Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

IOW en IOAW 2024

Na afloop van de WW heeft u mogelijk recht op een IOW-uitkering (Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen) of IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werklozen). Dit zijn uitkeringen op bijstandsniveau. De IOW is voor werknemers die op ontslagdatum minimaal 60 jaar en 4 maanden oud zijn. De IOAW is voor werknemers die geboren zijn voor 1965.

 

60-plusser overbrugt tot pensioen met ontslagvergoeding

Een 60-plusser die ontslag krijgt, kan ervoor kiezen om financieel overbruggen tot pensioen. Er moet een recht op WW zijn, dit moet worden geregeld in een vaststellingsovereenkomst. Na afloop van de WW heeft een 60-plusser recht op een IOW uitkering (Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen). Deze uitkeringen zijn niet genoeg om het inkomensverlies te compenseren. Daarvoor is een ontslagvergoeding nodig. Ook dit moet geregeld worden in de vaststellingsovereenkomst.   

 

Voorbeeld 60-plusser ontslag

Leeftijd                         64 jaar

AOW datum                  67 jaar

Overbruggen tot AOW    3 jaar

Salaris voor ontslag       36.000 per jaar

 

Recht op uitkeringen na ontslag

WW uitkering                  2 jaar

IOW uitkering                 1 jaar

 

WW uitkering                   25.000 (afgerond) per jaar

IOW uitkering                  16.000 (afgerond) per jaar

 

Berekening inkomenstekort

Verlies salaris                   3 * 36.000   =       108.000                

WW uitkering                   2 * 25.000   =                          50.000 -/-

IOW uitkering                  1 * 16.000   =                          16.000 -/-

INKOMENSTEKORT                                                        42.000

 

Met een ontslagvergoeding van 42.000 zou het inkomenstekort volledig gecompenseerd worden. Met een lagere ontslagvergoeding kunt u het ontslag deels compenseren. De hoogte van de ontslagvergoeding is een onderhandelpunt tussen u en uw werkgever.

 

Bent u 60-plusser en overweegt u ontslag met een ontslagvergoeding

Laat onze jurist uitrekenen welke ontslagvergoeding u nodig heeft. Bel 088-2050899 en spreek direct een jurist of Hogere ontslagvergoeding, ook voor u.

 

Hoe lang ontvangt u WW
Kort of lang WW?
WW berekenen

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie