Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Werknemer blijft recht houden op transitievergoeding, ook bij ontslag wegens corona

 

Minister Koolmees heeft dit bevestigd in een brief aan de Tweede Kamer. De NOW-regeling van de Overheid biedt financiële ondersteuning aan bedrijven om de coronacrisis te overbruggen, zodat zo min ontslagen vallen. Werkgevers die voldoen aan bepaalde voorwaarden krijgen een subsidie voor de loonkosten. Belangrijkste voorwaarde is een omzetdaling vanwege corona.

Volgens Minister Koolmees zal niet álle werkgelegenheid kunnen worden behouden. Ontslag van werknemers zal soms onvermijdelijk zijn. Bij ontslag blijft de reguliere ontslagbescherming volledig in stand. Dat betekent dat bij ontslag via UWV of kantonrechter u een transitievergoeding ontvangt. Ook bij het niet voortzetten van een tijdelijke arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld jaarcontract) heeft u recht op een transitievergoeding. Uw werkgever moet u bij alle ontslagredenen een transitievergoeding betalen, dus ook bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen zoals reorganisatie of collectief ontslag. Alleen bij faillissement of surseance van betaling ontvangt de werknemer GEEN transitievergoeding.

Meer over ontslag ZONDER transitievergoeding.

 

Ontslag met wederzijds goedvinden 

Bij de derde ontslagroute “ontslag met wederzijds goedvinden” (90 % van de ontslagen loopt via deze route) is geen wettelijke plicht voor een transitievergoeding. In de praktijk wordt de transitievergoeding als uitgangspunt genomen. Echter, werkgever en werknemer kunnen afspreken dat ontslag tegen een HOGERE of LAGERE vergoeding plaatsvindt. U zult niet snel akkoord gaan met een lagere vergoeding, omdat u via de 2 andere ontslagroutes (UWV of kantonrechter) in ieder geval de transitievergoeding ontvangt. Bij ontslag met wederzijds goedvinden wordt de transitievergoeding vaak gezien als minimale ontslagvergoeding. Er wordt meestal onderhandeld over een HOGERE ontslagvergoeding. Bij dit type ontslag worden de uitonderhandelde afspraken over de vergoeding schriftelijk vastgelegd in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. Dit is een contract tussen werkgever en werknemer met de voorwaarden over het ontslag.  

Meer over ontslag via vaststellingsovereenkomst

Meer over hogere transitievergoeding

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op Juristen ArbeidsRecht NL via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een jurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie