Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Sociaal plan CZ 2024-2025

Dit sociaal plan loopt tot 1 juli 2025. Het sociaal plan is van toepassing op werknemers van CZ die vanwege reorganisatie in aanmerking komen voor een andere functie of boventallig worden.

 

Interne herplaatsing binnen CZ

Indien de werknemer boventallig wordt verklaard, wordt deze mogelijk intern herplaatst op een passende functie. De boventallige werknemer heeft een voorrangspositie op andere niet-boventallige kandidaten.

 

Externe herplaatsing buiten CZ

Indien interne herplaatsing niet mogelijk is, dan wordt het Van werk naar werk-traject, waarvan outplacement onderdeel is, opgestart. CZ meldt de werknemer aan bij een door haar CZ gekozen outplacementbureau. De werknemer krijgt begeleiding voor plaatsing in een functie buiten CZ. Bij aanvang van het Van werk naar werk-traject wordt werknemer vrijgesteld van werk met behoud van salaris.

 

Outplacementbudget / start eigen bedrijf

De werkgever biedt de boventallige werknemer een budget aan voor outplacement, opleiding of het starten van een eigen bedrijf. Het budget voor opleiding/starten eigen bedrijf bedraagt € 5.500 en het budget voor outplacement bedraagt € 4.500.

 

Ontslag via vaststellingsovereenkomst

Wanneer interne en externe herplaatsing niet mogelijk is, dan wordt de werknemer ontslagen door middel van een vaststellingsovereenkomst.

Meer over vaststellingsovereenkomst laten controleren

 

Ontslagvergoeding bij ontslag via vaststellingsovereenkomst

De werknemer ontvangt een ontslagvergoeding. Deze bestaat uit de wettelijke transitievergoeding vermenigvuldigd met een leeftijds- en diensttijdsafhankelijke factor:

 

Leeftijd medewerker

Factor per 1-7-2023 Factor per 1-1-2024  
Tot en met 39 jaar 1,1 1,1  
40 jaar tot en met AOW en alle lengtes van dienstjaren 1,6 1,4  
50 jaar tot en met AOW en 0 tot en met 9 dienstjaren - - Verval 50+ categorie (1-9) per 1 juli 2023

  

Vrijwillig vertrek (plaatsmakersregeling)

Werknemers die door vrijwillig vertrek voorkomen dat een collega boventallig wordt, kunnen in aanmerking komen voor een plaatsmakersregeling. Ook in geval van een vrijwillige vertrekregeling maakt de werknemer aanspraak op een vertrekvergoeding. Deze bedraagt 9 maandsalarissen.

Meer over transitievergoeding berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie