden en biedt een Mobiliteitsbudget van € 3000,-. Hierna wordt hij/zij boventallig en in de mobileitsorganisatie geplaatst en krijgt hulp bij het vinden van een nieuwe baan buiten ABN Amro.

 

Bij boventalligheid: Hulp bij vinden van een nieuwe baan

In de mobiliteitsorganisatie wordt de medewerker begeleidt bij het zoeken naar een passende functie en wordt het budget verhoogd met EURO 2000,-. Met dit budget kunnen er belastingvrije aankopen gedaan worden uit een scala van coachingsinstrumenten.

 

Weigeren passende functie: ontslag zonder ontslagvergoeding

De medewerker moet tijdens de aanzegperiode een passende functie accepteren. Bij weigering van een passende functie, wordt dit gezien als ernstig verwijtbaar. De arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder vergoeding.

 

Bij niet vinden passende baan: Vertrek met de vertrekpremie

Bij het niet vinden van passend werk in de aanzegperiode, mag de medewerker uit dienst treden met wederzijds goedvinden. De medewerker heeft recht op een vertrekpremie, die als volgt wordt berekend:

a. Grondslag vermenigvuldigd met 1/3 en met het aantal dienstjaren, en mogelijk

b. gemaximeerd

c. vermenigvuldigd met 2,3

d. verhoogd met twee extra maanden salaris en

e. afgetopt op je AOW-datum

 

De grondslag is de som van:

  • Salaris, Benefit Budget (11% van je Salaris) en voor zover je daar recht op hebt:
    Salaristoeslag, Beloningstoeslag, Roostertoeslag en pikettoeslag

  

Ontslag via een vaststellingsovereenkomst ABN Amro

De arbeidsovereenkomst wordt met wederzijds goedvinden beëindigd op de dag van plaatsing in de Mobiliteitsorganisatie. De overeenkomst wordt ondertekend met een wederzijds finaal kwijtingsbeding. De vertrekpremie komt in de plaats van de wettelijke transitievergoeding en wordt binnen één maand na uitdiensttreding uitbetaald.

Meer over vaststellingsovereenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie