Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab): soepeler ontslag via kantonrechter

 

Soepeler ontslag vanaf 1 januari 2020

Door de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) wordt ontslag via de kantonrechter versoepeld. Er zijn 8 ontslagredenen op basis waarvan een werknemer ontslag kan krijgen via de kantonrechter. De belangrijkste zijn:

  • Disfunctioneren
  • Verwijtbaar handelen of nalaten
  • Verstoorde arbeidsrelatie (arbeidsconflict)
  • Frequent ziekteverzuim
  • Niet nakomen van reintegratieverplichtingen
  • Andere, zwaarwegende omstandigheden

 

De werkgever moet zijn  ontslag-aanvraag goed onderbouwen, anders zal de kantonrechter het ontslag afwijzen. Als de kantonrechter GEEN akkoord voor ontslag geeft, blijft de werknemer in dienst. Vanaf 2020 is het mogelijk dat meerdere redenen GEZAMENLIJK voldoende zijn voor ontslag (bijvoorbeeld onvoldoende functioneren in combinatie met een arbeidsconflict). In die “combinatie”-gevallen zal de kantonrechter het ontslag toestaan waar dat tot 2020 niet mogelijk was. Als financiele compensatie voor het ontslag kan de rechter een extra ontslagvergoeding toekennen van maximaal 50% van de transitievergoeding (bovenop de “normale” transitievergoeding). Als de werkgever bovendien verwijtbaar is aan het ontslag, kan de kantonrechter daarbovenop nog een extra ontslagvergoeding toekennen.

Conclusie: kantonrechter zal meer ontslagverzoeken honoreren vanaf 2020, waar nu nog 50 % van de ontslagverzoeken wordt afgewezen door de kantonrechter.

Meer over transitievergoeding berekenen

 

In de praktijk lopen de meeste ontslagen trouwens NIET via de kantonrechter, maar via onderling overleg. Dit heet ontslag met wederzijds goedvinden. Daar komt geen kantonrechter bij kijken. Werkgever en werknemer maken zelf ontslag-afspraken (bijvoorbeeld onder ontvangst van een ontslagvergoeding) en leggen dit schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst

Meer over ontslag vaststellingsovereenkomst

 

Transitievergoeding: een derde maand per gewerkt jaar VOOR IEDEREEN vanaf 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab) brengt de transitievergoeding terug naar een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Tot 2020 ontvangt een ontslagen werknemer nog ½ maand transitievergoeding voor elk jaar dienstverband langer dan 10 jaar. Ook 50-plussers zijn hun voordeel vanaf 2020 kwijt. Tot 2020 ontvangt een 50-plussers een hogere transitievergoeding NA 10 dienstjaren, namelijk 1 maand per dienstjaar. Vanaf 2020 vervalt deze gunstige overgangsregeling voor 50-plussers en ontvangen zij een derde maandsalaris per gewerkt jaar.

Conclusie: transitievergoeding wordt lager vanaf 2020.

  

Vanaf 2020 transitievergoeding al vanaf eerste dag dienstverband

In het nieuwe ontslagrecht krijgen werknemers vanaf de start van hun arbeidsovereenkomst de transitievergoeding (tot 2020 pas na 2 jaar dienstverband).

Conclusie: tijdelijke arbeidscontracten (bijvoorbeeld jaarcontracten) die niet verlengd worden, ontvangen ook een (lage) transitievergoeding

 

Wilt u meer weten over transitievergoeding en ontslag?

Bestel gratis boekje “ontslag en transitievergoeding” van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Onze juristen leggen in begrijpelijke taal het ontslagrecht en de rechten voor werknemers bij ontslag uit. Heeft u zelf te maken met ontslag en zoekt u direct hulp? Bel Juristen ArbeidsRecht Nederland op 088 20 50 899. U krijgt meteen een jurist aan de lijn. Het eerste advies is gratis.

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie