Arbeidsjurist nodig? 0882050899 088 - 20 50 899
Menu

Kantonrechter afwijzing

 

Afwijzing ontslagverzoek omdat werkgever dossier niet goed onderbouwt

De kantonrechter Leeuwarden heeft uitspraak gedaan waarbij een ontslagverzoek van de werkgever is afgewezen. De werknemer behoudt dus zijn baan. De werkgever verzocht de kantonrechter om ontslag wegens ongeschiktheid van de werknemer. Als tweede ontslagreden benoemt de werkgever de verstoorde arbeidsverhouding tussen werknemer en leidinggevende.

 

Ontslag wordt afgewezen door kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever onvoldoende heeft aangetoond dat de werknemer ongeschikt is voor uitoefening van zijn functie. Ook heeft de werkgever onvoldoende gemotiveerd dat er sprake is van zodanige verstoring van de relatie dat herstel onmogelijk is. De werkgever heeft de werknemer onvoldoende gelegenheid gegeven om zijn functioneren te verbeteren. Ook heeft de werkgever niet onderbouwd dat herplaatsing van werknemer in een andere functie niet mogelijk is. Om deze redenen wordt het ontslagverzoek van de werkgever afgewezen en blijft de werknemer in dienst.

 

Kantonrechters wijzen veel ontslag-verzoeken af

Kantonrechters wijzen veel ontslag-verzoeken af, wel meer dan 40%. Wellicht dat in 2020 het aantal ontslag-goedkeuringen toeneemt, omdat ontslagredenen bij elkaar opgeteld mogen worden. Werkgevers moeten hun ontslag-verzoeken goed en compleet onderbouwen en daar schort het vaak aan. Pas bij een volledig onderbouwd en overtuigend dossier zal de kantonrechter het ontslag goedkeuren. Zo niet, dan blijft de werknemer in dienst. Deze strengere regels maken de positie van de werknemer sterk.

Meer over ontslag kantonrechter verstoorde arbeidsverhouding

Meer over ontslag via kantonrechter

 

Dreigt voor u ontslag?

Neem contact op met de ontslagjuristen van Juristen ArbeidsRecht Nederland. Bel 088 20 50 899. U spreekt direct een arbeidsjurist. Of mail naar info@transitievergoeding.nl.

Check GRATIS uw vaststellings-overeenkomst

Laat onze arbeidsjuristen uw beëindigingovereenkomst controleren.

Doe de check

Binnen 30 minuten teruggebeldBestel gratis boek Transitievergoeding

Bestel het gratis boekje 'Transitievergoeding'.Deze gratis uitgave bevat alle informatie over de transitievergoeding en ontslagrecht 2021.

Gratis aanvragen

Direct juridisch advies

Een mail aan onze arbeidsjuristen is voldoende om antwoord te krijgen op uw vragen over een ontslagvergoeding.

Mail uw vraag

Hogere transitievergoeding

Ook voor u? Vraag direct advies aan onze arbeidsrechtjuristen en ontslagadvocaten.

Klik hier

Boek 'Van werk naar werk'

Dit boek is geschreven voor werknemers die boventallig zijn en binnenkort hun baan verliezen.

Gratis aanvragen

Van werk naar werk-begeleiding

Onze outplacement-coaches begeleiden u naar een nieuwe baan. Vul het aanvraagformulier in.

Formulier >>

Stuur mij de nieuwsbrief met tips

Belasting besparen

Bespaar belasting met uw transitievergoeding. Wij berekenen uw belastingvoordeel.

Direct advies

Beoordelingen