Jurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Weer minder ontslagen

Volgens rechtsbijstandverzekeraar Achmea zijn er in 2018 minder ontslagen gevallen dan in 2017. Deze trend is al een aantal jaar geleden ingezet. Ten opzichte van 2017 waren er in 2018 11 % minder ontslagzaken. Ten opzichte van 2016 waren er zelfs 25 % minder ontslagzaken. Belangrijkste reden is de huidige economische situatie, waardoor bedrijven minder reorganiseren en er minder ontslagen vallen. Vooral de collectieve ontslagen als gevolg van een slechte financiële positie van bedrijven nemen af. Individuele ontslagen als gevolg van persoonlijke omstandigheden, zoals conflict en disfunctioneren, nemen minder vaak af.

Meer over aantal ontslagen vermindert

 

Aantal zaken over slapend dienstverband neemt toe

Als een werknemer na 2 jaar ziekte wordt ontslagen, heeft hij recht op een transitievergoeding. Voor sommige werkgevers is dat een reden om de werknemer slapend in dienst te houden. De overheid heeft toegezegd de werkgever te compenseren met terugwerkende kracht, echter dit gaat pas in op 1 april 2020. Dit onderwerp leidt steeds vaker tot discussie tussen werkgever en werknemer.

 

Toekomst ontslagrecht 2020: lagere transitievergoeding voor 50-plussers

Vanaf 2020 ontvangen 50-plussers een lagere transitievergoeding dan nu. Iedere werknemer (jonger en ouder dan 50 jaar) ontvangt NU in de eerste 10 jaar 1/3 maand per gewerkt jaar. Daarna ½ maand per gewerkt jaar. Echter, voor 50-plussers geldt dat langer dan 10 jaar in dienst en jaren vanaf 50 jaar gewerkt, 1 maand per gewerkt jaar “opleveren”. Dit voordeel komt per 2020 te vervallen. Daarmee ontvangt een 50-plusser vanaf 2020 dezelfde transitievergoeding als een jongere werknemer.

Transitievergoeding berekenen

 

Ontslag via kantonrechter eenvoudiger vanaf 2020

Er zijn 8 ontslagredenen op basis waarvan een kantonrechter een werknemer ontslag kan geven, bijvoorbeeld disfunctioneren en conflict. Kantonrechters wijzen ontslag vaak af, omdat de werkgever de ontslagreden niet voldoende onderbouwt. Met andere woorden: de werkgever heeft zijn ontslagdossier niet op orde. Vanaf 2020 mogen meerdere redenen gecombineerd worden. De verwachting is dat kantonrechters ontslag vaker zullen toestaan.

Meer over afwijzingen ontslag kantonrechter

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland via 088 20 50 899. U krijgt onmiddellijk een arbeidsjurist aan de lijn. Of mail naar info@transitievergoeding.nl

 

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingsovereenkomst controleren.

Doe de check

Ook voor u? Onze juristen beoordelen direct of u recht heeft op een hogere vergoeding.

Klik hier

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de vaststellingsovereenkomst en ontslag 2024.

Gratis aanvragen

Mail onze juristen en krijg direct antwoord op uw vragen over ontslag.

Mail uw vraag

Certificaat beoordelingenJuristen Arbeidsrecht Nederland heeft het excellente certificaat behaald met een 9.4!

Meer informatie